Na świecie protestują w obronie KPP

 

Od 12 czerwca b.r. w Europie i na świecie trwa akcja protestacyjna, która została zainicjowana w Warszawie, przeciwko ograniczaniu wolności słowa i sumienia w Polsce, przeciwko antykomunistycznej poprawce 88.

Protest Komunistycznej Partii Grecji przeciwko antykomunizmowi w Polsce

10 czerwca przed ambasadą RP w Atenach delegacja Komunistycznej Partii Grecji (KKE), kierowana przez członka Komitetu Centralnego KKE i eurodeputowanych z KKE, Kostasa Papadakisa, protestowała przeciwko narastaniu antykomunizmu w Polsce. Protest odbył się w ramach międzynarodowej kampanii zorganizowanej przez partie komunistyczne dla potępienia nowej fali antykomunizmu i kryminalizacji idei komunistycznych w Polsce tym razem przy okazji zmian w kodeksie karnym.

Najbardziej charakterystyczna jest poprawka do art. 256 kodeksu karnego, dotycząca zakazu ideologii komunistycznej, oparta na niedopuszczalnym zrównaniu komunizmu i faszyzmu poprzez określenie ich fałszywie rozumianym terminem „totalitaryzm”. Ponadto zakazuje ona propagowania ideologii, używania symboli oraz innych materiałów (publikacji, audycji), a także posiadania symboli lub podobnych materiałów i przewiduje za te przestępstwa surowsze kary do 3 lat więzienia.

Delegacja KKE spotkała się z doradcą politycznym i rzecznikiem polskiej ambasady Jolantą Wójcik-Niedzielską aby potępić nową falę niedopuszczalnych prześladowań Komunistycznej Partii Polski. Systematyczne prześladowania, rozpoczęły się dziesięć lat temu, kiedy podjęto próbę zakazania symboli komunistycznych. W 2011 roku w wyniku protestów krajowych i międzynarodowych, ustawa ta została uchylona przez Trybunał Konstytucyjny.

K. Papadakis przypomniał, że w styczniu br., po trwającym ponad 3 lata procesie, obalono oskarżenie wobec członków Komunistycznej Partii Polski i redaktorów jej gazety „Brzask”. W końcu podkreślił, że KKE i inne partie komunistyczne będą kontynuować walkę z antykomunistyczną kampanią w Polsce, przeciwko fałszowaniu historii i wyrażają swoją solidarność z polskimi komunistami, żądając natychmiastowego zaprzestania ich prześladowań.

Rzecznik ambasady stwierdziła, że antykomunizm i poprawki do kodeksu karnego opierają się na art. 13 Konstytucji, który dotyczy „zwalczania totalitaryzmu”. Oczywiście to niedopuszczalne porównanie komunizmu do faszyzmu, jest wynikiem kapitalistycznej propagandy. UE stara się, bezskutecznie, wymazać z pamięci ludzi ogromny wkład, jaki socjalizm, komunizm i ZSRR – pierwsze państwo robotnicze, wniosły w historię XX wieku.

Brzask, 14 czerwca 2019

Deklaracja Partii Pracy Austrii

Przeciwko antykomunizmowi w Polsce. Solidarność z KPP! Deklaracja Partii Pracy Austrii, Wiedeń, 11 czerwca 2019 r.

Rząd i dwie izby parlamentarne w Polsce przygotowują obecnie przyjęcie ustawy, która zgodnie z nienaukową i rewizjonistyczną doktryną „totalitaryzmu” zawiera nowe represje wobec rewolucyjnego ruchu robotniczego. Celem jest całkowita delegalizacja organizacji i działań komunistycznych w Polsce. Po zakazie zgłaszania pogromów zorganizowanych przez polskich obywateli i udziału ich w zbrodniach podczas okupacji faszystowskiej, po próbie podporządkowania władzy sądowniczej większościowej partii PiS, stanowi to kolejny krok w kierunku budowy państwa autorytarnego i związanej z nim struktury, by uciskać własną ludność.

Zakaz mówienia o faktach jest wyrazem obecnych stosunków władzy, ale nie zmienia faktów historycznych.

Władze państwa polskiego przygotowują się do zrównania morderczego reżimu okupacyjnego niemieckiego hitlerowskiego faszyzmu 1939-1945 z czasem PRL 1944-1989 i ogólnie starają się umieścić faszyzm na tym samym poziomie, co socjalizm-komunizm. Takie podejście zawsze oznacza, że faszyzm powinien zostać zrehabilitowany, a socjalizm zdyskredytowany.

Faktem jest, że niemieccy naziści zamordowali sześć milionów obywateli polskich w latach 1939-1945, w tym Żydów, katolików i socjalistów/komunistów – tylko ZSRR i Chiny poniosły więcej ofiar w czasie II wojny światowej. Kolejne miliony ludzi różnych narodowości straciły życie w niemiecko-faszystowskich obozach koncentracyjnych i zagłady, które nazistowski reżim ustanowił na ziemiach polskich, wśród nich ponownie byli głównie Żydzi, ale także Romowie, homoseksualiści, antyfaszystowscy bojownicy ruchu oporu, prześladowani politycznie i inne grupy ofiar. W latach 1939-1945 istniał w Polsce kryminalny system terroru, który arbitralnie deportował, więził, torturował i mordował cywilów.

System ten był zwalczany przez polski, żydowski i komunistyczny opór, ostatecznie obalony przez Armię Czerwoną. 17 stycznia 1945 r. Armia Czerwona (wraz z 1 Armią Polską) wyzwoliła Warszawę od nazistów, 19 stycznia Kraków a 27 stycznia Auschwitz. Były to przesłanki do dalszej ofensywy na Niemcy i zdobycia na początku maja 1945 r. Berlina, w którym niemiecki faszyzm został pokonany i druga wojna światowa w Europie zakończyła się. Armia Czerwona i komunistyczne grupy oporu wyzwoliły w tym czasie większość Europy, ponieważ byli najbardziej zdeterminowanymi przeciwnikami faszyzmu.

Tak więc dzisiejsza niepodległa Polska zawdzięcza swoje wyzwolenie od faszyzmu hitlerowskiego zasadniczo historycznym zasługom socjalistycznego Związku Radzieckiego i niezliczonym ofiarom w szeregach zwycięskiej Armii Czerwonej.

