Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Stanowiska Partii

1 Maja – Święto Ludzi Pracy

1 Maja – Święto Ludzi Pracy

Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia. Obecnie prawa wywalczone przez ruch robotniczy, takie jak prawo do zrzeszania się, strajku czy […]

1 maja 2024

Poparcie KPP dla protestów rolników

Poparcie KPP dla protestów rolników

Komunistyczna Partia Polski wyraża poparcie dla protestów polskich rolników, sprzeciwiających się nierównemu traktowaniu, a także narzucanym w interesie wielkiego kapitału zasadom tak zwanego Nowego Zielonego Ładu oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przyjętego przez […]

17 lutego 2024

Ręce precz od Jemenu!

Komunistyczna Partia Polski w najostrzejszych słowach potępia imperialistyczną agresję na Republikę Jemenu dokonaną przez sojusz wojskowy pod przywództwem USA. Kierowana przez USA agresja na Republikę Jemenu jest prowadzona z naruszeniem prawa międzynarodowego, bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dodatkowo […]

23 stycznia 2024

Uchwała VI Zjazdu KPP: Solidarność z walką ludu palestyńskiego

Komunistyczna Partia Polski (KPP) solidaryzuje się z bohaterską walką Palestyńczyków o samostanowienie i godność. Stanowczo i zdecydowanie potępiamy zbrodniczą i ludobójczą agresję Izraela na strefę Gazy, której ofiarami padają tysiące palestyńskich kobiet i dzieci. Domagamy się natychmiastowego zawieszenia […]

26 grudnia 2023

Uchwała VI Zjazdu KPP — nadanie tytułu honorowego przewodniczącego

VI Zjazd KPP przekazuje wyrazy podziękowania i uznania towarzyszowi Krzysztofowi Szwejowi za wieloletnie zaangażowanie w działalność na stanowisku Przewodniczącego KKW i nadaje mu tytuł „Honorowego Przewodniczącego Komunistycznej Partii Polski”.

14 grudnia 2023

Uchwała VI Zjazdu KPP przeciwko blokadzie Kuby

Uchwała VI Zjazdu KPP przeciwko blokadzie Kuby

VI Zjazd Komunistycznej Partii Polski zdecydowanie potępia nielegalną i niehumanitarną blokadę ekonomiczną nałożoną na Kubę przez Stany Zjednoczone i domaga się jej zniesienia. Tak zwana Ustawa Helmsa-Burtona będąca elementem blokady, nakłada nielegalne sankcje na firmy z państw trzecich, […]