Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Uchwała VI Zjazdu KPP: Solidarność z walką ludu palestyńskiego

Opublikowano:

Kategoria: Stanowiska Partii


Komunistyczna Partia Polski (KPP) solidaryzuje się z bohaterską walką Palestyńczyków o samostanowienie i godność. Stanowczo i zdecydowanie potępiamy zbrodniczą i ludobójczą agresję Izraela na strefę Gazy, której ofiarami padają tysiące palestyńskich kobiet i dzieci. Domagamy się natychmiastowego zawieszenia broni oraz zapewnienia pomocy humanitarnej dla jej mieszkańców. Akcja zbrojna to akt rozpaczy ludzi dręczonych i pozbawianych perspektyw normalnego życia regularnie prześladowanych przez okupanta izraelskiego.

My, Polacy, którzy doświadczyliśmy w przeszłości polityki zbrodniczej okupacji i eksterminacji z rąk hitlerowców, nie możemy pozostać obojętni wobec zbrodni, której ofiarą pada naród palestyński. Potępiamy nie tylko obecną agresję Izraela, sprowokowaną atakiem Hamasu, ale całokształt polityki tego państwa od początku jego powstania. W szczególności sprzeciwiamy się łamaniu przez Izrael prawa międzynarodowego, wywłaszczeniu prawowitej ludności arabskiej, nielegalnej okupacji terenów Palestyny oraz zbrodniom na ludności cywilnej.

Polityka Izraela świadomie i w zamierzony sposób doprowadziła do zamiany terytorium Gazy w getto. Obecnie rasistowskie i faszystowskie elementy w rządzie tego państwa otwarcie postulują ludobójstwo ludności palestyńskiej, dążąc do eliminacji ludności palestyńskiej z jej własnej ziemi.

Przypominamy, że wbrew pełnej hipokryzji narracji zachodniego imperializmu, w tym UE, społeczność międzynarodowa stanowczo potępia agresję Izraela i nagminne łamanie przez to państwo prawa międzynarodowego, w tym niedawnej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2334. Zachodni imperializm i Izrael — jego bliskowschodni posterunek jest od początku swojego istnienia głównym zagrożeniem dla pokoju i stabilności w całym regionie Narody regionu mają prawo do życia w pokoju. Wzywamy państwa do wywierania presji na Izrael i jego bezkrytycznych sojuszników, aby doprowadzić do przerwania walk.

KPP potępia zbrodnie na ludności cywilnej i przyłącza się do słusznego oburzenia ludów świata.
Zwycięstwo dla Palestyńskiego ruchu oporu!