Europejska Inicjatywa Komunistyczna w sprawie podwyżek cen

Europejska Inicjatywa Komunistyczna wydała oświadczenie, które dotyczy stałych podwyżek cen energii elektrycznej, paliw i towarów powszechnego użytku, które uderzają w klasę robotniczą i lud pracujący.

W ostatnim okresie zauważa się gwałtowny wzrost cen różnych podstawowych dóbr, w tym energii elektrycznej, paliw i innych niezbędnych towarów. Ta sytuacja, szczególnie niepokojąca u progu sezonu zimowego, dotyka klasę robotniczą i warstwy ludowe naszych krajów, które padły ofiarą rządów burżuazyjnych oraz ich antyspołecznego zarządzania ostatnim kryzysem.

Podwyżki cen podstawowych towarów nie są zaskoczeniem ani niechcianą konsekwencją kryzysu, nie spadły z nieba. Wynikają z nasilenia samego wyzysku, dążenia do maksymalnego zysku, konkurencji, która prowadzi do wzrostu cen produktów, a także z „ekstensywnej polityki”, dostarczającej miliardy euro wielkiemu kapitałowi zwiększającemu inflację.

Wynikają one z faktu, że rynki energii i żywności zostały stworzone po to, by zaspokajać interesy kapitalistów, a nie potrzeby ludzi. Całkowita liberalizacja rynków, tzw. strategia „zielonej transformacji” z handlem zanieczyszczeniami, „monokulturą” bardzo drogich i niestabilnych odnawialnych źródeł energii oraz spekulacją dobrami podstawowymi powoduje, że ich ceny są wysokie, a nie niższe jak twierdzą reprezentanci interesów kapitału.

Ten wzrost cen energii elektrycznej i paliw wpływa na produkcję innych towarów, co przyczynia się do ogólnego wzrostu cen, pogłębiającego już istniejące problemy rosnącego ubóstwa i jeszcze bardziej utrudnia zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników i ich rodzin. Jednocześnie narasta ryzyko konfrontacji między mocarstwami imperialistycznymi o kontrolę źródeł energii, rynków i szlaków transportowych, wynikające z faktu, że państwa i sojusze imperialistyczne nie będą milczeć, gdy są zagrożone interesy monopoli, które reprezentują. W rzeczywistości zależność UE od zasobów energetycznych pochodzących z krajów trzecich została już wskazana jako „strategiczna słabość”, która zostanie rozwiązana poprzez bardziej agresywne działania we wschodniej części regionu Morza Śródziemnego. Ofiarami imperialistycznych planów znów będą ludzie.

Mocarstwa UE już teraz wykorzystują tę sytuację do wzmocnienia agendy „zielonego kapitalizmu”, co w rzeczywistości oznacza tworzenie warunków dla nowych opłacalnych inwestycji promowanych przez państwa kapitalistyczne. Ogromna kampania propagandowa promująca tzw. „Nowy Zielony Ład” nie dotyczy interesów ludzi ani ochrony środowiska, ale ma na celu obronę interesów różnych sektorów wielkiego kapitału.

Zarówno kapitalistyczne kryzysy, jak i napędzany zyskiem wzrost mają poważne konsekwencje dla klasy robotniczej, a warstwy ludowe ujawniają, jak niezrównoważony jest ten system. W kapitalizmie nie ma przyszłości korzystnej dla ludzi. Codzienna walka o uwolnienie od dotkliwych problemów jest połączona z walką o zaspokojenie ludzkich potrzeb poprzez naukowe centralne planowanie gospodarki oparte na władzy robotników i społecznej własności skoncentrowanych środków produkcji.

Odezwa pierwszomajowa

Europejska Inicjatywa Partii Komunistycznych i Robotniczych, do której należy między innymi KPP, wydała odezwę pierwszomajową, w której to przesyła pozdrowienia ludziom pracy na całym świecie.

W odezwie tej napisano:

Inspiruje nas walka robotników Chicago. Oddajemy cześć mężczyznom i kobietom którzy polegli na polach bitew walki klasowej. Walki pracowników w każdym okresie na całym świecie są jedynymi, które zagroziły wyzyskiwaczom, niosącym podboje, ponieważ zakwestionowały ich dominację i władzę.

Inicjatywa zwraca uwagę, iż obecnie kapitał, jego międzynarodowe porozumienia, takie jak UE, jej rządy i partie rządzące, nasilają ataki na pracowników aby przezwyciężyć kapitalistyczny kryzys przyspieszony przez pandemię. W praktyce oznacza to dodatkowe wsparcie dla kapitalistów oraz nowe ciężary dla społeczeństw.

Inicjatywa odniosła się do trwającej epidemii Covid-19:

W Europie, w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, życie straciło 1 milion ludzi, a co najmniej 2 miliony osób dołączyło do armii bezrobotnych. Bogactwo miliarderów wzrosło w tym samym okresie o kolejny bilion dolarów.

