Obchody 79. rocznicy zamordowania 10 pracowników Huty Bankowej

Dnia 12 czerwca upamiętniono w Dąbrowie Górniczej pamięć 10 bohaterów zamordowanych przez hitlerowców w 1942 roku. Uroczystość zorganizowała KPP oraz Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego.

Współczesna Polska targana jest licznymi sporami o swoją historię i tożsamość; niestety w kraju, tak boleśnie dotkniętym przez II wojnę światową oraz nazizm mają miejsce wystąpienia profaszystowskie. Współczesna władza mająca slogany patriotyczne na ustach pozwala mnożyć się i działać bojówkom i organizacjom skrajnie prawicowym! Jak wielu z nas ma wrażenie, iż sytuacja w naszym kraju coraz bardziej przypomina sytuację w Niemczech lat trzydziestych. Między innymi dlatego 12 czerwca 2021 roku w Dąbrowie Górniczej miała miejsce uroczystość upamiętnienia dziesięciu bohaterów, zamordowanych przez hitlerowskich okupantów w 1942 roku. Była to zbrodnia nawet jak na standardy III Rzeszy. Polskich komunistów, kilku działaczy związkowych i członków PPS-u powieszono celem zastraszenia społeczeństwa. Pamięć o nich jest tak ważna by nigdy więcej w żadnym kraju na świecie do władzy nie doszedł zbrodniczy faszyzm!

Uroczystość zorganizowana przez KPP oraz Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego oddział w Bytomiu rozpoczęła się od wkroczenia pocztu sztandarowego, pocztu z flagami Partii i uroczystego odśpiewania hymnu. Następnie głos zabrał przewodniczący KPP Krzysztof Szwej, wygłaszając krótkie przemówienie przypominające uczestnikom historię hitlerowskiej zbrodni. Przewodniczący przypomniał również postać towarzysza. Mariana Indelaka, wieloletniego zasłużonego członka KPP, tak mocno związanego z omawianą historią i budową pomnika. Marian Indelak jako młodzieniec był naocznym świadkiem zbrodni, a po wojnie pomysłodawcą i organizatorem budowy pomnika martyrologii. Później dbał aż do swej śmierci o pamięć o mordzie. Zacytuję deklarację przewodniczącego KPP Krzysztofa Szweja „My tę tradycję będziemy kontynuować dopóki będzie konieczność przypominania ludziom czym była zbrodnia, czym jest faszyzm, czym jest wojna”.

Po przemówieniu przewodniczącego w dalszym planie uroczystości było złożenie pod pomnikiem kwiatów oraz zniczy. Wiązanki składali kolejno przedstawiciele: Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego koło w Bytomiu, Krajowego Komitetu Wykonawczego KPP, Kieleckiego oddziału KPP, Krakowskiego oddziału KPP, przedstawicielki mieszkańców Dąbrowy Górniczej.Na zakończenie uroczystości zgromadzeni odśpiewali Międzynarodówkę oraz zrobiono wspólne zdjęcie. Po uroczystości odbyło się również spotkanie w lokalu oraz dyskusja uczestników.

Niestety co trzeba odnotować z nieukrywaną przykrością, mimo tak ważnego i podniosłego w swym wyrazie wydarzenia, miały miejsce nieudolne próby zakłócania przebiegu obchodów. Podkreślam jednakże ich nieudolność, oraz zwykłą głupotę, chamstwo i brak odwagi naszych oponentów.

Relacjonował Jakub Chudy.

Marian Indelak (1927-2017)

W związku z 2. rocznicą śmierci naszego towarzysza wspominamy go krótką notką biograficzną. Był jednym z najważniejszych działaczy i bojowników o sprawiedliwość społeczną, pozostaje wzorem i autorytetem dla młodego pokolenia, jak być oddanym sprawie Partii, Ojczyzny i społeczeństwa. 


Marian Indelak urodził 25 stycznia 1927 r. w Dąbrowie Górniczej. Od najmłodszych lat swojego życia był związany z rewolucyjnym ruchem robotniczym i komunistycznym. Zawodowo od zawsze był związany z pracą w hutnictwie.

Jeszcze podczas hitlerowskiej okupacji aktywnie sprzeciwiał się nazistowskim najeźdźcom. Był świadkiem egzekucji w 1942 roku swoich najbliższych kolegów, współpracowników i współbojowników o wolność i socjalizm – dziesięciu robotników Huty Bankowej.