Nowy polski projekt kodeksu chce postawić faszyzm i jego najbardziej gorzkiego przeciwnika na tym samym poziomie. Udaje, że nazistowski reżim terroru i ci, którzy wyzwolili od niego Europę, są nie do odróżnienia. Jest to niedopuszczalne i wysoce niemoralne, niehistoryczne zniekształcenie, które służy dezinformacji, analfabetyzmowi i podżeganiu ludzi – w realnych warunkach politycznych, do dalszego tłumienia polskich komunistów. Ich działalność a nawet samo istnienie teraz zasadniczo będzie uznawane za nielegalne. To także stanowi atak na podstawowe prawa obywatelskie.

Protestujemy przeciwko tej ustawie i oczekujemy starannego zbadania jej przez polski Trybunał Konstytucyjny oraz instytucje Unii Europejskiej, jednak nie mamy w tym względzie wielkich nadziei.

Antyfaszyzm i walka o świat bez kapitalistycznego wyzysku i ucisku bez imperialistycznych i faszystowskich wojen nie są zbrodniami. Protestujemy przeciwko wypaczeniu prawdy historycznej oraz niszczeniu antyfaszystowskich pomników w Polsce a także domagamy się uznania zasług Armii Czerwonej i komunistycznego ruchu oporu. Protestujemy przeciwko oszczerczej kampanii historycznej przeciwko Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która do tej pory była największym osiągnięciem polskiej klasy robotniczej.

Przede wszystkim jednak protestujemy przeciwko ciągłemu prześladowaniu Komunistycznej Partii Polski, która nosi dziedzictwo walki antyfaszystowskiej, wyzwolenia społecznego, marksistowskiego światopoglądu i internacjonalistycznej przyjaźni. Deklarujemy naszą pełną solidarność z KPP i jesteśmy przekonani, że nasi polscy towarzysze nie skapitulują przed represjami nacjonalistycznych, reakcyjnych i prawicowych sił ekstremistycznych. Walka trwa – ostateczne zwycięstwo socjalizmu na rzecz ludzkości jest nieuniknione.

Nie dla antykomunistycznych represji i wypaczenia historii!

O Polskę klasy robotniczej, bez ucisku i wyzysku!

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!

Brzask,17 czerwca 2019

 

Protest Socjalistycznej Partii Pracy Chorwacji

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji
Miramarska 23, 10000 Zagrzeb
Ambasador, Pan Andrzej Jasionowski

List protestacyjny 11 czerwca 2019 r.

Szanowny Panie Ambasadorze,

W ostatnich latach podjęto kilka prób ścigania Komunistycznej Partii Polski i te same represje zastosowano do likwidowania działań wszystkich „wywrotowych komunistów”. Polski rząd już ograniczył swobody, jeśli chodzi o strajki pracownicze oraz spotkania obywatelskie, a zakaz działania KPP dopełniłby wyczerpania takowych środków. Socjalistyczna Partia Pracy Chorwacji obserwuje bieżące działania antykomunistyczne, które wraz ze zmianą kodeksu karnego (art. 256) powodują zakaz działalności komunistycznej i stawiają karanie przestępstwa jako cel.

Prześladowanie komunistów jest częścią szerszej narodowej strategii, która wpisuje się w politykę UE, która poprzez konkretne prawa, propagandę, otwarcie utożsamia komunizm i faszyzm z dwiema twarzami totalitaryzmu.

Obrona Komunistycznej Partii Polski jest czymś więcej niż tylko obroną prawa do istnienia jednej partii. Jest to walka o zachowanie szerszych praw demokratycznych i pracowniczych, a także prawo do zmiany systemu społeczno-gospodarczego, który oczywiście nie może zaspokoić interesów szerszych warstw narodowych Polski.

Jako proletariaccy internacjonaliści, my, Socjalistyczna Partia Pracy Chorwacji, protestujemy przeciwko prześladowaniu towarzyszy z Komunistycznej Partii Polski oraz redaktora ich gazety „Brzask”.

Domagamy się natychmiastowego zaprzestania wszelkich środków egzekwowania tych przepisów prawnych, rehabilitacji i szacunku do ich członków oraz sympatyków!

Domagamy się natychmiastowego zatrzymania wszystkich oskarżeń przeciwko komunistom!

Dziękujemy za uwagę, z nadzieją na przekazanie naszego listu protestacyjnego rządowi Rzeczypospolitej Polskiej!

Z poważaniem,

Socjalistyczna Partia Pracy Chorwacji – Departament stosunków międzynarodowych

Kristofor Štokić

Brzask, 18 czerwca 2019

ZATRZYMAĆ KAMPANIĘ ANTYKOMUNISTYCZNĄ W POLSCE

Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii z wielkim niepokojem śledzi wydarzenia w Polsce i wyraża braterską, międzynarodową solidarność z towarzyszami z Komunistycznej Partii Polski ze zdecydowanym przekonaniem, że pomimo wszystkich przeszkód, zwycięstwo socjalizmu będzie nieuniknione.

Prześladowania antykomunistyczne w Polsce nabierają nowego rozpędu z powodu działań władz państwowych, które całkowicie kryminalizują każdą formę działalności komunistycznej, zmieniając polskie prawo karne. W rzeczywistości ta jednoznacznie antykomunistyczna kampania ma na celu delegalizację Komunistycznej Partii Polski.

Propozycja zmian prawnych w prawie karnym kontynuuje polityczne prześladowania, takie jak trwający od 3,5 roku proces członków Komunistycznej Partii Polski i redakcji „Brzasku”, pomimo że w styczniu zostali uniewinnieni od wszystkich zarzutów. Jednocześnie polskie władze nakładają inne przeszkody na działalność komunistyczną, a także otwarcie fałszują historię i niszczą wszystko związane z socjalistycznym dziedzictwem PRL.

Dla przypomnienia, burżuazyjne polskie władze zniszczyły 450 pomników zbudowanych podczas istnienia PRL, z których połowa była poświęcona Armii Czerwonej, która pokonała faszyzm.

