KC Komunistycznej Partii Ludu Hiszpanii solidaryzuje się z KPP

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Ludu Hiszpanii przekazuje braterskie pozdrowienia towarzyszom z Komunistycznej Partii Polski.

Nasi towarzysze są obiektem ataku ze strony polskich władz starających się prowadzić antykomunistyczną kampanię mającą wymazać z pamięci robotników i ludu fundamentalną rolę komunistów z walce z faszyzmem oraz o godność pracowników.

Solidaryzujemy się z naszymi towarzyszami z Polski. Potępiamy dążenia polskich władz do delegalizacji naszej bratniej partii – KPP oraz trwającą antykomunistyczną kampanię prowadzoną przez instytucje Unii Europejskiej mającą na celu wymazanie z pamięci ludów fundamentalnej roli komunistów w wyzwoleniu Europy od nazizmu-faszyzmu oraz walce o wyzwolenie ludów.

Towarzysze, jesteśmy z wami.

Solidarność z KPP.

Niech żyje walka klasy pracującej i proletariacki internacjonalizm.

Źródło: PCPE na Facebooku

01.12.2017: Pikieta PCPE z 27 listopada przeciwko prześladowaniom KPP w Polsce

Wznowienie procesu przeciwko działaczom KPP spotkało się z międzynarodowym sprzeciwem. W dniach 27, 28 i 29 listopada zorganizowano szereg manifestacji przeciwko prześladowaniu polskich komunistów. Protestowano przed ambasadami RP w Ankarze, Atenach, Berlinie, Kijowie, Madrycie i Moskwie, a także konsulatami w Barcelonie, Kaliningradzie i Petersburgu. W wielu krajach planowane są dalsze akcje solidarnościowe z represjonowanymi członkami KPP.

Załączamy materiał filmowy z pikiety, która odbyła się 27 listopada w Madrycie. W następnych dniach przedstawimy informacje o kolejnych protestach.