Grecja: Studenci i pracownicy w obronie wolności

Na początku roku 2021 greccy studenci i pracownicy oświaty protestowali na ulicach większości miast przeciwko ograniczaniu przez władze państwowe prawa do zgromadzeń oraz autonomii uczelni.

21 stycznia protestowali członkowie 25 organizacji studenckich i młodzieżowych, wspierani przez związki zawodowe pracowników oświaty. Demonstracje odbyły się pod hasłami „Bronimy naszej edukacji i przyszłości”. Protest spowodowały plany rządu, który chce zorganizować dodatkowe siły policyjne, które będą pilnowały uniwersytetów po ich otwarciu.

Centroprawicowe władze Grecji planują ograniczyć autonomię szkół wyższych pod pretekstem walki z pandemią.Protestujący studenci oraz pracownicy oświaty przypominali, że 30 milionów euro, które mają być wydane na policję, można by przeznaczyć na realną ochronę społeczeństwa przed Covid-19. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Grecji, która poparła protesty, napisał w oświadczeniu:

Jeśli rząd uważa, że pozbędzie się studentów oraz ich uzasadnionych żądań, to się kompletnie myli! Oni nie powiedzieli ostatniego słowa! Będą kontynuować walkę o otwarte, dostępne i darmowe studia, promujące naukę dostępną społeczeństwu, a nie służącą inwestycjom nielicznych. Będą walczyć o uniwersytety oparte o zasadę wolności akademickiej i wolności badań, wolne od represji i autorytaryzmu!

Kolejny protest odbył się 28 stycznia w Atenach, Salonikach i innych większych miastach. Tysiące młodych ludzi wyszły protestować przeciwko planom ograniczenia autonomii uczelni, a także ograniczeniu prawa do zgromadzeń. Demonstracje odbyły się w dniu przyjęcia przez parlament ustawy zakazującej, pod pozorem walki z pandemią, gromadzenia się ponad 99 osób. Prawo to utrudnia również zgłaszanie i legalizowanie demonstracji.

Centrala związkowa PAME tak napisała w oświadczeniu, wzywając ludzi do kolejnych protestów:

Rząd który redukuje wydatki na publiczne szpitale podczas pandemii, a przyznaje przywileje biznesowi, rząd, który nie ma pieniędzy na lekarzy i nauczycieli, a jednocześnie przyznaje dotacje liniom lotniczym, hotelarzom i armatorom, a także finansuje „specjalne siły bezpieczeństwa” oraz policję, pokazuje iż system, który tworzy nędzę, bezrobocie, wyzysk i represje, jest zdecydowanie antypracowniczy.

KPP popiera protestujących mieszkańców i pracowników Grecji!

Komunistyczna Partia Polski wyraża poparcie dla pracowników i mieszkańców Grecji, którzy 30 maja masowo wyszli na ulice zaprotestować przeciwko antyspołecznym cięciom budżetowym i poparli strajk zorganizowany przez PAME. 

Komunistyczna Partia Polski wyraża poparcie dla pracowników portów Pireus II i Pireus III oraz terminalu SEMPO, którzy wznowili strajk 6 czerwca i przyłącza się do oburzenia wobec bezprawnych działań rządu i korporacji, które chciały odebrać ludziom prawo do strajku w walce o stabilne zatrudnienie, pełne prawa pracownicze oraz o godne warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Strajk pracowników greckich poparło już wiele zrzeszeń i organizacji w całej Grecji, a także z zagranicy swoje poparcie ogłosili pracownicy włoscy z Triestu, pracownicy francuscy z Marsylii, francuska centrala związkowa Cher, czeski związek zawodowy OSCMS oraz związek pracowników konstrukcyjnych północnej Danii.

Komunistyczna Partia Polski wzywa polskich pracowników stoczni w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni oraz wszystkie związki zawodowe do poparcia pracowników portowych w Pireusie.

red.

1 maja – zjednoczeni w nieustannej walce o lepszy świat

1 maja – od 132 lat kontynuujemy walkę przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi, wojnie, bezrobociu i nędzy.

Oddajemy cześć walkom klasowym oraz bohaterom naszej klasy starając się być ich wartościowymi i zdolnymi następcami.

Święto Ludzi Pracy to dzień, w którym możemy ocenić nasze siły, organizację, bojowość oraz ideologiczno-polityczną gotowość do spełnienia wielkich wymogów współczesnej walki klas.

1 maja to nie tylko dzień pamięci dla całej klasy pracującej.

To jest szczególnie dzień odpowiedzialności za to jak każdy robotnik może uczestniczyć w walce klas, organizować się w każdym miejscu pracy, w każdej branży.

Obecnie konkurencja między głównymi centrami imperialistycznymi, ich burżuazją oraz sojuszami, zaostrza się.