Projekt nowelizacji związany ze zmianą prawa karnego, w tym zakaz działalności komunistycznej (art. 256), został przedstawiony zaledwie dziesięć dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przewiduje bardziej surowe i niedopuszczalne wyroki oraz szerszy zakres potencjalnie ukrytych przestępstw. Zmiany są liczne i obejmują 105 spośród 360 artykułów kodeksu. Rząd umiejętnie wykorzystał pedofilski skandal w szeregach kościoła katolickiego w Polsce, aby przedstawić go jako główny powód zmiany prawa karnego, chociaż w rzeczywistości tylko kilka poprawek naprawdę dotyczy zachowań przestępczych.

Nawet wśród polskich prawodawców dominują opinie, że zmiany w prawie karnym, naruszają konstytucję i prawa człowieka, a wszystkie instytucje, które mogą wpływać na odrzucenie zmian prawa karnego, są pod kontrolą burżuazyjnych struktur rządzących.
Po zmianach kodeksu karnego, komunizm jest utożsamiany z nazizmem i faszyzmem.

To druga tego typu próba w Polsce. Dziesięć lat temu rząd próbował zakazać symboliki komunistycznej, co spowodowało wewnętrzne i międzynarodowe protesty i doprowadziło do unieważnienia tej ustawy przez polski Trybunał Konstytucyjny. Nowa wersja prawa zabrania ideologii komunistycznej, symboli i innych treści (nagrań wideo i audio), a także posiadania jakiegokolwiek komunistycznego symbolu pod groźbą trzyletniej kary więzienia.

NKPJ wzywa do natychmiastowego zaprzestania wszystkich represji komunistów w Polsce!

Antykomunizm nie przejdzie!

Zapraszamy wszystkich komunistów, ludzi o wolnych sercach, antyfaszystów, lewicowców do wysłania listu protestacyjnego z Ambasady RP w Belgradzie, przy ul. Kneza Milosa 38, 11000 Belgrad lub e-mail: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Delegacja naszej partii złoży jutro, 13 czerwca 2019 roku. nasz list protestacyjny w Ambasadzie RP w Belgradzie.

Sekretariat NKPJ,
Belgrad, 12.06.2019.

Brzask, 19 czerwca 2019

Stanowisko Partii Komunistycznej z Włoch

W Polsce nacjonalistyczny rząd zmienia kodeks karny w celu zrównania komunizmu z nazizmem, zgodnie z zaciekłą antykomunistyczną kampanią rozpoczętą przez UE w imię walki z „totalitaryzmem”.

Komuniści w Polsce od lat cierpią prześladowania, które idą w parze z nieludzkimi działaniami, których celem jest zakaz strajków i mobilizacji pracowników. UE mówi o wolności, ale zna tylko wolność kapitału, rynków i władzy. UE, która atakuje komunistów, mruga do faszyzmu, tak jak na Ukrainie, gdzie wspierała dojście do władzy sił jawnie neonazistowskich.

Solidarność z polskimi towarzyszami.

Antykomunizm nie przejdzie.

Partito Comunista

Brzask, 20 czerwca 2019

Stanowisko Nowej Partii Komunistycznej Holandii i Ruchu Młodzieży Komunistycznej

Nowa Partia Komunistyczna Holandii i Ruch Młodzieży Komunistycznej potępiają kolejną próbę kryminalizacji komunizmu i myśli komunistycznej przez reakcyjny polski rząd. Od wielu lat polska burżuazja prowadzi antykomunistyczną kampanię mającą na celu delegalizację Komunistycznej Partii Polski.

Próba zmiany kodeksu karnego, która zrównywałaby komunizm z nazizmem i faszyzmem, jest po części rezultatem procesu przeciwko redakcji pisma „Brzask”, organu prasowego KPP. Zmiana w art. 256 kk doprowadziłaby do zakazania komunizmu i groziłaby komunistom karą pozbawienia wolności do lat 3.

Polska burżuazja stosuję tę kampanię w celu wymazania jakichkolwiek pozytywnych wspomnień o Polskiej Republice Ludowej. Czyni to ponieważ obawia się, że Polacy uciskani przez kapitalizm będą używać Polski Ludowej jako przykładu do kolejnego jej obalenia. Stąd biorą się ataki władzy przeciwko komunistom oraz ich partii, która prowadzi walkę przeciwko zgniłemu systemowi kapitalistycznemu.

Zniszczenie socjalizmu w Polsce przyniosło polskim robotnikom, rolnikom i młodym jedynie cierpienie, biedę, wyzysk i odrodzenie się faszyzmu. Na ironię zakrawa fakt, że polski rząd, który jawnie używa neonazistów i faszystów dla swoich nacjonalistycznych celów, stawia na równi komunistów z psami łańcuchowymi kapitału.

My, holenderscy komuniści, deklarujemy solidarność z naszymi polskimi towarzyszami. Domagamy się, by reakcyjny polski rząd zaprzestał prześladowań komunistów i zakończył antykomunistyczną kampanię.

Brzask, 23 czerwca 2019

Pikieta w obronie komunistów polskich przed polską ambasadą w Paryżu

21 czerwca przed polską ambasadą w Paryżu odbyła się pikieta przeciwko represjom wobec komunistów w Polsce i zmianie prawa kryminalizującej komunizm. Protest zorganizował Biegun Odbudowy Komunistycznej we Francji (PRCF). W pikiecie wzięli udział również polscy komuniści mieszkający w Paryżu. Uczestnicy wyrażali poparcie dla Komunistycznej Partii Polski.

Podczas pikiety przemawiał Georges Gastaud – lider PRCF, określił działania polskich władz jako niedemokratyczne i wymierzone w tych, którzy kwestionują system kapitalistyczny. Podkreślił, że Unia Europejska milcząco akceptuje represje polityczne w Polsce.

Mówcy przypominali, że kryminalizacja idei komunistycznych w Polsce wiąże się z tendencją do wybielania faszystów i przepisywania historii. Podobne procesy postępują również w innych krajach UE, czy na Ukrainie.

Brzask, 25 czerwca 2019

Protest w obronie polskich komunistów w Brukseli

Protest przeciwko nowemu antykomunistycznemu prawu w Polsce odbył się 24 czerwca przed polską ambasadą w Brukseli. Uczestnicy protestu zorganizowanego przez Komunistyczną Partię Belgii (PCB) wyrażali solidarność z represjonowanymi komunistami w Polsce.

