PCTE solidaryzuje się z KPP

Solidarność i poparcie wyraziła również Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii, która przypomina m.in. o serii ataków na polskich towarzyszy z KPP i Brzask w ostatnich latach.

21 grudnia 2020 r.

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski (KPP)!

Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii (PCTE) pragnie wyrazić solidarność z Komunistyczną Partią Polski (KPP), która jest prześladowana przez polskie władze. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do polskiego Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zdelegalizowanie KPP.

Należy pamiętać, że jest to najnowszy z trwających od dłuższego czasu ataków. W ostatnim dziesięcioleciu liderzy KPP i redaktorzy gazety „Brzask” wielokrotnie stawali przed sądami za „promocję systemu totalitarnego”, przerwano organizowaną przez uniwersytet konferencję naukową na temat Karola Marksa, wykorzystywano instytucje publiczne takie jak Instytut Pamięci Narodowej (IPN) do rozpowszechniania antykomunistycznej propagandy i tworzenia ram prawnych dla prześladowań komunistów, w tym „ustawy dekomunizacyjnej” z 2017 r. – mającej na celu wyeliminowanie wszelkich śladów ruchu robotniczego w Polsce – oraz próby zmiany kodeksu karnego – a dokładniej jego art. 256 – polegającej na nałożeniu na komunistów za propagowanie idei kar do 3 lat więzienia.

Wszystkie te ataki są przeprowadzane przez rządzącą od 2015 roku, skrajnie prawicową partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Jawnie kontroluje ona wymiar sprawiedliwości, większość sędziów Trybunału Konstytucyjnego została mianowana nielegalnie po dojściu PiS do władzy.

Jednak wspomniane ataki są popierane również przez inne partie nazywające się „demokratami”, a równie winne antykomunistycznych prześladowań. Te prześladowania, oparte na fałszywym zrównywaniu komunizmu i nazizmu-faszyzmu pod etykietą „reżimów totalitarnych”, są uznawane przez Unię Europejską, imperialistyczny sojusz, który chroni, wspiera i zachęca do antykomunizmu w szeregu państw członkowskich, takich jak Słowacja, Łotwa, Litwa czy Polska oraz w sąsiednich krajach, takich jak Ukraina. Nie zapominamy, że sama UE przyjęła w zeszłym roku antykomunistyczną rezolucję opartą na takiej argumentacji, jakiej polski rząd używa do prześladowania komunistów.

PCTE domaga się natychmiastowego zaprzestania prześladowań KPP i innych partii komunistycznych oraz bratnich ruchów pracowniczych w Europie. Pomimo wszystkich ataków nie przestaniemy walczyć o zbudowanie społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na niesprawiedliwość i wyzysk.

Antykomunizm nie przejdzie!

Solidarność z KPP!

Sąd nad komunistami za głoszenie poglądów [wpis na bieżąco aktualizowany]

3 marca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej odbędzie się kolejna rozprawa przeciwko działaczom Komunistycznej Partii Polski, redakcji pisma „Brzask” i partyjnej strony internetowej oskarżonym o „promowanie totalitarnego ustroju państwa”. Oskarżonym grozi do 2 lat pozbawienia wolności na podstawie art. 256 kodeksu karnego.

W 2013 r. swoją krucjatę przeciwko redakcji Brzask oraz przeciwko naszej Partii rozpoczął Bartosz Kownacki z PiS, zawiadamiając prokuraturę o możliwość popełnienia przestępstwa o propagowanie systemu totalitarnego i wnioskując o delegalizację KPP. Wówczas Elżbieta Tkaczewska-Kuk, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ, stwierdziła: Zawiadomienie było enigmatyczne, zbadaliśmy statut i program tej organizacji i nie dopatrzyliśmy się znamion przestępstwa, umarzając sprawę.

Kilka miesięcy później Prokuratura Okręgowa w Katowicach, na polecenie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta przeprowadziła analizę wszystkich spraw prowadzonych w regionie związanych z nienawiścią rasową, wyznaniową czy propagowaniem systemów totalitarnych. Nakazała wtedy śledczym wznowić postępowanie i zbadać treści znajdujące się na starej stronie internetowej KPP kompol.org. Pod lupę wzięto zwłaszcza Brzask i sprawdzono numery wydawane w latach 2008-2014.

Śledczy część z tych materiałów wysłali do IPN-u z prośbą o opinię, która początkowo była niejednoznaczna. Adam Dziurok z tej placówki stwierdził tylko: publiczne głoszenie i propagowanie wartości komunistycznej w formie prezentowanej przez KPP jest co najmniej kontrowersyjne, nawet jeśli w otwarty sposób nie odwołuje się do totalitarnych metod i praktyk (Pismo z dnia 21-05-2015, sygn. 1 Ds. 104/15).

Dlatego też powołano dodatkowo biegłego sądowego, religioznawcę i politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Rafał Łętocha) i na podstawie jego tendencyjnej opinii w czerwcu 2015 r. postawiono w stan oskarżenia 4 towarzyszy, zarzucając im „zamieszczanie publikacji odwołujących się do idei komunistycznego ustroju państwa, marksizmu i leninizmu”.