Całe regiony są trawione przez pożary wynikające z imperialistycznych interwencji – od Syrii bombardowanej ponownie przez USA, Francję i Wielką Brytanię ze wsparciem UE oraz NATO, po cały Bliski Wschód, Europę Wschodnią, Ukrainę, Bałkany, rejon Morza Czarnego czy Afrykę Północną. NATO, UE oraz rządy państw członkowskich sieją śmierć i zniszczenie, nakłaniają ludzi do walki ze sobą na rzecz interesów monopoli.

Grupy biznesowe, państwa oraz ich rządy biorą udział w intensywnej konkurencji o kontrolę nad zasobami naturalnymi i rynkami. Jednak wszystkie prowadzą wspólną politykę przeciwko klasie pracującej, polegającą na maksymalnej redukcji kosztów pracy poprzez promowanie antypracowniczych reform, zwiększanie zakresu elastycznej i bezpłatnej pracy, intensywny terror przedsiębiorców i uderzanie w największą zdobycz pracowników – prawo do strajku.

132 lata po wysunięciu postulatu ośmiogodzinnego dnia pracy, istnieje ogromna szansa jeszcze krótszego dnia pracy, móc aby rozwijać się, przy jednoczesnym znaczącym wzroście płac i emerytur, przy zachowaniu pełni zabezpieczeń społecznych, wolnego czasu na kulturę, edukację, udział w działaniach społecznych, przy wzroście standardów życiowych i intelektualnych społeczeństwa, darmowej oraz zaawansowanej opiece zdrowotnej oraz edukacji dla wszystkich, mieszkaniach dla wszystkich, pracy nad prawami dla wszystkich. Klasa pracująca produkuje bogactwo, które do niej należy i o które walczy.

Wznosimy wysoko sztandar klasy pracującej. Walczymy z imperialistyczną wojną aby wyplenić jej przyczyny. Wspólnie z pracownikami wszystkich krajów, o świat bez wyzysku, wojny, uchodźców.

Klasa pracująca ma swoją własną broń: jedność klasową i solidarność klasową, które wykorzystuje w nowej, zażartej walce z wyzyskiwaczami oraz ich politycznymi pomocnikami, aż do obalenia ich władzy.

W trakcie długiej historii, klasa pracująca osiągnęła zdobycie władzy poprzez poświęcenia i krew. Pokazała, że klasa pracująca może wygrać gdy jest zorganizowana, gdy ma plan oraz jest zdeterminowana do walki z kapitalistycznym wyzyskiem oraz starcia z grupami biznesowymi i ich partiami. Aby klasa pracująca wypełniła obowiązki konieczny jest wstępny warunek istnienia silnych partii komunistycznych.

Przesyłamy najszczersze, bojowe pozdrowienia dla demonstracji pierwszomajowych w Europie i na całym świecie.

Poświęcamy się będąc w pierwszym szeregu bojowej organizacji walki klas o prawo każdego ludu do wyboru własnej drogi rozwoju, w tym wystąpienia z zależności od UE i NATO, wzmacniając walkę o socjalizm, wyzwolenie społeczeństwa od wyzysku człowieka przez człowieka.

Poświęcenie pracowników świata, robotników z Chicago, pracownic Nowego Jorku, rosyjskiego proletariatu, nie poszły na marne. Przeciwnie, są latarnią na drodze, którą dziś musimy podążać do ostatecznego zwycięstwa.

NIECH ŻYJE ROBOTNICZY 1 MAJA!

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Europejska Inicjatywa Komunistyczna

***

Członkowie i sympatycy KPP jak co roku uczestniczyli w demonstracji pierwszomajowej w Warszawie. W demonstracji wzięło udział około czterystu osób m.in. z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, Kampanii Historia Czerwona, Czerwonego Frontu, Alternatywy Socjalistycznej, Pracowniczej Demokracji.

Tematami przewodnimi tegorocznego protestu był między innymi sprzeciw wobec reprywatyzacji budynków mieszkalnych oraz polityki historycznej władz.

Podczas przemówień nawiązywano do prześladowań komunistów. Jeden z mówców wspomniał o tym, że nie może być zgody na procesy polityczne wytaczane za artykuły prasowe mówiące np. o konieczności rewolucji społecznej.

Po wiecu przy pomniku partyzanta uczestnicy demonstracji przeszli ulicami miasta pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Po zakończeniu demonstracji jej uczestnicy grupowo przeszli pod Sejm aby wyrazić wsparcie dla protestujących tam opiekunów osób niepełnosprawnych.

red.

***

Na obchodach pierwszomajowych w Brzeszczu, zorganizowanych przez działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej głos zabrał również przewodniczący KKW tow. Krzysztof Szwej. W swoim wystąpieniu przed Ośrodkiem Kultury mówił o polskiej drodze do komunizmu.

