Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Uchwała VI Zjazdu KPP przeciwko blokadzie Kuby

Opublikowano:

Kategoria: Stanowiska Partii

Uchwała VI Zjazdu KPP przeciwko blokadzie Kuby

VI Zjazd Komunistycznej Partii Polski zdecydowanie potępia nielegalną i niehumanitarną blokadę ekonomiczną nałożoną na Kubę przez Stany Zjednoczone i domaga się jej zniesienia.

Tak zwana Ustawa Helmsa-Burtona będąca elementem blokady, nakłada nielegalne sankcje na firmy z państw trzecich, prowadzące działalność na Kubie. Działania te zostały wielokrotnie potępione przez społeczność międzynarodową, w tym Zgromadzenie Ogólne ONZ i określone jako złamanie prawa międzynarodowego.

Od roku 2019 blokada nie tylko nie została złagodzona, lecz zaostrzyła się. Jej skutki w trakcie kryzysu pandemicznego, żywnościowego oraz energetycznego były wyjątkowo dramatyczne. Dodatkowo Kubę wpisano na listę krajów „sponsorujących terroryzm” amerykańskiego Departamentu Stanu. Wiąże się to z utrudnianiem międzynarodowych transakcji finansowych, wydawania wiz, a także służy zastraszaniu firm z krajów trzecich prowadzących działalność na Kubie.

Blokada jest nie tylko nielegalna, lecz również wymierzona przeciwko prawom człowieka. Ogranicza prawo obywateli Kuby do dostępu do nowych technologii, przemieszczania się i edukacji.

Działaniom tym towarzyszy, nasilająca się w ostatnich latach kampania dezinformacyjna przeciwko władzom Kuby, finansowana przez amerykańskie władze.

Celem amerykańskiej blokady jest ingerencja w wewnętrzne sprawy niepodległego kraju i zniszczenie osiągnięć socjalistycznej rewolucji na Kubie.

Zjazd Komunistycznej Partii Polski wyraża solidarność z kubańskim ludem i życzy mu dalszego rozwoju osiągnięć rewolucji oraz przezwyciężenia nielegalnej, amerykańskiej blokady.