Sąd w 2016 r. wydał wyrok skazujący dla 4 towarzyszy w trybie nakazowym (o czym sami skazani dowiedzieli się z mediów, gdyż nie zostali wezwani na wokandę i nie mieli żadnych szans złożenia wyjaśnień), ale towarzysze od niego się odwołali. Tow. Krzysztof Szwej – red. naczelny Brzasku – stwierdził wówczas: Działamy legalnie, jesteśmy zarejestrowani, jesteśmy przeciwni totalitaryzmowi oraz przemocy w polityce. Ten wyrok jest niedorzeczny i będziemy tego dowodzili w procesie. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej wydał postanowienie o umorzeniu, ale prokuratura odwołała się w 2017 r. do Sądu Okręgowego w Katowicach i ten nakazał przeprowadzenie procesu ponownie (przez Sąd Rejonowy) wobec 3 towarzyszy, gdyż w styczniu zmarł jeden z oskarżonych towarzyszy (tow. red. Marian Indelak).

Sprawa oskarżenia redaktorów Brzasku – najprawdopodobniej – ma wymiar polityczny. Grzegorz Waliński z portalu Strajk.eu pisze w swoim artykule z 27.02.2020 r.:

Długa historia tego procesu pozwala przyjąć, że wymiar sprawiedliwości miał zarówno dość czasu, jak i sposobności, aby zapoznać się z materiałem dowodowym, zeznaniami świadków i opiniami biegłych. Przed rokiem sąd podjął decyzję o uniewinnieniu, w której uzasadnieniu stwierdzono, że zarzuty są ogólnikowe, zaś oskarżenie w swojej argumentacji, iż stanowiły one przejawy „promowania totalitarnego ustroju” odwoływało się do kategorii zdroworozsądkowych, nie przedstawiając choćby definicji owego „totalitaryzmu”.

W marcu 2018 r. z rozkazu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (w jednej osobie) Zbigniewa Ziobry wszczęto dochodzenie by znaleźć jakieś kruczki prawne, by móc zdelegalizować Partię Razem i KPP (podobno jest już gotowy materiał pod wniosek do pisowskiego Trybunału Konstytucyjnego). 30 kwietnia dokonano bezprawnej rewizji w mieszkaniu jednego z redaktorów portalu „Władza Rad”, 11 maja policja zakłóciła konferencję naukową o marksizmie w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie. W tym samym czasie na podstawie nieuzasadnionych oskarżeń anonimowych donosicieli tymczasowo zniknęły strony Brzasku i KPP na facebooku. Dzięki staraniom towarzyszy z redakcji udało się je przywrócić do pełnej funkcjonalności (oskarżenia anonimów okazały się bezpodstawne).

18 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej uniewinnił członków redakcji pisma KPP „Brzask” oraz partyjnej strony internetowej od zarzutu „promowania totalitarnego ustroju państwa” (art. 256 kodeksu karnego). Sąd uznał, że zarzuty sformułowane przez prokuraturę i materiał dowodowy nie wskazują na popełnienie przestępstwa. Dodał również, że nie można orzekać o propagowaniu totalitaryzmu na podstawie wyrwanych z kontekstu zdań oraz fragmentów artykułów. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że należy odróżnić propagowanie totalitarnego ustroju państwa od propagowania komunistycznych poglądów.

Prokurator w marcu 2019 r. złożył apelację od wyroku uniewinniającego redakcję „Brzask”. Prokurator utożsamił marksizm-leninizm z totalitaryzmem, a odwołania do rewolucji społecznej potraktował jako nawoływanie do siłowego obalenia władzy. Zarzucił oskarżonym redaktorom także krytykę reformizmu oraz odwoływanie się do przedwojennej KPP. Sądowi natomiast prokurator zarzucił przekroczenie „zasady swobodnej oceny przeprowadzonych dowodów” oraz uznanie zeznań złożonych przez oskarżonych za wiarygodne.

10 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca postanowił o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia procesu członków redakcji pisma „Brzask” wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski. Przychylił się tym samym do wniosku prokuratora, który złożył apelację od wyroku uniewinniającego, wydanego w styczniu br. przez sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Termin wyznaczono na 3 marca 2020 r.

Grzegorz Waliński z portalu Strajk.eu tak komentuje ten proces sądowy:

Niestety – czeka nas kolejny odcinek tego serialu. Nie sposób nie zwrócić uwagę na zmieniające się okoliczności, w jakich toczy się proces. Przede wszystkim nasila się represyjność prawa karnego, gęstnieje atmosfera nagonki politycznej, nasila się dążenie rządzących do zakazania działalności partii komunistycznej. Przywykliśmy już niemalże do eliminowania z przestrzeni publicznej i pamięci społecznej wszystkiego, co odnosi się do historii Polski Ludowej czy też historii ruchu robotniczego. Jedyną wykładnię dziejów ma dla nas produkować IPN ze skrajnymi prawicowcami na pokładzie, ewentualnie pokrewne instytuty.

