Komunistyczna Partia Słowacji (KSS) solidaryzuje się z KPP

Słowaccy towarzysze wydali stanowisko, w którym potępiają działania władz państwowych Polski zmierzające do zdelegalizowania Komunistycznej Partii Polski. Represje antykomunistyczne rozpoczęły się niedawno również na Słowacji.

Przekazujemy polskim towarzyszom przesłanie, które cały świat rozumie do dziś: Proletariusze wszystkich krajów łączcie się! – dodają.

Sąd nad komunistami za głoszenie poglądów [wpis na bieżąco aktualizowany]

3 marca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej odbędzie się kolejna rozprawa przeciwko działaczom Komunistycznej Partii Polski, redakcji pisma „Brzask” i partyjnej strony internetowej oskarżonym o „promowanie totalitarnego ustroju państwa”. Oskarżonym grozi do 2 lat pozbawienia wolności na podstawie art. 256 kodeksu karnego.

W 2013 r. swoją krucjatę przeciwko redakcji Brzask oraz przeciwko naszej Partii rozpoczął Bartosz Kownacki z PiS, zawiadamiając prokuraturę o możliwość popełnienia przestępstwa o propagowanie systemu totalitarnego i wnioskując o delegalizację KPP. Wówczas Elżbieta Tkaczewska-Kuk, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ, stwierdziła: Zawiadomienie było enigmatyczne, zbadaliśmy statut i program tej organizacji i nie dopatrzyliśmy się znamion przestępstwa, umarzając sprawę.

Kilka miesięcy później Prokuratura Okręgowa w Katowicach, na polecenie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta przeprowadziła analizę wszystkich spraw prowadzonych w regionie związanych z nienawiścią rasową, wyznaniową czy propagowaniem systemów totalitarnych. Nakazała wtedy śledczym wznowić postępowanie i zbadać treści znajdujące się na starej stronie internetowej KPP kompol.org. Pod lupę wzięto zwłaszcza Brzask i sprawdzono numery wydawane w latach 2008-2014.

Śledczy część z tych materiałów wysłali do IPN-u z prośbą o opinię, która początkowo była niejednoznaczna. Adam Dziurok z tej placówki stwierdził tylko: publiczne głoszenie i propagowanie wartości komunistycznej w formie prezentowanej przez KPP jest co najmniej kontrowersyjne, nawet jeśli w otwarty sposób nie odwołuje się do totalitarnych metod i praktyk (Pismo z dnia 21-05-2015, sygn. 1 Ds. 104/15).

Dlatego też powołano dodatkowo biegłego sądowego, religioznawcę i politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Rafał Łętocha) i na podstawie jego tendencyjnej opinii w czerwcu 2015 r. postawiono w stan oskarżenia 4 towarzyszy, zarzucając im „zamieszczanie publikacji odwołujących się do idei komunistycznego ustroju państwa, marksizmu i leninizmu”.

Sąd w 2016 r. wydał wyrok skazujący dla 4 towarzyszy w trybie nakazowym (o czym sami skazani dowiedzieli się z mediów, gdyż nie zostali wezwani na wokandę i nie mieli żadnych szans złożenia wyjaśnień), ale towarzysze od niego się odwołali. Tow. Krzysztof Szwej – red. naczelny Brzasku – stwierdził wówczas: Działamy legalnie, jesteśmy zarejestrowani, jesteśmy przeciwni totalitaryzmowi oraz przemocy w polityce. Ten wyrok jest niedorzeczny i będziemy tego dowodzili w procesie. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej wydał postanowienie o umorzeniu, ale prokuratura odwołała się w 2017 r. do Sądu Okręgowego w Katowicach i ten nakazał przeprowadzenie procesu ponownie (przez Sąd Rejonowy) wobec 3 towarzyszy, gdyż w styczniu zmarł jeden z oskarżonych towarzyszy (tow. red. Marian Indelak).

Sprawa oskarżenia redaktorów Brzasku – najprawdopodobniej – ma wymiar polityczny. Grzegorz Waliński z portalu Strajk.eu pisze w swoim artykule z 27.02.2020 r.:

Długa historia tego procesu pozwala przyjąć, że wymiar sprawiedliwości miał zarówno dość czasu, jak i sposobności, aby zapoznać się z materiałem dowodowym, zeznaniami świadków i opiniami biegłych. Przed rokiem sąd podjął decyzję o uniewinnieniu, w której uzasadnieniu stwierdzono, że zarzuty są ogólnikowe, zaś oskarżenie w swojej argumentacji, iż stanowiły one przejawy „promowania totalitarnego ustroju” odwoływało się do kategorii zdroworozsądkowych, nie przedstawiając choćby definicji owego „totalitaryzmu”.

W marcu 2018 r. z rozkazu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (w jednej osobie) Zbigniewa Ziobry wszczęto dochodzenie by znaleźć jakieś kruczki prawne, by móc zdelegalizować Partię Razem i KPP (podobno jest już gotowy materiał pod wniosek do pisowskiego Trybunału Konstytucyjnego). 30 kwietnia dokonano bezprawnej rewizji w mieszkaniu jednego z redaktorów portalu „Władza Rad”, 11 maja policja zakłóciła konferencję naukową o marksizmie w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie. W tym samym czasie na podstawie nieuzasadnionych oskarżeń anonimowych donosicieli tymczasowo zniknęły strony Brzasku i KPP na facebooku. Dzięki staraniom towarzyszy z redakcji udało się je przywrócić do pełnej funkcjonalności (oskarżenia anonimów okazały się bezpodstawne).

18 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej uniewinnił członków redakcji pisma KPP „Brzask” oraz partyjnej strony internetowej od zarzutu „promowania totalitarnego ustroju państwa” (art. 256 kodeksu karnego). Sąd uznał, że zarzuty sformułowane przez prokuraturę i materiał dowodowy nie wskazują na popełnienie przestępstwa. Dodał również, że nie można orzekać o propagowaniu totalitaryzmu na podstawie wyrwanych z kontekstu zdań oraz fragmentów artykułów. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że należy odróżnić propagowanie totalitarnego ustroju państwa od propagowania komunistycznych poglądów.

Prokurator w marcu 2019 r. złożył apelację od wyroku uniewinniającego redakcję „Brzask”. Prokurator utożsamił marksizm-leninizm z totalitaryzmem, a odwołania do rewolucji społecznej potraktował jako nawoływanie do siłowego obalenia władzy. Zarzucił oskarżonym redaktorom także krytykę reformizmu oraz odwoływanie się do przedwojennej KPP. Sądowi natomiast prokurator zarzucił przekroczenie „zasady swobodnej oceny przeprowadzonych dowodów” oraz uznanie zeznań złożonych przez oskarżonych za wiarygodne.

10 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca postanowił o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia procesu członków redakcji pisma „Brzask” wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski. Przychylił się tym samym do wniosku prokuratora, który złożył apelację od wyroku uniewinniającego, wydanego w styczniu br. przez sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Termin wyznaczono na 3 marca 2020 r.

Grzegorz Waliński z portalu Strajk.eu tak komentuje ten proces sądowy:

Niestety – czeka nas kolejny odcinek tego serialu. Nie sposób nie zwrócić uwagę na zmieniające się okoliczności, w jakich toczy się proces. Przede wszystkim nasila się represyjność prawa karnego, gęstnieje atmosfera nagonki politycznej, nasila się dążenie rządzących do zakazania działalności partii komunistycznej. Przywykliśmy już niemalże do eliminowania z przestrzeni publicznej i pamięci społecznej wszystkiego, co odnosi się do historii Polski Ludowej czy też historii ruchu robotniczego. Jedyną wykładnię dziejów ma dla nas produkować IPN ze skrajnymi prawicowcami na pokładzie, ewentualnie pokrewne instytuty.

SOLIDARNI Z KPP

W odpowiedzi na apel KPP o wsparcie prześladowanych członków redakcji „Brzasku”, 29 lutego o godzinie 18 w Paryżu przed polską ambasadą odbędzie się pikieta przeciwko represjom politycznym wobec komunistów w Polsce. Protest organizuje Biegun Odbudowy Komunistycznej we Francji (PRCF). Pikietę zaplanowano na sobotę zgodnie z tradycją francuskich protestów społecznych, zgodnie z którą wiele manifestacji odbywa się właśnie w ten dzień tygodnia. Akcja będzie częścią międzynarodowej kampanii protestów przeciwko represjom politycznym w Polsce. Podobne protesty w innych krajach odbędą się 2 marca, dzień przed wznowieniem procesu członków redakcji „Brzasku”.


Nowa Komunistyczna Partia Holandii i Komunistyczny Związek Młodzieży zorganizowały dziś demonstrację przed polską ambasadą w Hadze, w proteście przeciwko prześladowaniom komunistów w Polsce. Drzwi ambasady pozostały zamknięte przed chętnymi do podjęcia rozmowy komunistami. Manifestujący przekazali jednak list protestacyjny. W akcji solidarnościowej z KPP udział wzięli również członkowie Komunistycznej Partii Grecji i Komunistycznej Młodzieży Grecji, którzy przebywają na emigracji w Holandii.


Pikieta Komunistycznej Partii Meksyku pod ambasadą RP w Meksyku przeciwko represjom polskiego reżimu wymierzonym w działaczy Komunistycznej Partii Polski.


Koniec z fałszowaniem historii i prześladowaniami komunistów! Solidarność z KPP! – głosili protestujący towarzysze z Komunistycznej Partii Austrii pod polską ambasadą w Wiedniu.


Towarzysze z Hiszpanii również protestowali pod polską ambasadą w Madrycie przeciwko prześladowaniom politycznym. Nagrali film z wystąpienia. Podczas pikiety odczytano stanowisko PCTE przeciwko antykomunistycznej kampanii oraz fałszowaniu historii odbywającym się w Polsce i innych państwach Europy. PCTE domaga się natychmiastowego zaprzestania represji politycznych oraz wycofania zarzutów stawianych członkom KPP.


Liga Młodych Komunistów zorganizowała pikietę pod polską ambasadą w Londynie w proteście przeciwko działaniom antykomunistycznym polskiego rządu. Amy Field mówiła: Uciszanie komunistów, sił postępowych i lewicy jest tak naprawdę atakiem na ruch polityczny klasy robotniczej.


W piśmie protestacyjnym Socjalistycznej Chorwackiej Partii Robotniczej do Ambasadora RP w Chorwacji napisano:

W ubiegłych latach było wiele wypadków prześladowania Komunistycznej Partii Polski (KPP), a identyczne, represyjne metody stosowano dla zakazania „wywrotowej działalności komunistycznej”. Polskie władze już ograniczyły swobody w zakresie organizacji strajków i demonstracji a delegalizacja KPP byłaby dopełnieniem tego „pakietu” represji. Socjalistyczna Chorwacka Partia Robotnicza stale śledzi bieżącą aktywność antykomunistyczną, która wraz z rozszerzeniem art. 256 KK celują w zakazanie komunistycznej aktywności i której jedynym celem jest penalizacja tejże. Prześladowania komunistów są częścią szerszej narodowej strategii, która wpisuje się w politykę UE, aby poprzez serię zmian prawnych i propagandę zrównać komunizm z nazizmem – jako dwoma obliczami totalitaryzmu. Obrona KPP to więcej niż obrona prawa do istnienia jednej partii. To walka o zachowanie szerokich obywatelskich i pracowniczych praw, takich jak również i prawa do zmiany ustroju społeczno – gospodarczego, który, co oczywiste, nie może zadowolić szerokich warstw społecznych Polski. Jako proletariaccy internacjonaliści, my Socjalistyczna Chorwacka Partia Robotnicza protestujemy przeciw prześladowaniu towarzyszy z KPP i redaktorów gazety „Brzask”. Żądamy natychmiastowego zakończenia wymierzonych przeciw nim procesów sądowych oraz ich rehabilitacji i poszanowania. Żądamy wstrzymania wszystkich prześladowań wymierzonych w komunistów.


2 marca, w przededniu wznowienia procesu sądowego przeciwko KPP, w tym redakcji „Brzasku”, w ramach międzynarodowego dnia akcji protestacyjnej przeciwko represjonowaniu komunistów w Polsce, w wielu krajach odbyły się demonstracje przed polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Demonstracje przed ambasadami i konsulatami RP zorganizowano w: Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Meksyku, Niemczech, Niderlandach, Rosji, Serbii oraz we Włoszech. Ponadto listy protestacyjne przekazano do placówek dyplomatycznych RP na Białorusi, w Chile, Chorwacji, Danii, na Filipinach, w Irlandii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii.

ATENY
Przedstawiciele Komunistycznej Partii Grecji (KKE) i Komunistycznej Młodzieży Grecji (KNE) protestowali przed ambasadą RP aby wyrazić solidarność z prześladowanymi działaczami KPP i redaktorami „Brzasku”. W demonstracji uczestniczył deputowany Parlamentu Europejskiego – Lefteris Nikolaou-Alavanos. Pikietujący pod transparentem „Ręce precz od polskich komunistów”domagali się zakończenia prześladowań polskich komunistów, aby partia komunistyczna mogła swobodnie działać w Polsce. Radcy ambasady przekazano list protestacyjny.

BELGRAD
Przed polską ambasadą w Belgradzie demonstrowali członkowie Nowej Komunistycznej Partii Jugosławii (NKPJ) oraz Związku Komunistycznej Młodzieży Jugosławii (SKOJ).
W oświadczeniu NKPJ napisano: „Domagamy się tu i teraz, aby położyć kres wszelkim antykomunistycznym prześladowaniom! Domagamy się, aby nie podejmowano żadnych innych środków, takich jak zakaz symboliki lub niszczenie pomników, wspierane przez polski rząd. Będziemy nadal mocno wyrażać naszą solidarność z polskimi komunistami. Ręce precz od komunistów!” Zwrócono także uwagę, że represje wobec komunistów mają miejsce w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

BERLIN
Protest przed ambasadą RP w Berlinie zorganizowała Komunistyczna Partia Niemiec (KPD). Demonstrowano pod hasłem „Ręce przecz od KPP!”

