Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

5 maja: w 200. rocznicę urodzin Karola Marksa

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Dokładnie 200 lat temu – 5 maja 1818 roku urodził się twórca socjalizmu naukowego – Karol Marks. 170 lat temu – wraz z Fryderykiem Engelsem wydali Manifest Partii Komunistycznej (21 lutego 1848 r.). 

Jego nauki socjologiczne, ekonomiczne oraz filozoficzne, pomimo upływu czasu, wciąż pozostają aktualne. Był pierwszym z autorów, który sformułował kompleksową krytykę rodzącego się właśnie kapitalizmu, a także teorię klas oraz ich walki. Sprawdziły się jego przewidywania, że kapitalizm doprowadzi do coraz większego zróżnicowania dochodów i rosnących dysproporcji społecznych. Historia potwierdziła również jego teorie o utowarowieniu coraz większej ilości dziedzin życia. 

Idee Karola Marksa pozostają ważne na wielu poziomach. Był jednym z pierwszych myślicieli, którzy zauważyli, że nie chodzi jedynie o opisanie świata, lecz również zmianę niesprawiedliwych stosunków społecznych. W przeciwieństwie do wcześniejszych socjalistów utopijnych, Marks stwierdził, że to klasa robotnicza będzie motorem tych zmian i ona musi wystąpić przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi.

Wydany w 1848 roku “Manifest Komunistyczny”, napisany przez Marksa wspólnie z Fryderykiem Engelsem, pozostaje jednym z najważniejszych tekstów w historii ludzkości. „Widmo” krążące nad Europą i światem wciąż straszy wyzyskiwaczy, ponieważ idee Marksa inspirują kolejne pokolenia rewolucjonistów.

Warszawska grupa towarzyszy z naszej Partii, przepracowała i ogłosiła manifest polskich komunistów w inspiracji i w szacunku do manifestu londyńskiego. Manifest ten jest skierowany do prostego człowieka, choć został opracowany na podstawie Manifestu z 1848 r. oraz Programu naszej Partii.

MANIFEST POLSKICH KOMUNISTÓW

red.