Odczytano międzynarodowy apel przeciwko prześladowaniom politycznym wobec Komunistycznej Partii Polski oraz nowelizacji polskiego kodeksu karnego zrównującej komunizm z faszyzmem i nazizmem.

Brzask, 27 czerwca 2019

Wyrazy poparcia dla KPP od Partii Pracy Austrii i Komunistycznej Młodzieży Austrii

Poparcie dla Komunistycznej Partii Polski w walce z antykomunistycznymi represjami po raz kolejny wyraziły Partia Pracy Austrii (PdA) oraz Komunistyczna Młodzież Austrii (KJO).

19 czerwca przed polską ambasadą w Wiedniu odbyła się pikieta przeciwko represjom politycznym w Polsce. Tibor Zenker, przewodniczący PdA potępił działania polskich władz opierających się na ideologii katolickiego fundamentalizmu, autorytaryzmu i kapitalizmu. Dodał, że Unia Europejska przyzwala na represje wobec komunistów.

Potępił zrównywanie komunizmu z faszyzmem jako fałszowanie historii. Dodał, że nie może być znaku równości między ludobójczą polityką nazistów, a komunistami, którzy wyzwolili Europę od faszyzmu. Wyraził też nadzieję, iż wysiłki zmierzające do delegalizacji KPP nie przyniosą skutku, a Polacy będą mogli korzystać z wolności słowa i walczyć o zmianę systemu.

PdA i KJO już wcześniej wystąpiły w obronie polskich komunistów, przesyłając listy poparcia dla protestujących w Polsce przeciwko zmianie art. 256 kodeksu karnego.

Brzask, 29 czerwca 2019

Pikieta w obronie polskich komunistów w Meksyku

W międzynarodowej akcji w obronie KPP udział wzięła także Komunistyczna Partia Meksyku (PCM), która 12 czerwca w mieście Meksyk zorganizowała pikietę pod ambasadą RP. Zebrani wyrażali sprzeciw wobec antykomunistycznych represji w Polsce. Ambasadorowi przekazali list protestacyjny potępiający prześladowania komunistów oraz kryminalizowanie propagowania idei komunistycznych w Polsce.

“Komunizm od samego początku stanowi siłę reprezentującą interesy klasy pracującej, a także konsekwentną walkę o wolność i demokrację. Doprowadził również do pokonania nazizmu w czasie II wojny światowej. PCM potępia więc wszystkie próby kryminalizowania komunizmu przez siły burżuazyjne” – napisali autorzy listu.

Zwrócili oni uwagę również na fałszowanie historii Polski oraz oczernianie komunistów, w które włączyły się zarówno siły prawicowe, jak i socjaldemokraci.

Brzask, 3 lipca 2019

Czeski Komunistyczny Związek Młodzieży (KSM) wystąpił przeciwko represjonowaniu komunistów w Polsce

12 czerwca zorganizował przed polską ambasadą w Pradze pikietę przeciwko zmianie kodeksu karnego, wprowadzającej kryminalizowanie propagowania komunizmu. Podczas demonstracji zbierano podpisy pod listem protestacyjnym. Domagano się zaprzestania antykomunistycznych represji, potępiono zrównywanie komunizmu z faszyzmem i nazizmem. Czesi zaapelowali także do innych partii komunistycznych o wsparcie międzynarodowej kampanii solidarności z KPP.

Kilkanaście lat temu młodzi czescy towarzysze sami także doświadczyli represji. W 2006 roku KSM został zdelegalizowany. Międzynarodowy ruch komunistyczny odpowiedział wówczas ogólnoświatową kampanią protestacyjną. Solidarność z KSM wyraziła między innymi KPP. W Warszawie, przed czeską ambasadą odbyło się wówczas kilka pikiet. Po długim procesie sądowym decyzja o delegalizacji KSM została uznana za bezprawną i unieważniona.

Brzask, 7 lipca 2019

Wspólne stanowisko 6 francuskich organizacji komunistycznych

Nie dla zakazu działalności partii komunistycznej w Polsce

Nasze organizacje komunistyczne zwracają się do władz Rzeczypospolitej Polskiej z wyrazem protestu przeciwko mnożącym się w Polsce działaniom antykomunistycznym, zmierzającym do kryminalizacji ideologii i użycia symboli komunistycznych, przejawiającym się w niszczeniu pomników ku czci radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli, a w końcu zmierzającym do zakazania działalności Komunistycznej Partii Polski.

Zrównanie komunizmu z faszyzmem jest antyhistoryczną potwornością. Jak pokazują to dobitnie walki toczone w XX wieku, komunizm był pierwszym celem faszyzmu i jego głównym przeciwnikiem. Któż może negować wkład ZSRR, państwa komunistycznego, w wyzwolenie Polski i ofiarę 600 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległych na terenach Polski aby powstrzymać hitlerowskie ludobójstwo i odbudować niepodległość Polski?

Mimo to, władze polskie intensyfikują swoją antykomunistyczną kampanię, wspierane w jej prowadzeniu przez fakt, iż Unia Europejska uczyniła z antykomunizmu swoją oficjalną ideologię, prześladując redakcję czasopisma „Brzask” i zmierzając do delegalizacji Komunistycznej Partii Polski. Przypomnijmy, że prześladowania te, które rozpoczęły się dziesięć lat temu wraz z próbą wprowadzenia zakazu używania komunistycznej symboliki, zablokowaną przez Trybunał Konstytucyjny w 2011 r. w następstwie licznych protestów w kraju i za granicą. W lutym bieżącego roku, po trzech latach procesu przeciwko kierownictwu KPP i redakcji „Brzasku” zarzuty zostały oddalone (Nie zamyka to sprawy, gdyż prokuratura wystąpiła z wnioskiem apelacyjnym – przyp. red.).
Rząd polski, wprowadzając poprawkę do art. 25 kodeksu karnego, stara się zakazać propagowania ideologii komunistycznej, zrównując komunizm z faszyzmem przy użyciu falsyfikującego terminu „totalitaryzm”.

Z naszego punktu widzenia jedyny „totalitaryzm”, który ma znaczenie, to ten, który utrwala dyktaturę klasy wyzyskiwaczy nad milionami pracowników, to kapitalizm!

