Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia
Zdjęcie wyróznione

Komunistyczna Partia Polski obecna na 1 maja!

Przejdź do artykułu