XVIII kongres Światowej Federacji Związków Zawodowych

W dniach 6-8 maja w Rzymie odbył się 18 kongres Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU). Uczestniczyło w nim 419 delegatów, reprezentujących organizacje pracownicze z 95 państw. Kongres rozpoczął się Sekretarz Generalny WFTU George Mavrikos. Przypomniał on, że międzynarodowa centrala związkowa zrzesza obecnie 105 milionów członków w 133 krajach. W swoim wystąpieniu wezwał również do pokojowego... Czytaj dalej →

50. kongres YCL

W Anglii odbył się 50. kongres Młodzieżowej Ligii Komunistycznej, na którym wybrano Komitet Centralny. Uczestniczyło kilkudziesięciu delegatów reprezentujących struktury lokalne YCL z Anglii i Szkocji. Wybrano 20-osobowy Komitet Centralny. Gośćmi kongresu byli przedstawiciele Komunistycznej Partii Brytanii. Do zebranych przemawiał również redaktor naczelny ''Morning Star'', który przedstawiał rolę socjalistycznej prasy w działaniach antywojennych.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