Reakcyjne stanowisko rządu polskiego w stosunku do praw kobiet, w odniesieniu do imigracji, usiłowanie podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości, ograniczanie wolności prasy są demaskowane regularnie przez międzynarodowy ruch komunistyczny. Nasi towarzysze z Komunistycznej Partii Polski prowadzą przeciwko tej polityce modelową walkę, wskazując na związki pomiędzy polskimi kapitalistami i Unią Europejską, Bronią odważnie pamięci po socjalistycznej przeszłości, o czasach gdy fabryki pracowały, gdy nie było bezrobocia ani nędzy, przeciwko fałszowaniu historii.

Francuskie organizacje komunistyczne wyrażają całkowita solidarność i wsparcie dla komunistów polskich i domagają zaprzestania ich represjonowania.

Jesteśmy przekonani, że naród polski nie będzie dłużej tolerował zamachów na swobody demokratyczne, które wpisują się w reakcyjną politykę prowadzoną wbrew jego interesom.

Apelujemy do sił postępu, tak w Polsce, jak i w Europie, aby zwalczały antykomunistyczne prawa, które – jak to pokazuje historia – otwierają drogę do faszystowskiego barbarzyństwa.

Czerwiec 2019 r.
ANC – Krajowe Stowarzyszenie Komunistów
CC Polex – Kolektyw Komunistyczny POLEX
PRCF – Biegun Odbudowy Komunistycznej we Francji
RC – Zgromadzenie Komunistyczne
PCRF – Rewolucyjna Partia Komunistów Francji
Sieć na rzecz Odbudowy PCF

Brzask, 18 lipca 2019

Pikieta przeciwko nowelizacji art. 256 Kodeksu Karnego

12 czerwca pod Sejmem w Warszawie odbyła się pikieta przeciwko nowelizacji art. 256 kodeksu karnego, która penalizuje działalność komunistyczną, a nawet samo posiadanie symboli czy innych komunistycznych. Akcję zorganizowano w ramach kampanii Historia Czerwona. Uczestniczyła w niej także Komunistyczna Partia Polski.

W pierwszym wystąpieniu Piotr Ciszewski z kampanii Historia Czerwona stwierdził, że nowelizacja kodeksu karnego zagraża swobodzie działalności politycznej i wolności wyrażania poglądów. Dodał, że pretekst, pod którym znowelizowano art. 256, czyli walka z faszyzmem, jest fałszywy, ponieważ władze gdyby chciały mogłyby rozbić ruch faszystowski na podstawie dotychczasowego prawa, tymczasem go wspierają.

Przedstawicielka Komunistycznej Partii Polski powiedziała, że artykuł 256 kk jest narzędziem walki politycznej. Przypomniała, że artykuł ten został zmieniony 10 lat temu, gdy próbowano zakazać symboliki komunistycznej, jednak wówczas zmiany te zablokował Trybunał Konstytucyjny. Obecna nowelizacja to dalsze zaostrzanie prawa poprzez wymienienie komunizmu wśród systemów totalitarnych, na równi z faszyzmem i nazizmem, dodanie zakazu propagowania ideologii czy symboliki, a nawet posiadania druków czy innych przedmiotów z powyższą treścią oraz podniesienie kary z 2 do 3 lat więzienia.

Przedstawicielka KPP opowiedziała także o procesie, jaki został wytoczony członkom redakcji pisma ”Brzask” przy wykorzystaniu obecnego brzmienia artykułu 256. Proces trwa już 3,5 roku, obecnie jest na etapie apelacji złożonej przez prokuraturę od wyroku uniewinniającego wydanego w styczniu przez sąd w Dąbrowie Górniczej.

Na zakończenie przemawiająca zwróciła uwagę, że protesty przeciwko antykomunistycznemu prawu mają miejsce nie tylko w Warszawie.
W Atenach i Pradze pikietowano pod polskimi ambasadami, do kilku innych placówek dyplomatycznych przesłano listy protestacyjne. W trakcie pikiety pod Sejmem odczytano fragmenty listów wystosowanych w związku z nowelizacją art. 256 kk przez zagraniczne partie i organizacje młodzieżowe.

Demonstrujący zapowiedzieli, że jeśli nowe prawo wejdzie w życie, będą organizować dalsze protesty.

red.

NIE dla represji za poglądy, nie dla nowelizacji art. 256 KK – protest pod Sejmem! Dzisiaj!

Zapraszamy na ul. Wiejską 4/6/8 w Warszawie na protest organizowany przez Kampanię Czerwoną – „NIE dla represji za poglądy, nie dla nowelizacji art. 256 KK!” – dzisiaj o godz. 18:00. Bądźmy tam razem! Wyraźmy sprzeciw wobec drastycznemu ograniczaniu wolności słowa i sumienia w Polsce!

Jak piszą organizatorzy protestu, przyjęcie poprawki 88

oznacza zagrożenie dla demokracji i kryminalizowanie propagowania idei lewicowych, z których każdą władza będzie mogła uznać za „komunizm”, a nowe prawo stanowi również zagrożenie dla wszelkich lewicowych ruchów protestu, czy organizacji społecznych

O skandalicznej i antywolnościowej poprawce 88, nowelizującej art. 256 Kodeksu Karnego, która penalizuje głoszenie poglądów komunistycznych (sic!) pisaliśmy tydzień temu w artykule NIE dla antywolnościowej poprawki 88!

Gdyby jednak komuś nie udało się dotrzeć na protest, będzie transmisja na żywo na Facebooku:

Na świecie pojawiły się już pierwsze głosy poparcia i solidarności z Komunistyczną Partią Polski a także w obronie wolności słowa i sumienia w Polsce

Anti-communist persecution in Poland intensifies as the state authorities attempt to criminalize the communist activity by changes of the penal code. This is an element of the anti-communist campaign aimed at banning the Communist Party of Poland. The legal changes are also a part of the persecution such as a trial of the members of the CPP and the „Brzask” editorial board, lasting for about 3,5 years, despite the fact that the court on January declared them as innocent. At the same time the Polish authorities raise other obstacles to the communist activity as well as falsifying the history and destroying anything connected with communism and the Peoples’ Poland.