BRUKSELA
Organizatorem protestu przez ambasadą RP była Komunistyczna Partia Belgii. Obecni byli również przedstawiciele działających w Belgii struktur KKE. Odczytano list protestacyjny, który został wręczony przedstawicielom ambasady. Julien Hannotte Morais, sekretarz polityczny KP Belgii powiedział m.in.: „Ten nowy proces w Polsce ma na celu przepisanie i wymazanie historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze zbiorowej świadomości. Atakując w ten sposób redakcję „Brzasku”, prokurator atakuje nie tylko polskich towarzyszy, ale cały światowy roboczy i ruch komunistyczny….”

HAGA
1 marca przed ambasadą RP w Hadze demonstrowała delegacja Nowej Komunistycznej Partii Holandii (NCPN) oraz Komunistycznego Związku Młodzieży (CJB). Uczestnicy pikiety trzymali transparent, na którym napisano: „Walka ludzi pracy o lepszą przyszłość nie jest przestępstwem. Powstrzymać represje wobec komunistów!”. W trakcie wiecu potępiono prześladowania wobec komunistów w Polsce a także postawę władz RP, które próbują usunąć lub zmienić wszystkie nazwy ulic i pomniki, mające związek z historią socjalizmu. Zwrócono uwagę także na powiązania antykomunistycznej postawy polskiego rządu z polityką UE.

MOSKWA I KALININGRAD
W Kaliningradzie przed konsulatem RP protest zorganizowała Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza (RKRP). Domagano się powstrzymania represji wobec KPP.

W ramach akcji solidarności z represjonowanymi członkami KPP, na początku marca przed polskimi placówkami dyplomatycznymi w Moskwie i Kaliningradzie odbyły się pikiety pod hasłami „Zatrzymać prześladowania polityczne wobec KPP!” oraz „NIE dla faszyzmu!”, zorganizowane przez Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej (KPRF). Przemawiający w trakcie protestu przed polską ambasadą w Moskwie Denis Panfionow – deputowany KPRF oraz Jurij Daszkow – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego zażądali natychmiastowego zaprzestania prześladowań politycznych członków KPP. Podkreślali, że polityczne represje w Polsce występują w połączeniu z antyrosyjską propagandą wspieraną przez władze. Prowadzi to do odrodzenia ruchów neofaszystowskich. Zwrócono uwagę, że polscy komuniści pozostają jednak wierni swoim ideałom, a polskie władze boją się takiej postawy oraz prawdy historycznej. Podczas pikiety przed konsulatem RP w Kaliningradzie Maksym Bułanow, pierwszy sekretarz organizacji regionalnej KPRF powiedział, że polskie władze prowadzą oburzającą politykę zrównywania komunizmu z faszyzmem. Przypomniał również o ogromnej daninie krwi i poświęceniu żołnierzy Armii Czerwonej walczących w obronie przodków tych, którzy teraz niszczą pomniki. KPRF wezwała wszystkie partie komunistyczne do wyrażenia poparcia dla KPP w walce o prawdę, sprawiedliwość i socjalizm.

MADRYT
Pikietę przed polska ambasadą w Madrycie zorganizowała Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii (PCTE) wraz z Kolektywem Młodych Komunistów (CJC). Domagano się zakończenia represji politycznych w Polsce. Potępiono również zrównywanie przez Unię Europejską komunizmu z faszyzmem.

MEKSYK
W mieście Meksyk pod polską ambasadą demonstrowali członkowie Komunistycznej Partii Meksyku (PCM). Odczytano list protestacyjny przeciwko represjom politycznym.

NICEA
Przed konsulatem RP w Nicei 2 marca demonstrowali Młodzi Komuniści (JC) oraz przedstawiciele Francuskiej Partii Komunistycznej (PCF).

PARYŻ
Protest przed polską ambasadą odbył się 29 lutego, zgodnie z francuską tradycją organizowania akcji protestacyjnych w sobotę. Manifestacja została zwołana z inicjatywy Bieguna Odrodzenia Komunistycznego we Francji (PRCF). W trakcie wiecu przemawiała m.in. znana prof. historii Annie Lacroix-Riz a także polscy działacze pracujący we Francji.

PRAGA
Komunistyczny Związek Młodzieży (KSM) wraz z towarzyszami z Praskiej organizacji Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSCM).

RZYM
Komunistyczna Partia Włoch (PCI) zorganizowała pikiety przeciwko represjom wobec polskich komunistów przed ambasadą RP w Rzymie, a także przed konsulatem RP w Ankonie.Odbyły się one pod hasłem „Solidarność z Komunistyczną Partią Polski”.

WIEDEŃ
„Dość fałszowania historii i prześladowań politycznych w Polsce! Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!” to główne hasło na wiecu Partii Pracy Austrii (PdA), który odbył się 2 marca w Wiedniu. W swoim przemówieniu lider partii Tibor Zenker wspomniał o prowadzonej przez polskie władze polityce fałszowania historii i oczerniania socjalizmu, której częścią są prześladowania Komunistycznej Partii Polski. Zenker podkreślił, że „prawdy nie można zabronić” i że „nie można zabronić walki o pokój, międzynarodową przyjaźń, prawa kobiet i postęp społeczny”.

Europejskie Spotkanie Komunistyczne w walce przeciwko antykomunizmowi i fałszowaniu historii

Tegoroczne Europejskie Spotkanie Komunistyczne obradowało 9 grudnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli na temat „Partie komunistyczne i robotnicze w Europie przeciwko antykomunizmowi i fałszowaniu historii przez UE oraz rządy państw członkowskich, o przebudowę ruchu pracowniczego jako podstawowe walki o obalenie kapitalizmu i socjalizm”. W Spotkaniu zorganizowanym przez eurodeputowanego Komunistycznej Partii Grecji (KKE) uczestniczyli przedstawiciele 33 partii komunistycznych i robotniczych, w tym Komunistycznej Partii Polski, z 32 krajów Europy.

W wystąpieniu inaugurującym Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego KKE Dimitris Koutsumbas skrytykował rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski we wrześniu br., która w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej obarcza ZSRR winą za wybuch konfliktu. Mówił również o niedopuszczalności zrównywania komunizmu z nazizmem oraz represjach, jakie obecnie spotykają komunistów w różnych państwach Unii Europejskiej. Dodał iż wiele sił uznających się za ”lewicowe i postępowe” również bierze udział w antykomunistycznej kampanii. Koutsumbas podkreślił jak ważną rolę w walce z fałszowaniem historii i antykomunizmem odgrywa edukacja.

Delegat KPP w swoim wystąpieniu oprócz oceny ww. rezolucji PE omówił sytuację w Polsce, między innymi problem fałszowania historii i jego konsekwencje oraz ustawę dekomunizacyjną z 2016 roku. Poruszona została również sprawa toczącego się od 4 lat procesu sądowego członków partii i redakcji pisma „Brzask”. Do represji wobec KPP odnosili się też przedstawiciele innych partii, wyrażając poparcie dla naszej partii.

Spotkanie przyjęło wspólne stanowisko, które prezentujemy:

Partie komunistyczne oraz Spotkanie Komunistyczne wzywają narody i robotników Europy do potępienia antykomunistycznej rezolucji Parlamentu Europejskiego.

O zdecydowane poparcie dla partii komunistycznych i robotniczych!

Komunistyczne i robotnicze partie Europy, uczestniczące w Europejskim Spotkaniu Komunistycznym 2019 r., potępiają niedawną oburzającą antykomunistyczną rezolucję Parlamentu Europejskiego. Dokument ten, którego celem jest niszczenie prawdy historycznej, kładzie podwaliny pod rehabilitację faszyzmu, który podnosi głowę w Europie. Czerwony sztandar na Reichstagu jest niepodważalnych dowodem na to kto pokonał nazizm – faszyzm.

Decydujący wkład Związku Radzieckiego w zniszczenie faszyzmu – nazizmu i wieczne potępienie ich zbrodni, kosztował krew milionów zabitych, milionów rannych, niezliczonych ofiar poniesionych w antyfaszystowskiej walce narodów Europy. Tego nie da się wymazać, nie można go zniekształcić historyczną nikczemnością, taką jak rezolucja, która prowokacyjnie próbuje zrównać komunizm z faszyzmem – systemem który rodzi się i ewoluuje z kapitalizmu.

Ludzie pracy, narody Europy doskonale wiedzą, że nowe antyspołeczne i antydemokratyczne środki, represje wobec ruchu robotniczego idą zawsze w parze z nasileniem się antykomunizmu.

Wzywamy do potępienia i walki z antykomunistyczną rezolucją Parlamentu Europejskiego!

Wzywamy do odwrócenia się od antykomunizmu i zablokowania go, działania przeciwko antykomunistycznej histerii oraz wzmocnienia różnymi sposobami partii komunistycznych i robotniczych w Europie!

red., 14 grudnia 2019 r.

Konferencja Walka z dekomunizacją oraz obrona historii ruchu robotniczego

Redakcja „Brzasku” oraz KPP włączyły się w organizację konferencji „Walka z dekomunizacją oraz obrona historii ruchu robotniczego”, która odbyła się 30 listopada w Warszawie. Wydarzenie nawiązywało do zorganizowanej przez „Brzask” 5 listopada 2016 r. konferencji pod hasłem „Dekomunizacja nie przejdzie”, która rozpoczęła cykl corocznych konferencji historycznych.

W pierwszym panelu prowadzonym przez redakcję „Brzasku” przedstawiono wyjaśnienie czym jest czym jest dekomunizacja i dlaczego trzeba z nią walczyć. Zwrócono uwagę na przebieg tego zjawiska od początku lat 90. do czasów współczesnych, omówiono poszczególne etapy oraz jego instytucjonalizację. Poruszono kwestię programów szkolnych oraz medialnej propagandy. Omówiono również rolę IPN i poszerzające się kompetencje tej instytucji.

Nasza redakcja zwróciła także uwagę na zapisy ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o przymusowej zmianie nazw ulic i jej późniejsze zmiany, w tym rozszerzenie na pomniki. Podkreśliliśmy sprzeciw lokalnych społeczności wobec dekomunizacji oraz przeanalizowaliśmy jego główne źródła. Wspomnieliśmy też o zagranicznym oburzeniu z powodu niszczenia w Polsce pamięci o bohaterach antyfaszystowskiego ruchu oporu oraz o upamiętniających ich inicjatywach.

W drugim panelu konferencji zaprezentowano lokalne działania przeciwko dekomunizacji prowadzone w poszczególnych miastach na przykładzie obrony ulic Dąbrowszczaków w Gdańsku, Olsztynie oraz Warszawie. Referatom towarzyszył pokaz zdjęć z protestów, pikników oraz pikiet przeciwko dekomunizacji ulic.

Do problematyki niszczenia pomników odniósł się prelegent z Kostrzyna. Omówił on działania samorządów dążących do zachowania pomników żołnierzy Armii Czerwonej oraz zaprezentował zestawienie zdjęć monumentów.

Ostatni element omawiany w tym panelu dotyczył prawnego aspektu problemu zmiany nazw ulic, a szczególnie orzeczeń sądów administracyjnych, które w niektórych przypadkach uchyliły zmiany nazw zaproponowane przez wojewodów.

W ostatnim panelu zaprezentowana została działalność Kampanii Historia Czerwona, istniejącej od 2013 roku oraz poruszono kwestię wykorzystywania mediów społecznościowych do promowania historii ruchu robotniczego.

Konferencja stworzyła możliwość wymiany informacji i poznania się osób walcząc w obronie prawdy historycznej oraz przyczyniła się do integracji środowiska. „Brzask” będzie aktywnie wspierał i uczestniczył w kolejnych tego typu inicjatywach.

Brzask, 2 grudnia 2019 r.

Krótkie sprawozdanie ze spotkania komunistów czeskich, niemieckich i polskich 31.08.2019 r. na Okraju u stóp Karkonoszy

Było to wielkie wydarzenie międzynarodowe, w którym wzięło 150-200 uczestników z Czech, głównie organizacji i okręgów przygranicznych, Niemiec, w tym z Berlina, Drezna, Lipska, Torgau i wielu innych miejsc.

Z Polski było kilku przedstawicieli SLD-Lewica z Lubania, którzy od kilku lat utrzymują kontakty z okręgiem Liberec a Komunistyczną Partię Polski reprezentował niżej podpisany, który zabrał głos.

Spotkanie prowadził tow. J.Ondracek, głos zabierali przedstawicieli organizacji okręgowych KPCM z Hradec Kralove, Liberec i innych. Wystąpienie polityczne miał poseł na Sejm Republiki Czeskiej tow. Z.Ondracek. Towarzysze czescy mówili o sytuacji polityczno-gospodarczej w Republice, zagrożeniach wewnętrznych i międzynarodowych. Podkreślali konieczność budowy nowego frontu lewicy wobec odradzania się faszyzmu.

Z.Wiktor przekazał pozdrowienia od naszej Partii, Przewodniczącego i Sekretarz naszej KPP i życzył czeskim komunistom wielu dalszych sukcesów w walce z kapitalizmem i o socjalizm.

Jednocześnie naświetlił sytuację polityczną w Polsce, wskazując na zagrożenia odradzającego się faszyzmu i niebezpieczeństwo wojny. Więcej uwagi poświecił sądowemu procesowi politycznemu przeciwko liderom naszej partii (art. 256/1 kk), co daje się odczytać jako początek procesu delegalizacji KPP w Polsce.

Zebrani wielokrotnie dawali wyrazy sympatii i poparcia dla naszej Partii, co potwierdzone było oklaskami.

Generalnie było wiele pytań i wyrazów solidarności.

Spotkanie na Okraju było ważnym wydarzeniem pogłębiania współpracy i poparcia między naszymi partiami. Czest Prace!