Przypomniała, że systemy opieki zdrowotnej zostały w wielu krajach skomercjalizowane, a podczas pandemii załamały się i zostały systemami „na jedną chorobę”. W tym samym czasie w imię zysków kapitalistów łamano zasady bezpieczeństwa w trakcie pandemii. W wyniku tego zarażali się pracownicy sklepów spożywczych, magazynierzy, kurierzy, budowlańcy, sprzątaczki, zmuszani do pracy w niebezpiecznych warunkach i podróżowania komunikacją miejską. Podczas gdy między przemysłem farmaceutycznym, burżuazyjnymi państwami i UE szaleje konkurencja, nie ma miejsca dla pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Ponieważ nie dokonano koniecznych nacjonalizacji w służbie zdrowia, prywatne firmy usługowe zarabiają podczas pandemii kosztem społeczeństw, ponieważ niezbędne do walki z chorobami środki nie są powszechnie dostępne. Leczenie wielu pacjentów z chorobami przewlekłymi zostało przerwane z powodu braków w systemach opieki zdrowotnej, a niektórzy pacjenci stracili życie tylko z tego powodu – dodaje Inicjatywa.

Wspomniano również o systemie telepracy rozpowszechnionym podczas pandemii:

Od pracowników oczekuje się, że będą pracować w swoich domach prawie jak roboty, pokrywając koszty z własnej kieszeni, bez kontaktu między zatrudnionymi i bez związków zawodowych. Elastyczna praca nie oszczędza czasu. Jest to nasilona wersja wyzysku i pułapka na pracowników. W ostatnich miesiącach przygotowywano plany ratunkowe dla dużych monopoli, kosztem pracowników i małych zakładów wprowadzając ograniczenia działalności i nowe podatki. Jednocześnie pandemia była pretekstem do zwolnień, obniżek wynagrodzeń i bezpłatnych urlopów.

Inicjatywa skrytykowała system nauki zdalnej, ponieważ Dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły, są w wielu krajach wykorzystywane do pracy. Ci, którzy mogą chodzić do szkoły, po jej ukończeniu stają w obliczu zagrożenia bezrobociem.

Ponadto w sytuacji kryzysowej duże sumy przeznaczono na broń, ćwiczenia NATO i projekty wojskowe UE, podczas gdy istnieją miliony pracowników-uchodźców, których życie zostało wywrócone do góry nogami przez imperializm. Nie są oni w stanie w pełni skorzystać z żadnych podstawowych usług.

Inicjatywa zwraca uwagę, że kryzys pandemiczny mógłby być przezwyciężony znacznie szybciej w socjalizmie. Z kolei w kapitalizmie pandemia służy jako pretekst do uciszania pracowników, którzy chcą bronić swoich praw, do zakazania związków zawodowych i działalności politycznej, organizowania się, strajku, a nawet zakazu obchodów pierwszego maja.

Europejska Inicjatywa Partii Komunistycznych i Robotniczych podsumowuje czym jest i być powinien Pierwszy Maja:

1 maja to najważniejszy i historyczny dzień walki ludu pracującego z wyzyskiem. Jest to wspólny dzień świętowania walki pracowników, którzy na całym świecie domagają się swoich praw. Nie pozwolimy zniszczyć majowego święta! Ich zakazy pokazują, jak bardzo boją się klasy robotniczej jako swojego prawdziwego przeciwnika.

Całość odezwy pierwszomajowej dostępna jest w języku angielskim TUTAJ.

Oświadczenie partii tworzących Inicjatywę Komunistyczną

29 marca 2021 r. Europejska Inicjatywa Komunistyczna wydała oświadczenie przeciwko kapitalistycznym działaniom antypracowniczym, które są wprowadzane w Europie, aby zrzucić ciężar kapitalistycznego kryzysu na pracowników.

Upłynął rok pojawienia się od pierwszych przypadków COVID-19 w Europie, a klasa robotnicza i masy ludowe nadal cierpią z powodu niszczycielskich skutków kapitalistycznego kryzysu oraz pandemii.

W porównaniu do sytuacji sprzed roku, można łatwo stwierdzić, że warunki życia i pracy klasy robotniczej oraz mas ludowych znacznie się pogorszyły w wyniku narastającej ofensywy kapitału antyspołecznej polityki burżuazyjnych rządów. Kapitalizm nie mógł zapobiec nowemu kryzysowi nadmiernej akumulacji i podobnie jak wcześniej – kapitaliści próbują przerzucić ciężar na barki pracowników.

Obecny kryzys gospodarczy nie jest spowodowany kryzysem zdrowotnym, którego jesteśmy świadkami. Pojawienie się Covid-19 było katalizatorem kryzysu, którego uwarunkowania zostały stworzone właśnie w systemie kapitalistycznym, o czym świadczy spowolnienie gospodarcze w 2019 roku. Dekady prywatyzacji i cięć budżetowych w publicznym systemie opieki zdrowotnej, a także polityka prowadzona przeciwko klasie robotniczej i ludowi pracującemu jeszcze bardziej nasiliły problemy. Burżuazyjne rządy zdecydowały się zwiększyć zyski wielkich firm ze szkodą dla życia oraz zdrowia pracowników.

Groteskowa sytuacja ostatnich tygodni dotycząca zakupu szczepionek od różnych międzynarodowych koncernów świadczy o antyspołecznej polityce wielu rządów i o klasowym charakterze Unii Europejskiej jako międzynarodowego związku kapitału, który służy interesom europejskich firm farmaceutycznych zawsze kosztem interesów większości klasy robotniczej.