A perseguição anti-comunista intensifica-se na Polónia agora que as autoridades estatais tentam criminalizar a actividade comunista através de mudanças no código penal. Isto é um elemento da campanha anti-comunista com o objectivo de banir (ilegalizar) o Partido Comunista da Polónia. As mudanças na lei são também parte da perseguição tal como tem sido o julgamento dos camaradas do PC da Polónia e da redacção editorial do “Brzask”, que dura há 3 anos e meio, apesar da decisão do tribunal em Janeiro de declará-los inocentes. Ao mesmo tempo as autoridades polacas impõem outros obstáculos à actividade política comunista assim como falsificam a história e destroem tudo o que esteja ligado ao comunismo e à Polónia Popular.

The amendments to the penal code, including the ban of communist activity (article 256) were made just 10 days before the elections to the European Parliament. They mean heavier, unacceptable punishments and widening scope of punishable crimes. The changes are numerous and concern 105 out of 360 articles of the code. The government presented the changes as a reaction on the paedophilia scandal among the Catholic priests and related to this crime. However, just a few amendments concern it.

As emendas ao código penal, que incluem a proibição da actividade comunista (artigo 256), foram feitas apenas 10 dias antes das últimas eleições para o Parlamento Europeu. Elas significam castigos mais pesados e inaceitáveis e o alargar do âmbito dos crimes puníveis. As mudanças são numerosas e dizem respeito a 105 dos 360 artigos do código. O governo apresentou as mudanças como uma reacção ao escândalo de pedofilia entre os padres católicos e relacionado com este crime. Contudo, apenas algumas emendas dizem respeito a isso.

The reactionary changes have been proceded very hastily. On the 14th of May, the project was sent by the government to the parliament. The next day the Sejm (the lower chamber) started the legislative procedure and on 16th of May, it was voted and passed by the Sejm. Later it was passed to the upper chamber – Senate, which added further 43 amendments, and now returns to be voted in Sejm. The government has the majority in both chambers so it would not have any problems with passing the amendments. Next, the new law should be signed by the president. There is a widespread opinion of lawyers that changes of the code violate the constitution and human rights. However, the Constitutional Court is currently controlled by the judges nominated by the government.

As mudanças reaccionárias estão a ser tramitadas de forma acelerada. No dia 14 de Maio o projecto foi enviado do governo para o parlamento. No dia seguinte o Sejm (a câmara de deputados) começou o procedimento legislativo e no dia 16 de Maio o projecto foi votado e passou no Sejm. Mais tarde passou na câmara alta – o senado – que acrescentou umas 43 emendas adicionais e agora volta para ser votado no Sejm. O governo tem maioria em ambas as câmaras de forma que não teria problemas em passar as emendas. Depois, a nova lei deveria ser promulgada pelo presidente. Existe uma opinião generalizada dos advogados que as mudanças do código violam a constituição e os direitos humanos. Contudo, o Tribunal Constitucional está neste momento controlado por juízes nomeados pelo governo.

Amended article 256* bans communism and equates it with Nazism and fascism. Previously it penalised the promotion of the „fascist or other totalitarian systems of the state”. 10 years ago there was already an attempt to ban the communist symbols with the same article, it was met with internal and international protests and in 2011 it was cancelled by the Constitutional Court. However, in recent years the law was used very widely as shows the history of the trial of the CPP and „Brzask”. The new version of the law bans the ideology, symbols or any other contents (prints, recordings), as well as presentation and possession of any symbol of this content. The new code also increases the penalty from 2 to 3 years of imprisonment.

O artigo 256 emendado* proíbe o comunismo e coloca-o ao mesmo nível que o nazismo e o fascismo. Anteriormente o mesmo artigo penalizava a promoção de “sistemas de Estado fascistas ou outros totalitários”. 10 anos atrás já houve uma tentativa de proibir os símbolos comunistas com o mesmo artigo. Essa tentativa foi enfrentada com protestos internos e internacionais e em 2011 foi cancelada pelo Tribunal Constitucional. Contudo em anos recentes esta lei foi usada abundantemente como mostra a história do julgamento do PC da Polónia e do “Brzask”. A nova versão da lei proíbe a ideologia, os símbolos e outros conteúdos (impressões, gravações), assim como a apresentação e a posse de qualquer símbolo com este conteúdo. O novo código aumenta também a pena de 2 para 3 anos de prisão.

We demand all the prosecutions against the communists to be stopped immediately.

We call the communist parties to oppose the anti-communist campaign and penalization of communist ideas in Poland.

We ask you to organize the international protests in front of Polish embassies or send protest letters, preferably on the 12th of June, when the new law is planned to be finally passed by the parliament.

*We include the new version of the article which bans the communist activity in Poland:

Nós exigimos que todos os processos judiciais contra os comunistas parem imediatamente.

Nós apelamos aos partidos comunistas para se oporem à campanha anti-comunista e à penalização das ideias comunistas na Polónia.

Nós pedimos a vocês para organizarem protestos internacionais em frente das embaixadas polacas e para enviar cartas de protesto, de preferência até 12 de Junho quando a lei está planeada para finalmente passar no parlamento.

“Art 256

1. Who publicly promotes Nazi, communist, fascist or other totalitarian state system or calls for hatred on the basis of national, ethnic, racial or denominational differences, or because of lack of a religious denomination, is subjected to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years.
1a. The same punishment is imposed on who publicly propagates nazi, communist and fascist ideologies or an ideology calling for use of violence to influence political or social life.
2. The same penalty shall be imposed on anyone who, for the purpose of dissemination, produces, records or imports, acquires, sells, offers, stores, holds, presents, transports or transmits a print, recording or other object containing the content specified in § 1 or 1a or which is the carrier of the Nazi, communist, fascist or other totalitarian symbolism, used in a way that propagates the content.