Zbigniew Wiktor, 3.IX.2019 r.

Eurodeputowani KKE w obronie KPP i KPU w Parlamencie Europejskim

Eurodeputowani Komunistycznej Partii Grecji (KKE) aktywnie wystąpili przeciwko antykomunistycznym represjom i przepisywaniu historii, a także w obronie wolności słowa. Potępili narastanie antykomunizmu w państwach Europy Środkowej, w tym represje wobec Komunistycznej Partii Polski i KP Ukrainy oraz ich gazet, a także zakaz działalności komunistycznej w państwach bałtyckich. Przypomnieli, że w krajach tych gloryfikuje się członków SS, a także niszczy pomniki zwycięstwa nad faszyzmem.

28 sierpnia eurodeputowany KKE Lefteris Nikolaou-Alavanos zadał Komisji Europejskiej pytanie o jej stosunek do antykomunistycznych represji na Ukrainie. Po wydanym 16 lipca przez Trybunał Konstytucyjny Ukrainy zakazie działalności KPU, 19 sierpnia Sąd Administracyjny w Kijowie zakazał wydawania „Gazety Robotniczej” – organu prasowego KPU.

„Te decyzje stanowią dalszą eskalację antykomunizmu. Zakazują komunistom działalności politycznej oraz łamią prawo do propagowania poglądów. Dowodzą jaką hipokryzją są deklaracje o „prawach i wolnościach człowieka” oraz „wolności prasy” wykorzystywane przez UE przeciwko państwom, których nie lubi i w obronie unijnych interesów.” – stwierdził eurodeputowany. Dodał, iż działania władz Ukrainy, Polski czy państw bałtyckich wymierzone w komunistów nie wywołują oburzenia organów władzy Unii.

Wcześniej eurodeputowany KKE Kostas Papadakis zabrał głos podczas odbywającej się w ramach działań Komisji swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych, debaty z udziałem Komisarz Unii Europejskiej Very Jourovej. Wypomniał Komisji Europejskiej hipokryzję w podejściu do kwestii swobody poglądów politycznych.

Na pytanie eurodeputowanych KKE o stanowisko KE w sprawie antykomunistycznych represji w Polsce i na Ukrainie. Komisja odpowiedziała, że jest świadoma iż „w niektórych krajach istnieje ustawodawstwo zakazujące używania symboli komunistycznej przeszłości”. Podczas debaty komisarz stwierdziła, że „każdy kraj członkowski znalazł swój sposób pamiętania o historii”.

Papadakis odpowiedział, iż takie podejście jest ahistorycznym zrównywaniem komunizmu z faszyzmem. Ponadto w debatach o systemie prawnym w Polsce, będących wyrazem rosnących sprzeczności w ramach UE, pomija się kwestie antykomunistycznych represji oraz prawodawstwa. Przypomniał ponadto o zakazie działalności KPU.

„Wygląda na to iż UE pamięta o prawach człowieka i wolnościach politycznych, gdy są one narzędziem do interwencji zabezpieczających interesy tych, którym służy Unia” dodał. Przypomniał również o wspieraniu antykomunistycznych kampanii w krajach członkowskich i promowaniu fałszowania historii poprzez programy takie jak „Europa dla Obywateli”. Papadakis dodał, iż antykomunizmowi towarzyszy antyspołeczna i antypracownicza polityką władz poszczególnych państw, a także samej UE.

Eurodeputowani KKE potępili także promowanie inicjatyw takich jak “Europejski dzień pamięci ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych”, obchodzony w UE 23 sierpnia, jako jeden z elementów fałszowania historii poprzez zrównywanie komunizmu z faszyzmem.

„Mylą się [Komisarze UE] twierdząc, że mogą przepisać historię wielkiego antyfaszystowskiego zwycięstwa ludów. Martwią się, ponieważ ludy byłych państw socjalistycznych, w badaniach opinii, wciąż wyrażają nostalgię za tym co miały, a co utraciły. Ma to miejsce wbrew propagandzie, antykomunizmowi, zakazom, represjom wobec partii komunistycznych i prowokacyjnemu wypaczaniu historii skierowanemu szczególnie do młodzieży” napisali eurodeputowani w oświadczeniu.

Przypomnieli również, że to komuniści przyczynili się do zwycięstwa nad faszyzmem, a ZSRR utracił w tej walce 20 milionów ludzi. Z kolei przedwojenna polityka Francji i Wielkiej Brytanii przyczyniła do wzmocnienia faszyzmu.

KKE zapowiedziała, że nadal będzie bronić prawa komunistów do propagowania poglądów oraz występować przeciwko antykomunistycznym represjom na różnych forach, w tym w Parlamencie Europejskim.

red. 01.09.2019r.

Stanowisko Organizacji Komunistycznej z Niemiec (Kommunistische Organisation)

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!

Polski rząd od dawna próbuje zdelegalizować Komunistyczną Partię Polski (KPP) oraz chce zabronić wszelkiej działalności komunistycznej. Wielokrotnie zarówno członkowie KPP jak i redaktorzy gazety „Brzask” byli stawiani przed sądem pod absurdalnymi zarzutami, niezależnie od statusu prawnego ich partii i publikacji. Nowe prawo uchwalone przez polski parlament ma na celu dalsze zrównywanie komunizmu z faszyzmem oraz kolejne kryminalizowanie działalności komunistycznej.

Wszystko to na tle stale rosnącej antykomunistycznej retoryki rządu i partii burżuazyjnych w Polsce oraz coraz odważniejszych fałszerstw polskiej historii. Wspomnienia o społecznych, gospodarczych i politycznych osiągnięciach socjalizmu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wciąż zachowane w pamięci starszych pokoleń Polski, są aktywnie usuwane.

Młode pokolenia są wychowywane w kłamstwie, że socjalistyczna Polska była reżimem i terrorem, który uciskał klasę robotniczą. Historyczny rewizjonizm polskich (i innych) nacjonalistów, faszystów, liberalnych antykomunistów oraz kościoła katolickiego jest doktryną państwową. Ci, którzy wspominają o odpowiedzialności niektórych Polaków w Holokauście – jest to udowodniony i dobrze udokumentowany fakt historyczny – spotykają się z latami więzienia. Chociaż miliony Żydów oraz Polaków zostały zamordowanych przez niemieckich faszystów podczas II wojny światowej i chociaż to Armia Czerwona, której żołnierze stali ramię w ramię z polskimi komunistami i antyfaszystami, często płacąc za to wysoką cenę, aby uwolnić Polskę od faszyzmu, to i tak dzisiaj faszyści są wspierani przez polski rząd, podczas gdy komuniści są prześladowani.

Unia Europejska zdecydowanie popiera reakcyjne rządy w Europie Wschodniej i innych krajach w ich próbach kryminalizacji organizacji, działań i symboli komunistycznych. To pokazuje, że UE nie jest bliska bycia „demokratycznym projektem pokoju”, jak twierdzi, ale raczej jest instrumentem korporacji przeciwko narodom Europy. To, że faszyzm jest niczym innym jak najpaskudniejszą twarzą kapitalizmu, próbuje się ukryć za pomocą nienaukowych, niedemokratycznych teorii „totalitaryzmu” lub „dwóch skrajności” komunizmu i faszyzmu, albo poprzez stawianie Stalina i Hitlera na równi ze sobą.

Antykomunizm jest zbrodniczym pojęciem, w imieniu którego miliony ludzi zostało zamordowanych w XX wieku, a coraz więcej praw demokratycznych jest niszczonych.

Prześladowanie naszych polskich towarzyszy po raz kolejny pokazuje, że burżuazyjna „demokracja” jest tylko fasadą dla rządów kapitału i że prawa walczących z kapitalizmem zawsze można odebrać według uznania klasy rządzącej. Domagamy się natychmiastowego zaprzestania prześladowań antykomunistycznych w Polsce i zniesienia wszelkich przepisów antykomunistycznych!

Solidarność z towarzyszami z Komunistycznej Partii Polski!

12.08.2019r.

Proces redaktorów pisma Brzask wraca na wokandę

Sąd okręgowy w Katowicach 10 lipca postanowił o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia procesu członków redakcji pisma „Brzask” wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski. Przychylił się tym samym do wniosku prokuratora, który złożył apelację od wyroku uniewinniającego, wydanego w styczniu br. przez sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej.

W trakcie procesu, trwającego od ponad 3,5 roku, sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej dwukrotnie odrzucał oskarżenia prokuratury. W styczniu 2017 r. podejmując decyzję o umorzeniu postępowania, a dwa lata później wydając wyrok uniewinniający.

Jednak na wniosek prokuratury sąd okręgowy w Katowicach dwukrotnie, w czerwcu 2017 r. i lipcu br. zwracał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd rejonowy.

red. 15-16 lipca 2019

Na świecie protestują w obronie KPP

 

Od 12 czerwca b.r. w Europie i na świecie trwa akcja protestacyjna, która została zainicjowana w Warszawie, przeciwko ograniczaniu wolności słowa i sumienia w Polsce, przeciwko antykomunistycznej poprawce 88.

Protest Komunistycznej Partii Grecji przeciwko antykomunizmowi w Polsce

10 czerwca przed ambasadą RP w Atenach delegacja Komunistycznej Partii Grecji (KKE), kierowana przez członka Komitetu Centralnego KKE i eurodeputowanych z KKE, Kostasa Papadakisa, protestowała przeciwko narastaniu antykomunizmu w Polsce. Protest odbył się w ramach międzynarodowej kampanii zorganizowanej przez partie komunistyczne dla potępienia nowej fali antykomunizmu i kryminalizacji idei komunistycznych w Polsce tym razem przy okazji zmian w kodeksie karnym.

Najbardziej charakterystyczna jest poprawka do art. 256 kodeksu karnego, dotycząca zakazu ideologii komunistycznej, oparta na niedopuszczalnym zrównaniu komunizmu i faszyzmu poprzez określenie ich fałszywie rozumianym terminem „totalitaryzm”. Ponadto zakazuje ona propagowania ideologii, używania symboli oraz innych materiałów (publikacji, audycji), a także posiadania symboli lub podobnych materiałów i przewiduje za te przestępstwa surowsze kary do 3 lat więzienia.

Delegacja KKE spotkała się z doradcą politycznym i rzecznikiem polskiej ambasady Jolantą Wójcik-Niedzielską aby potępić nową falę niedopuszczalnych prześladowań Komunistycznej Partii Polski. Systematyczne prześladowania, rozpoczęły się dziesięć lat temu, kiedy podjęto próbę zakazania symboli komunistycznych. W 2011 roku w wyniku protestów krajowych i międzynarodowych, ustawa ta została uchylona przez Trybunał Konstytucyjny.

K. Papadakis przypomniał, że w styczniu br., po trwającym ponad 3 lata procesie, obalono oskarżenie wobec członków Komunistycznej Partii Polski i redaktorów jej gazety „Brzask”. W końcu podkreślił, że KKE i inne partie komunistyczne będą kontynuować walkę z antykomunistyczną kampanią w Polsce, przeciwko fałszowaniu historii i wyrażają swoją solidarność z polskimi komunistami, żądając natychmiastowego zaprzestania ich prześladowań.

Rzecznik ambasady stwierdziła, że antykomunizm i poprawki do kodeksu karnego opierają się na art. 13 Konstytucji, który dotyczy „zwalczania totalitaryzmu”. Oczywiście to niedopuszczalne porównanie komunizmu do faszyzmu, jest wynikiem kapitalistycznej propagandy. UE stara się, bezskutecznie, wymazać z pamięci ludzi ogromny wkład, jaki socjalizm, komunizm i ZSRR – pierwsze państwo robotnicze, wniosły w historię XX wieku.

Brzask, 14 czerwca 2019

Deklaracja Partii Pracy Austrii

Przeciwko antykomunizmowi w Polsce. Solidarność z KPP! Deklaracja Partii Pracy Austrii, Wiedeń, 11 czerwca 2019 r.

Rząd i dwie izby parlamentarne w Polsce przygotowują obecnie przyjęcie ustawy, która zgodnie z nienaukową i rewizjonistyczną doktryną „totalitaryzmu” zawiera nowe represje wobec rewolucyjnego ruchu robotniczego. Celem jest całkowita delegalizacja organizacji i działań komunistycznych w Polsce. Po zakazie zgłaszania pogromów zorganizowanych przez polskich obywateli i udziału ich w zbrodniach podczas okupacji faszystowskiej, po próbie podporządkowania władzy sądowniczej większościowej partii PiS, stanowi to kolejny krok w kierunku budowy państwa autorytarnego i związanej z nim struktury, by uciskać własną ludność.

Zakaz mówienia o faktach jest wyrazem obecnych stosunków władzy, ale nie zmienia faktów historycznych.

Władze państwa polskiego przygotowują się do zrównania morderczego reżimu okupacyjnego niemieckiego hitlerowskiego faszyzmu 1939-1945 z czasem PRL 1944-1989 i ogólnie starają się umieścić faszyzm na tym samym poziomie, co socjalizm-komunizm. Takie podejście zawsze oznacza, że faszyzm powinien zostać zrehabilitowany, a socjalizm zdyskredytowany.

Faktem jest, że niemieccy naziści zamordowali sześć milionów obywateli polskich w latach 1939-1945, w tym Żydów, katolików i socjalistów/komunistów – tylko ZSRR i Chiny poniosły więcej ofiar w czasie II wojny światowej. Kolejne miliony ludzi różnych narodowości straciły życie w niemiecko-faszystowskich obozach koncentracyjnych i zagłady, które nazistowski reżim ustanowił na ziemiach polskich, wśród nich ponownie byli głównie Żydzi, ale także Romowie, homoseksualiści, antyfaszystowscy bojownicy ruchu oporu, prześladowani politycznie i inne grupy ofiar. W latach 1939-1945 istniał w Polsce kryminalny system terroru, który arbitralnie deportował, więził, torturował i mordował cywilów.

