Obchody stulecia Portugalskiej Partii Komunistycznej

W dniach 6 i 7 marca 2021 roku Portugalska Partia Komunistyczna obchodziła stulecie swojego powstania. PCP jest dziś znaczącą, czwartą, demokratyczną siłą polityczną w kraju. W oświadczeniu PCP wygłoszono, iż komuniści dobrze wiedzą jak działać, a przyszłość jest budowana i zdobywana.

Z tej okazji jej działacze wspomnieli zasłużonych w walce i zwrócili się do towarzyszy z całego świata z przesłaniem nadziei na przyszłość oraz wytrwałości w dalszej walce o wolność i sprawiedliwość społeczną.

Członkowie i sympatycy PCP wyszli na ulice Lizbony pod hasłem „Wolność, demokracja, socjalizm – o prawa, poprawę warunków życia i postęp społeczny, przeciwko wyzyskowi i zubożeniu”. Przeszli przez miasto niosąc partyjne flagi i wręczając przechodniom goździki – symbol rewolucji z 1974 roku, która obaliła faszystowską dyktaturę.

W wydanym z okazji jubileuszu oficjalnym oświadczeniu partia potwierdziła swoją niezachwianą wiarę w konieczność dążenia do komunizmu i zaangażowanie w walkę o prawdziwą demokrację. Napisano również:

Dawno temu udowodniliśmy, że nie spoczywamy na laurach po zwycięstwach i nie poddajemy się po porażkach. My, komuniści, dobrze wiemy, że trzeba działać. Wiemy, że przyszłość sama się nie wydarza, lecz jest budowana i zdobywana.

Portugalska Partia Komunistyczna jest czwartą siłą w krajowej legislaturze, ma swoją reprezentację również w Europarlamencie. Zdelegalizowana po zdobyciu władzy przez António Salazara, przez cały okres jego dyktatury była jedną z głównych i najaktywniejszych sił opozycyjnych wobec reżimu. Po jego upadku w wyniku rewolucji goździków PCP odegrała bardzo istotną rolę w odbudowie portugalskiej demokracji oraz dekolonizacji portugalskich terytoriów zamorskich. Od tamtej pory stale pozostaje jedną z głównych sił na krajowej scenie politycznej.

Źródło: Strajk.eu

29.12.2017: PCP w obronie KPP

Portugalska Partia Komunistyczna potępia prześladowcze działania polskich władz przeciwko Komunistycznej Partii Polski

W związku ze wznowieniem procesu prowadzonego przez władze polskie przeciwko Komunistycznej Partii Polski i jej bojownikom pod zarzutem promowania ideologii komunistycznej, Portugalska Partia Komunistyczna wyraża najwyższe potępienie i żądanie zakończenia działań prześladowczych i antydemokratycznych.

Działania te wpisują są w próbę reakcyjnego fałszowania historii, w sposób okrutny i niedopuszczalny dążącą do zrównania faszyzmu i komunizmu, zbagatelizowania zbrodni nazistowsko-faszystowskich i odpowiedzialności wielkich kapitalistycznych mocarstw – które utorowały drogę hordom Hitlera i wybuchowi II wojny światowej – i wymazaniu wkładu komunistów, Związku Radzieckiego i systemu socjalistycznego w klęskę hitlerowsko-faszystowskich projektów oraz głównych osiągnięć demokratycznych i postępowych w XX wieku.

PCP nie może nie wskazać znaczenia rosnących praktyk i koncepcji antydemokratycznych obecnych nie tylko w kilku krajach UE, ale także alarmująco manifestujących się w ramach samych instytucji UE.

Portugalska Partia Komunistyczna podjęła inicjatywę wyrażenia za pośrednictwem swoich posłów w Parlamencie Europejskim potępienia represyjnych środków i aktów politycznych prześladowań przeprowadzonych przez polskie władze przeciwko komunistom, antyfaszystom i innym demokratom w Polsce, mając na uwadze, że takie środki i akty mają miejsce gdy w Polsce rośnie rasizm i ksenofobia, symbole antyfaszystowskiej walki i zwycięstwa nad nazistowskim faszyzmem są niszczone, a prawa demokratyczne, polityczne, społeczne i gospodarcze są atakowane.

Solidarność Walczących

logo-pcp

COMUNISTAS MEXICANOS

Ten list dostępny jest na stronie Komunistycznej Partii Meksyku. Świadczy o jedności Ruchu Komunistycznego. Jego działacze są zwalczani nie tylko propagandowo, ale i fizycznie. Mimo, że pochodzimy z różnych narodów i mówimy różnymi językami, to nasze serca biją jednym rytmem. Towarzysze z Portugalii złożyli wyrazy solidarności towarzyszom z Meksyku.

Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Meksyku

Drodzy towarzysze,

W związku z wiadomością o zabójstwie w stanie Guerrero trzech liderów i działaczy Komunistycznej Partii Meksyku wyrażamy nasze zdecydowane potępienie tej brutalnej zbrodni i żądamy, aby osoby za nią odpowiedzialne nie pozostały bezkarne.

Z braterską solidarnością towarzyszy portugalskich.

Sekretariat Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Portugalii

Lizbona, 07 sierpień 2013

Al Buró Político del Partido Comunista de México

Queridos camaradas,

Frente a la noticia del asesinato en el Estado de Guerrero de tres dirigentes y activistas del Partido Comunista de México, queremos expresar nuestra firme condena de este brutal crimen y la exigencia de que sus responsables no queden impunes, así como los sentimientos de fraternal solidaridad de los comunistas portugueses.

El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista Portugués

Lisboa, 7 de Agosto del 2013

——————————–

pcm1may

Towarzysze Velázquez Raymundo Flores (sekretarz generalny Komitetu Regionalnego w Guerrero PCM), Samuel Vargas i Miguel Solano zostali zabici w Guerrero.  Walczyli o to, aby ludzie mogli uczestniczyć w życiu politycznym bez obaw o swoje życie.

Do tej zbrodni dopuściły się korporacje górnicze, dla których działalność zamordowanych towarzyszy była szkodliwa, by wywłaszczać ludzi z ziemi, dokonywać grabieży zasobów mineralnych i eksploatować ponad miarę pracowników najemnych.

Myśleli, że zabicie towarzysze zneutralizuje działalność Komunistycznej Partii Meksyku i Komunistycznej Młodzieży Meksyku. Jednakże towarzysze jeszcze mocniej przystąpili do obrony ludzi pracy w Guadalajara, Oaxaca, Aguascalientes i Guerrero.

W związku z walką towarzyszy w Meksyku towarzysze w Guayaquil, Ekwadorze, w Atenach i w Madrycie protestują w geście solidarności meksykańskich górników, chłopów i robotników.