SOLIDARNI Z KPP

W odpowiedzi na apel KPP o wsparcie prześladowanych członków redakcji „Brzasku”, 29 lutego o godzinie 18 w Paryżu przed polską ambasadą odbędzie się pikieta przeciwko represjom politycznym wobec komunistów w Polsce. Protest organizuje Biegun Odbudowy Komunistycznej we Francji (PRCF). Pikietę zaplanowano na sobotę zgodnie z tradycją francuskich protestów społecznych, zgodnie z którą wiele manifestacji odbywa się właśnie w ten dzień tygodnia. Akcja będzie częścią międzynarodowej kampanii protestów przeciwko represjom politycznym w Polsce. Podobne protesty w innych krajach odbędą się 2 marca, dzień przed wznowieniem procesu członków redakcji „Brzasku”.


Nowa Komunistyczna Partia Holandii i Komunistyczny Związek Młodzieży zorganizowały dziś demonstrację przed polską ambasadą w Hadze, w proteście przeciwko prześladowaniom komunistów w Polsce. Drzwi ambasady pozostały zamknięte przed chętnymi do podjęcia rozmowy komunistami. Manifestujący przekazali jednak list protestacyjny. W akcji solidarnościowej z KPP udział wzięli również członkowie Komunistycznej Partii Grecji i Komunistycznej Młodzieży Grecji, którzy przebywają na emigracji w Holandii.


Pikieta Komunistycznej Partii Meksyku pod ambasadą RP w Meksyku przeciwko represjom polskiego reżimu wymierzonym w działaczy Komunistycznej Partii Polski.


Koniec z fałszowaniem historii i prześladowaniami komunistów! Solidarność z KPP! – głosili protestujący towarzysze z Komunistycznej Partii Austrii pod polską ambasadą w Wiedniu.


Towarzysze z Hiszpanii również protestowali pod polską ambasadą w Madrycie przeciwko prześladowaniom politycznym. Nagrali film z wystąpienia. Podczas pikiety odczytano stanowisko PCTE przeciwko antykomunistycznej kampanii oraz fałszowaniu historii odbywającym się w Polsce i innych państwach Europy. PCTE domaga się natychmiastowego zaprzestania represji politycznych oraz wycofania zarzutów stawianych członkom KPP.


Liga Młodych Komunistów zorganizowała pikietę pod polską ambasadą w Londynie w proteście przeciwko działaniom antykomunistycznym polskiego rządu. Amy Field mówiła: Uciszanie komunistów, sił postępowych i lewicy jest tak naprawdę atakiem na ruch polityczny klasy robotniczej.


W piśmie protestacyjnym Socjalistycznej Chorwackiej Partii Robotniczej do Ambasadora RP w Chorwacji napisano:

W ubiegłych latach było wiele wypadków prześladowania Komunistycznej Partii Polski (KPP), a identyczne, represyjne metody stosowano dla zakazania „wywrotowej działalności komunistycznej”. Polskie władze już ograniczyły swobody w zakresie organizacji strajków i demonstracji a delegalizacja KPP byłaby dopełnieniem tego „pakietu” represji. Socjalistyczna Chorwacka Partia Robotnicza stale śledzi bieżącą aktywność antykomunistyczną, która wraz z rozszerzeniem art. 256 KK celują w zakazanie komunistycznej aktywności i której jedynym celem jest penalizacja tejże. Prześladowania komunistów są częścią szerszej narodowej strategii, która wpisuje się w politykę UE, aby poprzez serię zmian prawnych i propagandę zrównać komunizm z nazizmem – jako dwoma obliczami totalitaryzmu. Obrona KPP to więcej niż obrona prawa do istnienia jednej partii. To walka o zachowanie szerokich obywatelskich i pracowniczych praw, takich jak również i prawa do zmiany ustroju społeczno – gospodarczego, który, co oczywiste, nie może zadowolić szerokich warstw społecznych Polski. Jako proletariaccy internacjonaliści, my Socjalistyczna Chorwacka Partia Robotnicza protestujemy przeciw prześladowaniu towarzyszy z KPP i redaktorów gazety „Brzask”. Żądamy natychmiastowego zakończenia wymierzonych przeciw nim procesów sądowych oraz ich rehabilitacji i poszanowania. Żądamy wstrzymania wszystkich prześladowań wymierzonych w komunistów.


2 marca, w przededniu wznowienia procesu sądowego przeciwko KPP, w tym redakcji „Brzasku”, w ramach międzynarodowego dnia akcji protestacyjnej przeciwko represjonowaniu komunistów w Polsce, w wielu krajach odbyły się demonstracje przed polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Demonstracje przed ambasadami i konsulatami RP zorganizowano w: Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Meksyku, Niemczech, Niderlandach, Rosji, Serbii oraz we Włoszech. Ponadto listy protestacyjne przekazano do placówek dyplomatycznych RP na Białorusi, w Chile, Chorwacji, Danii, na Filipinach, w Irlandii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii.

ATENY
Przedstawiciele Komunistycznej Partii Grecji (KKE) i Komunistycznej Młodzieży Grecji (KNE) protestowali przed ambasadą RP aby wyrazić solidarność z prześladowanymi działaczami KPP i redaktorami „Brzasku”. W demonstracji uczestniczył deputowany Parlamentu Europejskiego – Lefteris Nikolaou-Alavanos. Pikietujący pod transparentem „Ręce precz od polskich komunistów”domagali się zakończenia prześladowań polskich komunistów, aby partia komunistyczna mogła swobodnie działać w Polsce. Radcy ambasady przekazano list protestacyjny.

