KC Komunistycznej Partii Ludu Hiszpanii solidaryzuje się z KPP

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Ludu Hiszpanii przekazuje braterskie pozdrowienia towarzyszom z Komunistycznej Partii Polski. https://www.facebook.com/infoPCPE/videos/448568618932140/?__xts__%5B0%5D=68.ARCwJdW2WX17S0jzkwx4Cr5klEnKIuRJeYj25GqZYZhkgttGumaPbfOovprM2SqZJcWRwpQ0ZDJ-fZcRQOBeVXJ8R-iz6AR0UyQ1X-HLviZ0bmkkVKxHfZNgSo7qrClrHU-wCTLpco6GyYB21-qLpIikw3TycaTVRUPxe7jcNGw-B9bSAXuhi3xoNFwcP4IQHXLivd1_AKTWIB8sRDdt49nM46deN8gAzFWn6OWjvt80xoSCaaPWnoQ4dURJlcGmBw6a-EmT7qJR65YXOtJHSx_HjLS2aTNFyIwxKR3gDalCEfJJuD4xp-wWGCTF_yces8FGq0ORViz67CqxSUZ4E__HUKIrn1zMVxKzDZLS6w4I1PUyV6AywYukGfM6zxGtzrNn2QMl_n6ZwQA9EkKCJsCFY7weFmaikJJJTdYhy5ldtAa3E1cdTkgKrGLDLDaosDI70WCXsPXVQgOplqqrkaZJ5sEAdVO-S4MgiRRjuwJwPwnmxqSkH6bs7RkV3SH5ng&__tn__=H-R Nasi towarzysze są obiektem ataku ze strony polskich władz starających się prowadzić antykomunistyczną kampanię mającą wymazać z pamięci robotników i ludu fundamentalną rolę komunistów z walce z faszyzmem oraz o godność pracowników. Solidaryzujemy się z naszymi towarzyszami z Polski. Potępiamy... Czytaj dalej →

01.12.2017: Pikieta PCPE z 27 listopada przeciwko prześladowaniom KPP w Polsce

Wznowienie procesu przeciwko działaczom KPP spotkało się z międzynarodowym sprzeciwem. W dniach 27, 28 i 29 listopada zorganizowano szereg manifestacji przeciwko prześladowaniu polskich komunistów. Protestowano przed ambasadami RP w Ankarze, Atenach, Berlinie, Kijowie, Madrycie i Moskwie, a także konsulatami w Barcelonie, Kaliningradzie i Petersburgu. W wielu krajach planowane są dalsze akcje solidarnościowe z represjonowanymi członkami... Czytaj dalej →

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