Źródło: Bogusław Kwiecień, Dziennik Zachodni, 03-05-2018

red.

KPP wobec planowanych, niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksie Pracy

Popierane przez rząd propozycje zmian dotyczące wprowadzenia zatrudnienia na czas realizacji określonego projektu i zmiany okresu rozliczeniowego czasu pracy na roczny uważamy za próbę dalszego zniewolenia pracownika w „wolnej RP” i pozbawienia go resztek praw do godnej pracy.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne umożliwiają zawieranie umów na czas określony, w tym na czas realizacji konkretnego zadania. Więc ta zmiana nie wniesie niczego nowego.

Natomiast zmiany w okresie rozliczeniowym to prosta droga do pozbawienia zatrudnionych dodatkowego wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy. Takie uelastycznienie, zwane przez wyzyskiwaczy „poprawą konkurencyjności” oznacza zmniejszenie wynagrodzeń pracowniczych, wzrost zysków i dochodów zarządzających oraz właścicieli.

Pracownik miałby otrzymać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dopiero po roku,      a w tym czasie, tzw. „pracodawca” może go okresowo nie zatrudniać i nie płacić. Po rocznym rozliczeniu okaże się, że żadnych nadgodzin nie było, bo otrzymał za nie „wolne” w innym dogodnym tylko dla kapitalisty terminie.

Niewątpliwie, poprawi to statystykę bezrobocia. Pracownik nie pracuje, nie zarabia, ale jest zatrudniony, więc nie ma prawa do zasiłku.

Za dodatkową pracę, należą się dodatkowe pieniądze, wypłacane z najbliższym wynagrodzeniem. Udzielenie, na żądanie pracownika wolnego w stosunku 1: 1 nie może go pozbawić prawa do nich.

Proponowane zmiany dobitnie wskazują, w jakim kierunku rozwija się  „wolność i demokracja” w Polsce pod rządami prawicy.

 

 

Dąbrowa Górnicza 28 05 2011r.

podpisali Przewodniczący KKW, Krzysztof Szwej

Sekretarz KKW, Marian Indelak

Przeciwko szkodzeniu robotnikom

Stanowisko Komunistycznej Partii Polski
Przeciwko wprowadzeniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy.


Stanowczo sprzeciwiamy się planom uchwalenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego.

Projekt tej ustawy, który trafił do prac legislacyjnych Sejmu jest szkodliwy dla pracowników, łamie podstawowe prawa do pracy i płacy zagwarantowane Kodeksem pracy i nie przyczyni się do ochrony zagrożonych miejsc pracy. Szczególnie szkodliwym, gwałcącym podstawowe zasady praworządności i zaufania do państwa i prawa jest art.4 ust 4 tej ustawy. Przepis ten wraz z nieprecyzyjnie zapisanym art. 5, pod intencjami utrzymania miejsc pracy, stwarza możliwości nadużyć i łamie określone w art. 42 Kodeksu Pracy prawa, chroniące umowę o pracę i warunki płacy.

Pod rządami nowej ustawy, przedsiębiorca będzie mógł jednostronnie, bez obowiązującego terminu wypowiedzenia zmienić wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie. Ustawa będzie wykorzystywana do nieuzasadnionego zmniejszania wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia za pracę przy jednoczesnym przerzuceniu części płacy na barki państwa. Ustawa jest, więc korzystna wyłącznie dla przedsiębiorców. Otrzymają oni świetne narzędzie i znając realia, będą je nadużywali, aby otrzymać jeszcze tańszą siłę roboczą.

Jest natomiast szkodliwa zarówno dla pracowników, którzy zostaną ubezwłasnowolnieni w warunkach, gdy przedsiębiorca uzyska prawo do skrócenia czasu pracy i obniżenia wynagrodzenia, jak i dla budżetu państwa, który zostanie poddany kolejnemu drenażowi ze strony grup najlepiej uposażonych tj. przedsiębiorstw i korporacji. Ustawa jest ponadto właściwie bezużyteczna, jeśli chodzi o ochronę miejsc pracy. Nie stanowi ona instrumentu, który w szerszej perspektywie przyczynić się może do trwałego utrzymania miejsc pracy, a jedynie stwarza warunki do większego wyzysku pracowników.

Komunistyczna Partia Polski stoi na stanowisku obrony praw pracowniczych, w szczególności prawa do pracy i godnego wynagrodzenia. Sprzeciwiamy się wszelkim otwartym i ukrytym formom wyzysku, dlatego protestujemy i nawołujemy do odrzucenia projektu tej ustawy.

KKW KPP
19 października 2013 r.