Ponieważ kryzys pojawił się akurat przed pandemią, różne kraje kapitalistyczne po raz kolejny przenoszą ciężar na klasę robotniczą. Burżuazyjne rządy, niezależnie od ich liberalnego lub socjaldemokratycznego zarządzania, uciekają się do kolejnych lockdown’ów, powołując się wzrost zakażeń, hospitalizacji oraz zgonów, które są wynikiem ich prób „ratowania gospodarki”. Duże grupy biznesowe otrzymują wsparcie finansowe oraz środki stymulujące od różnych rządów. Z drugiej strony pogłębiają model pracy oparty na „elastyczności” i pracy na żądanie, wraz z cięciami ami w zakresie praw pracowniczych oraz propagowaniem nowego modelu pracy, pracy zdalnej.

W związku z pogarszającymi się warunkami życia pracownicy zaczęli się mobilizować. Pomimo przestrzegania wszelkich środków ochrony zdrowia, doświadczyli zakazu strajków oraz ostrego tłumienia demonstracji oraz protestów z „powodów zdrowotnych”. Przeciwnie, w kilku krajach Europy zauważamy, że nie ma barier w działaniach organizowanych przez pracodawców, a są one nawet promowane lub władze dają na nie ciche przyzwolenie. Ponadto kryminalizacja czasu wolnego i wszelkiej innej działalności uznanej za „niepotrzebną”, zwłaszcza dla młodzieży, jest sposobem na ukrycie smutnej rzeczywistości: większość zakażeń ma miejsce w pracy i jest to spowodowane brakiem bezpieczeństwa pracowników, ponieważ te warunki są nie do pogodzenia z zyskami kapitalistów.

Partie Komunistyczne i Robotnicze Inicjatywy są przeciwne nowemu, potwierdzonemu antypracowniczemu oraz antyspołecznemu charakterowi rządów europejskich i wzywają klasę robotniczą oraz masy ludowe do organizowania się oraz walki w każdym regionie, w każdym miejscu pracy, w każdej szkole, aby rząd i pracodawcy zapłacili za kryzys. Ten kryzys nie został spowodowany przez klasę robotniczą. To kryzys kapitalizmu. Kryzys systemu, który nie jest w stanie zaspokoić potrzeb większości populacji i którego interesy są całkowicie sprzeczne z interesami pracowników.

Wzywamy klasę robotniczą do mobilizacji wokół postulatów poprawy środków ochrony zdrowia oraz praw pracowniczych. Wzywamy do bardziej zdecydowanego włączenia się do walki w celu przezwyciężenia tego przestarzałego systemu oraz zbudowania alternatywnego, w którym gospodarka będzie odpowiadać potrzebom ludzi, gdzie postęp naukowy oraz technologiczny służy zapewnieniu wszechstronnego dobrobytu pracownikom – socjalizmu-komunizmu.

KPP na forum międzynarodowym

13 grudnia 2020 r. odbyła się druga telekonferencja Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej (ECI). Wzięli w nim udział przedstawiciele KPP oraz 22 partii komunistycznych z krajów Europy. Inicjatywa ma na celu koordynowanie działań partii na poziomie międzynarodowym.

Debatowano na temat „Konieczność socjalizmu widoczna każdego dnia”. Większość mówców odnosiła się do bieżącej sytuacji społecznej w trakcie pandemii Covid-19. Mówcy omawiali kondycję służby zdrowia i innych usług publicznych w ich krajach. Dyskutowano również na temat tarcz antykryzysowych i innych nowych, antyspołecznych praw wprowadzanych przez kapitalistyczne rządy. Podkreślano, że koszty kryzysu są przerzucane na ludzi pracy, a zarządzanie kryzysem pandemicznym wykorzystywane do zwiększenia władzy wielkiego kapitału.

Podkreślono, że od początku pandemii koronawirusa narastają sprzeczności w ramach systemu kapitalistycznego. Wśród głównych problemów wymieniano braki placówek medycznych oraz dostępu do opieki medycznej na godnym poziomie, z powodu sprzeczności między ochroną zdrowia a zyskami kapitalistów.

Przedstawicielka KPP przedstawiła również sytuację związaną z próbą delegalizacji partii oraz nasilającymi się represjami politycznymi w Polsce.

Podczas konferencji wybrano nowy skład Sekretariatu ECI, do którego weszła KPP, a także Partia Pracy Austrii, Komunistyczna Partia Grecji, Węgierska Partia Robotnicza, Partia Komunistyczna (Włochy), Socjalistyczna Partia Łotwy, Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii, Komunistyczna Partia Szwecji oraz Komunistyczna Partia Turcji.

Sekretariat ECI zaproponował, aby w przyszłym roku Inicjatywa zajęła się między innymi: zwalczaniem antykomunizmu, walką przeciwko wojnom imperialistycznym, sprzeciwem wobec antyspołecznych reform oraz wspieraniem inicjatyw rozwoju ochrony zdrowia.

Telekonferencja Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej na temat walki klas w warunkach pandemii i nowego kryzysu

10 maja 2020 r. z inicjatywy Komunistycznej Partii Grecji (KKE) odbyła się telekonferencja partii Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej pod hasłem: „Walka partii komunistycznych i robotniczych w warunkach pandemii i nowego kapitalistycznego kryzysu”.

