Komunistyczna Partia Polski wyraża poparcie dla protestów polskich rolników, sprzeciwiających się nierównemu traktowaniu, a także narzucanym w interesie wielkiego kapitału zasadom "Nowego Zielonego Ładu"

Uchwała VI Zjazdu KPP — nadanie tytułu honorowego przewodniczącego

Opublikowano:

Kategoria: Stanowiska Partii


VI Zjazd KPP przekazuje wyrazy podziękowania i uznania towarzyszowi Krzysztofowi Szwejowi za wieloletnie zaangażowanie w działalność na stanowisku Przewodniczącego KKW i nadaje mu tytuł „Honorowego Przewodniczącego Komunistycznej Partii Polski”.