Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

66 lat Pałacu Kultury Zagłębia

Opublikowano:

Kategoria: Wiadomości z kraju

66 lat Pałacu Kultury Zagłębia

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej obchodzi 66. rocznicę powstania. Z tej okazji 11 stycznia odbyło się spotkanie poświęcone jego budowie oraz ludziom z nim związanym. W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Komunistycznej Partii Polski. Podczas spotkania opowieściami o Pałacu i jego działalności artystycznej dzieliły się osoby związane z Pałacem Kultury Zagłębia.

W PRL potrzeby kultury i oświaty były priorytetowe i pamiętano o nich w planach odbudowy kraju.
W Dąbrowie Górniczej z inicjatywy Aleksandra Zawadzkiego, w ramach szerszego planu rozbudowy miasta, w 1951 roku rozpoczęto budowę Domu Kultury dla całego Zagłębia Dąbrowskiego. W regionie tym istniały już zakładowe domy kultury, ale małe i rozproszone.

Inicjatywa spotkała się z szerokim poparciem społeczeństwa, podczas budowy organizowano prace społeczne. Pałac Kultury Zagłębia oddano do użytku 11 stycznia 1958 r.

Został wpisany na listę zabytków w roku 1979 jako pierwszy tego typu obiekt w kraju. Z inicjatywy Komitetu obywatelskiego mieszkańców Dąbrowy, 10 lat temu wystąpiono z petycją do Ministra Kultury o pomoc w remoncie generalnym Pałacu. Budynek znajdował się w coraz gorszym stanie, wody gruntowe zalewały podziemia i groziło mu całkowite zniszczenie. Remont udało się przeprowadzić, kosztem 68 mln złotych, pomimo oporów niektórych działaczy prawicowych, którzy chcieli zburzyć Pałac jako symbol komunizmu.