BELGRAD
Przed polską ambasadą w Belgradzie demonstrowali członkowie Nowej Komunistycznej Partii Jugosławii (NKPJ) oraz Związku Komunistycznej Młodzieży Jugosławii (SKOJ).
W oświadczeniu NKPJ napisano: „Domagamy się tu i teraz, aby położyć kres wszelkim antykomunistycznym prześladowaniom! Domagamy się, aby nie podejmowano żadnych innych środków, takich jak zakaz symboliki lub niszczenie pomników, wspierane przez polski rząd. Będziemy nadal mocno wyrażać naszą solidarność z polskimi komunistami. Ręce precz od komunistów!” Zwrócono także uwagę, że represje wobec komunistów mają miejsce w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

BERLIN
Protest przed ambasadą RP w Berlinie zorganizowała Komunistyczna Partia Niemiec (KPD). Demonstrowano pod hasłem „Ręce przecz od KPP!”

BRUKSELA
Organizatorem protestu przez ambasadą RP była Komunistyczna Partia Belgii. Obecni byli również przedstawiciele działających w Belgii struktur KKE. Odczytano list protestacyjny, który został wręczony przedstawicielom ambasady. Julien Hannotte Morais, sekretarz polityczny KP Belgii powiedział m.in.: „Ten nowy proces w Polsce ma na celu przepisanie i wymazanie historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze zbiorowej świadomości. Atakując w ten sposób redakcję „Brzasku”, prokurator atakuje nie tylko polskich towarzyszy, ale cały światowy roboczy i ruch komunistyczny….”

HAGA
1 marca przed ambasadą RP w Hadze demonstrowała delegacja Nowej Komunistycznej Partii Holandii (NCPN) oraz Komunistycznego Związku Młodzieży (CJB). Uczestnicy pikiety trzymali transparent, na którym napisano: „Walka ludzi pracy o lepszą przyszłość nie jest przestępstwem. Powstrzymać represje wobec komunistów!”. W trakcie wiecu potępiono prześladowania wobec komunistów w Polsce a także postawę władz RP, które próbują usunąć lub zmienić wszystkie nazwy ulic i pomniki, mające związek z historią socjalizmu. Zwrócono uwagę także na powiązania antykomunistycznej postawy polskiego rządu z polityką UE.

MOSKWA I KALININGRAD
W Kaliningradzie przed konsulatem RP protest zorganizowała Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza (RKRP). Domagano się powstrzymania represji wobec KPP.

W ramach akcji solidarności z represjonowanymi członkami KPP, na początku marca przed polskimi placówkami dyplomatycznymi w Moskwie i Kaliningradzie odbyły się pikiety pod hasłami „Zatrzymać prześladowania polityczne wobec KPP!” oraz „NIE dla faszyzmu!”, zorganizowane przez Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej (KPRF). Przemawiający w trakcie protestu przed polską ambasadą w Moskwie Denis Panfionow – deputowany KPRF oraz Jurij Daszkow – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego zażądali natychmiastowego zaprzestania prześladowań politycznych członków KPP. Podkreślali, że polityczne represje w Polsce występują w połączeniu z antyrosyjską propagandą wspieraną przez władze. Prowadzi to do odrodzenia ruchów neofaszystowskich. Zwrócono uwagę, że polscy komuniści pozostają jednak wierni swoim ideałom, a polskie władze boją się takiej postawy oraz prawdy historycznej. Podczas pikiety przed konsulatem RP w Kaliningradzie Maksym Bułanow, pierwszy sekretarz organizacji regionalnej KPRF powiedział, że polskie władze prowadzą oburzającą politykę zrównywania komunizmu z faszyzmem. Przypomniał również o ogromnej daninie krwi i poświęceniu żołnierzy Armii Czerwonej walczących w obronie przodków tych, którzy teraz niszczą pomniki. KPRF wezwała wszystkie partie komunistyczne do wyrażenia poparcia dla KPP w walce o prawdę, sprawiedliwość i socjalizm.

MADRYT
Pikietę przed polska ambasadą w Madrycie zorganizowała Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii (PCTE) wraz z Kolektywem Młodych Komunistów (CJC). Domagano się zakończenia represji politycznych w Polsce. Potępiono również zrównywanie przez Unię Europejską komunizmu z faszyzmem.

MEKSYK
W mieście Meksyk pod polską ambasadą demonstrowali członkowie Komunistycznej Partii Meksyku (PCM). Odczytano list protestacyjny przeciwko represjom politycznym.

NICEA
Przed konsulatem RP w Nicei 2 marca demonstrowali Młodzi Komuniści (JC) oraz przedstawiciele Francuskiej Partii Komunistycznej (PCF).

