KKE pozdrawia KPP

Komunistyczna Partia Grecji przesłała nam 17 grudnia 2020 r. pozdrowienia z okazji 18. rocznicy powstania naszej partii, zwracając uwagę na doniosłość tego wydarzenia w historii.

Drodzy towarzysze,

Komunistyczna Partia Grecji (KKE) przesyła szczere pozdrowienia z okazji 18. rocznicy powstania KPP. Założenie waszej partii bez wątpienia stanowi historyczny moment, potwierdzający znaczenie Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej oraz fakt, że kontrrewolucja nie powstrzyma walki o prawa klasy pracującej, warstw ludowych, postęp społeczny i władzę ludową.

Historyczna droga polskich komunistów jest szczególnie naznaczona bohaterskim starciem z faszyzmem, który jest esencją systemu kapitalistycznego.

Wielkie antyfaszystowskie zwycięstwo ludów, osiągnięte głównie dzięki Armii Czerwonej, doprowadziło w bezprecedensowy sposób do budowy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, przynosząc istotne skutki dla ludu, było także związane z trudnościami, sprzecznościami oraz błędami. Obecnie potrzebą naszych partii komunistycznych jest przejęcie wiodącej roli w wyciąganiu wniosków z historycznych działań Kominternu, budowy socjalizmu i strategii ruchu komunistycznego.Konsekwencje odbudowy kapitalizmu są dla ludzi w Polsce bardzo dotkliwe. Niszczenie praw pracowniczych, pozbawianie rodzin robotniczych nawet podstawowych praw do ochrony zdrowia, edukacji i wolności osobistych.

Nowy głęboki kryzys kapitalistyczny, który się wybuchł wraz z pandemią, która zadziałała jak jego katalizator, w sytuacji narastającej rywalizacji pomiędzy kapitalistycznymi centrami, różnymi grupami burżuazji, ukazuje konieczność podjęcia przez komunistów walki w obronie społeczeństw, aby obalić kapitalizm i wyeliminować cierpienia, które przyniosła kontrrewolucja. Burżuazja jest tego świadoma, dlatego nasila antykomunistyczne działania jako konieczne uzupełnienie swojej antyrobotniczej strategii. Przy tej okazji pragniemy potępić nowe represje stosowane przez polskie władze mające na celu zdelegalizowanie KPP.

Wyrażamy naszą pełną solidarność z KPP, zintensyfikujemy nasze wysiłki, aby na wszystkie sposoby wyrazić międzynarodową solidarność z Waszą walką przeciwko antykomunizmowi.Wzmocnienie organizacji walki klasy robotniczej w każdym kraju przeciwko UE i NATO, wzmocnienie koordynacji działań, konsolidacja wspólnej rewolucyjnej strategii partii komunistycznych na poziomie międzynarodowym.

Aby poprawić organizację walki klasy pracującej przeciwko UE i NATO, wzmocnić koordynację działań oraz konsolidację wspólnej strategii rewolucyjnej partii komunistycznych niezbędna jest współpraca międzynarodowa. Z tymi przemyśleniami życzymy Wam wszelkich sukcesów w walce.

Wydział Spraw Międzynarodowych KKE

Życzenia Komunistycznej Partii Grecji dla V Zjazdu KPP

Drodzy Towarzysze,

Greccy Komuniści przesyłają najszczersze, bratnie życzenia dla V Zjazdu Komunistycznej Partii Polski i wyrażają szczerą internacjonalistyczną solidarność z Waszą partią w walce o interesy polskiego ludu.

KKE rozumie trudne warunki, w których działacie i będzie stać u waszego boku, potępia antykomunizm i polityczne procesy przeciwko waszym członkom, redakcji gazety, a także wszelkie antykomunistyczne prawa uchwalane przez parlament.

Wyrażamy całkowity i zdecydowany sprzeciw wobec tego reakcyjnego aktu prawnego.

Wyrażamy niezachwianą solidarność w walce z narastającą antykomunistyczną kampanią polskich władz. Starają się one narzucać antykomunistyczne prawa, represje i zakaz działalności komunistycznej, upowszechnić oburzające niszczenie antyfaszystowskich pomników.

Myślą, że w ten sposób wypaczą prawdę historyczną i zrównają komunizm z faszystowskim monstrum.

Ich dotychczasowe wysiłki nie przyniosły skutku! Antykomunistyczne represje zostały w waszym kraju wykorzystane do zaprezentowania solidarności partii komunistycznych i robotniczych oraz ze strony Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej, której założycielami były nasze partie. Proletariacka solidarność jest potężną bronią, którą trzeba wykorzystywać.

KKE głęboko ceni wsparcie i solidarność ze strony KPP oraz wartościowe poparcie waszej partii przeciwko zniszczeniu pomnika Nikosa Belojanisa, greckiego komunistycznego bohatera.

Antykomunizm, antyradzieckość i antyspołeczna propaganda, przyjęcie coraz bardziej reakcyjnych pozycji przez parlamenty narodowe i międzynarodowy sojusz kapitalistyczny – Unię Europejską, dowodzą, że kapitaliści nie czują się pewni. Są zajęci słabym tempem odbudowy rozwoju kapitalistycznego, który zaostrza antagonizmy między imperializmami.

Tworzą się warunki dla nowego kapitalistycznego kryzysu, nowych imperialistycznych wojen o kontrolę nad zasobami naturalnymi, materiałami oraz rynkami, a także drogami przesyłu energii.

Plany potężnych monopoli rozwijają się w południowo-wschodniej części Morza Śródziemnego, na Bałkanach, na Bliskim Wschodzie wraz z niedawnymi interwencjami USA, NATO i UE mającymi na celu zabezpieczenie ich interesów, szczególnie przeciwko Rosji i Chinom.

