Walka z antykomunizmem trwa!

28 lutego 2018 r. Europejska Inicjatywa Komunistyczna wydała oświadczenie, które dodaje nam odwagi i energii w kontynuowaniu walki z polskim szaleństwem antykomunistycznym. Gesty poparcia i solidarności płynące od towarzyszy i towarzyszek z krajów Europy i świata są dla nas bardzo ważne. Zapowiedź o kolejnych protestach w obronie nas i naszej Partii, Wasza nieustępliwość i solidarność, najlepiej charakteryzują międzynarodowy ruch komunistyczny. Zawsze i wszędzie razem! Do samego końca!

OŚWIADCZENIE EUROPEJSKIEJ INICJATYWY KOMUNISTYCZNEJ KLIKNIJ TUTAJ

Na rozprawie 1 marca utwierdziliśmy się w przekonaniu, że nasi oprawcy szukają wyłomu, jakiegoś pretekstu do delegalizacji naszej Partii, mimo stosowania kuriozalnych i głupich argumentów, z którymi rozprawiłby się byle student 1. roku na studiach prawniczych.

Dlaczego chcą nas zdelegalizować? Żeby nas upokorzyć? Bo stoimy im w gardle i nie mogą nas przełknąć? Bo jesteśmy solą w ich oku? To też, ale przede wszystkim chcą pozbawić nas środków i możliwości komunikowania się z ludźmi. Zadaniem i misją Komunistycznej Partii Polski jest walka w obronie praw polskich proletariuszy, a także i przede wszystkim przygotowywanie klasy pracowniczej do wspólnej i świadomej walki o wyeliminowanie wszelkiego wyzysku poprzez budowę społeczeństwa bezklasowego w ramach ustroju socjalistycznego. Komunistyczna Partia Polski, odwołując się do najlepszych idei i poglądów postępowych, jest jedyną reprezentacją proletariuszy, wyzyskiwanych i zniewolonych w reżimie kapitalistycznym. KPP jest partią proletariacką, prowadzącą działalność publiczną w interesie całego Proletariatu. Dlatego chcą nas zdelegalizować i zepchnąć do podziemia.

red.

Nowy etap represji politycznych w Polsce

Prokuratura domaga się ponownego osądzenia członków Komunistycznej Partii Polski oraz redakcji pisma „Brzask”, którzy zostali oskarżeni o „propagowanie totalitaryzmu”.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach, twierdząc, że „odwoływanie się do ideologii marksistowsko – leninowskiej wskazuje na propagowanie ustroju totalitarnego”, odwołała się od decyzji Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, który umorzył toczące się od ponad roku postępowanie karne.

Pierwszy wyrok skazujący zapadł w trybie nakazowym wyłącznie w oparciu o akt oskarżenia przedstawiony przez prokuraturę, bez udziału oskarżonych w rozprawie. 31 marca 2016 roku czworo członków redakcji „Brzasku” zostało skazanych na 9 miesięcy prac społecznych oraz grzywny za odwoływanie się do marksizmu-leninizmu. Wszyscy oskarżeni złożyli odwołanie od wyroku, domagając się rozpatrzenia sprawy w toku standardowej procedury.

26 stycznia Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej podjął decyzję o umorzeniu postępowania. Sąd przypomniał, że zarówno KPP, jak i „Brzask” są legalne. W publikacjach nie dopatrzył się propagowania totalitarnego ustroju. Dodał, że „nie jest karalne identyfikowanie się z (…) ideologią komunistyczną”.

10 dni przed umorzeniem postępowania zmarł jeden z oskarżonych – Marian Indelak.

Ponownym rozpatrzeniem sprawy zajmie się Sąd Okręgowy w Katowicach.

„Naród śląski”??

Sąd Najwyższy uchylił w dniu 7. Grudnia br. prawomocną rejestrację „Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej”, orzekając jednocześnie, iż nie ma narodu śląskiego. Dążenie przez niektóre środowiska na Śląsku do autonomii regionu osłabia jedność oraz integralność państwa polskiego, co jest sprzeczne z konstytucją RP.

W świetle obowiązującego prawa nie można zarejestrować stowarzyszenia o takiej nazwie, ponieważ ustawa o mniejszościach narodowych, nie przewiduje narodowości śląskiej.

Sąd II instancji uznał jednak fakt, iż mimo że w ustawie nie ma narodowości śląskiej, nie oznacza jednak, iż jednak takiej narodowości faktycznie nie ma, podtrzymując zgłoszoną rejestrację sądową I instancji. Wobec powyższego sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Kasację prokuratury sąd rozpoznał na swoim posiedzeniu niejawnym.

W komunikacie SN stwierdzono: „Nazwa stowarzyszenia nie może wprowadzać w błąd. Pojawiły się. np. w internecie artykuły zawierające konstatacje, iż sąd (I i II instancji) uznał istnienie narodu śląskiego. Nazwa, stowarzyszenia wprowadza więc w błąd, co może wywoływać dalej idące konotacje w aspekcie posługiwania się desygnatem naród, narodowość oraz mniejszość narodowa”. W konsekwencji, zdaniem sądu, mogłoby to doprowadzić do nieuzgodnionych preferencji wyborczych – organizacje mniejszości narodowych nie muszą przekraczać progu 5 % w wyborach do Sejmu.

Dalej SN dowodzi : „Szanując przekonanie Ślązaków o ich pewnej odrębności, wynikającej z kultury oraz regionalnej gwary, nie można jednak akceptować sugestii, iż tworzy się naród śląski, bądź już istnieje w liczbie kilkuset tysięcy osób, którzy zadekretowali taką przynależność w spisie powszechnym. Dążenie do uzyskania autonomii oraz poczucia jednego pełnego władztwa osób narodowości śląskiej na terenie Śląska (tak sąd interpretuje jeden z celów statutowych stowarzyszenia) należy ocenić jako dążenie do osłabienia jedności oraz integralności państwa polskiego. Co jest sprzeczne z zasadami wynikającymi z art.3 Konstytucji RP”. Artykuł ten stwierdza, iż Polska jest państwem jednolitym.

Opracował na podstawie protokółu SN J. Ł., Warszawa 2013-12-12