Przemówienie wprowadzające podczas telekonferencji wygłosił Dimitris Koutsoumbas, Sekretarz Generalny KC KKE. W telekonferencji wzięły udział 24 partie komunistyczne i robotnicze z: Austrii, Bułgarii, Francji, Danii, Grecji, Włoch, Irlandii, Hiszpanii, Chorwacji, Łotwy, Białorusi, Litwy, Malty, Norwegii, Węgier, Ukrainy, Polski, Rosji, Serbii, Szwecji i Turcji.

Telekonferencja odbyła się kilka dni po obchodach Święta Pracy i 9 maja – 75. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, które w tym roku zostały uhonorowane przez partie w szczególnych okolicznościach. Partie Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej uhonorowały niezliczone ofiary walki robotniczej i antyfaszystowskie zwycięstwo narodów, kierowane przez Armię Czerwoną, naród radziecki oraz partię bolszewicką.

Podczas telekonferencji partie komunistyczne i robotnicze, które brały udział, wymieniły informacje dotyczące systemów opieki zdrowotnej oraz praw pracowniczych w krajach europejskich, działań rządów burżuazyjnych, UE i ataku ze strony kapitału.

Podczas dyskusji udowodniono, że pandemia Covid-19 ujawniła w krajach kapitalistycznych ogromne problemy systemów opieki zdrowotnej. Są one spowodowane długotrwałą antyspołeczną polityką niedofinansowania, niedostatecznego zatrudnienia i degradacji infrastruktury zdrowia publicznego na rzecz komercjalizacji oraz prywatyzacji ochrony zdrowia, wspierającej zyski monopoli.

Sytuacja w sektorze opieki zdrowotnej, opartym na kapitalistycznej rentowności, z jednej strony prowadzi do intensyfikacji pracy lekarzy i pielęgniarek, z drugiej nie jest w stanie zasadniczo zaspokoić współczesnych potrzeb profilaktyki i opieki zdrowotnej społeczeństwa, co potwierdza, że kapitalizm jest prawdziwym „wirusem”.

Ponadto obecna sytuacja uwypukliła sprzeczność interesów między krajami kapitalistycznymi, a monopolami, w sprawie patentu nowej szczepionki, leczenia i niezbędnych środków medycznych.

Partie Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej zaprezentowały swoje doświadczenia dotyczące następstw nowego kryzysu kapitalistycznego, który nastąpił po spowolnieniu gospodarczym, mającym miejsce w poprzednim okresie i nabiera wielkich rozmiarów w warunkach pandemii.

Potępiono atak kapitału odbywający się na wszystkich frontach i antypracownicze działania burżuazyjnych rządów, które jednocześnie zapewniają ogromne kwoty na wsparcie grup monopolistycznych.

Udowodniono, że istnieje ogólna tendencja do wzrostu bezrobocia, elastycznych form zatrudnienia, nowych środków antypracowniczych oraz zawieszania praw pracowniczych. Staje się jasne, że po raz kolejny klasa robotnicza i inne warstwy ludowe zapłacą za kryzys kapitalistyczny.

W tych okolicznościach przedstawiciele partii komunistycznych i robotniczych Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej omawiali stanowiska partii i ich działania na rzecz ochrony zdrowia ludzi oraz praw pracowniczych przed kapitalistyczną zapaścią.

Przede wszystkim podczas telekonferencji strony wyraziły serdeczne podziękowania dla lekarzy i pielęgniarek, personelu szpitali oraz innych placówek medycznych, którzy walczyli i nadal walczą z pandemią, napotykając ogromne trudności.

Partie Inicjatywy wyraziły również solidarność z osobami dotkniętymi pandemią Covid-19 i życzyły im szybkiego powrotu do zdrowia.

Ponadto wyrażono uznanie dla solidarności Kuby z najbardziej dotkniętymi pandemią krajami.

Strony zapowiedziały wzmożoną walkę o:

Natychmiastowe wzmocnienie publicznych systemów opieki zdrowotnej, rekrutację stałego personelu medycznego i pielęgniarskiego z pełnymi prawami, zaspokojenie wszystkich potrzeb w oddziałach intensywnej opieki (OIOM) i infrastruktury niezbędnej do pełnego funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej oraz badań medycznych.

Natychmiastowe zapewnienie przez państwo wszystkich niezbędnych środków ochrony (masek, rękawiczek, środków dezynfekujących itp.) i zwalczanie spekulacji nimi. Natychmiastowe zapewnienie wszystkich środków ochrony personelowi medycznemu, który bierze udział w tej bitwie.

Partie komunistyczne i robotnicze Europie zauważyły, że poprowadzą walkę z atakiem kapitału, który w obliczu nowego kryzysu przechodzi do powszechnych zwolnień i próbuje dalej niszczyć płace, godziny pracy, urlopy i inne prawa pracownicze. Wyraziły solidarność z klasowymi związkami zawodowymi, które walczą o to, by robotnicy nie ponosili konsekwencji kapitalistycznego kryzysu.

Wypowiadano się przeciwko imperialistycznym planom USA, NATO i UE, a także przeciwko sankcjom i środkom wykluczenia gospodarczego, które są przestępcze i utrudniają życie ludziom.

Partie uczestniczące w telekonferencji zauważyły, że obecna sytuacja pokazuje głęboką zapaść kapitalistycznego sposobu produkcji (kryzys, bezrobocie, zubożenie klasy robotniczej, komercjalizacja usług publicznych, takich jak ochrona zdrowia, wojny imperialistyczne itp.).