W Grecji w wynik europejskich i krajowych wyborów pokazał niezadowolenie ludu z rządów Syrizy, które kontynuowały antyspołeczną politykę poprzednich rządów PASOKu i Nowej Demokracji. Jednak to niezadowolenie pchnęło lud do powrotu do starych, zużytych rozwiązań rządowych proponowanych przez PASOK i Nową Demokrację.

Wynik KKE dowodzi, że jest ona stabilną siłą broniącą interesów ludu. 300 tysięcy głosów i 15 osobowy klub w krajowym parlamencie oraz 2 członków Parlamentu Europejskiego, przyczynią się do wzmocnienia klasy pracującej i walki ludu przeciwko problemom, którym stawia czoła.

W trudnych warunkach polaryzacji, szantażu i dylematów, fakt, że KKE kroczyła ramię w ramię z tysiącami ludzi głosujących wcześniej na Syrizę lub Pasok czy inne partie, pokazując, że coraz więcej ludzi z klasy pracującej ceni politykę KKE, słucha uważnie naszych postulatów i pozytywnie ocenia działania na rzecz ludowego kontrataku.

Jednakże ruch klasy pracującej w naszym kraju musi przejść fazę większej dynamiki oraz masowego kontrataku. Jest to częściowo wynik niszczącego wpływu Syrizy na świadomość ruchu pracowniczego i ludu w Grecji, mającego na celu manipulowanie pracownikami, chwalenie imperialistycznych sojuszy takich jak UE i NATO oraz złudzeń, że kapitalizm może zostać ucywilizowany.

Dotkliwa antyspołeczna polityka rządu Syrizy i ANEL to typowy przykład działań socjaldemokracji służącej kapitałowi oraz imperialistycznym sojuszom.

Kryminalna organizacja Złoty Świt została wykluczona z greckiego parlamentu. To pozytywna wiadomość, KKE miała w tym swój wielki wkład poprzez konsekwentną walkę z faszyzmem oraz kapitalizmem, który tworzy faszyzm.

Jednocześnie nasza partia jest gotowa dołożyć wszelkich wysiłków do walki z nacjonalistycznymi, prawicowymi nastrojami oraz pojawiającymi się i nasilającymi działaniami grup skrajnej prawicy.

Drodzy Towarzysze,

Wiemy, że stoimy w obliczu negatywnego układu sił w Grecji i w Europie. Jednakże historyczne doświadczenie pokazuje, że nie ma statycznych, niezmiennych sytuacji. Układ sił zmienia się, na rzecz tego działamy z całych sił. Aby wzmocnić walkę klasy pracującej i jej sojusz z warstwami ludowymi, wzmocnić antykapitalistyczne i antymonopolistycze działania, obalić burżuazyjną władzę i zastąpić ją władzą klasy pracującej, socjalizmem, aby opuścić UE, NATO oraz wszelkie inne imperialistyczne sojusze.

Ta linia może wzmocnić walkę partii komunistycznych poprzez wzmocnienie łączności z klasą pracującą, z ludem i młodzieżą, aby zakorzenić się w fabrykach, na uniwersytetach i lokalnych społecznościach oraz prowadzić walkę o aktualne i nowoczesne potrzeby ludu.

Wierząc w naszą wizję świata, marksizm-leninizm, w rewolucyjną walkę klasy pracującej, mając głębokie przekonanie że kapitalistyczne barbarzyństwo to ślepa uliczka dla ludów, w 100 lat od powstania Międzynarodówki Komunistycznej, odważnie stwierdzamy: Naszą przyszłością nie jest kapitalizm, lecz nowy świat, socjalizm!

Z gorącym, braterskim pozdrowieniem
Wydział Spraw Międzynarodowych KC KKE

Serdeczne pozdrowienia w dniu 99 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej!

15032657_1816420765282815_6522774857228615831_n

Towarzysze i Towarzyszki ! Drodzy Przyjaciele!

Serdeczne pozdrowienia w dniu 99 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej!

Czerwony Październik to jeden z tych przełomowych momentów w historii świata, który ostatecznie stał się przykładem walki i zwycięstwa proletariatu nad kapitalistycznym oprawcą i ciemiężycielem. Dziś jest to oczywiste – im dalej oddalamy się od tego wydarzenia, tym bardziej dawne kraje demokracji ludowej tracą swoje zdobycze społeczne, ale za to wydaje się bardziej przekonujące rewolucyjne światło Października.

Nasza rewolucja wyraźnie pokazała ludziom, co daje wyzwolenie od ucisku klasy robotniczej. Jakie historyczne szczyty możemy osiągnąć w pracy i walce, nauce i technice, kulturze i sztuce, które mogą dotrzeć do ludzi, gdy państwo robi wszystko, aby odkryć swój potencjał.

W dzisiejszych czasach kryzysu światowego kapitalizmu doświadczenia socjalizmu stale pukają do naszych drzwi. Ścieżka określona przez Włodzimierza Lenina, nie straciła swojego znaczenia i aktualności. Socjalizm jest przyszłością naszego kraju i świata. Wszystkie narody odzyskają prawo do wyzwolonej pracy, godnego życia i ochrony socjalnej.

W przyszłym roku, stulecie naszej rewolucji. Komunistyczna Partia Polski powinna przypomnieć znaczenie Wielkiego Października w naszych szeregach i w Polsce. Jako komuniści wzmocnimy nasze siły i wspólnie będziemy walczyć o triumf ideałów socjalizmu, pokoju i przyjaźni między narodami.

Dużo zdrowia, wytrwałości i powodzenia w dalszej walce o Socjalizm!