3 maja 1942 r. – W odwecie za próbę sabotażu produkcji elementów do broni gestapo aresztowało w Hucie Bankowej w Dąbrowie Górniczej 10 robotników (Marceli Baltyn, Wacław Bochenek, Edward Gruchała, Bolesław Król, Bolesław Kucharski, Józef Maro, Eugeniusz Puz, Walenty Siwek, Roman Teper i Franciszek Wójcik). podejrzanych o sabotaż przy produkcji blach wykorzystywanych do produkcji łodzi podwodnych. 12 czerwca o godzinie 16:00 zostali powieszeni w publicznej egzekucji, którą musieli oglądać wszyscy mieszkańcy miasta, przyprowadzeni siłą przez niemieckich żandarmów.

Kartka z naszego kalendarium

W czasie II wojny światowej podczas okupacji niemieckiej oraz w okresie PRL pracował w Hucie Bankowej. Był członkiem Związku Walki Młodych i Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Dziś trzeba mieć odwagę by powiedzieć: Jestem komunistą!

Marian Indelak, 29 kwietnia 2013 r. w artykule „Marian Indelak – komunista nr 1

W 1990 wraz z innymi towarzyszami założył Związek Komunistów Polskich „Proletariat”, którego był sekretarzem i skarbnikiem. A po delegalizacji ZKP „Proletariatu” założył w 2002 r. Komunistyczną Partię Polski. Był współtwórcą i redaktorem pisma „Brzask” oraz sekretarzem Krajowego Komitetu Wykonawczego i skarbnikiem Partii.

Wielokrotnie organizował obchody rocznic wyzwolenia miasta Dąbrowy Górniczej, Święta Pracy czy 22 lipca. Był zaangażowanym i aktywnym działaczem społecznym. Należał do Miejskiej Komisji Historycznej „Pokolenia” w Dąbrowie Górniczej.

Władze Dąbrowy Górniczej nadały mu tytuł honorowego obywatela miasta. Do końca oddany sprawie wyzwolenia Proletariatu i ideom komunistycznym.

Krwiożerczy kapitalizm jest nastawiony tylko na zysk i stwarza morze ludzkiej krzywdy, złamane życiorysy, a także samobójstwa szczególnie młodych ludzi. Rozrasta się skala biedy i panuje ogromne bezrobocie. Precz ze zbrodniczym kapitalizmem opartym na przemocy i wyzysku. Niech żyje socjalizm, który nie jest przeżytkiem przeszłości. Jest przyszłością i nadzieją ludzi pracy. Taka jest prawda

Marian Indelak, 1 maja 2014 w Dąbrowie Górniczej

Zmarł 16 stycznia 2017 r. Został pochowany 20 stycznia 2017 na miejskim cmentarzu w Dąbrowie Górniczej przy ulicy 11 listopada.

red.

Zmarł Towarzysz Marian Indelak

marian-indelak-czb
 W nocy 16 stycznia 2017 roku w Dąbrowie Górniczej zmarł Nasz nieodżałowany Towarzysz, Kolega i Przyjaciel – MARIAN INDELAK.
Towarzysz Marian od najmłodszych lat swojego życia był związany z rewolucyjnym ruchem robotniczym i komunistycznym.
Jeszcze podczas hitlerowskiej okupacji jako pracownik Huty Bankowej aktywnie sprzeciwiał się nazistowskim najeźdźcom. Był świadkiem egzekucji w 1942 roku swoich najbliższych kolegów, współpracowników i współbojowników o wolność i socjalizm – 10-ciu robotników Huty Bankowej. Członek Związku Walki Młodych, Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Aktywny działacz społeczny, wielokrotnie nagradzany przez władze Polski Ludowej. Honorowy obywatel Dąbrowy Górniczej. Po przewrocie kapitalistycznym w 1989 roku – współzałożyciel, sekretarz i skarbnik Związku Komunistów Polskich „PROLETARIAT”, a następnie w 2002 roku Komunistycznej Partii Polski. Jeden z założycieli i wieloletni redaktor pisma obu partii „Brzask”. Organizator obchodów rocznic Wyzwolenia miasta, Święta Pracy czy 22-go Lipca.
Współczesny ruch komunistyczny w Polsce stracił jednego z najważniejszych działaczy i bojowników o Sprawiedliwość Społeczną, a młode pokolenie swój wzór i autorytet do naśladowania prawdziwego oddania się sprawie Partii, Ojczyzny i społeczeństwa.
ŻEGNAMY SIĘ TOWARZYSZU MARIANIE ! NASZA WALKA O LEPSZE JUTRO TRWA !
TWA PRACA I ODDANIE NAM SŁUŻY ZA WZÓR !
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !
Dawid Hajder
KPP Brzeszcze