PARYŻ
Protest przed polską ambasadą odbył się 29 lutego, zgodnie z francuską tradycją organizowania akcji protestacyjnych w sobotę. Manifestacja została zwołana z inicjatywy Bieguna Odrodzenia Komunistycznego we Francji (PRCF). W trakcie wiecu przemawiała m.in. znana prof. historii Annie Lacroix-Riz a także polscy działacze pracujący we Francji.

PRAGA
Komunistyczny Związek Młodzieży (KSM) wraz z towarzyszami z Praskiej organizacji Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSCM).

RZYM
Komunistyczna Partia Włoch (PCI) zorganizowała pikiety przeciwko represjom wobec polskich komunistów przed ambasadą RP w Rzymie, a także przed konsulatem RP w Ankonie.Odbyły się one pod hasłem „Solidarność z Komunistyczną Partią Polski”.

WIEDEŃ
„Dość fałszowania historii i prześladowań politycznych w Polsce! Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!” to główne hasło na wiecu Partii Pracy Austrii (PdA), który odbył się 2 marca w Wiedniu. W swoim przemówieniu lider partii Tibor Zenker wspomniał o prowadzonej przez polskie władze polityce fałszowania historii i oczerniania socjalizmu, której częścią są prześladowania Komunistycznej Partii Polski. Zenker podkreślił, że „prawdy nie można zabronić” i że „nie można zabronić walki o pokój, międzynarodową przyjaźń, prawa kobiet i postęp społeczny”.

Krótkie sprawozdanie ze spotkania komunistów czeskich, niemieckich i polskich 31.08.2019 r. na Okraju u stóp Karkonoszy

Było to wielkie wydarzenie międzynarodowe, w którym wzięło 150-200 uczestników z Czech, głównie organizacji i okręgów przygranicznych, Niemiec, w tym z Berlina, Drezna, Lipska, Torgau i wielu innych miejsc.

Z Polski było kilku przedstawicieli SLD-Lewica z Lubania, którzy od kilku lat utrzymują kontakty z okręgiem Liberec a Komunistyczną Partię Polski reprezentował niżej podpisany, który zabrał głos.

Spotkanie prowadził tow. J.Ondracek, głos zabierali przedstawicieli organizacji okręgowych KPCM z Hradec Kralove, Liberec i innych. Wystąpienie polityczne miał poseł na Sejm Republiki Czeskiej tow. Z.Ondracek. Towarzysze czescy mówili o sytuacji polityczno-gospodarczej w Republice, zagrożeniach wewnętrznych i międzynarodowych. Podkreślali konieczność budowy nowego frontu lewicy wobec odradzania się faszyzmu.

Z.Wiktor przekazał pozdrowienia od naszej Partii, Przewodniczącego i Sekretarz naszej KPP i życzył czeskim komunistom wielu dalszych sukcesów w walce z kapitalizmem i o socjalizm.

Jednocześnie naświetlił sytuację polityczną w Polsce, wskazując na zagrożenia odradzającego się faszyzmu i niebezpieczeństwo wojny. Więcej uwagi poświecił sądowemu procesowi politycznemu przeciwko liderom naszej partii (art. 256/1 kk), co daje się odczytać jako początek procesu delegalizacji KPP w Polsce.

Zebrani wielokrotnie dawali wyrazy sympatii i poparcia dla naszej Partii, co potwierdzone było oklaskami.

Generalnie było wiele pytań i wyrazów solidarności.

Spotkanie na Okraju było ważnym wydarzeniem pogłębiania współpracy i poparcia między naszymi partiami. Czest Prace!

Zbigniew Wiktor, 3.IX.2019 r.

Eurodeputowani KKE w obronie KPP i KPU w Parlamencie Europejskim

Eurodeputowani Komunistycznej Partii Grecji (KKE) aktywnie wystąpili przeciwko antykomunistycznym represjom i przepisywaniu historii, a także w obronie wolności słowa. Potępili narastanie antykomunizmu w państwach Europy Środkowej, w tym represje wobec Komunistycznej Partii Polski i KP Ukrainy oraz ich gazet, a także zakaz działalności komunistycznej w państwach bałtyckich. Przypomnieli, że w krajach tych gloryfikuje się członków SS, a także niszczy pomniki zwycięstwa nad faszyzmem.

28 sierpnia eurodeputowany KKE Lefteris Nikolaou-Alavanos zadał Komisji Europejskiej pytanie o jej stosunek do antykomunistycznych represji na Ukrainie. Po wydanym 16 lipca przez Trybunał Konstytucyjny Ukrainy zakazie działalności KPU, 19 sierpnia Sąd Administracyjny w Kijowie zakazał wydawania „Gazety Robotniczej” – organu prasowego KPU.

„Te decyzje stanowią dalszą eskalację antykomunizmu. Zakazują komunistom działalności politycznej oraz łamią prawo do propagowania poglądów. Dowodzą jaką hipokryzją są deklaracje o „prawach i wolnościach człowieka” oraz „wolności prasy” wykorzystywane przez UE przeciwko państwom, których nie lubi i w obronie unijnych interesów.” – stwierdził eurodeputowany. Dodał, iż działania władz Ukrainy, Polski czy państw bałtyckich wymierzone w komunistów nie wywołują oburzenia organów władzy Unii.

