Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

1 Maja - Święto Ludzi Pracy

Opublikowano:

Kategoria: Stanowiska Partii

1 Maja – Święto Ludzi Pracy

Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia.

Obecnie prawa wywalczone przez ruch robotniczy, takie jak prawo do zrzeszania się, strajku czy 8-godzinny dzień pracy, są zagrożone. Naszym obowiązkiem jest walka w ich obronie. Rozwój technologii oraz zwiększanie efektywności pracy powinny służyć klasie pracującej. Dlatego konieczna jest nie tylko obrona praw zdobytych, lecz również walka o skrócenie czasu pracy, dostęp do nowych technologii czy prawo do edukacji i ochrony zdrowia dla wszystkich. Naszym celem powinno być dążenie do uspołecznienia środków produkcji.

Walka o prawa ludzi pracy jest najważniejszym zadaniem komunistów. Musimy zachować klasową perspektywę, reprezentując interesy klasy pracującej, odrzucając szkodliwe reformy proponowane przez kapitalistów.

Ponadnarodowe korporacje i wielki kapitał dążą do całkowitej kontroli nad społeczeństwami i gospodarką. Nigdy w historii kapitał nie był tak skupiony w rękach garstki oligarchów. Wypierają się oni odpowiedzialności za wyzysk oraz drożyznę, będącą wynikiem rosnących marż oraz koncentracji kapitału. Przekonują, że lud ma ponieść koszt kryzysów wywołanych przez chciwość kapitalistów.

System kapitalistyczny wypracował wiele mechanizmów ochronnych, pozwalających mu trwać nawet w okresach największych kryzysów. Jego interesy gwarantują międzynarodowe sojusze takie jak Unia Europejska, zawsze gotowe hojnie dotować i wspierać działania kapitalistów. W momentach zagrożenia odstępują od rzekomo świętych zasad tzw. „wolnego rynku”, korzystając z różnorodnych dotacji, rządowych projektów oraz tarcz antykryzysowych, których beneficjentami są kapitaliści, a nie ludzie pracy.

Narasta zagrożenie wojenne. Wydatki zbrojeniowe są wysokie jak nigdy. Sojusze militarne takie jak NATO dążą do zaostrzania konfliktów w interesie wielkiego kapitału. W obliczu rywalizacji o zdobycie rynków zbytu oraz surowców naturalnych nie liczy się ludzkie życie. W tym wyścigu ku wojnie bierze udział również Polska, wasalna wobec Stanów Zjednoczonych i ich polityki międzynarodowej.

Nie możemy ulegać złudzeniu, że obecny system można systematycznie reformować. Jest on z gruntu przegniły i oparty na wyzysku. Wszyscy „reformatorzy” oferują jedynie pozorne rozwiązania. Dają się skorumpować oraz zająć tematami zastępczymi, niegroźnymi dla władzy wielkiego kapitału. Parlamentarna, socjaldemokratyczna Lewica czy Zieloni nie oferują rozwiązania, lecz stanowią część problemu. Kanalizują one społeczne niezadowolenie, podobnie jak nacjonaliści czy rasiści. Walka o wyzwolenie klasy pracującej zaczyna się od odrzucenia szkodliwych złudzeń oferowanych przez system kapitalistyczny.

1 Maja wzywamy do współpracy wszystkie siły klasowej lewicy. Uważamy, że konieczne jest zjednoczenie się we wspólnej walce o prawa klasy pracującej. Jest ono konieczne w obliczu przeciwnika, który jest potężny i zjednoczony – krajowego i międzynarodowego kapitału.

Niech żyje socjalizm!

Niech się święci 1 Maja!