Atak Izraela na Strefę Gazy

W nocy z 18 na 19 maja artyleria izraelska miała ostrzeliwać cele w południowej części Strefy Gazy. Na całym świecie trwają demonstracje solidarności z Palestyńczykami. W konflikcie od 10 maja zginęło już od izraelskich rakiet w Strefie Gazy 220 osób.

Lotnictwo izraelskie w nocy z 17 na 18 maja przeprowadziło serię ataków na cele w Strefie Gazy (wg Izraela były to ośrodki dowodzenia i składy broni). Hamas odpowiedział atakami rakietowymi w stronę Izraela. Na obradach Rady Bezpieczeństwa ONZ 18 maja szef MSZ Autonomii Palestyńskiej oskarżył Izrael o zbrodnie wojenne i apartheid, zaś izraelski ambasador zarzucił Hamasowi celowe dążenie do spowodowania jak największej liczby ofiar cywilnych.

18 maja Francja wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do przyjęcia rezolucji ws. przemocy w Strefie Gazy, jednakże przyjęcie jej blokują Stany Zjednoczone.

KPP potępia atak armii Izraela na Palestynę

My towarzysze i towarzyszki z Komunistycznej Partii Polski potępiamy masakrę Palestyńczyków w Strefie Gazy, za którą odpowiedzialność moralną i karną ponosi Izrael i jego wojska okupacyjne i wzywamy społeczność międzynarodową oraz rząd Polski (jako członka Rady Bezpieczeństwa) do powołania komisji śledczej w sprawie zbrodni ludobójstwa na narodzie palestyńskim. Ze smutkiem przyjęliśmy również wiadomość o śmierci wolontariuszki Czerwonego Półksiężyca Razan al-Najjar, która w jednym z wywiadów przekazała swoje przesłanie do świata: „Bez broni możemy zrobić wszystko” („Without weapons we can do anything”).

red.

Stanowisko partii komunistycznych i robotniczych na świecie w sprawie krwawego ataku Izraela na Palestynę

Partie komunistyczne i robotnicze zdecydowanie potępiają atak armii Izraela na terytorium palestyńskim, w Strefie Gazy, który zakończył się krwawą rzezią. Żołnierze izraelscy z zimną krwią zamordowali nieuzbrojonych demonstrantów, mężczyzn, kobiety i dzieci.

Prowokująca decyzja administracji Trumpa o przeniesieniu ambasady amerykańskiej do Jerozolimy i uznania de facto tego miasta, jako stolicy Izraela, nawet wbrew ogólnemu oburzeniu opinii międzynarodowej, zniosło granice dla agresywności Izraela, który kontynuuje nielegalną okupację Palestyny i masakrę Palestyńczyków.

Rządy krajów, które odcinają się od tych wydarzeń „to nie nasza sprawa”, które identyfikują ofiary ze sprawcami, ponoszą współodpowiedzialność; np. takie stanowisko UE, które wzywa ludność palestyńską do tego, aby „wszystkie strony wykazały się powściągliwością” w czasie kiedy morduje się Palestyńczyków, i które wzywa Palestynę do poprawienia stosunków z Izraelem, jest nie do przyjęcia.

Partie komunistyczne i robotnicze wyrażają solidarność i poparcie dla Palestyńczyków oraz ich walki na rzecz własnego, niezależnego i suwerennego państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r., ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Kontynuujemy naszą walkę i wzywamy wszystkie narody do wzmożonych demonstracji pokojowych przeciwko morderczej interwencji wojskowej Izraela na terytoriach palestyńskich i do wywierania nacisków społecznych aby rząd amerykański cofnął swoją decyzję o przeniesieniu swojej ambasady do Jerozolimy.

16 maja 2018 r. (link do wersji angielskiej)

Sygnatariusze stanowiska:

 • Communist Party of Albania
 • PADS
 • Communist Party of Australia
 • Party of Labour of Austria
 • DPT Bahrain
 • Communist Party of Bangladesh
 • Communist Party of Wallonia-Brussels (Belgium)
 • Brazilian Communist Party
 • Communist Party of Britain
 • New Communist Party of Britain
 • Communist Party of Canada
 • Socialist Workers Party of Croatia
 • AKEL
 • Communist Party of Bohemia & Moravia
 • Communist Party in Denmark
 • Communist Party of Esthonia
 • Communist Party of Finland
 • Unified Communist Party of Georgia
 • German Communist Party
 • Communist Party of Greece
 • Hungarian Workers Party
 • Tudeh Party of Iran
 • Communist Party of Ireland
 • Workers Party of Ireland
 • Communist Party of Israel
 • Communist Party (Italy)
 • Socialist Movement of Kazakhstan
 • Socialist Party of Latvia
 • Communist Party of Luxembourg
 • Communist Party of Malta
 • Communist Party of Mexico
 • New Communist Party of the Netherlands
 • Communist Party of Norway
 • Communist Party of Pakistan
 • Palestinian Communist Party
 • Palestinian People’s Party
 • Paraguayan Communist Party
 • Communist Party of Poland
 • Portuguese Communist Party
 • Philippine Communist Party [PKP 1930]
 • Romanian Socialist Party
 • Communist Party of the Russian Federation
 • Union of Communist Parties  – CPSU
 • Russian Communist Workers Party
 • Communist Party of the Soviet Union
 • New Communist Party of Yugoslavia
 • Party Communists of Serbia
 • Communist Party of the Peoples of Spain
 • Communist Party of Sri Lanka
 • Communist Party of Swaziland
 • Communist Party of Sweden
 • Communist Party of Turkey
 • Communist Party of Ukraine
 • Union of Communists of Ukraine
 • Communist Party of Venezuela
 • Communist Party USA
 • Union of Communists in Bulgaria
 • Communist Workers’ Party (Finland)
 • Communist Revolutionary Party of France
 • Revolutionary Party COMMUNISTES, France
 • Socialist People’s Front (m)
 • Communist Party of Puerto Rico
 • JVP Sri Lanka
 • Galizan Peoples Union

Masakra ludu Palestyny musi się zakończyć

WSPÓLNE STANOWISKO PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTNICZYCH.