System ten był zwalczany przez polski, żydowski i komunistyczny opór, ostatecznie obalony przez Armię Czerwoną. 17 stycznia 1945 r. Armia Czerwona (wraz z 1 Armią Polską) wyzwoliła Warszawę od nazistów, 19 stycznia Kraków a 27 stycznia Auschwitz. Były to przesłanki do dalszej ofensywy na Niemcy i zdobycia na początku maja 1945 r. Berlina, w którym niemiecki faszyzm został pokonany i druga wojna światowa w Europie zakończyła się. Armia Czerwona i komunistyczne grupy oporu wyzwoliły w tym czasie większość Europy, ponieważ byli najbardziej zdeterminowanymi przeciwnikami faszyzmu.

Tak więc dzisiejsza niepodległa Polska zawdzięcza swoje wyzwolenie od faszyzmu hitlerowskiego zasadniczo historycznym zasługom socjalistycznego Związku Radzieckiego i niezliczonym ofiarom w szeregach zwycięskiej Armii Czerwonej.

Nowy polski projekt kodeksu chce postawić faszyzm i jego najbardziej gorzkiego przeciwnika na tym samym poziomie. Udaje, że nazistowski reżim terroru i ci, którzy wyzwolili od niego Europę, są nie do odróżnienia. Jest to niedopuszczalne i wysoce niemoralne, niehistoryczne zniekształcenie, które służy dezinformacji, analfabetyzmowi i podżeganiu ludzi – w realnych warunkach politycznych, do dalszego tłumienia polskich komunistów. Ich działalność a nawet samo istnienie teraz zasadniczo będzie uznawane za nielegalne. To także stanowi atak na podstawowe prawa obywatelskie.

Protestujemy przeciwko tej ustawie i oczekujemy starannego zbadania jej przez polski Trybunał Konstytucyjny oraz instytucje Unii Europejskiej, jednak nie mamy w tym względzie wielkich nadziei.

Antyfaszyzm i walka o świat bez kapitalistycznego wyzysku i ucisku bez imperialistycznych i faszystowskich wojen nie są zbrodniami. Protestujemy przeciwko wypaczeniu prawdy historycznej oraz niszczeniu antyfaszystowskich pomników w Polsce a także domagamy się uznania zasług Armii Czerwonej i komunistycznego ruchu oporu. Protestujemy przeciwko oszczerczej kampanii historycznej przeciwko Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która do tej pory była największym osiągnięciem polskiej klasy robotniczej.

Przede wszystkim jednak protestujemy przeciwko ciągłemu prześladowaniu Komunistycznej Partii Polski, która nosi dziedzictwo walki antyfaszystowskiej, wyzwolenia społecznego, marksistowskiego światopoglądu i internacjonalistycznej przyjaźni. Deklarujemy naszą pełną solidarność z KPP i jesteśmy przekonani, że nasi polscy towarzysze nie skapitulują przed represjami nacjonalistycznych, reakcyjnych i prawicowych sił ekstremistycznych. Walka trwa – ostateczne zwycięstwo socjalizmu na rzecz ludzkości jest nieuniknione.

Nie dla antykomunistycznych represji i wypaczenia historii!

O Polskę klasy robotniczej, bez ucisku i wyzysku!

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!

Brzask,17 czerwca 2019

 

Protest Socjalistycznej Partii Pracy Chorwacji

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji
Miramarska 23, 10000 Zagrzeb
Ambasador, Pan Andrzej Jasionowski

List protestacyjny 11 czerwca 2019 r.

Szanowny Panie Ambasadorze,

W ostatnich latach podjęto kilka prób ścigania Komunistycznej Partii Polski i te same represje zastosowano do likwidowania działań wszystkich „wywrotowych komunistów”. Polski rząd już ograniczył swobody, jeśli chodzi o strajki pracownicze oraz spotkania obywatelskie, a zakaz działania KPP dopełniłby wyczerpania takowych środków. Socjalistyczna Partia Pracy Chorwacji obserwuje bieżące działania antykomunistyczne, które wraz ze zmianą kodeksu karnego (art. 256) powodują zakaz działalności komunistycznej i stawiają karanie przestępstwa jako cel.

Prześladowanie komunistów jest częścią szerszej narodowej strategii, która wpisuje się w politykę UE, która poprzez konkretne prawa, propagandę, otwarcie utożsamia komunizm i faszyzm z dwiema twarzami totalitaryzmu.

Obrona Komunistycznej Partii Polski jest czymś więcej niż tylko obroną prawa do istnienia jednej partii. Jest to walka o zachowanie szerszych praw demokratycznych i pracowniczych, a także prawo do zmiany systemu społeczno-gospodarczego, który oczywiście nie może zaspokoić interesów szerszych warstw narodowych Polski.

Jako proletariaccy internacjonaliści, my, Socjalistyczna Partia Pracy Chorwacji, protestujemy przeciwko prześladowaniu towarzyszy z Komunistycznej Partii Polski oraz redaktora ich gazety „Brzask”.

Domagamy się natychmiastowego zaprzestania wszelkich środków egzekwowania tych przepisów prawnych, rehabilitacji i szacunku do ich członków oraz sympatyków!

Domagamy się natychmiastowego zatrzymania wszystkich oskarżeń przeciwko komunistom!

Dziękujemy za uwagę, z nadzieją na przekazanie naszego listu protestacyjnego rządowi Rzeczypospolitej Polskiej!

Z poważaniem,

Socjalistyczna Partia Pracy Chorwacji – Departament stosunków międzynarodowych

Kristofor Štokić

Brzask, 18 czerwca 2019

ZATRZYMAĆ KAMPANIĘ ANTYKOMUNISTYCZNĄ W POLSCE

Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii z wielkim niepokojem śledzi wydarzenia w Polsce i wyraża braterską, międzynarodową solidarność z towarzyszami z Komunistycznej Partii Polski ze zdecydowanym przekonaniem, że pomimo wszystkich przeszkód, zwycięstwo socjalizmu będzie nieuniknione.

Prześladowania antykomunistyczne w Polsce nabierają nowego rozpędu z powodu działań władz państwowych, które całkowicie kryminalizują każdą formę działalności komunistycznej, zmieniając polskie prawo karne. W rzeczywistości ta jednoznacznie antykomunistyczna kampania ma na celu delegalizację Komunistycznej Partii Polski.

Propozycja zmian prawnych w prawie karnym kontynuuje polityczne prześladowania, takie jak trwający od 3,5 roku proces członków Komunistycznej Partii Polski i redakcji „Brzasku”, pomimo że w styczniu zostali uniewinnieni od wszystkich zarzutów. Jednocześnie polskie władze nakładają inne przeszkody na działalność komunistyczną, a także otwarcie fałszują historię i niszczą wszystko związane z socjalistycznym dziedzictwem PRL.

Dla przypomnienia, burżuazyjne polskie władze zniszczyły 450 pomników zbudowanych podczas istnienia PRL, z których połowa była poświęcona Armii Czerwonej, która pokonała faszyzm.

Projekt nowelizacji związany ze zmianą prawa karnego, w tym zakaz działalności komunistycznej (art. 256), został przedstawiony zaledwie dziesięć dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przewiduje bardziej surowe i niedopuszczalne wyroki oraz szerszy zakres potencjalnie ukrytych przestępstw. Zmiany są liczne i obejmują 105 spośród 360 artykułów kodeksu. Rząd umiejętnie wykorzystał pedofilski skandal w szeregach kościoła katolickiego w Polsce, aby przedstawić go jako główny powód zmiany prawa karnego, chociaż w rzeczywistości tylko kilka poprawek naprawdę dotyczy zachowań przestępczych.

Nawet wśród polskich prawodawców dominują opinie, że zmiany w prawie karnym, naruszają konstytucję i prawa człowieka, a wszystkie instytucje, które mogą wpływać na odrzucenie zmian prawa karnego, są pod kontrolą burżuazyjnych struktur rządzących.
Po zmianach kodeksu karnego, komunizm jest utożsamiany z nazizmem i faszyzmem.

To druga tego typu próba w Polsce. Dziesięć lat temu rząd próbował zakazać symboliki komunistycznej, co spowodowało wewnętrzne i międzynarodowe protesty i doprowadziło do unieważnienia tej ustawy przez polski Trybunał Konstytucyjny. Nowa wersja prawa zabrania ideologii komunistycznej, symboli i innych treści (nagrań wideo i audio), a także posiadania jakiegokolwiek komunistycznego symbolu pod groźbą trzyletniej kary więzienia.

NKPJ wzywa do natychmiastowego zaprzestania wszystkich represji komunistów w Polsce!

Antykomunizm nie przejdzie!

Zapraszamy wszystkich komunistów, ludzi o wolnych sercach, antyfaszystów, lewicowców do wysłania listu protestacyjnego z Ambasady RP w Belgradzie, przy ul. Kneza Milosa 38, 11000 Belgrad lub e-mail: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Delegacja naszej partii złoży jutro, 13 czerwca 2019 roku. nasz list protestacyjny w Ambasadzie RP w Belgradzie.

Sekretariat NKPJ,
Belgrad, 12.06.2019.

Brzask, 19 czerwca 2019

Stanowisko Partii Komunistycznej z Włoch

W Polsce nacjonalistyczny rząd zmienia kodeks karny w celu zrównania komunizmu z nazizmem, zgodnie z zaciekłą antykomunistyczną kampanią rozpoczętą przez UE w imię walki z „totalitaryzmem”.

Komuniści w Polsce od lat cierpią prześladowania, które idą w parze z nieludzkimi działaniami, których celem jest zakaz strajków i mobilizacji pracowników. UE mówi o wolności, ale zna tylko wolność kapitału, rynków i władzy. UE, która atakuje komunistów, mruga do faszyzmu, tak jak na Ukrainie, gdzie wspierała dojście do władzy sił jawnie neonazistowskich.

Solidarność z polskimi towarzyszami.

Antykomunizm nie przejdzie.

Partito Comunista

Brzask, 20 czerwca 2019

Stanowisko Nowej Partii Komunistycznej Holandii i Ruchu Młodzieży Komunistycznej

Nowa Partia Komunistyczna Holandii i Ruch Młodzieży Komunistycznej potępiają kolejną próbę kryminalizacji komunizmu i myśli komunistycznej przez reakcyjny polski rząd. Od wielu lat polska burżuazja prowadzi antykomunistyczną kampanię mającą na celu delegalizację Komunistycznej Partii Polski.

Próba zmiany kodeksu karnego, która zrównywałaby komunizm z nazizmem i faszyzmem, jest po części rezultatem procesu przeciwko redakcji pisma „Brzask”, organu prasowego KPP. Zmiana w art. 256 kk doprowadziłaby do zakazania komunizmu i groziłaby komunistom karą pozbawienia wolności do lat 3.

Polska burżuazja stosuję tę kampanię w celu wymazania jakichkolwiek pozytywnych wspomnień o Polskiej Republice Ludowej. Czyni to ponieważ obawia się, że Polacy uciskani przez kapitalizm będą używać Polski Ludowej jako przykładu do kolejnego jej obalenia. Stąd biorą się ataki władzy przeciwko komunistom oraz ich partii, która prowadzi walkę przeciwko zgniłemu systemowi kapitalistycznemu.

Zniszczenie socjalizmu w Polsce przyniosło polskim robotnikom, rolnikom i młodym jedynie cierpienie, biedę, wyzysk i odrodzenie się faszyzmu. Na ironię zakrawa fakt, że polski rząd, który jawnie używa neonazistów i faszystów dla swoich nacjonalistycznych celów, stawia na równi komunistów z psami łańcuchowymi kapitału.

My, holenderscy komuniści, deklarujemy solidarność z naszymi polskimi towarzyszami. Domagamy się, by reakcyjny polski rząd zaprzestał prześladowań komunistów i zakończył antykomunistyczną kampanię.

Brzask, 23 czerwca 2019

Pikieta w obronie komunistów polskich przed polską ambasadą w Paryżu

21 czerwca przed polską ambasadą w Paryżu odbyła się pikieta przeciwko represjom wobec komunistów w Polsce i zmianie prawa kryminalizującej komunizm. Protest zorganizował Biegun Odbudowy Komunistycznej we Francji (PRCF). W pikiecie wzięli udział również polscy komuniści mieszkający w Paryżu. Uczestnicy wyrażali poparcie dla Komunistycznej Partii Polski.

Podczas pikiety przemawiał Georges Gastaud – lider PRCF, określił działania polskich władz jako niedemokratyczne i wymierzone w tych, którzy kwestionują system kapitalistyczny. Podkreślił, że Unia Europejska milcząco akceptuje represje polityczne w Polsce.

Mówcy przypominali, że kryminalizacja idei komunistycznych w Polsce wiąże się z tendencją do wybielania faszystów i przepisywania historii. Podobne procesy postępują również w innych krajach UE, czy na Ukrainie.

Brzask, 25 czerwca 2019

Protest w obronie polskich komunistów w Brukseli

Protest przeciwko nowemu antykomunistycznemu prawu w Polsce odbył się 24 czerwca przed polską ambasadą w Brukseli. Uczestnicy protestu zorganizowanego przez Komunistyczną Partię Belgii (PCB) wyrażali solidarność z represjonowanymi komunistami w Polsce.

Odczytano międzynarodowy apel przeciwko prześladowaniom politycznym wobec Komunistycznej Partii Polski oraz nowelizacji polskiego kodeksu karnego zrównującej komunizm z faszyzmem i nazizmem.

Brzask, 27 czerwca 2019

Wyrazy poparcia dla KPP od Partii Pracy Austrii i Komunistycznej Młodzieży Austrii

Poparcie dla Komunistycznej Partii Polski w walce z antykomunistycznymi represjami po raz kolejny wyraziły Partia Pracy Austrii (PdA) oraz Komunistyczna Młodzież Austrii (KJO).

