Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Walka z antykomunizmem trwa!

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


28 lutego 2018 r. Europejska Inicjatywa Komunistyczna wydała oświadczenie, które dodaje nam odwagi i energii w kontynuowaniu walki z polskim szaleństwem antykomunistycznym. Gesty poparcia i solidarności płynące od towarzyszy i towarzyszek z krajów Europy i świata są dla nas bardzo ważne. Zapowiedź o kolejnych protestach w obronie nas i naszej Partii, Wasza nieustępliwość i solidarność, najlepiej charakteryzują międzynarodowy ruch komunistyczny. Zawsze i wszędzie razem! Do samego końca!

OŚWIADCZENIE EUROPEJSKIEJ INICJATYWY KOMUNISTYCZNEJ KLIKNIJ TUTAJ

Na rozprawie 1 marca utwierdziliśmy się w przekonaniu, że nasi oprawcy szukają wyłomu, jakiegoś pretekstu do delegalizacji naszej Partii, mimo stosowania kuriozalnych i głupich argumentów, z którymi rozprawiłby się byle student 1. roku na studiach prawniczych.

Dlaczego chcą nas zdelegalizować? Żeby nas upokorzyć? Bo stoimy im w gardle i nie mogą nas przełknąć? Bo jesteśmy solą w ich oku? To też, ale przede wszystkim chcą pozbawić nas środków i możliwości komunikowania się z ludźmi. Zadaniem i misją Komunistycznej Partii Polski jest walka w obronie praw polskich proletariuszy, a także i przede wszystkim przygotowywanie klasy pracowniczej do wspólnej i świadomej walki o wyeliminowanie wszelkiego wyzysku poprzez budowę społeczeństwa bezklasowego w ramach ustroju socjalistycznego. Komunistyczna Partia Polski, odwołując się do najlepszych idei i poglądów postępowych, jest jedyną reprezentacją proletariuszy, wyzyskiwanych i zniewolonych w reżimie kapitalistycznym. KPP jest partią proletariacką, prowadzącą działalność publiczną w interesie całego Proletariatu. Dlatego chcą nas zdelegalizować i zepchnąć do podziemia.

red.