Stanowisko Komunistycznej Partii Turcji – Ręce precz od Syrii

Syria cierpi od 8 lat.

Około ośmiu lat temu w Syrii rozpoczęły się antyrządowe demonstracje, które wkrótce potem zamieniły się w zbrojne powstanie, w niektórych miastach wybuchły walki. Następnie, wraz z zaangażowaniem sił zewnętrznych rozpoczęła się wojna domowa i imperialistyczna okupacja dowodzona przez USA.

Wówczas wdrażano plany amerykańskich imperialistów względem Bliskiego Wschodu. Rząd AKP był bardziej niż chętny do odgrywania roli aktora w tych planach. Stany Zjednoczone i AKP uzbrajały oraz szkoliły różne grupy przeciwników rządów Assada w Syrii. NATO, MIT (Turecka Narodowa Agencja Wywiadu) i CIA zaangażowały się w Syrii. Gangi dżihadystów uzbrajano w najnowocześniejszą broń. Z gangów tych formowano armie.

Turcja przejęła odpowiedzialność za ich szkolenie. Dodatkowo w Antalyi i Istambule odbywały się spotkania z udziałem przedstawicielami tych gangów. Turcja płaciła im wynagrodzenia.

AKP wyszła poza ingerowanie w sprawy wewnętrzne sąsiedniej Syrii i podjęła się bezpośredniego prowokowania wojny domowej. Jednakże proces ten nie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami USA i AKP. Lud Syrii opierał się imperialistycznej okupacji i reakcyjnym gangom.

Lud Syrii zapłacił w ciągu tych ośmiu lat wysoką cenę. Syria straciła setki tysięcy obywateli. Miliony ludzi zostało wysiedlonych. W XXI wieku doświadczyli warunków rodem ze średniowiecza. Mieszkańcy niektórych regionów zostali poddani najdotkliwszemu barbarzyństwu i okrucieństwu.

AKP PRZEZ 8 OSTATNICH LAT POPEŁNIAŁO ZBRODNIE
Syria pozostaje pod faktyczną okupacją i jest krajem podzielonym. Gangi dżihadystów i ich siły zbrojne wciąż terroryzują niektóre regiony.

Przez 8 ostatnich lat AKP popełnia wielkie zbrodnie ignorując suwerenność innego kraju.
Otwarcie finansuje i szkoli separatystyczne oraz dżihadystyczne gangi oraz wysyła ich grupy zbrojne do Syrii.

Rząd AKP wraz z władzami USA to główni kryminaliści odpowiedzialni za tragedię Syryjczyków. To ich przestępstwo zostało popełnione w imię przyniesienia wolności ludowi Syrii, a otworzyła ranę nie tylko w Syrii, ale w całym regionie, która nie może być uleczona przez lata.

AKP I USA TO WSPÓLNICY ZBRODNI
Ani rząd AKP, ani USA i inne siły imperialistyczne nie mogą przynieść ludowi Syrii pokoju. Jasne jest, że retoryka o pokoju i wolności, której używają te imperialistyczne siły, widzące rozwiązanie w rządach lokalnych, autonomicznych i nacjonalizmie, to nic innego jak produkt imperialistycznej strategii dzielenia ludu. Działania oparte na nich oraz na nacjonalizmie są bezowocne.

Decyzja o pokojowej i dostatniej przyszłości należy jedynie do ludu Syrii. Żądania klasy pracującej Syrii stoją w sprzeczności z imperialistyczną agresją ostatnich 8 lat, należą do nich niepodległość, suwerenność i integralność terytorialna.

Obecna operacja AKP przeciwko państwu, którego suwerenność łamie pod pretekstem obrony bezpieczeństwa Turcji, jest nie do zaakceptowania.

Dodatkowo jej usprawiedliwianie rzekomym dążeniem do powrotu wysiedlonych Syryjczyków, jest niczym innym jak hipokryzją.