W tych okolicznościach hasło „Socjalizm lub barbarzyństwo” jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

Oświadczenie Sekretariatu Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej ws. usunięcia pomnika Koniewa w Pradze Czeskiej

Sekretariat Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej potępia i ujawnia ludom Europy prowokacyjne oraz odrażające działanie lokalnych władz 6 dzielnicy Pragi, polegające na usunięciu pomnika radzieckiego generała Iwana Stepanowicza Koniewa, dowodzącego wojskami Armii Czerwonej, które wyzwoliły Pragę oraz sporą część Czechosłowacji od nazistowskiego jarzma.

Korzystając z ograniczeń w ruchu z powodu pandemii koronawirusa oraz najwyraźniej przy wsparciu czeskiego rządu, władze miasta dokonały usunięcia kolejnego radzieckiego pomnika, symbolu antyfaszystowskiej walki ludów.

Dodajemy, że to niewiarygodne oraz haniebne, iż w tak nadzwyczajnych okolicznościach, mimo że ich odpowiedzialność powinna skupić się na pandemii koronawirusa, poświęcają swój czas oraz energię na działania wypaczające historię.

Jest to kolejny akt antykomunistyczny, do którego w oburzającej uchwale Parlamentu Europejskiego zachęcała antykomunistyczna UE. Jest to obraza dla Czechów oraz ich wkładu w walkę antyfaszystowską, a także pamięci 140 000 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w Czechosłowacji. Mylą się, jeśli wierzą, iż taką nieprzyzwoitością, dokonaną niczym złodzieje, w tajemnicy przed ludźmi, uda im się przepisać na nowo historię, która została niezaprzeczalnie napisana krwią ludu.

Domagamy się natychmiastowego uchylenia tej niedopuszczalnej decyzji oraz powrotu pomnika generała Koniewa na swoje miejsce.

9.04.2020 r.

Stanowisko Sekretariatu Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej przeciwko Szczytowi NATO w Brukseli

W dniach 11-12 lipca w Brukseli odbył się szczyt głów państw NATO, z niebezpiecznym planem działania na koszt społeczeństw.

Poprzednie szczyty tego typu były wykorzystywane do wprowadzania reakcyjnej polityki oraz zapraszania nowych członków do NATO. W ostatnich latach NATO przedstawiło propozycję stworzenia wielostronnych formacji militarnych wokół granic Rosji, nowych sił szybkiego reagowania w imię imperializmu, szerszej kooperacji z UE pomimo rosnącej rywalizacji USA z UE w sprawie przeznaczania przez kraje członkowskie 2% PKB na wydatki zbrojeniowe.

Zeszłoroczne spotkanie zbiegło się z kontrowersyjnym włączeniem do Sojuszu Czarnogóry, dokonanym wbrew woli Czarnogórców, a także intencjami rozszerzenia euroatlantyckiej kontroli na Zachodnie Bałkany i Morze Czarne, wyrażanymi w przygotowywanym akcesie Macedonii, a także Ukrainy i Gruzji.

Porozumienie rządów greckiego i macedońskiego jest przepustką do przyjęcia Macedonii, która wspiera niebezpieczne plany EU-NATO na Bałkanach.

Od rozwiązania ZSRR, NATO stopniowo rozszerza się w Europie i poza nią, wbrew deklaracjom o obronie stabilności pogłębia sprzeczności między imperialistyczne i ośmiela stowarzyszone państwa graniczne, bez względu na to czy należą do Sojuszu, do nasilania antyspołecznej polityki.

Rządy związane z NATO były w stanie prowadzić politykę podsycania konfliktów etnicznych na przykład na Bałkanach, w krajach bałtyckich, Gruzji, na Ukrainie, aby służyć interesom monopoli oraz ich dążeniu do kontrolowania zasobów naturalnych, szlaków komunikacyjnych i rynków.

Państwa członkowskie NATO niedawno zobowiązały się do przeznaczania 20% wydatków wojskowych na zakup wyposażenia, gwarantując znaczące wpływy dla monopoli. Kolumbia, deklarując się niedawno jako „globalny partner” NATO, przyczyniła się nie tylko do wzmocnienia przyczółków USA w Ameryce Południowej, ale także stworzyła nowe perspektywy dla monopoli na rynkach środkowo i południowoamerykańskich.

Obecna konkurencja w ramach imperialistycznego sojuszu jest znacząca. W praktyce przejawia się w wojnie handlowej głównie między USA i innymi członkami Sojuszu. W tym kontekście intensyfikacja militaryzacji UE i jej Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obronności oraz „strategia międzynarodowa” wprowadzają niebezpieczne plany takie jak Stała Współpraca Strukturalna (PESCO), Europejska Inicjatywa Interwencyjna i tak zwana Mobilność Militarna w ramach współpracy z NATO, ale również wspomagającą imperialistów z UE w niezależnym narzucaniu ich interesów za granicami – na kontynencie afrykańskim i Bliskim Wschodzie, które są głównymi obszarami zaangażowania wojskowego UE i jej państw członkowskich.