Wcześniej eurodeputowany KKE Kostas Papadakis zabrał głos podczas odbywającej się w ramach działań Komisji swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych, debaty z udziałem Komisarz Unii Europejskiej Very Jourovej. Wypomniał Komisji Europejskiej hipokryzję w podejściu do kwestii swobody poglądów politycznych.

Na pytanie eurodeputowanych KKE o stanowisko KE w sprawie antykomunistycznych represji w Polsce i na Ukrainie. Komisja odpowiedziała, że jest świadoma iż „w niektórych krajach istnieje ustawodawstwo zakazujące używania symboli komunistycznej przeszłości”. Podczas debaty komisarz stwierdziła, że „każdy kraj członkowski znalazł swój sposób pamiętania o historii”.

Papadakis odpowiedział, iż takie podejście jest ahistorycznym zrównywaniem komunizmu z faszyzmem. Ponadto w debatach o systemie prawnym w Polsce, będących wyrazem rosnących sprzeczności w ramach UE, pomija się kwestie antykomunistycznych represji oraz prawodawstwa. Przypomniał ponadto o zakazie działalności KPU.

„Wygląda na to iż UE pamięta o prawach człowieka i wolnościach politycznych, gdy są one narzędziem do interwencji zabezpieczających interesy tych, którym służy Unia” dodał. Przypomniał również o wspieraniu antykomunistycznych kampanii w krajach członkowskich i promowaniu fałszowania historii poprzez programy takie jak „Europa dla Obywateli”. Papadakis dodał, iż antykomunizmowi towarzyszy antyspołeczna i antypracownicza polityką władz poszczególnych państw, a także samej UE.

Eurodeputowani KKE potępili także promowanie inicjatyw takich jak “Europejski dzień pamięci ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych”, obchodzony w UE 23 sierpnia, jako jeden z elementów fałszowania historii poprzez zrównywanie komunizmu z faszyzmem.

„Mylą się [Komisarze UE] twierdząc, że mogą przepisać historię wielkiego antyfaszystowskiego zwycięstwa ludów. Martwią się, ponieważ ludy byłych państw socjalistycznych, w badaniach opinii, wciąż wyrażają nostalgię za tym co miały, a co utraciły. Ma to miejsce wbrew propagandzie, antykomunizmowi, zakazom, represjom wobec partii komunistycznych i prowokacyjnemu wypaczaniu historii skierowanemu szczególnie do młodzieży” napisali eurodeputowani w oświadczeniu.

Przypomnieli również, że to komuniści przyczynili się do zwycięstwa nad faszyzmem, a ZSRR utracił w tej walce 20 milionów ludzi. Z kolei przedwojenna polityka Francji i Wielkiej Brytanii przyczyniła do wzmocnienia faszyzmu.

KKE zapowiedziała, że nadal będzie bronić prawa komunistów do propagowania poglądów oraz występować przeciwko antykomunistycznym represjom na różnych forach, w tym w Parlamencie Europejskim.

red. 01.09.2019r.

Stanowisko Organizacji Komunistycznej z Niemiec (Kommunistische Organisation)

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!

Polski rząd od dawna próbuje zdelegalizować Komunistyczną Partię Polski (KPP) oraz chce zabronić wszelkiej działalności komunistycznej. Wielokrotnie zarówno członkowie KPP jak i redaktorzy gazety „Brzask” byli stawiani przed sądem pod absurdalnymi zarzutami, niezależnie od statusu prawnego ich partii i publikacji. Nowe prawo uchwalone przez polski parlament ma na celu dalsze zrównywanie komunizmu z faszyzmem oraz kolejne kryminalizowanie działalności komunistycznej.

Wszystko to na tle stale rosnącej antykomunistycznej retoryki rządu i partii burżuazyjnych w Polsce oraz coraz odważniejszych fałszerstw polskiej historii. Wspomnienia o społecznych, gospodarczych i politycznych osiągnięciach socjalizmu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wciąż zachowane w pamięci starszych pokoleń Polski, są aktywnie usuwane.

Młode pokolenia są wychowywane w kłamstwie, że socjalistyczna Polska była reżimem i terrorem, który uciskał klasę robotniczą. Historyczny rewizjonizm polskich (i innych) nacjonalistów, faszystów, liberalnych antykomunistów oraz kościoła katolickiego jest doktryną państwową. Ci, którzy wspominają o odpowiedzialności niektórych Polaków w Holokauście – jest to udowodniony i dobrze udokumentowany fakt historyczny – spotykają się z latami więzienia. Chociaż miliony Żydów oraz Polaków zostały zamordowanych przez niemieckich faszystów podczas II wojny światowej i chociaż to Armia Czerwona, której żołnierze stali ramię w ramię z polskimi komunistami i antyfaszystami, często płacąc za to wysoką cenę, aby uwolnić Polskę od faszyzmu, to i tak dzisiaj faszyści są wspierani przez polski rząd, podczas gdy komuniści są prześladowani.

