Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Ręce precz od Jemenu!

Opublikowano:

Kategoria: Stanowiska Partii


Komunistyczna Partia Polski w najostrzejszych słowach potępia imperialistyczną agresję na Republikę Jemenu dokonaną przez sojusz wojskowy pod przywództwem USA.

Kierowana przez USA agresja na Republikę Jemenu jest prowadzona z naruszeniem prawa międzynarodowego, bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dodatkowo operacja „Strażnik Dobrobytu” (Prosperity Guardian) jest prowadzona przez USA, Wielką Brytanię i ich sojuszników przeciwko jednemu z najbiedniejszych krajów na świecie.

Jemen od 2014 roku jest ofiarą zbrojnej agresji ze strony zachodniego imperializmu. Spowodowała ona jeden z najgorszych kryzysów humanitarnych w tym stuleciu, powszechny głód i epidemie. Fundusz Ludnościowy ONZ szacuje, że 21,6 miliona ludzi w Republice Jemeńskiej wymaga pomocy humanitarnej, a 80% populacji ma trudności ze zdobyciem żywności i dostępem do podstawowych usług.

Ansar Allah de facto sprawują władzę w Jemenie, wypełniają swój moralny i polityczny obowiązek wspierania heroicznej walki narodu palestyńskiego i próby powstrzymania izraelskiego ludobójstwa na obywatelach Strefy Gazy.

Agresja kierowana przez USA i cały neokolonialny porządek jest skazany na porażkę w starciu z nową falą oporu uciskanych ludów świata.

Komunistyczna Partia Polski wzywa do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych przeciwko republice Jemenu i ludności Gazy.

Precz z kolonializmem i imperializmem!
Zwycięstwo dla wyklętego ludu ziemi!