SIŁY IMPERIALISTYCZNE TO REALNE ZAGROŻENIE DLA NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA
Prawdziwym zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego kraju jest NATO, USA i współpracujące z nimi siły imperialistyczne.

Pokój w Syrii zapanuje dopiero, gdy imperialistyczne siły okupacyjne wycofają się z regionu. To Syryjczycy powinni zadecydować o przyszłości Syrii.

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Turcji
9.10.2019

Potępienie imperialistycznej agresji wobec Syrii

Światowa Rada Pokoju stanowczo potępia dzisiejszy poranny kryminalny nalot imperialistów USA, Wielkiej Brytanii i Francji przeciwko Syrii. Bombardowanie syryjskich celów pod pretekstem użycia broni chemicznej przez armię syryjską na wschodzie stolicy, którego nigdy nie potwierdzono, miało miejsce zaledwie kilka dni po tym, jak Syria zwyciężyła nad uzbrojonymi najemnikami we wschodniej części Ghouta i ewakuacji obszaru, który zaczął powracać do względnej normalności.

Ten pochopny imperialistyczny atak ponad 100 pociskami przez USA, Brytanię i Francję, roszczącymi sobie rolę „prokuratorów, sędziów i egzekutorów”, stanowi prowokację wobec miłującej pokój przytłaczającej większości narodów świata, oraz podkreśla prawdziwy cel imperialistów, którym jest realizacja ich planu „Nowego Bliskiego Wschodu”, kontrola źródeł i szlaków transportu energii, stref wpływu i rynków oraz gwałtowna zmiana rządów i ustanowienie przyjaznych reżimów.

Światowa Rada Pokoju nigdy nie miała najmniejszych wątpliwości co do celów imperialistów na Bliskim Wschodzie. Zwracamy szczególną uwagę, że obecny atak rakietowy na Syrię był tolerowany i wspierany przez NATO i UE, organizmy, które przed atakiem i po nim w swoich pierwszych oświadczeniach zgadzają się z kontekstem, duchem i treścią barbarzyńskiego imperialistycznego ataku.

Światowa Rada Pokoju wyraża stanowczą solidarność i poparcie dla Syryjczyków, którzy przez siedem lat byli skonfrontowani z imperialistycznymi planami i wzywa członków oraz przyjaciół Światowej Rady Pokoju do mobilizacji i potępiania agresji wobec Syrii oraz do bycia czujnym na ewentualne przyszłe ataki.

Nie dla imperialistycznej agresji w Syrii!

Nie dla wojen imperialistycznych!

Niech żyje międzynarodowa solidarność narodów!

Światowa Rada Pokoju 
Ateny, 14 kwietnia 2018 r

Przeciwko inwazji imperialistów na Syrię

Wspólne oświadczenie partii komunistycznych i robotniczych przeciwko imperialistycznemu atakowi na Syrię

My, partie komunistyczne i robotnicze, wyrażamy solidarność z ludem Syrii i potępiamy atak zbrojny na Syrię przygotowywany przez imperialistów z USA, NATO i UE wspólnie z ich sojusznikami, a mający na celu rozszerzenie ich wpływów w regionie.

Odrzucamy preteksty działania imperialistów, które jak się okazało, były wykorzystywane również w Iraku i podczas innych wojen imperialistycznych w Jugosławii, Afganistanie czy w Libii.

Wzywamy klasę pracującą, ludy całego świata do sprzeciwu i potępienia nowej wojny imperialistycznej. Wzywamy do żądania od władz ich krajów, aby nie uczestniczyły i nie wspierały kryminalnego ataku zbrojnego.