Unia Europejska zdecydowanie popiera reakcyjne rządy w Europie Wschodniej i innych krajach w ich próbach kryminalizacji organizacji, działań i symboli komunistycznych. To pokazuje, że UE nie jest bliska bycia „demokratycznym projektem pokoju”, jak twierdzi, ale raczej jest instrumentem korporacji przeciwko narodom Europy. To, że faszyzm jest niczym innym jak najpaskudniejszą twarzą kapitalizmu, próbuje się ukryć za pomocą nienaukowych, niedemokratycznych teorii „totalitaryzmu” lub „dwóch skrajności” komunizmu i faszyzmu, albo poprzez stawianie Stalina i Hitlera na równi ze sobą.

Antykomunizm jest zbrodniczym pojęciem, w imieniu którego miliony ludzi zostało zamordowanych w XX wieku, a coraz więcej praw demokratycznych jest niszczonych.

Prześladowanie naszych polskich towarzyszy po raz kolejny pokazuje, że burżuazyjna „demokracja” jest tylko fasadą dla rządów kapitału i że prawa walczących z kapitalizmem zawsze można odebrać według uznania klasy rządzącej. Domagamy się natychmiastowego zaprzestania prześladowań antykomunistycznych w Polsce i zniesienia wszelkich przepisów antykomunistycznych!

Solidarność z towarzyszami z Komunistycznej Partii Polski!

12.08.2019r.

KC Komunistycznej Partii Ludu Hiszpanii solidaryzuje się z KPP

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Ludu Hiszpanii przekazuje braterskie pozdrowienia towarzyszom z Komunistycznej Partii Polski.

Nasi towarzysze są obiektem ataku ze strony polskich władz starających się prowadzić antykomunistyczną kampanię mającą wymazać z pamięci robotników i ludu fundamentalną rolę komunistów z walce z faszyzmem oraz o godność pracowników.

Solidaryzujemy się z naszymi towarzyszami z Polski. Potępiamy dążenia polskich władz do delegalizacji naszej bratniej partii – KPP oraz trwającą antykomunistyczną kampanię prowadzoną przez instytucje Unii Europejskiej mającą na celu wymazanie z pamięci ludów fundamentalnej roli komunistów w wyzwoleniu Europy od nazizmu-faszyzmu oraz walce o wyzwolenie ludów.

Towarzysze, jesteśmy z wami.

Solidarność z KPP.

Niech żyje walka klasy pracującej i proletariacki internacjonalizm.

Źródło: PCPE na Facebooku

Kolejna rozprawa w procesie członków KPP i redakcji Brzasku [Oświadczenie Stavrosa Tassosa]

Dziś odbywa się kolejna rozprawa w trwającym od trzech lat procesie członków KPP oraz redakcji „Brzasku” oskarżonych z artykułu 256 Kodeksu Karnego o „propagowanie totalitaryzmu”.

Proces działaczy KPP i inne działania polskich władz podejmowane w imię tzw. „dekomunizacji”, wywołały falę akcji solidarnościowych na świecie. Szczególnie zaangażowała się w ich organizację Komunistyczna Partia Grecji.

Dzisiejszą rozprawę obserwuje deputowany do greckiego parlamentu Stavros Tassos, którego oświadczenie publikujemy poniżej.

red.

Oświadczenie Stavrosa Tassosa,
deputowanego Komunistycznej Partii Grecji – KKE,
Przewodniczącego Greckiego Komitetu na rzecz Rozbrojenia i Pokoju – EEDYE

Zrównywanie, w antykomunistycznych zapisach polskiej konstytucji, komunistycznej walki o sprawiedliwość społeczną i pokój z brutalnością i społecznym darwinizmem faszyzmu, jest niesprawiedliwe i historycznie nieprawdziwe.

Idące dalej określanie nazistowskich kolaborantów mianem „patriotów”, a tych którzy przyczynili się do klęski faszyzmu jako „zdrajców” to całkowite odwrócenie i fałszowanie historii, rzeczywistości oraz niesprawiedliwość.

Faszyzm i nazizm są dziećmi kapitalizmu. Wielcy kapitaliści tacy jak Krupp, Siemens i inni otwarcie wspierali faszyzm i nazizm, a także czerpali zyski z siły roboczej dostarczanej przez faszystów i nazistów, gromadzili ogromne sumy i finansowali faszystów oraz nazistów.

Socjalizm oraz komunizm to walka o to, aby wszyscy ludzie doświadczali postępu nauki i technologii, aby minimalizować nierówności, zwracać pracownikom owoce ich pracy, zwiększać bezpieczeństwo w pracy, redukować jej czas, aby ludzie mieli więcej czasu wolnego na udział we wspólnej aktywności, sporcie czy kulturze.

Kapitalizm i faszyzm/nazizm używają postępu technologicznego i naukowego do maksymalizacji zysków wielkiego kapitału. W efekcie intensyfikują wyzysk, narzucają dłuższy czas pracy, płace nie pokrywające nawet podstawowych potrzeb, a z drugiej strony koncentrują ogromne bogactwo coraz mniejszej grupy potentatów.

Dlatego proces przeciwko członkom redakcji pisma Komunistycznej Partii Polski “Brzask”, oparty na oskarżeniach o „promowanie systemu totalitarnego”, jest sprzeczną z rzeczywistością obrazą dla sprawiedliwości.