19 czerwca przed polską ambasadą w Wiedniu odbyła się pikieta przeciwko represjom politycznym w Polsce. Tibor Zenker, przewodniczący PdA potępił działania polskich władz opierających się na ideologii katolickiego fundamentalizmu, autorytaryzmu i kapitalizmu. Dodał, że Unia Europejska przyzwala na represje wobec komunistów.

Potępił zrównywanie komunizmu z faszyzmem jako fałszowanie historii. Dodał, że nie może być znaku równości między ludobójczą polityką nazistów, a komunistami, którzy wyzwolili Europę od faszyzmu. Wyraził też nadzieję, iż wysiłki zmierzające do delegalizacji KPP nie przyniosą skutku, a Polacy będą mogli korzystać z wolności słowa i walczyć o zmianę systemu.

PdA i KJO już wcześniej wystąpiły w obronie polskich komunistów, przesyłając listy poparcia dla protestujących w Polsce przeciwko zmianie art. 256 kodeksu karnego.

Brzask, 29 czerwca 2019

Pikieta w obronie polskich komunistów w Meksyku

W międzynarodowej akcji w obronie KPP udział wzięła także Komunistyczna Partia Meksyku (PCM), która 12 czerwca w mieście Meksyk zorganizowała pikietę pod ambasadą RP. Zebrani wyrażali sprzeciw wobec antykomunistycznych represji w Polsce. Ambasadorowi przekazali list protestacyjny potępiający prześladowania komunistów oraz kryminalizowanie propagowania idei komunistycznych w Polsce.

“Komunizm od samego początku stanowi siłę reprezentującą interesy klasy pracującej, a także konsekwentną walkę o wolność i demokrację. Doprowadził również do pokonania nazizmu w czasie II wojny światowej. PCM potępia więc wszystkie próby kryminalizowania komunizmu przez siły burżuazyjne” – napisali autorzy listu.

Zwrócili oni uwagę również na fałszowanie historii Polski oraz oczernianie komunistów, w które włączyły się zarówno siły prawicowe, jak i socjaldemokraci.

Brzask, 3 lipca 2019

Czeski Komunistyczny Związek Młodzieży (KSM) wystąpił przeciwko represjonowaniu komunistów w Polsce

12 czerwca zorganizował przed polską ambasadą w Pradze pikietę przeciwko zmianie kodeksu karnego, wprowadzającej kryminalizowanie propagowania komunizmu. Podczas demonstracji zbierano podpisy pod listem protestacyjnym. Domagano się zaprzestania antykomunistycznych represji, potępiono zrównywanie komunizmu z faszyzmem i nazizmem. Czesi zaapelowali także do innych partii komunistycznych o wsparcie międzynarodowej kampanii solidarności z KPP.

Kilkanaście lat temu młodzi czescy towarzysze sami także doświadczyli represji. W 2006 roku KSM został zdelegalizowany. Międzynarodowy ruch komunistyczny odpowiedział wówczas ogólnoświatową kampanią protestacyjną. Solidarność z KSM wyraziła między innymi KPP. W Warszawie, przed czeską ambasadą odbyło się wówczas kilka pikiet. Po długim procesie sądowym decyzja o delegalizacji KSM została uznana za bezprawną i unieważniona.

Brzask, 7 lipca 2019

Wspólne stanowisko 6 francuskich organizacji komunistycznych

Nie dla zakazu działalności partii komunistycznej w Polsce

Nasze organizacje komunistyczne zwracają się do władz Rzeczypospolitej Polskiej z wyrazem protestu przeciwko mnożącym się w Polsce działaniom antykomunistycznym, zmierzającym do kryminalizacji ideologii i użycia symboli komunistycznych, przejawiającym się w niszczeniu pomników ku czci radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli, a w końcu zmierzającym do zakazania działalności Komunistycznej Partii Polski.

Zrównanie komunizmu z faszyzmem jest antyhistoryczną potwornością. Jak pokazują to dobitnie walki toczone w XX wieku, komunizm był pierwszym celem faszyzmu i jego głównym przeciwnikiem. Któż może negować wkład ZSRR, państwa komunistycznego, w wyzwolenie Polski i ofiarę 600 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległych na terenach Polski aby powstrzymać hitlerowskie ludobójstwo i odbudować niepodległość Polski?

Mimo to, władze polskie intensyfikują swoją antykomunistyczną kampanię, wspierane w jej prowadzeniu przez fakt, iż Unia Europejska uczyniła z antykomunizmu swoją oficjalną ideologię, prześladując redakcję czasopisma „Brzask” i zmierzając do delegalizacji Komunistycznej Partii Polski. Przypomnijmy, że prześladowania te, które rozpoczęły się dziesięć lat temu wraz z próbą wprowadzenia zakazu używania komunistycznej symboliki, zablokowaną przez Trybunał Konstytucyjny w 2011 r. w następstwie licznych protestów w kraju i za granicą. W lutym bieżącego roku, po trzech latach procesu przeciwko kierownictwu KPP i redakcji „Brzasku” zarzuty zostały oddalone (Nie zamyka to sprawy, gdyż prokuratura wystąpiła z wnioskiem apelacyjnym – przyp. red.).
Rząd polski, wprowadzając poprawkę do art. 25 kodeksu karnego, stara się zakazać propagowania ideologii komunistycznej, zrównując komunizm z faszyzmem przy użyciu falsyfikującego terminu „totalitaryzm”.

Z naszego punktu widzenia jedyny „totalitaryzm”, który ma znaczenie, to ten, który utrwala dyktaturę klasy wyzyskiwaczy nad milionami pracowników, to kapitalizm!

Reakcyjne stanowisko rządu polskiego w stosunku do praw kobiet, w odniesieniu do imigracji, usiłowanie podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości, ograniczanie wolności prasy są demaskowane regularnie przez międzynarodowy ruch komunistyczny. Nasi towarzysze z Komunistycznej Partii Polski prowadzą przeciwko tej polityce modelową walkę, wskazując na związki pomiędzy polskimi kapitalistami i Unią Europejską, Bronią odważnie pamięci po socjalistycznej przeszłości, o czasach gdy fabryki pracowały, gdy nie było bezrobocia ani nędzy, przeciwko fałszowaniu historii.

Francuskie organizacje komunistyczne wyrażają całkowita solidarność i wsparcie dla komunistów polskich i domagają zaprzestania ich represjonowania.

Jesteśmy przekonani, że naród polski nie będzie dłużej tolerował zamachów na swobody demokratyczne, które wpisują się w reakcyjną politykę prowadzoną wbrew jego interesom.

Apelujemy do sił postępu, tak w Polsce, jak i w Europie, aby zwalczały antykomunistyczne prawa, które – jak to pokazuje historia – otwierają drogę do faszystowskiego barbarzyństwa.

Czerwiec 2019 r.
ANC – Krajowe Stowarzyszenie Komunistów
CC Polex – Kolektyw Komunistyczny POLEX
PRCF – Biegun Odbudowy Komunistycznej we Francji
RC – Zgromadzenie Komunistyczne
PCRF – Rewolucyjna Partia Komunistów Francji
Sieć na rzecz Odbudowy PCF

Brzask, 18 lipca 2019

Pikieta przeciwko nowelizacji art. 256 Kodeksu Karnego

12 czerwca pod Sejmem w Warszawie odbyła się pikieta przeciwko nowelizacji art. 256 kodeksu karnego, która penalizuje działalność komunistyczną, a nawet samo posiadanie symboli czy innych komunistycznych. Akcję zorganizowano w ramach kampanii Historia Czerwona. Uczestniczyła w niej także Komunistyczna Partia Polski.

W pierwszym wystąpieniu Piotr Ciszewski z kampanii Historia Czerwona stwierdził, że nowelizacja kodeksu karnego zagraża swobodzie działalności politycznej i wolności wyrażania poglądów. Dodał, że pretekst, pod którym znowelizowano art. 256, czyli walka z faszyzmem, jest fałszywy, ponieważ władze gdyby chciały mogłyby rozbić ruch faszystowski na podstawie dotychczasowego prawa, tymczasem go wspierają.

Przedstawicielka Komunistycznej Partii Polski powiedziała, że artykuł 256 kk jest narzędziem walki politycznej. Przypomniała, że artykuł ten został zmieniony 10 lat temu, gdy próbowano zakazać symboliki komunistycznej, jednak wówczas zmiany te zablokował Trybunał Konstytucyjny. Obecna nowelizacja to dalsze zaostrzanie prawa poprzez wymienienie komunizmu wśród systemów totalitarnych, na równi z faszyzmem i nazizmem, dodanie zakazu propagowania ideologii czy symboliki, a nawet posiadania druków czy innych przedmiotów z powyższą treścią oraz podniesienie kary z 2 do 3 lat więzienia.

Przedstawicielka KPP opowiedziała także o procesie, jaki został wytoczony członkom redakcji pisma ”Brzask” przy wykorzystaniu obecnego brzmienia artykułu 256. Proces trwa już 3,5 roku, obecnie jest na etapie apelacji złożonej przez prokuraturę od wyroku uniewinniającego wydanego w styczniu przez sąd w Dąbrowie Górniczej.

Na zakończenie przemawiająca zwróciła uwagę, że protesty przeciwko antykomunistycznemu prawu mają miejsce nie tylko w Warszawie.
W Atenach i Pradze pikietowano pod polskimi ambasadami, do kilku innych placówek dyplomatycznych przesłano listy protestacyjne. W trakcie pikiety pod Sejmem odczytano fragmenty listów wystosowanych w związku z nowelizacją art. 256 kk przez zagraniczne partie i organizacje młodzieżowe.

Demonstrujący zapowiedzieli, że jeśli nowe prawo wejdzie w życie, będą organizować dalsze protesty.

red.

NIE dla represji za poglądy, nie dla nowelizacji art. 256 KK – protest pod Sejmem! Dzisiaj!

Zapraszamy na ul. Wiejską 4/6/8 w Warszawie na protest organizowany przez Kampanię Czerwoną – „NIE dla represji za poglądy, nie dla nowelizacji art. 256 KK!” – dzisiaj o godz. 18:00. Bądźmy tam razem! Wyraźmy sprzeciw wobec drastycznemu ograniczaniu wolności słowa i sumienia w Polsce!

Jak piszą organizatorzy protestu, przyjęcie poprawki 88

oznacza zagrożenie dla demokracji i kryminalizowanie propagowania idei lewicowych, z których każdą władza będzie mogła uznać za „komunizm”, a nowe prawo stanowi również zagrożenie dla wszelkich lewicowych ruchów protestu, czy organizacji społecznych

O skandalicznej i antywolnościowej poprawce 88, nowelizującej art. 256 Kodeksu Karnego, która penalizuje głoszenie poglądów komunistycznych (sic!) pisaliśmy tydzień temu w artykule NIE dla antywolnościowej poprawki 88!

Gdyby jednak komuś nie udało się dotrzeć na protest, będzie transmisja na żywo na Facebooku:

Na świecie pojawiły się już pierwsze głosy poparcia i solidarności z Komunistyczną Partią Polski a także w obronie wolności słowa i sumienia w Polsce

Anti-communist persecution in Poland intensifies as the state authorities attempt to criminalize the communist activity by changes of the penal code. This is an element of the anti-communist campaign aimed at banning the Communist Party of Poland. The legal changes are also a part of the persecution such as a trial of the members of the CPP and the „Brzask” editorial board, lasting for about 3,5 years, despite the fact that the court on January declared them as innocent. At the same time the Polish authorities raise other obstacles to the communist activity as well as falsifying the history and destroying anything connected with communism and the Peoples’ Poland.

A perseguição anti-comunista intensifica-se na Polónia agora que as autoridades estatais tentam criminalizar a actividade comunista através de mudanças no código penal. Isto é um elemento da campanha anti-comunista com o objectivo de banir (ilegalizar) o Partido Comunista da Polónia. As mudanças na lei são também parte da perseguição tal como tem sido o julgamento dos camaradas do PC da Polónia e da redacção editorial do “Brzask”, que dura há 3 anos e meio, apesar da decisão do tribunal em Janeiro de declará-los inocentes. Ao mesmo tempo as autoridades polacas impõem outros obstáculos à actividade política comunista assim como falsificam a história e destroem tudo o que esteja ligado ao comunismo e à Polónia Popular.

The amendments to the penal code, including the ban of communist activity (article 256) were made just 10 days before the elections to the European Parliament. They mean heavier, unacceptable punishments and widening scope of punishable crimes. The changes are numerous and concern 105 out of 360 articles of the code. The government presented the changes as a reaction on the paedophilia scandal among the Catholic priests and related to this crime. However, just a few amendments concern it.

As emendas ao código penal, que incluem a proibição da actividade comunista (artigo 256), foram feitas apenas 10 dias antes das últimas eleições para o Parlamento Europeu. Elas significam castigos mais pesados e inaceitáveis e o alargar do âmbito dos crimes puníveis. As mudanças são numerosas e dizem respeito a 105 dos 360 artigos do código. O governo apresentou as mudanças como uma reacção ao escândalo de pedofilia entre os padres católicos e relacionado com este crime. Contudo, apenas algumas emendas dizem respeito a isso.

The reactionary changes have been proceded very hastily. On the 14th of May, the project was sent by the government to the parliament. The next day the Sejm (the lower chamber) started the legislative procedure and on 16th of May, it was voted and passed by the Sejm. Later it was passed to the upper chamber – Senate, which added further 43 amendments, and now returns to be voted in Sejm. The government has the majority in both chambers so it would not have any problems with passing the amendments. Next, the new law should be signed by the president. There is a widespread opinion of lawyers that changes of the code violate the constitution and human rights. However, the Constitutional Court is currently controlled by the judges nominated by the government.

