Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Nowe wybory w Grecji - wzrost poparcia mas ludowych dla KKE

Opublikowano:

Kategoria: Wiadomości ze świata

Nowe wybory w Grecji – wzrost poparcia mas ludowych dla KKE

W niedzielę w Grecji odbyły się przyspieszone wybory parlamentarne. Była to powtórka wyborów z maja bieżącego roku. Doprowadziła do niej rządząca prawicowa Nowa Demokracja, ponieważ w maju nie uzyskała poparcia umożliwiającego samodzielne sprawowanie władzy. Czerwcowe wybory odbyły się według zmienionej ordynacji dającej zwycięskiej partii dodatkowe mandaty w parlamencie

Nowa Demokracja z wynikiem 40,5% zdobyła 158 mandatów w parlamencie, o 7 więcej niż potrzeba do sformowania samodzielnego rządu.

Główne ugrupowanie opozycyjne, centrolewicowa Syriza uzyskała 17,8% głosów, tracąc w porównaniu z wyborami w maju około 2% poparcia. W parlamencie będzie dysponowała 48 deputowanymi. Centrowy Panhelleński Ruch Socjalistyczny PASOK zdobył 11,85% poparcia i 32 mandaty. Dobry wynik osi osiągnęła Komunistyczna Partia Grecji, którą poparło około 7,7% głosujących. W nowym parlamencie zasiądzie 20 przedstawicieli KKE.

Do parlamentu dostali się przedstawiciele neofaszystowskiej partii Spartanie. To antyimigranckie ugrupowanie otrzymało 4,6% głosów, co da mu 12 mandatów. 3% próg wyborczy przekroczyły prawicowe partie Greckie Rozwiązanie oraz Demokratyczny Ruch Patriotyczny – Zwycięstwo, uzyskując odpowiednio 4,4 oraz 3,7% poparcia. Da im to 12 i 10 mandatów. Próg przekroczyło też sprzeciwiające się polityce cięć socjalnych ugrupowanie Kurs Wolności. 3,1% poparcia daje mu 8 miejsc w parlamencie.

W czerwcowych wyborach frekwencja była niższa niż miesiąc wcześniej. Wyniosła 52%. Było to wynikiem sprzeciwu części społeczeństwa wobec działań Nowej Demokracji, narzucającej powtórzenie wyborów według zmienionej ordynacji.

Dimitris Koutsoumbas sekretarz generalny Komitetu centralnego KKE stwierdził, że wynik wyborczy partii nie jest przypadkowy. „Dowodzi istnienia radykalnych więzi w miejscach pracy, dzielnicach miast, wioskach, miejscach związanych z ochroną zdrowia, edukacją i kulturą. Te więzy są silne, ale muszą zostać jeszcze wzmocnione” dodał.

Skrytykował działania Nowej demokracji i jej manipulacje wyborcze, które odebrały KKE 6 spośród mandatów zdobytych w maju. Dodał, że KKE zanotowała dobre wyniki w najbardziej zaludnionych regionach, między innymi centralnej Attyce. Odzyskała również mandat parlamentarny na wyspie Lesbos.

Partia będzie wspierać protesty przeciwko kolejnym etapom Paktu Stabilizacyjnego narzuconego Grecji przez Unię Europejską, a obejmującego pakiet cięć socjalnych.

KKE będzie również konsekwentnie sprzeciwiać się imperialistycznej wojnie na Ukrainie oraz zaangażowaniu Grecji w NATO.

Koutsumbas wyraził zaniepokojenie faktem, że w parlamencie znaleźli się neofaszyści. Jego zdaniem nie wystarczy walka z nimi za pomocą środków prawnych. Musi w niej brać udział również ruch pracowniczy.

Zadaniem parlamentarzystów KKE jest wspieranie protestów społecznych.