KPP na forum międzynarodowym

13 grudnia 2020 r. odbyła się druga telekonferencja Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej (ECI). Wzięli w nim udział przedstawiciele KPP oraz 22 partii komunistycznych z krajów Europy. Inicjatywa ma na celu koordynowanie działań partii na poziomie międzynarodowym.

Debatowano na temat „Konieczność socjalizmu widoczna każdego dnia”. Większość mówców odnosiła się do bieżącej sytuacji społecznej w trakcie pandemii Covid-19. Mówcy omawiali kondycję służby zdrowia i innych usług publicznych w ich krajach. Dyskutowano również na temat tarcz antykryzysowych i innych nowych, antyspołecznych praw wprowadzanych przez kapitalistyczne rządy. Podkreślano, że koszty kryzysu są przerzucane na ludzi pracy, a zarządzanie kryzysem pandemicznym wykorzystywane do zwiększenia władzy wielkiego kapitału.

Podkreślono, że od początku pandemii koronawirusa narastają sprzeczności w ramach systemu kapitalistycznego. Wśród głównych problemów wymieniano braki placówek medycznych oraz dostępu do opieki medycznej na godnym poziomie, z powodu sprzeczności między ochroną zdrowia a zyskami kapitalistów.

Przedstawicielka KPP przedstawiła również sytuację związaną z próbą delegalizacji partii oraz nasilającymi się represjami politycznymi w Polsce.

Podczas konferencji wybrano nowy skład Sekretariatu ECI, do którego weszła KPP, a także Partia Pracy Austrii, Komunistyczna Partia Grecji, Węgierska Partia Robotnicza, Partia Komunistyczna (Włochy), Socjalistyczna Partia Łotwy, Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii, Komunistyczna Partia Szwecji oraz Komunistyczna Partia Turcji.

Sekretariat ECI zaproponował, aby w przyszłym roku Inicjatywa zajęła się między innymi: zwalczaniem antykomunizmu, walką przeciwko wojnom imperialistycznym, sprzeciwem wobec antyspołecznych reform oraz wspieraniem inicjatyw rozwoju ochrony zdrowia.

Oświadczenie Sekretariatu Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej ws. usunięcia pomnika Koniewa w Pradze Czeskiej

Sekretariat Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej potępia i ujawnia ludom Europy prowokacyjne oraz odrażające działanie lokalnych władz 6 dzielnicy Pragi, polegające na usunięciu pomnika radzieckiego generała Iwana Stepanowicza Koniewa, dowodzącego wojskami Armii Czerwonej, które wyzwoliły Pragę oraz sporą część Czechosłowacji od nazistowskiego jarzma.

Korzystając z ograniczeń w ruchu z powodu pandemii koronawirusa oraz najwyraźniej przy wsparciu czeskiego rządu, władze miasta dokonały usunięcia kolejnego radzieckiego pomnika, symbolu antyfaszystowskiej walki ludów.

Dodajemy, że to niewiarygodne oraz haniebne, iż w tak nadzwyczajnych okolicznościach, mimo że ich odpowiedzialność powinna skupić się na pandemii koronawirusa, poświęcają swój czas oraz energię na działania wypaczające historię.

Jest to kolejny akt antykomunistyczny, do którego w oburzającej uchwale Parlamentu Europejskiego zachęcała antykomunistyczna UE. Jest to obraza dla Czechów oraz ich wkładu w walkę antyfaszystowską, a także pamięci 140 000 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w Czechosłowacji. Mylą się, jeśli wierzą, iż taką nieprzyzwoitością, dokonaną niczym złodzieje, w tajemnicy przed ludźmi, uda im się przepisać na nowo historię, która została niezaprzeczalnie napisana krwią ludu.

Domagamy się natychmiastowego uchylenia tej niedopuszczalnej decyzji oraz powrotu pomnika generała Koniewa na swoje miejsce.

9.04.2020 r.