MASAKRA LUDU PALESTYNY MUSI SIĘ ZAKOŃCZYĆ!

My, przedstawiciele partii komunistycznych i robotniczych podpisanych pod stanowiskiem potępiamy barbarzyńskie i bandyckie ataki państwa Izrael na lud Palestyny.
Wyrażamy pełną solidarność z ludem Palestyny i wzywamy pracowników na całym świecie do mobilizacji aby wzmocnić potępienie Izraela oraz aby w praktyczny sposób wyrazić solidarność z ludem Palestyny.
Stany Zjednoczone również ponoszą ogromną odpowiedzialność za te krwawe wydarzenia poprzez wspieranie na wszelkie sposoby Izraela w jego ucisku oraz masakrowaniu ludu Palestyny.
UE również ponosi odpowiedzialność, ponieważ zajmuje stanowisko „równego dystansu” do ofiary i sprawcy i jednocześnie rozwija współpracę ekonomiczno-polityczną oraz militarną z Izraelem.
Partie komunistyczne i robotnicze podpisane pod stanowiskiem domagają się:
– potępienia przestępstw wobec ludu Palestyny,
– natychmiastowego powstrzymania bombardowań i ofensywy lądowej przeciwko ludowi Palestyny,
– natychmiastowego zwolnienia wszystkich więźniów politycznych z izraelskich więzień,
– zburzenia muru granicznego oraz zniesienie wszelkich form blokady Palestyńczyków w Jerozolimie, na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy,
– natychmiastowego powstrzymania osadnictwa i wycofania osadników osiedlonych poza granicami z 1967 roku,
– powrotu palestyńskich uchodźców do domów zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ONZ,
– anulowania wszystkich wspólnych ćwiczeń wojskowych i porozumień militarnych z Izraelem,
– utworzenia palestyńskiego państwa w granicach z 1967 roku i Wschodnią Jerozolimą jako stolicą.

ENGLISH VERSION JOINT STATEMENT OF COMMUNIST AND WORKERS’ PARTIES

1.    Komunistyczna Partia Albanii
2.    PADS, Algieria
3.     Komunistyczna Partia Australii
4.    Demokratyczna Postępowa Trybuna, Bahrajnu
5.    Komunistyczna Partia Bangladeszu
6.    Robotnicza Partia Bangladeszu
7.    Robotnicza Partia Belgii
8.    Brazylijska Partia Komunistyczna
9.    Komunistyczna Partia Brazylii
10.    Komunistyczna Partia Brytanii
11.    Nowa Komunistyczna Partia Brytanii
12.    Partia Bułgarskich Komunistów
13.    Komunistyczna Partia Kanady
14.    Komunistyczna Partia Chile
15.    Socjalistyczna Robotnicza Partia Chorwacji
16.    AKEL, Cypr
17.    Komunistyczna Partia Czech i Moraw
18.    Komunistyczna Partia w Danii
19.    Komunistyczna Partia Danii
20.    FARC-EP , PCCC
21.    Komunistyczna Partia Finlandii
22.    Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji
23.    Niemiecka Partia Komunistyczna
24.    Komunistyczna Partia Grecji
25.    Węgierska Partia Robotnicza
26.    Komunistyczna Partia Indii
27.    Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)
28.    Partia Tudeh, Iran
29.    Komunistyczna Partia Irlandii
30.    Robotnicza Partia Irlandii
31.    Partia Włoskich  Komunistów
32.    Jordańska Partia Komunistyczna
33.    Komunistyczna Partia Luksemburga
34.    Komunistyczna Partia Malty
35.    Komunistyczna Partia Meksyku
36.    Socjalistyczna Partia Ludowa – Narodowe Zrzeszenie Polityczne, Meksyk
37.    Nowa Komunistyczna Partia Holandii
38.    Komunistyczna Partia Norwegii
39.    Komunistyczna Partia Pakistanu
40.    Komunistyczna Partia Palestyny
41.    Palestyńska Partia Ludowa
42.    Komunistyczna Partia Peru
43.    Komunistyczna Partia Filipin (PKP-1930)
44.    Komunistyczna Partia Polski
45.    Portugalska Partia Komunistyczna
46.    Komunistyczna Partia Rumunii
47.    Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
48.    Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza
49.    Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii, Serbia
50.    Partia Komunistów Serbii
51.    Komunistyczna Partia Słowacji
52.    Komunistyczna Partia Południowej Afryki
53.    Komunistyczna Partia Hiszpanii
54.    Komunistyczna Partia Ludu Hiszpanii
55.    Komunistyczna Partia Katalonii, Hiszpania
56.    Komunistyczna Partia Sudanu
57.    Komunistyczna Partia Szwecji
58.    Syryjska Partia Komunistyczna
59.    Związek Komunistów Ukrainy
60.    Komunistyczna Partia USA
61.    Komunistyczna Partia Wenezueli

Inne Partie
1.    Partia Pracy Austrii
2.    Komunistyczna Robotnicza Partia Białorusi
3.    Związek Komunistów Bułgarii
4.    Biegun Komunistycznego Odrodzenia we Francji
5.    Związek Rewolucyjnych Komunistów Francji
6.    Komunistyczna Partia Macedonii
7.    Partia Komunistyczna, Włochy
8.    Galicyjski Związek Ludowy, Hiszpania
9.    Komunistyczna Partia, Szwecja
10.  Partia Komunistów, USA