Jest to niesprawiedliwe, represyjne i nie do zaakceptowania. Ma na celu ukrycie faktów historycznych takich jak masakra Żydów w warszawskim getcie przeprowadzona przez nazistów i ich kolaborantów.

Polscy komuniści włożyli wielki wkład w wielkie antyfaszystowskie zwycięstwo ludów i wszelkie społeczne zdobycze Polski.

Oskarżenia wobec KPP to część imperialistycznych planów w Polsce i całym regionie, opracowanych przez UE, USA oraz NATO wraz z polską burżuazją i reakcyjnym rządem, a wspieranych przez faszystów i wpisujących się w rywalizację z Rosją.

KPP stała się obiektem ataku, ponieważ sprzeciwia się działaniom imperialistów, antyspołecznym przemianom, szowinistycznej histerii, a także pokazuje alternatywę dla kapitalistycznego barbarzyństwa.

Siły dążące do zakazu działalności KPP fałszują też historię zniekształcając rolę socjalizmu/komunizmu w pokonaniu faszyzmu i budowie sprawiedliwego społeczeństwa.
Faktem jest hipokryzja UE pamiętającej o “prawach człowieka”, tylko gdy może ich użyć jako narzędzia do interweniowania i zabezpieczania interesów kapitału.

Z drugiej strony solidarność z KPP osiąga międzynarodowe rozmiary. Niedawno ponad 90 partii komunistycznych i robotniczych z całego świata, zebranych na 20. Międzynarodowym Spotkaniu w Atenach, potępiło represje i wyraziło solidarność z KPP.

W Polsce 7 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uznał zmianę 44 nazw ulic w Warszawie za sprzeczną z prawem. Decyzja jest ostateczna i oznacza powrót dawnych nazw ulic upamiętniających między innymi bohaterów antyfaszystowskiego ruchu oporu oraz ruchu robotniczego.

8 grudnia grupa ludzi zdjęła tabliczkę z nazwą ul. prezydenta Lecha Kaczyńskiego znajdującą się na budynku Instytutu Pamięci Narodowej. Celem akcji było podkreślenie, że ulica wróciła do nazwy Alei Armii Ludowej, czyli komunistycznej armii partyzanckiej z okresu drugiej wojny światowej.

Rodziny greckich uchodźców protestowały przeciwko zniszczeniu pomnika upamiętniającego Greków w Dziwnowie.

Rosnąca międzynarodowa i krajowa solidarność z walką KPP przyczyniła się do upadku kilku antykomunistycznych oskarżeń i decyzji, a podejmujący je zostali oskarżeni o zniesławienie. Zwracamy się do ludzi i organizacji broniących demokratycznego prawa do działania komunistów. Każdy, kto chce polemizować z komunistami powinien przedstawiać argumenty, a nie kłamstwa i pomówienia.

We wszystkich przypadkach Komunistyczna Partia Grecji – KKE, a także Greckiego Komitetu na rzecz Rozbrojenia i Pokoju – EEDYE, wyrażają pełną solidarność z KPP, jej członkami i sympatykami. Zapewniamy naszych towarzyszy, że będziemy informować greckie społeczeństwo i wszystkie narody o antykomunistycznych atakach, a poprzez nasze działania w krajowym i międzynarodowym ruchu demokratycznym, pracowniczym i pokojowym, a także w parlamencie greckim i europejskim będziemy kontynuować walkę z antykomunizmem.
Historię pisze lud, budowa socjalizmu/komunizmu wymaga pokoju, a prawdziwy pokój wymaga walki przeciwko działaniom powodującym niesprawiedliwość społeczną i wojnę.

Polski lud potrzebuje partii walczącej o sprawiedliwą i pokojową Polskę, społeczeństwo bez wyzysku oraz udziału w jakimkolwiek imperialistycznym sojuszu i wojnie, społeczeństwo, w którym producenci są właścicielami dóbr, żyjąc w pokoju i współpracując na równych i wzajemnie korzystnych warunkach z innymi ludami.

Komunistyczna Partia Czech i Moraw: Stanowisko w sprawie próby wznowienia procesu członków KPP

Komunistyczna Partia Czech i Moraw wyraża solidarność z polskimi towarzyszami, członkami Komunistycznej Partii Polski i redakcji pisma „Brzask”, skazanymi zaocznie 31 marca 2016 roku na podstawie dyskryminującego prawa o „promowaniu totalitarnego ustroju państwa”.
Po umorzeniu postępowania przez sąd rejonowy prokurator z Katowic w lutym 2017 roku podjął decyzję o ponowieniu zarzutów. Jest to nic innego jak jeden z serii ataków na tych, których jedyną „winą” jest walka o sprawiedliwe społeczeństwo i godne warunki życia każdego obywatela. Próba wznowienia procesu przeciwko polskim towarzyszom to łamanie zarówno powszechnej wolności słowa, jak i prawa każdego człowieka do wyrażania opinii.

Domagamy się natychmiastowego wycofania zarzutów i bezwarunkowego zaprzestania dyskryminacji wolnych obywateli demokratycznego i wolnego państwa.

Komunistyczna Partia Czech i Moraw
Wydział Międzynarodowy