Atak Izraela na Strefę Gazy

W nocy z 18 na 19 maja artyleria izraelska miała ostrzeliwać cele w południowej części Strefy Gazy. Na całym świecie trwają demonstracje solidarności z Palestyńczykami. W konflikcie od 10 maja zginęło już od izraelskich rakiet w Strefie Gazy 220 osób.

Lotnictwo izraelskie w nocy z 17 na 18 maja przeprowadziło serię ataków na cele w Strefie Gazy (wg Izraela były to ośrodki dowodzenia i składy broni). Hamas odpowiedział atakami rakietowymi w stronę Izraela. Na obradach Rady Bezpieczeństwa ONZ 18 maja szef MSZ Autonomii Palestyńskiej oskarżył Izrael o zbrodnie wojenne i apartheid, zaś izraelski ambasador zarzucił Hamasowi celowe dążenie do spowodowania jak największej liczby ofiar cywilnych.

18 maja Francja wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do przyjęcia rezolucji ws. przemocy w Strefie Gazy, jednakże przyjęcie jej blokują Stany Zjednoczone.

Oświadczenie w sprawie wycofania się USA z pokojowego porozumienia z Iranem

My niżej podpisane partie komunistyczne i robotnicze, potępiamy decyzję administracji Trumpa – idącej w sukurs całej międzynarodowej opinii publicznej – polegającej na zerwaniu podpisanego w 2015 r. porozumienia na rzecz wspólnego kompleksowego planu działania (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPoA) i związanymi z nią wszystkimi jej negatywnymi skutkami.

Wycofanie się USA w dniu 8 maja 2018 r. z JCPoA, podpisanego przez 5 członków Rady Bezpieczeństwa i Niemców (tzw. Grupa P5+1) z Iranem zdecydowanie zwiększyło napięcia w regionie i zwiększyło groźbę nowej i niszczycielskiej wojny na Bliskim Wschodzie.

Potępiamy również ponowne nałożenie sankcji gospodarczych i handlowych na Iran, co stanowi nielegalne naruszenie postanowień międzynarodowego porozumienia, ratyfikowanego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Zarówno ONZ, jak i MAEA, skrytykowały wycofanie się USA z JCPoA i potwierdziły, ze Iran wywiązał się i wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, wynikających z tegoż porozumienia.

Działania i polityki administracji amerykańskiej w stosunku do Iranu były – i nadal są – skoordynowane z działaniami rządów Izraela i Arabii Saudyjskiej. Niedawna agresja militarna przeciwko Syrii, w tym zwłaszcza ataki bombowe przeprowadzone przez Izrael, zwiększyła ryzyko wybuchu kolejnej wojny.

My, niżej podpisane strony, obawiamy się, że jeśli obecny przebieg eskalacji agresji ze strony USA  i ich sojuszników na Bliskim Wschodzie nie zostanie natychmiast ograniczony i odwrócony, to nowa potencjalna i katastrofalna w skutkach wojna, której skutki są nieprzewidywalne dla globalnego pokoju i stabilności, stanowi realne i prawdziwe widmo.

Nasze partie zdecydowanie potępiają wszelkie ataki wojskowe na Iran oraz potępiają stosowanie sankcji ekonomicznych jako narzędzie na zagłodzenie ludzi tego kraju i na zmuszenie ich do poddania się. Uważamy ponadto, że działania administracji amerykańskiej będą mieć katastrofalny wpływ na nieustającą walkę narodu irańskiego o pokój, suwerenność, sprawiedliwość społeczną i o prawa człowieka i obywatela.

Przyszłość Iranu i jego ustroju niepokoi samych Irańczyków, którzy kategorycznie sprzeciwiają się jakiejkolwiek zagranicznej interwencji zbrojnej w ich ojczyźnie.

Sygnatariusze tego oświadczenia wzywają wszystkie siły międzynarodowe, prowadzące kampanię na rzecz pokoju i rozbrojenia nuklearnego do potępiania polityki konfrontacyjnej amerykańskiej administracji i jej izraelskich sojuszników, która stoi w sprzeczności z deklaracjami wyłożonymi w Karcie Narodów Zjednoczonych. Wszystkie te siły powinny prowadzić takie kampanie, aby żaden rząd na świecie nie popierał jakichkolwiek sankcji wobec Iranu i nie ulegał presji USA.

