Wspólna deklaracja partii komunistycznych i robotniczych: SOLIDARNOŚĆ TAK – BLOKADA NIE

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO ZNIESIENIA BLOKADY NAŁOŻONEJ NA KUBĘ PRZEZ USA

W miarę jak pandemia Covid-19 rozprzestrzenia się na całej planecie, powodując ogromny ból oraz straty, objawiają się dwa podejścia: jedno kładące nacisk na uzyskanie zysków i narzucenie globalnej kontroli nad zdrowiem publicznym i dobrobytem ludzi, drugie stawia ludzkie zdrowie oraz dobre samopoczucie ponad wszelkie inne interesy.

Podczas pandemii Covid-19 ludzie na różnych kontynentach doświadczają internacjonalizmu oraz solidarności okazywanych przez Kubę, która odpowiada na wezwania o pomoc wysyłając zespoły medyczne do dziesiątek krajów.

To działanie humanitarne jest kontynuacją dziesięcioleci bezinteresownej praktyki, gdy kubańscy lekarze oraz pielęgniarki przybywali na pomoc krajom dotkniętym klęskami żywiołowymi lub epidemiami.

Podczas gdy słowo „solidarność” pada z różnych stron jako niezbędne podejście dla całej planety, aby stawić czoła pandemii, USA zdecydowały się jeszcze bardziej zaostrzyć nielegalną blokadę gospodarczą, handlową i finansową nałożoną na Kubę.

W tych dramatycznych czasach, kiedy zagrożone jest życie ludzkie, USA, nakładając klauzulę eksterytorialności prawa Helmsa-Burtona, blokuje środki ochrony osobistej, wentylatory i zestawy testowe, które zostały już zakupione i są transportowane na Kubę. Jest to najbardziej makabryczny przejaw 60-letniej kryminalnej blokady, jej konsekwencji dla życia i rozwoju gospodarczego Kuby oraz jej mieszkańców.

W tych warunkach my, niżej podpisane partie komunistyczne i robotnicze:

Potępiamy kryminalną blokadę gospodarczą, handlową i finansową USA przeciwko Kubie.

Domagamy się natychmiastowego zniesienia nielegalnej blokady USA przeciwko Kubie.

Wyrażamy naszą wdzięczność za solidarność Kuby i pomoc potrzebującym za pośrednictwem jej zespołów medycznych.

Ponownie wyrażamy naszą solidarność z Komunistyczną Partią Kuby, rządem oraz narodem kubańskim w ich walce o obronę socjalistycznej ścieżki rozwoju.

Solidarność TAK – blokada NIE

Wspólna deklaracja jest otwarta na dalsze podpisy.

Komunistyczna Partia Argentyny
Komunistyczna Partia Armenii
Komunistyczna Partia Australii
Komunistyczna Partia Bangladeszu
Partia Pracujących Belgii
Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii
Nowa Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii
Komunistyczna Partia Kanady
Socjalistyczna Partia Pracy Chorwacji
Komunistyczna Partia Kuby
AKEL – Cypr
Komunistyczna Partia Czech i Moraw
Komunistyczna Partia Danii
Partia Pracy Korei
Komunistyczna Partia Ekwadoru
Komunistyczna Partia Finlandii
Niemiecka Partia Komunistyczna DKP
Komunistyczna Partia Grecji
Węgierska Partia Pracujących
Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)
Tudeh Partia Iranu
Komunistyczna Partia Kurdystanu-Iraku
Komunistyczna Partia Izraela
Odrodzenie Komunistyczne – Włochy
Komunistyczna Partia Włoch- PCI
Komunistyczna Partia Włoch
Komunistyczna Partia Malty
Komunistyczna Partia Meksyku
Nowa Partia Komunistyczna Holandii
Komunistyczna Partia Norwegii
Palestyńska Partia Ludowa
Komunistyczna Partia Palestyny
Komunistyczna Partia Polski
Komunistyczna Partia Portugalii
Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii
Południowoafrykańska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Hiszpanii
Komunistyczna Partia Ludów Hiszpanii
Komunistyczna Partia Robotnicza Hiszpanii
Komunistyczna Partia Sri Lanki
Komunistyczna Partia Suazi
Komunistyczna Partia Turcji
Komunistyczna Partia Ukrainy
Komunistyczna Partia USA
Komunistyczna Partia Wenezueli

KPP potępia atak armii Izraela na Palestynę

My towarzysze i towarzyszki z Komunistycznej Partii Polski potępiamy masakrę Palestyńczyków w Strefie Gazy, za którą odpowiedzialność moralną i karną ponosi Izrael i jego wojska okupacyjne i wzywamy społeczność międzynarodową oraz rząd Polski (jako członka Rady Bezpieczeństwa) do powołania komisji śledczej w sprawie zbrodni ludobójstwa na narodzie palestyńskim. Ze smutkiem przyjęliśmy również wiadomość o śmierci wolontariuszki Czerwonego Półksiężyca Razan al-Najjar, która w jednym z wywiadów przekazała swoje przesłanie do świata: „Bez broni możemy zrobić wszystko” („Without weapons we can do anything”).

red.

