Pamięci Proletariatczyków

Uroczystość upamiętniająca członków Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat odbyła się 26 stycznia, w związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą stracenia w 1886 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej czołowych działaczy tej partii – Piotra Bardowskiego, Stanisława Kunickiego, Michała Ossowskiego i Jana Pietrusińskiego.

Organizatorem obchodów była Historia Czerwona, a wzięli w nich udział również przedstawiciele KPP, Studenckiego Komitetu Antywojennego, Lewicy Razem oraz portalu Strajk.

Uroczystość rozpoczęła się przed Bramą Straceń, a następnie uczestnicy przeszli pod tablicę upamiętniającą Proletariatczyków, gdzie złożono wieniec oraz zapalono znicze. Przemawiali także reprezentanci ww. organizacji.

Przedstawicielka KPP przypomniała, że hasła o które w walczyła Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat, takie jak prawo do zrzeszania się, godnej pracy i godziwej płacy, są wciąż aktualne, a prawa pracownicze łamane. Nie zmienił się bowiem charakter kapitalistycznego wyzysku. Podkreśliła, iż Proletariatczycy działali pomimo srogich represji, walce poświęcili życie, pomimo że byli młodymi ludźmi. Powiedziała, że obecnie Proletariatczycy są usuwani z pamięci historycznej jako nie pasujący do nacjonalistycznej wersji historii. Na zakończenie wezwała do obrony tradycji ruchu robotniczego.

133. rocznica stracenia 4 Proletariatczyków

W związku z przypadającą 28 stycznia 133 rocznicą stracenia czterech członków Socjalno-Rewolucyjnej Partii „Proletariat” kilkadziesiąt osób uczciło ich pamięć. Obchody rocznicowe, zorganizowane w ramach kampanii Historia Czerwona, odbyły się w niedzielę 27 stycznia pod poświęconą im tablicą na murze Cytadeli warszawskiej.

Wzięli w niej udział również członkowie i sympatycy KPP. W wystąpieniu wprowadzającym przypomniano postaci 4 Proletariatczyków i ich walkę o prawa robotników. Zebrani odśpiewali „Międzynarodówkę” oraz „Warszawiankę 1905 roku”. Na zakończenie pod tablicą upamiętniającą Proletariatczyków zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

28 stycznia 1886 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej powieszeni zostali Piotr Bardowski, Stanisław Kunicki, Michał Ossowski i Jan Pietrusiński – członkowie Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Była to pierwsza partia marksistowska w Królestwie Polskim. Jej głównym liderem był Ludwik Waryński, skazany w procesie Proletariatczyków na ciężkie więzienie. Partia Proletariat walczyła o wyzwolenie robotników, swobodę zrzeszania się i przeciwko carskiej dyktaturze. Nawiązała kontakty z rosyjskimi rewolucjonistami z Narodnej Woli.

red.