    Algierska Partia Demokracji i Socjalizmu

    Komunistyczna Partia Australii

    Komunistyczna Partia Azerbejdżanu

    Demokratyczna, Postępowa Trybuna Bahrainu

    Komunistyczna Partia Białorusi

    Belgijska Partia Robotnicza

    Komunistyczna Partia Belgii (Walonia-Bruksela)

    Komunistyczna Partia Czech i Moraw

    Komunistyczna Partia Brazylii

    Brazylijska Partia Komunistyczna

    Komunistyczna Partia  Brytanii

    Nowa Komunistyczna Partia  Brytanii

    Komunistyczna Partia Kanady

    Komunistyczna Partia Chile

    Komunistyczna Partia Kuby

    Postępowa Partia Ludu pracującego Cypru AKEL,

    Komunistyczna Partia Danii

    Komunistyczna Partia Finlandii

    Komunistyczna Partia Gruzji

    Komunistyczna Partia Niemiec (DKP)

    Komunistyczna Partia Grecji

    Węgierska Partia Robotnicza

    Partia Tudeh Iran

    Komunistyczna Partia Irlandii

    Komunistyczna Partia Włoch

    Komunistyczna Partia Jordanii

    Socjalistyczna Partia Łotwy

    Socjalistyczny Ludowy Front Litwy

    Komunistyczna Partia Luxemburga

    Komunistyczna Partia Malty

    Komunistyczna Partia Meksyku

    Komunistyczna Partia Norwegii

    Komunistyczna Partia Pakistanu

    Palestyńska Partia Komunistyczna

    Palestyńska Partia Ludowa

    Komunistyczna Partia Filipin [PKP-1930]

    Komunistyczna Partia Polski

    Komunistyczna Partia Portugali

    Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej

    Komunistyczna Robotnicza Partia Rosji

    Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego

    Komunistyczna Partia Słowacji

    Komunistyczna Partia Hiszpanii

    Komunistyczna Partia Ludu Hiszpanii

    Komunistyczna Partia Sudanu

    Komunistyczna Partia Szwecji

    Syryjska Partia Komunistyczna

    Komunistyczna Partia Syrii

    Komunistyczna Partia Tadżykistanu

    Komunistyczna Partia Turcji

    Partia Pracujących Turcji (EMEP)

    Komunistyczna Partia Ukrainy

    Związek Komunistów Ukrainy

    Komunistyczna Partia Wenezueli

    Komunistyczna Partia Albanii

    Komunistyczna Partia Bangladeszu

    Powszechna Partia Socjalistyczna APN, Meksyk

    Nowa Komunistyczna Partia Holandii

    Komunistyczna Partia Danii

    Komunistyczna Partia USA

Inne partie niewystępujące na liście Solidnet

    Komunistyczna Partia Robotnicza Białorusi

    Duńska Partia Komunistyczna

    Komunistyczna Robotnicza Partia Finlandii

    Grupa Odrodzenia Komunistycznego, Francja

    Komunistyczna Partia Ludowa i Lewicowa, Włochy

    Grupa Aktywistów Shiso-Undo, Japan

    Opór Ludowy, Mołdawia

    Partia Socjalizmu i Wolności (USA)

    URCF (France)

    Galicki Związek Ludowy, Hiszpania

W obronie Syrii!

565030_538249752910172_917825137_nZapraszamy do wydrukowania w formule ulotek lub naklejek powyższego rysunku w geście solidarności z Syrią.

Na obrazku napisano:

Wspieram Syrię przeciwko wojnie, która jest finansowana, dozbrajana i planowana przez siły zachodnie i ich sojuszników w regionie, sprzeciwiając się ekspansji imperializmu na Bliskim Wschodzie. NIE destrukcji Syrii. NIE powtórce inwazji imperialistycznej w Iraku i Libii! Zwycięstwo dla Syrii!

Klub Syryjski w Polsce i Samoobrona przy współpracy organizacji studenckich i młodzieżowych zorganizował protest pod ambasadą USA w Warszawie, domagając się od władz amerykańskich odstąpienia od zamiaru zaatakowania Syryjskiej Republiki Arabskiej przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

DOŚĆ WOJEN!
DOŚĆ IMPERIALIZMU!
RĘCE PRECZ OD SYRII!