Stanowisko partii komunistycznych i robotniczych na świecie w sprawie krwawego ataku Izraela na Palestynę

Partie komunistyczne i robotnicze zdecydowanie potępiają atak armii Izraela na terytorium palestyńskim, w Strefie Gazy, który zakończył się krwawą rzezią. Żołnierze izraelscy z zimną krwią zamordowali nieuzbrojonych demonstrantów, mężczyzn, kobiety i dzieci.

Prowokująca decyzja administracji Trumpa o przeniesieniu ambasady amerykańskiej do Jerozolimy i uznania de facto tego miasta, jako stolicy Izraela, nawet wbrew ogólnemu oburzeniu opinii międzynarodowej, zniosło granice dla agresywności Izraela, który kontynuuje nielegalną okupację Palestyny i masakrę Palestyńczyków.

Rządy krajów, które odcinają się od tych wydarzeń „to nie nasza sprawa”, które identyfikują ofiary ze sprawcami, ponoszą współodpowiedzialność; np. takie stanowisko UE, które wzywa ludność palestyńską do tego, aby „wszystkie strony wykazały się powściągliwością” w czasie kiedy morduje się Palestyńczyków, i które wzywa Palestynę do poprawienia stosunków z Izraelem, jest nie do przyjęcia.

Partie komunistyczne i robotnicze wyrażają solidarność i poparcie dla Palestyńczyków oraz ich walki na rzecz własnego, niezależnego i suwerennego państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r., ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Kontynuujemy naszą walkę i wzywamy wszystkie narody do wzmożonych demonstracji pokojowych przeciwko morderczej interwencji wojskowej Izraela na terytoriach palestyńskich i do wywierania nacisków społecznych aby rząd amerykański cofnął swoją decyzję o przeniesieniu swojej ambasady do Jerozolimy.

16 maja 2018 r. (link do wersji angielskiej)

Sygnatariusze stanowiska:

 • Communist Party of Albania
 • PADS
 • Communist Party of Australia
 • Party of Labour of Austria
 • DPT Bahrain
 • Communist Party of Bangladesh
 • Communist Party of Wallonia-Brussels (Belgium)
 • Brazilian Communist Party
 • Communist Party of Britain
 • New Communist Party of Britain
 • Communist Party of Canada
 • Socialist Workers Party of Croatia
 • AKEL
 • Communist Party of Bohemia & Moravia
 • Communist Party in Denmark
 • Communist Party of Esthonia
 • Communist Party of Finland
 • Unified Communist Party of Georgia
 • German Communist Party
 • Communist Party of Greece
 • Hungarian Workers Party
 • Tudeh Party of Iran
 • Communist Party of Ireland
 • Workers Party of Ireland
 • Communist Party of Israel
 • Communist Party (Italy)
 • Socialist Movement of Kazakhstan
 • Socialist Party of Latvia
 • Communist Party of Luxembourg
 • Communist Party of Malta
 • Communist Party of Mexico
 • New Communist Party of the Netherlands
 • Communist Party of Norway
 • Communist Party of Pakistan
 • Palestinian Communist Party
 • Palestinian People’s Party
 • Paraguayan Communist Party
 • Communist Party of Poland
 • Portuguese Communist Party
 • Philippine Communist Party [PKP 1930]
 • Romanian Socialist Party
 • Communist Party of the Russian Federation
 • Union of Communist Parties  – CPSU
 • Russian Communist Workers Party
 • Communist Party of the Soviet Union
 • New Communist Party of Yugoslavia
 • Party Communists of Serbia
 • Communist Party of the Peoples of Spain
 • Communist Party of Sri Lanka
 • Communist Party of Swaziland
 • Communist Party of Sweden
 • Communist Party of Turkey
 • Communist Party of Ukraine
 • Union of Communists of Ukraine
 • Communist Party of Venezuela
 • Communist Party USA
 • Union of Communists in Bulgaria
 • Communist Workers’ Party (Finland)
 • Communist Revolutionary Party of France
 • Revolutionary Party COMMUNISTES, France
 • Socialist People’s Front (m)
 • Communist Party of Puerto Rico
 • JVP Sri Lanka
 • Galizan Peoples Union