Solidnet, 28.05.2018

Strony, które popierają oświadczenie:

 • Communist Party of Albania
 • PADS (Algeria)
 • Communist Party of Azerbaijan
 • Communist Party of Austria
 • Party of Labour of Austria
 • Communist Party of Australia
 • Communist Party of Bangladesh
 • Workers Party of Belgium
 • Communist Party of Brazil
 • Communist Party of Bohemia and Moravia (Czech Republic)
 • Communist Party of Britain
 • Communist Party of Canada
 • Socialist Workers’ Party of Croatia
 • AKEL of Cyprus
 • Communist Party in Denmark
 • Communist Party of Denmark
 • Egyptian Communist Party
 • Communist Party of Estonia
 • French Communist Party
 • Communist Party of Finland
 • German Communist Party
 • Communist Party of Greece
 • Hungarian Workers Party
 • Communist Party of India
 • Communist Party of India (Marxist)
 • Tudeh Party of Iran
 • Iraqi Communist Party
 • Communist Party of Kurdistan-Iraq
 • Communist Party of Ireland
 • Workers Party of Ireland
 • Communist Party of Israel
 • Communist Party, Italy
 • Communist Refoundation Party, Italy
 • Jordanian Communist Party
 • Social Movement of Kazakhstan
 • Lebanese Communist Party
 • Communist Party of Mexico
 • New Communist Party of Netherlands
 • Communist Party of Norway
 • Communist Party of Pakistan
 • Peoples’ Party of Palestine
 • Palestinian Communist Party
 • Philippines Communist Party [PKP-1930]
 • Communist Party of Poland
 • Portuguese Communist Party
 • Romanian Socialist Party
 • Communist Party of Russian Federation
 • Union of Communist Parties – CPSU
 • Russian Communist Workers Party
 • New Communist Party of Yugoslavia
 • South African Communist Party
 • Communist Party of Spain
 • Communist Party of peoples of Spain
 • Communist Party of Sweden
 • Syrian Communist Party
 • Syrian Communist Party [Unified]
 • Sudanese Communist Party
 • Communist Party of Turkey
 • Communist Party of Ukraine
 • Communist Party USA
 • Communist Party of Venezuela

link do oświadczenia w języku angielskim

red.

Masakra ludu Palestyny musi się zakończyć

WSPÓLNE STANOWISKO PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTNICZYCH.

MASAKRA LUDU PALESTYNY MUSI SIĘ ZAKOŃCZYĆ!

My, przedstawiciele partii komunistycznych i robotniczych podpisanych pod stanowiskiem potępiamy barbarzyńskie i bandyckie ataki państwa Izrael na lud Palestyny.
Wyrażamy pełną solidarność z ludem Palestyny i wzywamy pracowników na całym świecie do mobilizacji aby wzmocnić potępienie Izraela oraz aby w praktyczny sposób wyrazić solidarność z ludem Palestyny.
Stany Zjednoczone również ponoszą ogromną odpowiedzialność za te krwawe wydarzenia poprzez wspieranie na wszelkie sposoby Izraela w jego ucisku oraz masakrowaniu ludu Palestyny.
UE również ponosi odpowiedzialność, ponieważ zajmuje stanowisko „równego dystansu” do ofiary i sprawcy i jednocześnie rozwija współpracę ekonomiczno-polityczną oraz militarną z Izraelem.
Partie komunistyczne i robotnicze podpisane pod stanowiskiem domagają się:
– potępienia przestępstw wobec ludu Palestyny,
– natychmiastowego powstrzymania bombardowań i ofensywy lądowej przeciwko ludowi Palestyny,
– natychmiastowego zwolnienia wszystkich więźniów politycznych z izraelskich więzień,
– zburzenia muru granicznego oraz zniesienie wszelkich form blokady Palestyńczyków w Jerozolimie, na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy,
– natychmiastowego powstrzymania osadnictwa i wycofania osadników osiedlonych poza granicami z 1967 roku,
– powrotu palestyńskich uchodźców do domów zgodnie z odpowiednimi postanowieniami ONZ,
– anulowania wszystkich wspólnych ćwiczeń wojskowych i porozumień militarnych z Izraelem,
– utworzenia palestyńskiego państwa w granicach z 1967 roku i Wschodnią Jerozolimą jako stolicą.

