Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

175. rocznica wydania Manifestu Komunistycznego

Opublikowano:

Kategoria: Działalność Partii

175. rocznica wydania Manifestu Komunistycznego

175 lat temu, 21 lutego 1848 roku został opublikowany „Manifest Komunistyczny”. „Manifest powstał dla robotniczej organizacji – Związku Sprawiedliwych, przekształconego w 1847 r. w Związek Komunistów.

5 lat temu nasi działacze w Warszawie, w 170. rocznicę opublikowali manifest warszawski, który jest dostępny TUTAJ.

Dzieło powstałe w połowie XIX wieku pozostaje nadal aktualne, a wiele jego fragmentów, jak opis globalnego systemu kapitalistycznego, zyskało jeszcze większe znaczenie, Autorzy broszury – Karol Marks i Fryderyk Engels trafnie przewidzieli wiele procesów społecznych, w tym przejście od systemu feudalnego do kapitalistycznego, opartego na prywatnej własności środków produkcji.

„Manifest Komunistyczny” zawiera zwięzłą analizę systemu klasowego oraz przedstawia zasady socjalizmu naukowego. Po raz pierwszy stwierdzono, że do rewolucji może doprowadzić jedynie zorganizowana klasa robotnicza. Autorzy odrzucili projekty socjalizmu utopijnego, opierającego się na reformowaniu systemu przez oświecone jednostki.

Przedstawiona w broszurze wizja nowego ustroju była bardzo ogólna. Marks i Engels postulowali przede wszystkim zniesienie prywatnej własności środków produkcji oraz wywłaszczenie wielkich właścicieli ziemskich.

Marks i Engels w „Manifeście” przedstawili również zasady rozwoju historii opartej na sprzecznościach klasowych.