As mudanças reaccionárias estão a ser tramitadas de forma acelerada. No dia 14 de Maio o projecto foi enviado do governo para o parlamento. No dia seguinte o Sejm (a câmara de deputados) começou o procedimento legislativo e no dia 16 de Maio o projecto foi votado e passou no Sejm. Mais tarde passou na câmara alta – o senado – que acrescentou umas 43 emendas adicionais e agora volta para ser votado no Sejm. O governo tem maioria em ambas as câmaras de forma que não teria problemas em passar as emendas. Depois, a nova lei deveria ser promulgada pelo presidente. Existe uma opinião generalizada dos advogados que as mudanças do código violam a constituição e os direitos humanos. Contudo, o Tribunal Constitucional está neste momento controlado por juízes nomeados pelo governo.

Amended article 256* bans communism and equates it with Nazism and fascism. Previously it penalised the promotion of the „fascist or other totalitarian systems of the state”. 10 years ago there was already an attempt to ban the communist symbols with the same article, it was met with internal and international protests and in 2011 it was cancelled by the Constitutional Court. However, in recent years the law was used very widely as shows the history of the trial of the CPP and „Brzask”. The new version of the law bans the ideology, symbols or any other contents (prints, recordings), as well as presentation and possession of any symbol of this content. The new code also increases the penalty from 2 to 3 years of imprisonment.

O artigo 256 emendado* proíbe o comunismo e coloca-o ao mesmo nível que o nazismo e o fascismo. Anteriormente o mesmo artigo penalizava a promoção de “sistemas de Estado fascistas ou outros totalitários”. 10 anos atrás já houve uma tentativa de proibir os símbolos comunistas com o mesmo artigo. Essa tentativa foi enfrentada com protestos internos e internacionais e em 2011 foi cancelada pelo Tribunal Constitucional. Contudo em anos recentes esta lei foi usada abundantemente como mostra a história do julgamento do PC da Polónia e do “Brzask”. A nova versão da lei proíbe a ideologia, os símbolos e outros conteúdos (impressões, gravações), assim como a apresentação e a posse de qualquer símbolo com este conteúdo. O novo código aumenta também a pena de 2 para 3 anos de prisão.

We demand all the prosecutions against the communists to be stopped immediately.

We call the communist parties to oppose the anti-communist campaign and penalization of communist ideas in Poland.

We ask you to organize the international protests in front of Polish embassies or send protest letters, preferably on the 12th of June, when the new law is planned to be finally passed by the parliament.

*We include the new version of the article which bans the communist activity in Poland:

Nós exigimos que todos os processos judiciais contra os comunistas parem imediatamente.

Nós apelamos aos partidos comunistas para se oporem à campanha anti-comunista e à penalização das ideias comunistas na Polónia.

Nós pedimos a vocês para organizarem protestos internacionais em frente das embaixadas polacas e para enviar cartas de protesto, de preferência até 12 de Junho quando a lei está planeada para finalmente passar no parlamento.

“Art 256

1. Who publicly promotes Nazi, communist, fascist or other totalitarian state system or calls for hatred on the basis of national, ethnic, racial or denominational differences, or because of lack of a religious denomination, is subjected to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years.
1a. The same punishment is imposed on who publicly propagates nazi, communist and fascist ideologies or an ideology calling for use of violence to influence political or social life.
2. The same penalty shall be imposed on anyone who, for the purpose of dissemination, produces, records or imports, acquires, sells, offers, stores, holds, presents, transports or transmits a print, recording or other object containing the content specified in § 1 or 1a or which is the carrier of the Nazi, communist, fascist or other totalitarian symbolism, used in a way that propagates the content.

*Artigo 256

1. Quem publicamente promover os sistemas de Estado nazi, comunista, fascista e outros totalitários ou apelar ao ódio sobre a base de diferenças de carácter nacional, étnico, racial ou religioso ou pela falta de religião está sujeito à pena de privação da liberdade até 3 anos.
1a. A mesma punição é imposta a quem publicamente propagar as ideologias nazi, comunista, fascista ou uma ideologia apelando ao uso da violência para influenciar a vida política ou social.
2. A mesma pena será imposta em qualquer pessoa que, com o propósito de propagação, produz, grava ou importa, adquire, vende, oferece, armazena, mantém na sua posse, apresenta, transporta ou transmite uma impressão, gravação ou outro objecto que contém o conteúdo especificado na alínea 1 ou que é portador de símbolos de carácter nazi, comunista, fascista ou outros totalitários, usados de uma forma que propaguem o seu conteúdo.

Pelo Anti-Imperialismo

Si intensifica nei paesi dell’UE la persecuzione anticomunista con nuovi strumenti e modifiche legislative che mirano a mettere al bando l’ideologia, l’organizzazione e l’attività comunista. Lettonia, Lituania, Estonia, Romania, Ungheria, Moldavia, Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina hanno già in vigore una legislazione che mette fuorilegge ogni forma di organizzazione, propaganda e attività comunista o pone pesanti limitazioni all’esistenza dei partiti comunisti, promuove la persecuzione, l’azione penale e la condanna dei comunisti, divieti dei simboli e nomi comunisti, ecc.

In questi giorni, le autorità polacche stanno procedendo ad una modifica del codice penale che esplicita l’equiparazione del comunismo con il nazifascismo sulla scia delle varie risoluzioni del Parlamento Europeo, come quelle del 2006 e del 2009 fino all’istituzione da parte dell’Unione Europea della “Giornata europea di ricordo delle vittime dei regimi totalitari” il 23 agosto di ogni anno. A dimostrazione di come la persecuzione anticomunista vada di pari passo con le politiche antipopolari e la promozione della reazione ad ogni livello.

I comunisti polacchi da anni subiscono la persecuzione giudiziaria, con un processo a carico di membri del KPP e del comitato editoriale del loro giornale “Brzask”, durato circa 3 anni e mezzo (conclusosi con l’assoluzione) e altri ostacoli all’attività comunista, attraverso la falsificazione della storia e la manipolazione della memoria collettiva fino all’azione di decomunistizzazione attraverso la distruzione di monumenti e la cancellazione della toponomastica riferita al comunismo, alla Polonia Popolare, alla Resistenza antifascista e all’Armata Rossa. Emblematica fu l’anno scorso l’irruzione della polizia all’Università di Szczecin per interrompere una conferenza scientifica su Marx in occasione del bicentenario della sua nascita.

Secondo quando denunciato dal Partito Comunista Polacco (KPP), membro della Iniziativa Comunista Europea, i cambiamenti reazionari della legislazione stanno procedendo molto rapidamente. Il 14 maggio, il progetto è stato inviato dal governo al parlamento. Il giorno successivo la Sejm (la camera bassa) ha avviato la procedura legislativa e il 16 maggio è stato approvato. Successivamente è passato alla camera alta – Senato, che ha aggiunto ulteriori 43 emendamenti, e ora ritorna alla Sejm per esser votato. Il governo – guidato dal Partito nazionalista di destra Diritto e Giustizia (PiSlegato alla Chiesa Cattolica – ha la maggioranza in entrambe le camere, quindi non avrà problemi con il passaggio degli emendamenti. Il parlamento si appresta ad approvare definitivamente il progetto il prossimo 12 giugno.

In particolare, la modifica dell’articolo 256 mette al bando il comunismo e lo equipara al nazismo e il fascismo. In precedenza puniva la promozione del “sistema fascista o di altri sistemi totalitari dello stato“; 10 anni fa c’era già stato un tentativo di mettere al bando i simboli comunisti con lo stesso articolo, ma venne accolto con proteste interne e internazionali e nel 2011 fu annullato dalla Corte costituzionale. Tuttavia, negli ultimi anni la legge è stata utilizzata in modo molto ampio, come dimostra la storia del processo al KPP e “Brzask” in cui l’accusa si basava su un articolo dedicato all’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, nel quale si parlava della necessità della rivoluzione sociale. Il Pubblico Ministero, sottoposto al Ministro degli Interni, in quella occasione avanzò lo schema dell’equiparazione tra comunismo e fascismo sotto il titolo di “totalitarismo”.

Nonostante non abbia avuto successo nell’aule di tribunale, la campagna anticomunista del governo reazionario (con l’appoggio anche dell’opposizione liberale), al servizio della borghesia polacca, ha portato quindi a nuova versione della legge che vieta l’ideologia, l’attività, i simboli o qualsiasi altro contenuto (stampe, registrazioni), così come la presentazione, la propaganda e il possesso di qualsiasi simbolo e materiale di contenuto comunista. Il nuovo codice aumenta anche le pene da 2 a 3 anni di reclusione.

In una intervista dello scorso anno, Beata Karon, dirigente del KPP, dichiarava che «l’obiettivo di questa campagna è proibire l’attività rivoluzionaria perché offre un’alternativa ai vuoti slogan del partito di governo. Il KPP è l’unico partito marxista di orientamento chiaramente di classe. È per questo che cercano di bandirlo. È parte di un progetto più ampio di limitazione delle libertà. La legislazione lavorativa polacca, ad esempio, è stata modificata per rendere quasi impossibili gli scioperi legali, attraverso ostacoli burocratici. Inoltre la legge sulle riunioni si è fatta più restrittiva, ostacolando l’organizzazione delle proteste[…] La maggioranza del popolo non è anticomunista. Coloro che hanno vissuto ai tempi del socialismo ricordano le conquiste sociali, maggiori livelli di vita e prospettive per la classe lavoratrice, senza disoccupazione e senza preoccupazione di avere un alloggio. È per questo che la propaganda anticomunista è diretta principalmente ai giovani attraverso le scuole e centri di propaganda come l’Istituto della Memoria Nazionale (IPN)».

«[…] La persecuzione – prosegue – riflette anche l’ideologia anticomunista dominante nei paesi dell’UE. Non è un caso che questo accada mentre l’Unione Europea adotta una politica di distorsione della storia del continente, ad esempio, annunciando che il comunismo è equiparabile al nazismo. Le istituzioni europee promuovono, ad esempio, il ricordo delle “vittime dei totalitarismi” marcando il comunismo come uno di essi. Inoltre cancella il ruolo del comunismo nella lotta contro il fascismo e la vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Questo avviene in un momento in cui il neofascismo è in crescita e l’Europa sta soffrendo la crisi del capitalismo. L’anticomunismo è una delle forme di difesa del capitalismo e l’appoggio all’ultradestra anticomunista è una misura di sicurezza per i capitalisti. […]»

«La Polonia – conclude – è uno Stato capitalista che recentemente ha limitato le libertà che la società ha conquistato dopo le lotte sociali […] L’attuale primo ministro, Mateusz Morawiechi, che è stato per molto tempo manager di grandi banche, rappresenta gli interessi del settore finanziario. Il suo principale obiettivo è assicurare le istituzioni internazionali che la Polonia non danneggerà i monopoli transnazionali.»

La Riscossa

red.

NIE dla antywolnościowej poprawki 88!

Tylnymi drzwiami w cieniu afery pedofilii w Kościele prawicowi posłowie w Sejmie przegłosowali haniebną poprawkę 88, drastycznie ograniczają wolność słowa i sumienia.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3451) wpłynął do prac w parlamencie polskim 14 maja b.r. Już 3 dni później trafił do Senatu, gdzie zatwierdzono (24 maja) antywolnościową poprawkę 88. 20 maja nowelizacja ustawy trafiła na biurko Prezydenta do podpisu. Projekt powstał w związku z nagłośnioną aferą pedofilii w Kościele i tuszowania tego rodzaju przestępstw przez struktury kościelne. Nowela tej ustawy jest szeroko krytykowana przez środowiska prawnicze („źle napisana”, „bubel prawny”, „odejście od filozofii kary jako narzędzia resocjalizacyjnego i straszącego na rzecz represji”). Ustawa ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia.

Konstytucyjnie zaś w Polsce komunizm nie jest zakazany, o czym pisaliśmy rok temu w artykule „KPP – ostatnim szańcem obrony wolności„. Zakazane jest odwoływanie się do totalitarnych metod i praktyk działania.

Majowy projekt rządowy nowelizujący Kodeks Karny, który ogranicza wolność słowa i sumienia, dowodzi nie tylko o szaleństwie polskiej prawicy na punkcie komunistów. To jest mocne uderzenie w polską partię komunistyczną, która legalnie działa we wszystkich obszarach na terenie Polski. Dzięki nowelizacji art. 256 spełni się mokry sen fanatyków o delegalizacji Komunistycznej Partii Polski, a jej delegalizacja będzie precedensem do późniejszych, kolejnych delegalizacji innych partii politycznych. Na pierwszym froncie prześladowań i wyjęcia spod prawa są komuniści, za nimi zdelegalizuje się całą lewicę, a następnie Platformę Obywatelską i liberałów.

Przypomnijmy opinię Trybunału Konstytucyjnego z 6 kwietnia 2010 r.:

…znaczenie wolności wyrażania poglądów oraz rozpowszechniania informacji, zagwarantowanej w art. 54 ust. 1 Konstytucji. Powołał się na wyrok Trybunału z 23 marca 2006 r. w sprawie K 4/06 (OTK ZU nr 3/A/2006, poz. 32), w którym Trybunał stwierdził, że „(…) swoboda wypowiedzi jest jednym z fundamentów społeczeństwa demokratycznego, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostki. Swoboda ta nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne”. Następnie wnioskodawca zauważył, że kryminalizacja sfery wypowiedzi może wywierać negatywne skutki z punktu widzenia debaty publicznej i w szczególności wpływać hamująco na jej prowadzenie.

Co więcej majowa nowelizacja art. 256 Kodeksu Karnego ma wciąż jedną wadę (o której ongiś wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny): Nieokreśloność

stanowić może bowiem zagrożenie dla wolności słowa. Nieokreśloność ta skutkować może kryminalizacją takich wypowiedzi i zachowań, które są ekspresją poglądów chronioną na podstawie art. 54 ust. 1 Konstytucji.