W świetle tych zmian jasne jest, że sojusze imperialistyczne stają się coraz bardziej chwiejne, nie mogą być stałe, a kapitalizm, na którym się opierają jest coraz bardziej reakcyjny i niebezpieczny. Powtarzający się burżuazyjny mit UE jako projektu pokojowego w rzeczywistości okazał się czymś zupełnie odwrotnym.

Wzmocnijmy walkę przeciwko imperialistycznej wojnie, UE, NATO i wszystkim imperialistycznym sojuszom!

Zlikwidujmy system wyzysku tworzący konflikty, kryzysy, emigrację i wyzysk!

Niech żyje socjalizm!

Sekretariat Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej

1 maja – zjednoczeni w nieustannej walce o lepszy świat

1 maja – od 132 lat kontynuujemy walkę przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi, wojnie, bezrobociu i nędzy.

Oddajemy cześć walkom klasowym oraz bohaterom naszej klasy starając się być ich wartościowymi i zdolnymi następcami.

Święto Ludzi Pracy to dzień, w którym możemy ocenić nasze siły, organizację, bojowość oraz ideologiczno-polityczną gotowość do spełnienia wielkich wymogów współczesnej walki klas.

1 maja to nie tylko dzień pamięci dla całej klasy pracującej.

To jest szczególnie dzień odpowiedzialności za to jak każdy robotnik może uczestniczyć w walce klas, organizować się w każdym miejscu pracy, w każdej branży.

Obecnie konkurencja między głównymi centrami imperialistycznymi, ich burżuazją oraz sojuszami, zaostrza się.

Całe regiony są trawione przez pożary wynikające z imperialistycznych interwencji – od Syrii bombardowanej ponownie przez USA, Francję i Wielką Brytanię ze wsparciem UE oraz NATO, po cały Bliski Wschód, Europę Wschodnią, Ukrainę, Bałkany, rejon Morza Czarnego czy Afrykę Północną. NATO, UE oraz rządy państw członkowskich sieją śmierć i zniszczenie, nakłaniają ludzi do walki ze sobą na rzecz interesów monopoli.

Grupy biznesowe, państwa oraz ich rządy biorą udział w intensywnej konkurencji o kontrolę nad zasobami naturalnymi i rynkami. Jednak wszystkie prowadzą wspólną politykę przeciwko klasie pracującej, polegającą na maksymalnej redukcji kosztów pracy poprzez promowanie antypracowniczych reform, zwiększanie zakresu elastycznej i bezpłatnej pracy, intensywny terror przedsiębiorców i uderzanie w największą zdobycz pracowników – prawo do strajku.

132 lata po wysunięciu postulatu ośmiogodzinnego dnia pracy, istnieje ogromna szansa jeszcze krótszego dnia pracy, móc aby rozwijać się, przy jednoczesnym znaczącym wzroście płac i emerytur, przy zachowaniu pełni zabezpieczeń społecznych, wolnego czasu na kulturę, edukację, udział w działaniach społecznych, przy wzroście standardów życiowych i intelektualnych społeczeństwa, darmowej oraz zaawansowanej opiece zdrowotnej oraz edukacji dla wszystkich, mieszkaniach dla wszystkich, pracy nad prawami dla wszystkich. Klasa pracująca produkuje bogactwo, które do niej należy i o które walczy.

Wznosimy wysoko sztandar klasy pracującej. Walczymy z imperialistyczną wojną aby wyplenić jej przyczyny. Wspólnie z pracownikami wszystkich krajów, o świat bez wyzysku, wojny, uchodźców.

Klasa pracująca ma swoją własną broń: jedność klasową i solidarność klasową, które wykorzystuje w nowej, zażartej walce z wyzyskiwaczami oraz ich politycznymi pomocnikami, aż do obalenia ich władzy.

W trakcie długiej historii, klasa pracująca osiągnęła zdobycie władzy poprzez poświęcenia i krew. Pokazała, że klasa pracująca może wygrać gdy jest zorganizowana, gdy ma plan oraz jest zdeterminowana do walki z kapitalistycznym wyzyskiem oraz starcia z grupami biznesowymi i ich partiami. Aby klasa pracująca wypełniła obowiązki konieczny jest wstępny warunek istnienia silnych partii komunistycznych.

Przesyłamy najszczersze, bojowe pozdrowienia dla demonstracji pierwszomajowych w Europie i na całym świecie.

Poświęcamy się będąc w pierwszym szeregu bojowej organizacji walki klas o prawo każdego ludu do wyboru własnej drogi rozwoju, w tym wystąpienia z zależności od UE i NATO, wzmacniając walkę o socjalizm, wyzwolenie społeczeństwa od wyzysku człowieka przez człowieka.

Poświęcenie pracowników świata, robotników z Chicago, pracownic Nowego Jorku, rosyjskiego proletariatu, nie poszły na marne. Przeciwnie, są latarnią na drodze, którą dziś musimy podążać do ostatecznego zwycięstwa.

NIECH ŻYJE ROBOTNICZY 1 MAJA!

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Europejska Inicjatywa Komunistyczna

***

Członkowie i sympatycy KPP jak co roku uczestniczyli w demonstracji pierwszomajowej w Warszawie. W demonstracji wzięło udział około czterystu osób m.in. z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, Kampanii Historia Czerwona, Czerwonego Frontu, Alternatywy Socjalistycznej, Pracowniczej Demokracji.