*Artigo 256

1. Quem publicamente promover os sistemas de Estado nazi, comunista, fascista e outros totalitários ou apelar ao ódio sobre a base de diferenças de carácter nacional, étnico, racial ou religioso ou pela falta de religião está sujeito à pena de privação da liberdade até 3 anos.
1a. A mesma punição é imposta a quem publicamente propagar as ideologias nazi, comunista, fascista ou uma ideologia apelando ao uso da violência para influenciar a vida política ou social.
2. A mesma pena será imposta em qualquer pessoa que, com o propósito de propagação, produz, grava ou importa, adquire, vende, oferece, armazena, mantém na sua posse, apresenta, transporta ou transmite uma impressão, gravação ou outro objecto que contém o conteúdo especificado na alínea 1 ou que é portador de símbolos de carácter nazi, comunista, fascista ou outros totalitários, usados de uma forma que propaguem o seu conteúdo.

Pelo Anti-Imperialismo

Si intensifica nei paesi dell’UE la persecuzione anticomunista con nuovi strumenti e modifiche legislative che mirano a mettere al bando l’ideologia, l’organizzazione e l’attività comunista. Lettonia, Lituania, Estonia, Romania, Ungheria, Moldavia, Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina hanno già in vigore una legislazione che mette fuorilegge ogni forma di organizzazione, propaganda e attività comunista o pone pesanti limitazioni all’esistenza dei partiti comunisti, promuove la persecuzione, l’azione penale e la condanna dei comunisti, divieti dei simboli e nomi comunisti, ecc.

In questi giorni, le autorità polacche stanno procedendo ad una modifica del codice penale che esplicita l’equiparazione del comunismo con il nazifascismo sulla scia delle varie risoluzioni del Parlamento Europeo, come quelle del 2006 e del 2009 fino all’istituzione da parte dell’Unione Europea della “Giornata europea di ricordo delle vittime dei regimi totalitari” il 23 agosto di ogni anno. A dimostrazione di come la persecuzione anticomunista vada di pari passo con le politiche antipopolari e la promozione della reazione ad ogni livello.

I comunisti polacchi da anni subiscono la persecuzione giudiziaria, con un processo a carico di membri del KPP e del comitato editoriale del loro giornale “Brzask”, durato circa 3 anni e mezzo (conclusosi con l’assoluzione) e altri ostacoli all’attività comunista, attraverso la falsificazione della storia e la manipolazione della memoria collettiva fino all’azione di decomunistizzazione attraverso la distruzione di monumenti e la cancellazione della toponomastica riferita al comunismo, alla Polonia Popolare, alla Resistenza antifascista e all’Armata Rossa. Emblematica fu l’anno scorso l’irruzione della polizia all’Università di Szczecin per interrompere una conferenza scientifica su Marx in occasione del bicentenario della sua nascita.

Secondo quando denunciato dal Partito Comunista Polacco (KPP), membro della Iniziativa Comunista Europea, i cambiamenti reazionari della legislazione stanno procedendo molto rapidamente. Il 14 maggio, il progetto è stato inviato dal governo al parlamento. Il giorno successivo la Sejm (la camera bassa) ha avviato la procedura legislativa e il 16 maggio è stato approvato. Successivamente è passato alla camera alta – Senato, che ha aggiunto ulteriori 43 emendamenti, e ora ritorna alla Sejm per esser votato. Il governo – guidato dal Partito nazionalista di destra Diritto e Giustizia (PiSlegato alla Chiesa Cattolica – ha la maggioranza in entrambe le camere, quindi non avrà problemi con il passaggio degli emendamenti. Il parlamento si appresta ad approvare definitivamente il progetto il prossimo 12 giugno.

In particolare, la modifica dell’articolo 256 mette al bando il comunismo e lo equipara al nazismo e il fascismo. In precedenza puniva la promozione del “sistema fascista o di altri sistemi totalitari dello stato“; 10 anni fa c’era già stato un tentativo di mettere al bando i simboli comunisti con lo stesso articolo, ma venne accolto con proteste interne e internazionali e nel 2011 fu annullato dalla Corte costituzionale. Tuttavia, negli ultimi anni la legge è stata utilizzata in modo molto ampio, come dimostra la storia del processo al KPP e “Brzask” in cui l’accusa si basava su un articolo dedicato all’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, nel quale si parlava della necessità della rivoluzione sociale. Il Pubblico Ministero, sottoposto al Ministro degli Interni, in quella occasione avanzò lo schema dell’equiparazione tra comunismo e fascismo sotto il titolo di “totalitarismo”.

Nonostante non abbia avuto successo nell’aule di tribunale, la campagna anticomunista del governo reazionario (con l’appoggio anche dell’opposizione liberale), al servizio della borghesia polacca, ha portato quindi a nuova versione della legge che vieta l’ideologia, l’attività, i simboli o qualsiasi altro contenuto (stampe, registrazioni), così come la presentazione, la propaganda e il possesso di qualsiasi simbolo e materiale di contenuto comunista. Il nuovo codice aumenta anche le pene da 2 a 3 anni di reclusione.

In una intervista dello scorso anno, Beata Karon, dirigente del KPP, dichiarava che «l’obiettivo di questa campagna è proibire l’attività rivoluzionaria perché offre un’alternativa ai vuoti slogan del partito di governo. Il KPP è l’unico partito marxista di orientamento chiaramente di classe. È per questo che cercano di bandirlo. È parte di un progetto più ampio di limitazione delle libertà. La legislazione lavorativa polacca, ad esempio, è stata modificata per rendere quasi impossibili gli scioperi legali, attraverso ostacoli burocratici. Inoltre la legge sulle riunioni si è fatta più restrittiva, ostacolando l’organizzazione delle proteste[…] La maggioranza del popolo non è anticomunista. Coloro che hanno vissuto ai tempi del socialismo ricordano le conquiste sociali, maggiori livelli di vita e prospettive per la classe lavoratrice, senza disoccupazione e senza preoccupazione di avere un alloggio. È per questo che la propaganda anticomunista è diretta principalmente ai giovani attraverso le scuole e centri di propaganda come l’Istituto della Memoria Nazionale (IPN)».