Dnia 9 października 2002 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował Komunistyczną Partię Polski jako partię polityczną, która została wpisana do krajowego rejestru Państwowej Komisji Wyborczej. Rokrocznie uczciwie i otwarcie KPP składa swoje sprawozdania finansowe i nigdy nie miała żadnych problemów ani zaległości. Komunistyczna Partia Polski powstała na gruzach zlikwidowanego Związku Komunistów „Proletariat”, uwzględniając (po decyzji o delegalizacji ZKP wraz z jej uzasadnieniem) obowiązujące ramy prawne i koncentrując się na propagowaniu komunizmu nietotalitarnego (tj. propagowanie komunizmu, które nie łączy się z propagowaniem totalitaryzmu).

W związku z legalnością KPP (która nie powinna podlegać dyskusji) symbole komunistyczne, wpisane do Statutu Partii, czyli godło, sztandar i nazwa, podlegają ochronie prawnej znaków i symboli na podstawie ustawy o partiach politycznych.

Komunistyczna Partia Polski ponadto spełnia wszystkie stawiane wymogi i standardy, które nakłada na nią ustawa o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz.604), toteż przysługują jej takie same prawa, jak każdej innej partii politycznej. KPP jest partią polityczną równą w prawach wobec wszystkich innych podmiotów politycznych.

Co do symboli komunistycznych, te podlegają ustawowej ochronie prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych, albowiem art. 17 tejże ustawy stwierdza jednoznacznie:

Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii politycznej zgłoszonej do ewidencji w sposób określony w art. 11 korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych.

W związku z tym, że sierp i młot, czerwony sztandar, sama nazwa Partii i jej skrót podlegają ustawowej ochronie prawnej jako dobra osobiste, Komunistyczna Partia Polski jest jednym z ostatnich szańcem obrony wolności słowa i sumienia. Najpierw przyszli po komunistów, a na końcu po mnie, kiedy nie było nikogo, kto mógłby stanąć w mojej obronie… – stwierdził gorzko Martin Niemöller w czasach Trzeciej Rzeszy.

Komunistyczna Partia Polski sprzeciwia się ograniczaniu wolności słowa i sumienia w Polsce i wyraża protest przeciwko antywolnościowej poprawce 88, dotyczącej nowelizacji art. 256 Kodeksu Karnego.

red.

KC Komunistycznej Partii Ludu Hiszpanii solidaryzuje się z KPP

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Ludu Hiszpanii przekazuje braterskie pozdrowienia towarzyszom z Komunistycznej Partii Polski.

Nasi towarzysze są obiektem ataku ze strony polskich władz starających się prowadzić antykomunistyczną kampanię mającą wymazać z pamięci robotników i ludu fundamentalną rolę komunistów z walce z faszyzmem oraz o godność pracowników.

Solidaryzujemy się z naszymi towarzyszami z Polski. Potępiamy dążenia polskich władz do delegalizacji naszej bratniej partii – KPP oraz trwającą antykomunistyczną kampanię prowadzoną przez instytucje Unii Europejskiej mającą na celu wymazanie z pamięci ludów fundamentalnej roli komunistów w wyzwoleniu Europy od nazizmu-faszyzmu oraz walce o wyzwolenie ludów.

Towarzysze, jesteśmy z wami.

Solidarność z KPP.

Niech żyje walka klasy pracującej i proletariacki internacjonalizm.

Źródło: PCPE na Facebooku

Sąd uniewinnił redakcję „Brzask”

18 stycznia sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej uniewinnił członków redakcji pisma KPP „Brzask” oraz partyjnej strony internetowej od zarzutu „promowania totalitarnego ustroju państwa” (art. 256 kodeksu karnego).

Po wnikliwej analizie sprawy sąd uznał, że zarzuty sformułowane przez prokuraturę i materiał dowodowy nie wskazują na popełnienie przestępstwa. Dodał, że nie można orzekać o propagowaniu totalitaryzmu na podstawie wyrwanych z kontekstu zdań oraz fragmentów artykułów. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził również, że należy odróżnić propagowanie totalitarnego ustroju państwa od propagowania komunistycznych poglądów.

Przewodniczący KPP i redaktor naczelny „Brzasku”, tow. Krzysztof Szwej, tak odniósł się do sprawy:

Sąd bardzo wnikliwie przeanalizował wszystkie materiały, przeprowadził dokładną analizę. Wynika z niej, że nie propagujemy totalitaryzmu, a wręcz przeciwnie, my jako partia komunistyczna dążymy do idei sprawiedliwości społecznej, demokratycznymi metodami, odcinając się od totalitaryzmu. Dzisiaj panują nieco inne warunki niż w XIX wieku. Wszyscy obywatele posiadają prawa wyborcze. Komunizm jest sposobem poprawy losu ludzi pracy i rozwoju jednostki.

Paweł Jaworski z portalu Strajk.eu w felietonie: Komunizm zwycięża. PiS poległ. No pasaran! stwierdził:

…wieścią bez wątpienia krzepiącą jest fakt, że redakcja głoszącego komunistyczne hasła pisma “Brzask” została uniewinniona w procesie politycznym, który miał ostatecznie upokorzyć polską lewicę i pozbawić ją jakiegokolwiek prawa do marzeń o świecie bez kapitalizmu…

Paweł Jaworski dodał także, że KPP nie propaguje ustroju totalitarnego. Więcej informacji, dlaczego nasza Partia nie propaguje totalitaryzmu można znaleźć TUTAJ.

Sąd w Dąbrowie Górniczej uznał, że redakcja “Brzasku”, wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski, nie dopuściła się promowania ustroju totalitarnego.

Tow. Beata Karoń – redaktorka „Brzasku” – również skomentowała werdykt Sądu:

Wynikał z próby ograniczenia swobody działalności politycznej poprzez wykorzystanie organów sądowych do zakazania działania partii komunistycznej w Polsce. Wyrok uniewinniający to zwycięstwo wolności słowa. Oznacza, że w Polsce można prezentować poglądy komunistyczne a działalność komunistyczna nie jest równoznaczna z promowaniem totalitaryzmu.

Źródła: PiS nie dał rady komunistom. Sąd: redaktorzy „Brzasku” nie propagowali totalitaryzmu, Strajk.euGranice totalitaryzmu. Sąd uniewinnił autorów czasopisma „Brzask”, TVP3 Katowice

red.

Wygłoszono mowy końcowe. Ogłoszenie wyroku 18 stycznia

Trwający ponad trzy lata proces członków redakcji pisma “Brzask” wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski zbliża się do końca. Podczas ostatniej rozprawy, odbywającej się 4 stycznia przed sądem w Dąbrowie Górniczej, wygłoszone zostały mowy końcowe. Ogłoszenie wyroku sąd zapowiedział na 18 stycznia.

Foto: facebook: https://www.facebook.com/bartosz.bieszczad.96/posts/10216515710899148

Z relacji jednego towarzyszy dowiadujemy się o pewnym kuriozum fragmentu mowy oskarżycielskiej:

W końcowej mowie oskarżycielskiej prokurator Jagoda (nomen omen!) stwierdził, że nie ma co doszukiwać się naukowych znaczeń terminu „ustrój totalitarny”, że wystarczy przejść się po ulicy i popytać ludzi którzy to przywódcy i które kraje są według nich „totalitarne” (sic!). Uznał, że nie ma również sensu wskazywać konkretnych publikacji, które „ustrój totalitarny” miałyby propagować (sic!). Marcin Adam, w mowie obronnej zapytał prokuratora, od kiedy to źródłem prawa jest „opinia uliczna” i jakie to sondaże uliczne przeprowadził. Za potoczne rozumienie pojęć odpowiada aparat państwowej propagandy, więc będziemy mieli do czynienia z kuriozalną sytuacją, gdzie winnych będzie wskazywało państwo poprzez telewizję i jej szczucie.

Na proces członków KPP przybył Stavros Tassos, deputowany Komunistycznej Partii Grecji – KKE oraz Przewodniczący Greckiego Komitetu na rzecz Międzynarodowego Rozbrojenia i Pokoju – EEDYE. Wydał on oświadczenie solidaryzujące się z prześladowanymi towarzyszami. Podczas pobytu w Dąbrowie Górniczej zwrócił uwagę miedzy innymi na znajdujące się w centrum miasta Pałac Kultury Zagłębia oraz Pomnik Czerwonych Sztandarów.

5 stycznia wspólnie z członkami KPP zwiedził Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie i złożył kwiaty przed pomnikiem poległych. Tassos podkreślił, że dzięki wizycie w Polsce wie w jak trudnych warunkach muszą działać członkowie KPP. Stwierdził też, iż „ta determinacja do walki wraz z rosnącą międzynarodową solidarnością na rzecz demokratycznych praw i swobody wyrażania opinii z pewnością wzmocni naszą wspólną sprawę budowy sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa”.

4 stycznia o represjach politycznych w Polsce dyskutowano również w Grenay, w północnej Francji. Spotkanie solidarnościowe z KPP zorganizowali działacze lokalnych struktur Francuskiej Partii Komunistycznej, Bieguna Odbudowy Komunistycznej we Francji oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Edwarda Gierka. W spotkaniu wziął udział burmistrz Grenay.

red.

Kolejna rozprawa w procesie członków KPP i redakcji Brzasku [Oświadczenie Stavrosa Tassosa]

Dziś odbywa się kolejna rozprawa w trwającym od trzech lat procesie członków KPP oraz redakcji „Brzasku” oskarżonych z artykułu 256 Kodeksu Karnego o „propagowanie totalitaryzmu”.

Proces działaczy KPP i inne działania polskich władz podejmowane w imię tzw. „dekomunizacji”, wywołały falę akcji solidarnościowych na świecie. Szczególnie zaangażowała się w ich organizację Komunistyczna Partia Grecji.

Dzisiejszą rozprawę obserwuje deputowany do greckiego parlamentu Stavros Tassos, którego oświadczenie publikujemy poniżej.

red.

Oświadczenie Stavrosa Tassosa,
deputowanego Komunistycznej Partii Grecji – KKE,
Przewodniczącego Greckiego Komitetu na rzecz Rozbrojenia i Pokoju – EEDYE

Zrównywanie, w antykomunistycznych zapisach polskiej konstytucji, komunistycznej walki o sprawiedliwość społeczną i pokój z brutalnością i społecznym darwinizmem faszyzmu, jest niesprawiedliwe i historycznie nieprawdziwe.

Idące dalej określanie nazistowskich kolaborantów mianem „patriotów”, a tych którzy przyczynili się do klęski faszyzmu jako „zdrajców” to całkowite odwrócenie i fałszowanie historii, rzeczywistości oraz niesprawiedliwość.

Faszyzm i nazizm są dziećmi kapitalizmu. Wielcy kapitaliści tacy jak Krupp, Siemens i inni otwarcie wspierali faszyzm i nazizm, a także czerpali zyski z siły roboczej dostarczanej przez faszystów i nazistów, gromadzili ogromne sumy i finansowali faszystów oraz nazistów.

Socjalizm oraz komunizm to walka o to, aby wszyscy ludzie doświadczali postępu nauki i technologii, aby minimalizować nierówności, zwracać pracownikom owoce ich pracy, zwiększać bezpieczeństwo w pracy, redukować jej czas, aby ludzie mieli więcej czasu wolnego na udział we wspólnej aktywności, sporcie czy kulturze.

Kapitalizm i faszyzm/nazizm używają postępu technologicznego i naukowego do maksymalizacji zysków wielkiego kapitału. W efekcie intensyfikują wyzysk, narzucają dłuższy czas pracy, płace nie pokrywające nawet podstawowych potrzeb, a z drugiej strony koncentrują ogromne bogactwo coraz mniejszej grupy potentatów.

Dlatego proces przeciwko członkom redakcji pisma Komunistycznej Partii Polski “Brzask”, oparty na oskarżeniach o „promowanie systemu totalitarnego”, jest sprzeczną z rzeczywistością obrazą dla sprawiedliwości.

Jest to niesprawiedliwe, represyjne i nie do zaakceptowania. Ma na celu ukrycie faktów historycznych takich jak masakra Żydów w warszawskim getcie przeprowadzona przez nazistów i ich kolaborantów.

Polscy komuniści włożyli wielki wkład w wielkie antyfaszystowskie zwycięstwo ludów i wszelkie społeczne zdobycze Polski.

Oskarżenia wobec KPP to część imperialistycznych planów w Polsce i całym regionie, opracowanych przez UE, USA oraz NATO wraz z polską burżuazją i reakcyjnym rządem, a wspieranych przez faszystów i wpisujących się w rywalizację z Rosją.

KPP stała się obiektem ataku, ponieważ sprzeciwia się działaniom imperialistów, antyspołecznym przemianom, szowinistycznej histerii, a także pokazuje alternatywę dla kapitalistycznego barbarzyństwa.

Siły dążące do zakazu działalności KPP fałszują też historię zniekształcając rolę socjalizmu/komunizmu w pokonaniu faszyzmu i budowie sprawiedliwego społeczeństwa.
Faktem jest hipokryzja UE pamiętającej o “prawach człowieka”, tylko gdy może ich użyć jako narzędzia do interweniowania i zabezpieczania interesów kapitału.

Z drugiej strony solidarność z KPP osiąga międzynarodowe rozmiary. Niedawno ponad 90 partii komunistycznych i robotniczych z całego świata, zebranych na 20. Międzynarodowym Spotkaniu w Atenach, potępiło represje i wyraziło solidarność z KPP.

W Polsce 7 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uznał zmianę 44 nazw ulic w Warszawie za sprzeczną z prawem. Decyzja jest ostateczna i oznacza powrót dawnych nazw ulic upamiętniających między innymi bohaterów antyfaszystowskiego ruchu oporu oraz ruchu robotniczego.

8 grudnia grupa ludzi zdjęła tabliczkę z nazwą ul. prezydenta Lecha Kaczyńskiego znajdującą się na budynku Instytutu Pamięci Narodowej. Celem akcji było podkreślenie, że ulica wróciła do nazwy Alei Armii Ludowej, czyli komunistycznej armii partyzanckiej z okresu drugiej wojny światowej.