Tematami przewodnimi tegorocznego protestu był między innymi sprzeciw wobec reprywatyzacji budynków mieszkalnych oraz polityki historycznej władz.

Podczas przemówień nawiązywano do prześladowań komunistów. Jeden z mówców wspomniał o tym, że nie może być zgody na procesy polityczne wytaczane za artykuły prasowe mówiące np. o konieczności rewolucji społecznej.

Po wiecu przy pomniku partyzanta uczestnicy demonstracji przeszli ulicami miasta pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Po zakończeniu demonstracji jej uczestnicy grupowo przeszli pod Sejm aby wyrazić wsparcie dla protestujących tam opiekunów osób niepełnosprawnych.

red.

***

Na obchodach pierwszomajowych w Brzeszczu, zorganizowanych przez działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej głos zabrał również przewodniczący KKW tow. Krzysztof Szwej. W swoim wystąpieniu przed Ośrodkiem Kultury mówił o polskiej drodze do komunizmu.

Źródło: Bogusław Kwiecień, Dziennik Zachodni, 03-05-2018

red.

28.02.2018: Oświadczenie ECI w obronie KPP

OŚWIADCZENIE SEKRETARIATU EUROPEJSKIEJ INICJATYWY KOMUNISTYCZNEJ PRZECIWKO PRZEŚLADOWANIOM KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI I JEJ CZŁONKÓW

Wznowienie antykomunistycznego procesu przeciwko KPP i jego członkom zostało zaplanowane na 1 marca.

To jest proces sądowy, który ciągnie się już 2 lata, z prowokacyjnym oskarżeniem o „szerzenie propagandy komunistycznej” w miesięczniku „Brzask” i na stronie KPP, za co grozi kara więzienia do 2 lat.

Polskie władze, które zainicjowały ten proces, próbują zdelegalizować KPP. Nowe prawo dot. dekomunizacji zostało wprowadzono po to, aby usunąć pomniki i nazwy ulic, które kojarzą się lub są związane z historią ruchów robotniczego i komunistycznego. Te antykomunistyczne metody [którymi polskie władze się posługują] są częścią większego procesu pisania historii na nowo.

Europejska Inicjatywa Komunistyczna stanowczo potępia te niedopuszczalne prześladowania wobec Komunistycznej Partii Polski i wobec jej członków. Represje te są tylko elementem antykomunistycznych środków i zakazów rządów burżuazyjnych popieranych przez kilka krajów UE i aktywnie promowanych w oficjalnej ideologii antykomunistycznej Unii Europejskiej. Działania te są częścią prowokacyjnej i antyhistorycznej propagandy, która traktuje komunizm jako totalitaryzm i fałszuje, zrównując komunizm z potworem faszyzmu, faszyzmu stworzonego właśnie przez kapitalizm i jego barbarzyństwo.

Te restrykcje i zakazy, dotyczące Partii Komunistycznych, symboli komunistycznych, prawnemu ograniczaniu aktywności komunistów, represji ruchu robotniczego, są tylko kolejnymi cechami zintensyfikowanego ataku na prawa klasy pracowniczej i innych warstw ludowych.

Europejska Inicjatywa Komunistyczna żąda:

 • Natychmiastowego zaprzestania ataku na prawa klasy robotniczej (pracowniczej) i innych warstw ludowych.

 • Zniesienia wszystkich praw antykomunistycznych i reakcyjnych podstaw i ram prawnych w Polsce i we wszystkich krajach, w których Partie Komunistyczne są prześladowane.

 • Solidarności z komunistami i klasowo zorientowanym ruchem pracowniczym Polski od wszystkich partii i organizacji, uznających się za postępowe!

Europejska Inicjatywa Komunistyczna oświadcza:

 • Antykomunizm i zakazy nie wygrają!

 • Nasze partie nasilą protesty w naszych krajach przeciwko machinacjom polskiego rządu i polskich władz.

 • Ręce precz od komunistów!

Sekretariat Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej 20/02/2018

WERSJA ANGIELSKA/ ENGLISH VERSION

STATEMENT OF THE EUROPEAN COMMUNIST INITIATIVE SECRETARIAT AGAINST THE ANTICOMMUNIST PERSECUTIONS OF THE COMMUNIST PARTY OF POLAND AND ITS CADRES

The repetition of the anticommunist trial against the CP of Poland and its cadres is scheduled for March 1st.

It is a trial that has been continuing for the last two years, with the provocative accusation of “propaganda of communist ideology” in the newspaper “Brzask” and the website of the CP of Poland, with threats of sentences of up to two years in prison.

The Polish authorities, which set up this trial, are attempting to outlaw the CP of Poland. A new law on de-communisation was also introduced to remove monuments and the names of the streets associated with the history of the workers’ and communist movement. These anti-communist measures are created as part of a process of rewriting history.

The European Communist Initiative condemns and denounces such unacceptable persecutions against the CP of Poland and its cadres. These repressions are part of the anti-communist measures and prohibitions of the bourgeois governments endorsed by various EU countries and actively promoted under the official anti-communist ideology of the EU. These acts are part of the provocative and anti-historical propaganda regarding totalitarianism and the false attempts to equate communism with the monster of fascism, which is created by capitalism and its barbarity.