ENGLISH VERSION JOINT STATEMENT OF COMMUNIST AND WORKERS’ PARTIES

1.    Komunistyczna Partia Albanii
2.    PADS, Algieria
3.     Komunistyczna Partia Australii
4.    Demokratyczna Postępowa Trybuna, Bahrajnu
5.    Komunistyczna Partia Bangladeszu
6.    Robotnicza Partia Bangladeszu
7.    Robotnicza Partia Belgii
8.    Brazylijska Partia Komunistyczna
9.    Komunistyczna Partia Brazylii
10.    Komunistyczna Partia Brytanii
11.    Nowa Komunistyczna Partia Brytanii
12.    Partia Bułgarskich Komunistów
13.    Komunistyczna Partia Kanady
14.    Komunistyczna Partia Chile
15.    Socjalistyczna Robotnicza Partia Chorwacji
16.    AKEL, Cypr
17.    Komunistyczna Partia Czech i Moraw
18.    Komunistyczna Partia w Danii
19.    Komunistyczna Partia Danii
20.    FARC-EP , PCCC
21.    Komunistyczna Partia Finlandii
22.    Zjednoczona Komunistyczna Partia Gruzji
23.    Niemiecka Partia Komunistyczna
24.    Komunistyczna Partia Grecji
25.    Węgierska Partia Robotnicza
26.    Komunistyczna Partia Indii
27.    Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)
28.    Partia Tudeh, Iran
29.    Komunistyczna Partia Irlandii
30.    Robotnicza Partia Irlandii
31.    Partia Włoskich  Komunistów
32.    Jordańska Partia Komunistyczna
33.    Komunistyczna Partia Luksemburga
34.    Komunistyczna Partia Malty
35.    Komunistyczna Partia Meksyku
36.    Socjalistyczna Partia Ludowa – Narodowe Zrzeszenie Polityczne, Meksyk
37.    Nowa Komunistyczna Partia Holandii
38.    Komunistyczna Partia Norwegii
39.    Komunistyczna Partia Pakistanu
40.    Komunistyczna Partia Palestyny
41.    Palestyńska Partia Ludowa
42.    Komunistyczna Partia Peru
43.    Komunistyczna Partia Filipin (PKP-1930)
44.    Komunistyczna Partia Polski
45.    Portugalska Partia Komunistyczna
46.    Komunistyczna Partia Rumunii
47.    Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
48.    Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza
49.    Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii, Serbia
50.    Partia Komunistów Serbii
51.    Komunistyczna Partia Słowacji
52.    Komunistyczna Partia Południowej Afryki
53.    Komunistyczna Partia Hiszpanii
54.    Komunistyczna Partia Ludu Hiszpanii
55.    Komunistyczna Partia Katalonii, Hiszpania
56.    Komunistyczna Partia Sudanu
57.    Komunistyczna Partia Szwecji
58.    Syryjska Partia Komunistyczna
59.    Związek Komunistów Ukrainy
60.    Komunistyczna Partia USA
61.    Komunistyczna Partia Wenezueli

Inne Partie
1.    Partia Pracy Austrii
2.    Komunistyczna Robotnicza Partia Białorusi
3.    Związek Komunistów Bułgarii
4.    Biegun Komunistycznego Odrodzenia we Francji
5.    Związek Rewolucyjnych Komunistów Francji
6.    Komunistyczna Partia Macedonii
7.    Partia Komunistyczna, Włochy
8.    Galicyjski Związek Ludowy, Hiszpania
9.    Komunistyczna Partia, Szwecja
10.  Partia Komunistów, USA