Nie oddamy naszych praw – protest przeciwko rządowym cięciom socjalnym i antyspołecznej polityce rządu

W Warszawie, przed Ministerstwem Aktywów Państwowych odbyła się pikieta pod hasłem „Nie oddamy naszych praw” przeciwko kolejnym cięciom socjalnym i antyspołecznej polityce rządu. Zorganizował ją Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, działający między innymi w Polskich Liniach Lotniczych LOT oraz na Poczcie Polskiej. Protest wsparł również Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Uczestniczyli w nim również działacze KPP.

W trakcie pikiety Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy przypomniał, że rządowa tarcza antykryzysowa zawiera między innymi wymóg aby firmy, które otrzymują pomoc od państwa zamrażały wynagrodzenia. Przypomniał o sytuacji w PLL LOT, gdzie pracowników się zastrasza, a zarząd spółki nadal pobiera wysokie wynagrodzenia, wmawiając jednocześnie zatrudnionym, że konieczne są cięcia wydatków.

Piotr Moniuszko, członek Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, zwolniony z pracy na Poczcie Polskiej, odczytał list jaki związkowcy chcieli przekazać Ministrowi Aktywów Państwowych – Jackowi Sasinowi. List dotyczył niegospodarności oraz błędów popełnianych przez zarząd Poczty Polskiej. Pomimo wcześniejszych zapewnień, przedstawiciele MAP nie chcieli przyjąć pisma.

Monika Żelazik ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego powiedziała, że to pracownicy są podstawą każdej gospodarki. To oni są konsumentami i napędzają rozwój. Złe traktowanie pracowników odbije się więc również na sytuacji państwa.

Justyna Samolińska z OZZ IP przypomniała, że najważniejszą bronią pracowników jest strajk. Przypomniała o planach redukcji zatrudnienia w administracji publicznej, dotyczącej pracowników niższego szczebla, czyli tych, którzy są najbardziej potrzebni.

Wystąpił również Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Skrytykował kandydatów w wyborach prezydenckich zauważając, że żaden nie pojawił się na tak ważnym proteście. Podkreślił, że w Polsce najważniejszy podział nie biegnie między PiS a PO, a między kapitałem, a ludźmi pracy.

Zapowiedziano organizację kolejnych akcji protestacyjnych.

PCM z apelem solidarności z KPP

8 grudnia Komunistyczna Partia Meksyku zorganizowała akcję solidarności z prześladowanymi działaczami KPP i redakcją  Brzask pod ambasadą RP w Meksyku z hasłami: „NO pasaran dla metod i praktyk antykomunistycznych!” oraz „Niech żyje internacjonalizm proletariacki!”.

red.

Pikieta w Bukareszcie przeciwko prześladowaniom w Polsce

27 kwietnia, w dniu kolejnej rozprawy w trwającym od ponad dwóch lat procesie przeciwko redakcji Brzasku i członkom KPP, Rumuńska Partia Socjalistyczna zorganizowała przed polską ambasadą w Bukareszcie pikietę przeciwko prześladowaniom politycznym komunistów w Polsce. Protest odbył się pomimo próby jego zablokowania przez władze miejskie Bukaresztu, które chciały go zakazać pod pretekstem oskarżenia o “propagowanie totalitaryzmu”.

Pomimo tego kilkanaście osób zgromadzonych przed ambasadą wystąpiło z listem protestacyjnym do Ambasadora RP. Po długim oczekiwaniu urzędniczka z ambasady, nie mówiąca nawet po rumuńsku, przyjęła list przez kratę, bez otwierania drzwi. Przekazujący list towarzysz zadał jej więc po polsku pytanie “Jeszcze Polska nie zginęła czy zginęła już?”

Rumuńska Partia Socjalistyczna zapewniła nas, że będzie kontynuować nagłaśnianie sytuacji w Polsce i represji wobec członków KPP.

red.