«[…] La persecuzione – prosegue – riflette anche l’ideologia anticomunista dominante nei paesi dell’UE. Non è un caso che questo accada mentre l’Unione Europea adotta una politica di distorsione della storia del continente, ad esempio, annunciando che il comunismo è equiparabile al nazismo. Le istituzioni europee promuovono, ad esempio, il ricordo delle “vittime dei totalitarismi” marcando il comunismo come uno di essi. Inoltre cancella il ruolo del comunismo nella lotta contro il fascismo e la vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Questo avviene in un momento in cui il neofascismo è in crescita e l’Europa sta soffrendo la crisi del capitalismo. L’anticomunismo è una delle forme di difesa del capitalismo e l’appoggio all’ultradestra anticomunista è una misura di sicurezza per i capitalisti. […]»

«La Polonia – conclude – è uno Stato capitalista che recentemente ha limitato le libertà che la società ha conquistato dopo le lotte sociali […] L’attuale primo ministro, Mateusz Morawiechi, che è stato per molto tempo manager di grandi banche, rappresenta gli interessi del settore finanziario. Il suo principale obiettivo è assicurare le istituzioni internazionali che la Polonia non danneggerà i monopoli transnazionali.»

La Riscossa

red.

NIE dla antywolnościowej poprawki 88!

Tylnymi drzwiami w cieniu afery pedofilii w Kościele prawicowi posłowie w Sejmie przegłosowali haniebną poprawkę 88, drastycznie ograniczają wolność słowa i sumienia.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3451) wpłynął do prac w parlamencie polskim 14 maja b.r. Już 3 dni później trafił do Senatu, gdzie zatwierdzono (24 maja) antywolnościową poprawkę 88. 20 maja nowelizacja ustawy trafiła na biurko Prezydenta do podpisu. Projekt powstał w związku z nagłośnioną aferą pedofilii w Kościele i tuszowania tego rodzaju przestępstw przez struktury kościelne. Nowela tej ustawy jest szeroko krytykowana przez środowiska prawnicze („źle napisana”, „bubel prawny”, „odejście od filozofii kary jako narzędzia resocjalizacyjnego i straszącego na rzecz represji”). Ustawa ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia.

Konstytucyjnie zaś w Polsce komunizm nie jest zakazany, o czym pisaliśmy rok temu w artykule „KPP – ostatnim szańcem obrony wolności„. Zakazane jest odwoływanie się do totalitarnych metod i praktyk działania.

Majowy projekt rządowy nowelizujący Kodeks Karny, który ogranicza wolność słowa i sumienia, dowodzi nie tylko o szaleństwie polskiej prawicy na punkcie komunistów. To jest mocne uderzenie w polską partię komunistyczną, która legalnie działa we wszystkich obszarach na terenie Polski. Dzięki nowelizacji art. 256 spełni się mokry sen fanatyków o delegalizacji Komunistycznej Partii Polski, a jej delegalizacja będzie precedensem do późniejszych, kolejnych delegalizacji innych partii politycznych. Na pierwszym froncie prześladowań i wyjęcia spod prawa są komuniści, za nimi zdelegalizuje się całą lewicę, a następnie Platformę Obywatelską i liberałów.

Przypomnijmy opinię Trybunału Konstytucyjnego z 6 kwietnia 2010 r.:

…znaczenie wolności wyrażania poglądów oraz rozpowszechniania informacji, zagwarantowanej w art. 54 ust. 1 Konstytucji. Powołał się na wyrok Trybunału z 23 marca 2006 r. w sprawie K 4/06 (OTK ZU nr 3/A/2006, poz. 32), w którym Trybunał stwierdził, że „(…) swoboda wypowiedzi jest jednym z fundamentów społeczeństwa demokratycznego, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostki. Swoboda ta nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne”. Następnie wnioskodawca zauważył, że kryminalizacja sfery wypowiedzi może wywierać negatywne skutki z punktu widzenia debaty publicznej i w szczególności wpływać hamująco na jej prowadzenie.

Co więcej majowa nowelizacja art. 256 Kodeksu Karnego ma wciąż jedną wadę (o której ongiś wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny): Nieokreśloność

stanowić może bowiem zagrożenie dla wolności słowa. Nieokreśloność ta skutkować może kryminalizacją takich wypowiedzi i zachowań, które są ekspresją poglądów chronioną na podstawie art. 54 ust. 1 Konstytucji.

Dnia 9 października 2002 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował Komunistyczną Partię Polski jako partię polityczną, która została wpisana do krajowego rejestru Państwowej Komisji Wyborczej. Rokrocznie uczciwie i otwarcie KPP składa swoje sprawozdania finansowe i nigdy nie miała żadnych problemów ani zaległości. Komunistyczna Partia Polski powstała na gruzach zlikwidowanego Związku Komunistów „Proletariat”, uwzględniając (po decyzji o delegalizacji ZKP wraz z jej uzasadnieniem) obowiązujące ramy prawne i koncentrując się na propagowaniu komunizmu nietotalitarnego (tj. propagowanie komunizmu, które nie łączy się z propagowaniem totalitaryzmu).

W związku z legalnością KPP (która nie powinna podlegać dyskusji) symbole komunistyczne, wpisane do Statutu Partii, czyli godło, sztandar i nazwa, podlegają ochronie prawnej znaków i symboli na podstawie ustawy o partiach politycznych.

Komunistyczna Partia Polski ponadto spełnia wszystkie stawiane wymogi i standardy, które nakłada na nią ustawa o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz.604), toteż przysługują jej takie same prawa, jak każdej innej partii politycznej. KPP jest partią polityczną równą w prawach wobec wszystkich innych podmiotów politycznych.

Co do symboli komunistycznych, te podlegają ustawowej ochronie prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych, albowiem art. 17 tejże ustawy stwierdza jednoznacznie:

Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii politycznej zgłoszonej do ewidencji w sposób określony w art. 11 korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych.

W związku z tym, że sierp i młot, czerwony sztandar, sama nazwa Partii i jej skrót podlegają ustawowej ochronie prawnej jako dobra osobiste, Komunistyczna Partia Polski jest jednym z ostatnich szańcem obrony wolności słowa i sumienia. Najpierw przyszli po komunistów, a na końcu po mnie, kiedy nie było nikogo, kto mógłby stanąć w mojej obronie… – stwierdził gorzko Martin Niemöller w czasach Trzeciej Rzeszy.

Komunistyczna Partia Polski sprzeciwia się ograniczaniu wolności słowa i sumienia w Polsce i wyraża protest przeciwko antywolnościowej poprawce 88, dotyczącej nowelizacji art. 256 Kodeksu Karnego.

red.