Rodziny greckich uchodźców protestowały przeciwko zniszczeniu pomnika upamiętniającego Greków w Dziwnowie.

Rosnąca międzynarodowa i krajowa solidarność z walką KPP przyczyniła się do upadku kilku antykomunistycznych oskarżeń i decyzji, a podejmujący je zostali oskarżeni o zniesławienie. Zwracamy się do ludzi i organizacji broniących demokratycznego prawa do działania komunistów. Każdy, kto chce polemizować z komunistami powinien przedstawiać argumenty, a nie kłamstwa i pomówienia.

We wszystkich przypadkach Komunistyczna Partia Grecji – KKE, a także Greckiego Komitetu na rzecz Rozbrojenia i Pokoju – EEDYE, wyrażają pełną solidarność z KPP, jej członkami i sympatykami. Zapewniamy naszych towarzyszy, że będziemy informować greckie społeczeństwo i wszystkie narody o antykomunistycznych atakach, a poprzez nasze działania w krajowym i międzynarodowym ruchu demokratycznym, pracowniczym i pokojowym, a także w parlamencie greckim i europejskim będziemy kontynuować walkę z antykomunizmem.
Historię pisze lud, budowa socjalizmu/komunizmu wymaga pokoju, a prawdziwy pokój wymaga walki przeciwko działaniom powodującym niesprawiedliwość społeczną i wojnę.

Polski lud potrzebuje partii walczącej o sprawiedliwą i pokojową Polskę, społeczeństwo bez wyzysku oraz udziału w jakimkolwiek imperialistycznym sojuszu i wojnie, społeczeństwo, w którym producenci są właścicielami dóbr, żyjąc w pokoju i współpracując na równych i wzajemnie korzystnych warunkach z innymi ludami.

Oświadczenie Nowej Komunistycznej Partii Jugosławii – Ręce precz od KPP [PL] [SR]

RĘCE PRECZ OD KPP!

Proces sądowy przeciw Komunistycznej Partii Polski, mający na celu jej delegalizację jak również zakaz wszelkiej działalności propagującej ideologię komunistyczną, przebiega z niesłabnącą zaciekłością. 

W ciągu ostatnich pięciu lat kilkakrotnie próbowano na drodze sądowej zakazać działalności KPP a także wszelkiej „komunizującej” działalności. Polskie władze już wcześniej ograniczyły zakres swobód w kwestii prawa do strajków i zgromadzeń publicznych, zaś zakaz działalności KPP byłby dopełnieniem tego antypracowniczego pakietu.

Oczywistym jest, że za wszystkim tym stoją burżuazyjne struktury rządowe, nie kryjące swoich antykomunistycznych przekonań, które dodatkowo podniesiono do rangi polityki państwowej.

W ostatnim roku doszło do wielu przypadków erupcji niezadowolenia społecznego, połączonych z dużą mobilizacją zarówno wśród pracowników jak i studentów. Struktury władzy nie pozostały obojętne. Władza otwarcie pogwałciła autonomię uniwersytetu poprzez wtargnięcie policji na konferencję poświęconą dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa. Jednocześnie władze „spuściły z łańcucha” grupy nacjonalistyczno-neofaszystowskie, które w warunkach niezadowolenia społecznego znalazły posłuch u części ludności, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy są słusznie niezadowoleni ze swojego położenia społeczno-ekonomicznego.

Większość obywateli Polski nie jest nastawiona antykomunistycznie. Wielu wciąż pamięta czasy lepszego bezpieczeństwa socjalnego, braku bezrobocia i przestrzegania praw pracowniczych i lokatorskich. Dlatego główny nacisk propagandy antykomunistycznej skierowany jest do ludzi młodych, którym się tę truciznę serwuje poprzez system edukacji jak i centra propagandowe takie jak Instytut Pamięci Narodowej, który pełni rolę państwowego organu w walce z „totalitarnym komunizmem” poprzez demonizację przeszłości, jej nienaukowe objaśnianie i otwartą antykomunistyczną histerię.

Proces sądowy przeciw KPP jest częścią szerokiej krajowej strategii, wchodzącej w skład polityki UE, która poprzez konkretne ustawy i propagandę zrównuje komunizm z nazizmem, jako dwie twarze totalitaryzmu. Obrona KPP jest czymś więcej niż obroną prawa do istnienia jednej partii, jest to walka o zachowanie szerszych praw demokratycznych i pracowniczych, w tym prawa do zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, który co oczywiste, nie zabezpiecza interesów szerokich mas polskiego społeczeństwa.

Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii z wielką uwagą śledzi wydarzenia w Polsce i wyraża braterską i internacjonalistyczną solidarność z towarzyszami z KPP, głęboko wierząc, że mimo wielu przeszkód, zwycięstwo socjalizmu jest nieuniknione.

Niech żyje Komunistyczna Partia Polski!

Sekretariat NKPJ 
Belgrad, 13.12.2018

DALJE RUKE OD KP POLJSKE!

Sudski proces protiv Komunističke partije Poljske koji ima za cilj njenu zabranu, kao i zabranu bilo kakve aktivnosti koja propagira komunističku ideologiju, nastavljen je nesmanjenom žestinom.

U proteklih pet godina u više navrata pokušano da je se sudskim putem zabrani rad KP Poljske i isto primeni na sve „subverzivne komunističke“ aktivnosti. Vlada Poljske je ranijim zakonskim rešenjima već ograničila niz sloboda kada su u pitanju radnički štrajkovi i okupljanja građana, a zabranom KPP bi se ceo antiradnički paket mera zaokružio. Jasno da iza svega stoje buržoaske, vladajuće, strukture koje ne kriju svoje antikomunističko raspoloženje koje su podigli nizom poteza na rang državne politike.

U proteklih godinu dana došlo je do više izliva socijalnog nezadovoljstva, boljeg organizovanja i povezivanja radnika u različitim sektorima privrede, kao i studenata. Odgovor vladajućih struktura nije izostao. Vlast je otvoreno prekršila autonomiju Univerziteta upadom policije na tribinu posvećenu 200-toj godišnjici rođenja Karla Marksa. Istovremeno, vlast je sa „lanca“ pustila nacionalističke-neofašističke grupe koje su u uslovima socijalnog nezadovoljstva zadobile podršku jednog dela poljskog stanovništva, posebno mladih, koji su opravdano nezadovoljni svojim socijalno-ekonomskim položajem u društvu.

Većina građana Poljske nije antikomunistički raspoloženo, mnoge generacije sećaju se vremena veće socijalne sigurnosti i boljem pristupu radu, radničkim i stambenim pravima. Stoga je sva pažnja antikomunističke propagande okrenuta upravo ka mladim generacijama kojima se ovaj otrov servira kroz obrazovni sistem i propagandne centre kao što je Institut za nacionalno sećanje koji je preuzeo ulogu državnog organa u borbi protiv „totalitarnog komunizma“ kroz demonizaciju prošlosti, njeno nenaučno tumačenje i otvorenu antikomunističku histeriju.

Sudski proces protiv KPP deo je šire nacionalne strategije koja se uklapa u politiku EU koja nizom konkretnih zakona i propagandom otvoreno izjednačava komunizam i nacifašizam kao dva lica totalitarizma. Odbrane KP Poljske više je od odbrane prava na postojanje jedne partije, to je borba za očuvanje širih demokratskih i radničkih prava, kao i prava na promenu socijalno-ekonomskog sistema koji očigledno ne može da zadovolji interese širokih narodnih slojeva Poljske.

Nova komunistička partija Jugoslavije sa velikom zabrinutošću prati događaje u Poljskoj i izražava bratsku i internacionalnu solidarnost sa drugovima iz KP Poljske sa čvrstim uverenjem da i pored svih prepreka pobeda socijalizma biti neminovna.

Živela KP Poljske!

Sekretarijat NKPJ, Beograd, 13.12.2018

Źródło: NKPJ.ORG.RS

Grecki eurodeputowany w obronie polskich komunistów

W związku z kolejną rozprawą w procesie przeciwko redakcji pisma „Brzask” oraz członkom KPP do Polski przyjechał Konstantinos Papadakis, eurodeputowany z Komunistycznej Partii Grecji (KKE), członek Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Komisji Praw Człowieka oraz Komisji Rozwoju Regionalnego.

6 grudnia w Warszawie odbyła się jego konferencja prasowa, która dotyczyła sprzeciwu wobec represji, jakie dotykają komunistów w Polsce oraz obrony dziedzictwa historycznego społeczności greckiej w Polsce.

Zdaniem Konstantinosa Papadakisa oskarżenia wysuwane przeciwko redakcji pisma „Brzask” i Komunistycznej Partii Polski są nie do zaakceptowania, tak jak działania władz zmierzające do delegalizacji działalności komunistycznej w Polsce. Eurodeputowany przypomniał o innych przypadkach represji politycznych w Polsce – najściu policji na konferencję naukową w 200. rocznicę urodzin Karola Marksa oraz stawianiu zarzutów karnych za prezentację wizerunku Lenina podczas demonstracji pierwszomajowej.

Według greckiego eurodeputowanego polski rząd na całym świecie jest postrzegany jako opresyjny. Z oponentami politycznymi nie prowadzi dyskusji tylko stosuje środki zakazu. Wykorzystywanie sądów oraz prokuratury do ścigania opozycji jest haniebne oraz ukazuje, że polskim władzom brak innych argumentów. Papadakis stwierdził także, iż ofensywa przeciwko komunistom zawsze łączy się z atakiem na prawa pracownicze i podstawowe wolności.

Eurodeputowany opowiedział o międzynarodowych akcjach solidarnościowych z prześladowanymi członkami KPP. W listopadzie 90 partii z całego świata uczestniczących w Międzynarodowym Spotkaniu Partii Komunistycznych i Robotniczych w Atenach podpisało apel przeciwko represjonowaniu polskich komunistów. Podobne oświadczenie wydała Inicjatywa Komunistyczna zrzeszająca 30 europejskich partii komunistycznych.

W wielu krajach odbyły się także pikiety pod polskimi placówkami dyplomatycznymi, między innymi w Grecji oraz Włoszech. Podczas protestu KKE w Atenach delegacja z K. Papadakisem na czele przekazała petycję przeciwko antykomunistycznej polityce polskich władz.

Przedstawiciel ambasady RP w odpowiedzi na zarzuty między innymi o fałszowanie historii przez IPN, powiedział iż „historia powinna być skorygowana”, z czym nie zgadzają się Grecy. Eurodeputowany wspomniał też o transparencie potępiającym represje w Polsce wywieszonym w stolicy Cypru przez kibiców drużyny piłkarskiej Omonia Nicosia.

Grecki eurodeputowany poruszył również sprawę demontażu w Dziwnowie tablicy upamiętniającej bojowników Demokratycznej Armii Grecji, którzy po wojnie domowej w tym kraju, trafili do Polski. Tablice usunięto na żądanie Instytutu Pamięci Narodowej.

Zdaniem eurodeputowanego polskie władze ingerują w pamięć historyczną Greków. W samej Grecji weterani komunistycznego ruchu oporu mają pełne uprawnienia kombatanckie. Nie ma wątpliwości, że w latach 40. Demokratyczna Armia Grecji walczyła przeciwko niedemokratycznemu reżimowi.

Dzień wcześniej Papadakis spotkał się z przedstawicielami greckiej społeczności w Polsce, którzy złożyli już protest przeciwko dekomunizacji tablicy. W sprawie tej będą prowadzone dalsze działania. Papadakis nie wierzy, aby obecne greckie władze z własnej inicjatywy wystosowały protest, jednak KKE będzie wywierać na nie nacisk. Komuniści są bowiem liczącą się siłą, między innymi w związkach zawodowych czy organizacjach studenckich.

Papadakis skrytykował też politykę Unii Europejskiej, która nie tylko przyzwala na prześladowania komunistów, ale wręcz do nich zachęca, zrównując w wielu dokumentach komunizm z faszyzmem. Przypomniał, że na forum Parlamentu Europejskiego podnosił kwestię łamania zasady wolności słowa w Polsce.

Reprezentacja KKE w Parlamencie Europejskim stara się bowiem aby prawa do wolności wypowiedzi były gwarantowane w całej Unii. Ich zdaniem prześladowania komunistów to temat, którym powinny zająć się organy Unii Europejskiej. Papadakis będzie jeszcze podnosił na forum Parlamentu Europejskiego kwestię represji w Polsce i domagał się wstrzymania procesu członków KPP. Nie można mówić o abstrakcyjnej sprawiedliwości bez odnoszenia się do przypadków jej łamania.

red.

PCM z apelem solidarności z KPP

8 grudnia Komunistyczna Partia Meksyku zorganizowała akcję solidarności z prześladowanymi działaczami KPP i redakcją  Brzask pod ambasadą RP w Meksyku z hasłami: „NO pasaran dla metod i praktyk antykomunistycznych!” oraz „Niech żyje internacjonalizm proletariacki!”.

red.

PCI z apelem solidarności z KPP

6 grudnia 2018 r. przed polską ambasadą w Rzymie odbył się protest przeciwko represjom wobec KPP i antykomunistycznej polityce polskiego rządu zorganizowany przez Włoską Partię Komunistyczną (PCI).

PCI wystąpiła także z „Apelem solidarności z Komunistyczną Partią Polski”, podpisanym przez setki osób, w tym intelektualistów, profesorów uniwersyteckich, liderów włoskiego ruchu robotniczego oraz artystów.

3 grudnia PCI zorganizowała demonstracje przed konsulatami RP w Palermo, Genui, Turynie, Mediolanie, Neapolu i Bolonii. Konsulom RP przekazano kopię „Apelu solidarności z KPP”. W pikietach udział wzięli także przedstawiciele innych włoskich organizacji komunistycznych i antyfaszystowskich.

red.