KPP potępia próbę zamachu stanu w Wenezueli i solidaryzuje się z PSUV i Wenezuelczykami

Komunistyczna Partia Polski potępia próbę zamachu stanu w Wenezueli, wspieranego przez USA i ich sojuszników oraz ich ingerencję w wewnętrzne sprawy tego kraju.

Jedynym legalnym prezydentem Wenezueli pozostaje wybrany w demokratycznych wyborach 20 maja 2018 roku Nicolas Maduro, który zachowuje poparcie ze strony klasy pracującej. Samozwańczy „tymczasowy prezydent” Guaidó jest marionetką sił imperialistycznych i łamie prawo.

Zagraniczne siły destabilizują sytuację w Wenezueli,tworzą warunki do imperialistycznej agresji. Działają w interesie międzynarodowych monopoli dążących do uzyskania dostępu do złóż ropy naftowej. W tej sytuacji decyzja Nicolasa Maduro o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z USA była słuszna.

Wyrażamy solidarność z ludem Wenezueli i Komunistyczną Partią Wenezueli, broniącą legalnego prezydenta i walczącą z obcą interwencją. 

Komunistyczna Partia Polski, 26 stycznia 2019 r.

The Communist Party of Poland condems the attempt of the coup d’etat taking place in Venezuela and supported by the US and their allies and their intervention in the internal affairs of the country.

The only legal president of Venezuela is Nicolas Maduro, who was elected in democratic elections on 20th of May 2018 and has support of the Venezuelan working class. The self-proclaimed „interim president” Guaidó is acting against the law as a puppet of the imperialist powers.

Foreign powers destabilise Venezuela trying to pave way for the imperialist aggression. The reasons for their actions are interests of the international monopolies trying to gain access to oil. In these circumstances Nicolas Maduro’s decision to cut diplomatic ties with the US was right.

We express our solidarity with the Venezuelan people and the Communist Party of Venezuela who defend the legal president and oppose external intervention.

CP of Poland, 26 January 2019

#Venezuela #SolidaridadConVenezuela #MaduroPresidenteLegitimo #MaduroPresidente #HandsOffVenezuela #Communist

Hugo Chávez nie żyje

Komunistyczna Partia Wenezueli: El fusil del Presidente Chávez es empuñado x todo el pueblo revolucionario ¡CHÁVEZ

5 marca o 16:25 zmarł prezydent Wenezueli Hugo Chávez – ogłosił wiceprezydent Maduro. Dziś chcemy w obronie Wenezueli przez zakusami imperialistów i burżujów solidarnie zawołać „No volverán„!!

W związku ze śmiercią Prezydenta Hugo Chaveza Komunistyczna Partia Polski wyraża ludowi Wenezueli najszczersze kondolencje, które przesłaliśmy do Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli oraz na solidnet.

Komunistyczna Partia Polski składa najszczersze kondolencje narodowi
wenezuelskiemu z powodu śmierci jego wielkiego przywódcy i przyjaciela ludu
Prezydenta Hugo Chaveza. Jesteśmy głęboko dotknięci i łączymy się w bólu ze
wszystkimi, który opłakują śmierć tego wspaniałego człowieka.

Dziś świat stał się uboższy o wybitną postać, niestrudzonego bojownika o
prawa najsłabszych i najuboższych.

Opuścił nas człowiek o nieskazitelnych walorach
moralnych, charyzmie i sile woli, człowiek który swoim entuzjazmem i zapałem
porywał tłumy do walki o lepszy i sprawiedliwszy świat.

Hugo Chavez przywrócił dumę swojemu narodowi a milionom poniżonych i zniewolonych na całym świecie dał nadzieje na wyzwolenie z uwłaczającego godności człowieka wykluczenia ekonomicznego i cywilizacyjnego. Jego śmierć jest niepowetowaną stratą nie tylko dla narodu wenezuelskiego, ale dla całej Ameryki Łacińskiej i dla całego postępowego świata.

Odszedł wielki człowiek, ale przykład jego niezachwianej pozycji moralnej
i wkład pracy w budowę lepszego świata będą wieczne. Zapał i nadzieje, jakie przez lata wlewał w nasze serca, pozostają żywe i gorące, stanowią niezachwiane gwarancje na ziszczenie się idei o które walczył.

Wierzymy, że Jego największe osiągnięcie – rewolucja boliwariańska będzie
rozwijana oraz że nie ma odwrotu od rozwoju sprawiedliwego i socjalistycznego społeczeństwa.

Cześć jego pamięci!
Komunistyczna Partia Polski