Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Uchwała VI Zjazdu KPP — nadanie tytułu honorowego przewodniczącego

Opublikowano:

Kategoria: Stanowiska Partii


VI Zjazd KPP przekazuje wyrazy podziękowania i uznania towarzyszowi Krzysztofowi Szwejowi za wieloletnie zaangażowanie w działalność na stanowisku Przewodniczącego KKW i nadaje mu tytuł „Honorowego Przewodniczącego Komunistycznej Partii Polski”.