These restrictions and prohibitions at the expense of the Communist Parties and communist symbols, the limitation of the communists’ activity, the repression of the labour movement are yet another feature of the intensification of the attack against the rights of the working class and the other popular strata.

The European Communist Initiative demands:

 • An immediate cessation of all persecutions against the CP of Poland, its members and cadres.

 • The abolition of all anti-communist laws and the reactionary legislative framework in Poland and in all countries where Communist Parties are persecuted.

 • Solidarity with the communists and the class-oriented labour movement of Poland!

The European Communist Initiative declares:

 • Anti-communism and the prohibitions will not succeed!

 • Our parties will escalate the protests in our countries against the machinations of the Polish government and authorities.

 • Hands off the communists!

The Secretariat of the European Communist Initiative
20/2/2018

15.10.2017: Przeciwko reakcyjnej polityce edukacyjnej

Przeciwko reakcyjnej polityce edukacyjnej – stanowisko Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej

Europejska Inicjatywa Komunistyczna, która zrzesza 29 partii komunistycznych i robotniczych, podkreśla wagę kwestii edukacji szkolnej oraz uniwersyteckiej, dotyczącej nauczycieli, rodziców oraz całego społeczeństwa. Edukacja powinna być prawem, a nie towarem i przywilejem dla nielicznych.

W rzeczywistości system oświaty w kapitalizmie nie zapewnia prawdziwej wiedzy i jest bardzo kosztowny. Stanowi on odbicie oraz wzmocnienie dominującej ideologii, na której opiera się społeczeństwo.

Misją kapitalistycznego systemu edukacji jest ideologiczne przygotowywanie przyszłych pracowników tak aby zasymilowali się już w młodym wieku z systemem wyzysku oraz dostosowali się do potrzeb komercjalizacji oraz monopoli. W społeczeństwie kapitalistycznym systemy oświaty to kluczowe narzędzia utrzymania społeczeństwa klasowego, działające w interesie rządzącej klasy kapitalistycznej odpowiadającej za wyzysk.

Reakcyjne reformy promowane przez UE i burżuazyjne rządy, wzmacniają przenikanie biznesu do wszystkich etapów systemu edukacji. Państwowe wydatki są redukowane, postępuje komercjalizacja oświaty, a wyniki oraz tematyka badań są kontrolowane przez biznes.

Antynaukowe, a nawet obskuranckie teorie dotyczące natury i społeczeństwa, takie jak próba dyskredytowania oraz ukrycia teorii ewolucji, czy reprodukowanie nierówności mężczyzn i kobiet, które dominują w systemie oświaty, fragmentaryczna wiedza i „umiejętności”, przeszkadzają w rozwoju krytycznego myślenia oraz naukowego rozumowania.

Zgromadzone doświadczenie dowodzi, że wprowadzany jest plan kooptacji i przekształcenia dzieci z klasy pracującej i ludu w zwolenników UE i NATO poprzez dedykowane programy oraz sponsorowane projekty lekcji, propagujące „wartości” kapitału oraz jego organizacji.
W każdym kraju klasa pracująca i rodziny z ludu oraz ich dzieci ponoszą poważne konsekwencje antyspołecznej linii politycznej burżuazyjnych rządów. Trwa i nasila się niedobór nauczycieli i infrastruktury.

System edukacji w kapitalizmie ma głęboko klasowy charakter, a jego celem jest produkowanie pracowników, którzy nie będą kwestionować systemu wyzysku. Trucizna antykomunizmu pojawia się w wielu podręcznikach. Socjalizm oraz teoria ruchu komunistycznego są zniekształcane oraz zniesławiane, podobnie jak historia walki ruchu robotniczego. Dokonywana jest pokrętna i ahistoryczna próba zrównania komunizmu z faszystowska bestią.

W tym roku świętujemy 100. rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej, która zapoczątkowała wyższą formę organizacji społeczeństwa – socjalizm, znosząc kapitalistyczny wyzysk ludzkości. Radykalne wymazywanie tragicznego dziedzictwa analfabetyzmu, zagwarantowanie dobrej jakościowo oraz bezpłatnej edukacji dla wszystkich, rozwój teorii i praktyki edukacyjnej oraz eliminacja bezrobocia to jedne z wielkich osiągnięć socjalizmu. Problemy związane z infrastrukturą edukacyjną, zapewnienie wyżywienia, zakwaterowania studentów itp., które w kapitalizmie pozostają niezaspokojone, zostały rozwiązane przez socjalizm.

Europejska Inicjatywa Komunistyczna kładzie nacisk na potrzebę intensyfikacji walki przeciwko reakcyjnym zmianom promowanym przez imperialistyczne ośrodki oraz burżuazyjne rządy, przeciwko chronicznemu niedofinansowaniu edukacji, fałszowaniu historii, czy promocji antynaukowych teorii w szkołach.

Wzywamy uczniów szkół, studentów, ich rodziców i nauczycieli oraz ruchy pracownicze do wspólnych z komunistami wystąpień, do nasilenia walki o prawo dzieci do prawdziwej edukacji, zgodnej z współczesnymi wymogami, takiej która stanie się środkiem do poprawiania jakości życia ludzkości, a nie narzędziem prowadzenia kapitalistycznego wyzysku oraz pomnażania zysków klasy burżuazyjnej.

Źródło: 15.10.2017 Brzask