Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Kongres Lewicy w wydaniu SLD

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


16 czerwca 2013 roku odbędzie się „Kongres Lewicy Społecznej” organizowany przez SLD oraz firmowany przez przewodniczącego Rady Programowej SLD Józefa Oleksego i sekretarza generalnego SLD Krzysztofa Gawkowskiego.

„Kongresmeni” nie ukrywają swoich poglądów: „ustrojowa transformacja spełniła wiele oczekiwań społecznych. Polska jest demokratyczna i wolna, nasza suwerenność zależy wyłącznie od nas, przynależność do struktur międzynarodowych daje nam poczucie bezpieczeństwa, a członkostwo w Unii Europejskiej możliwości cywilizacyjnego rozwoju„.

Dalej jak cymbały brzmiące głoszą „Kongresmeni” dla nich przebrzmiałe stare hasła lewicowe, przyjmując maskę Lewicy. Czysty populizm w wydaniu SLD, który zbuduje tej partii program wyborczy.

Hasła lewicowe, wypisane na sztandarach polskiej lewicy, brzmią w ustach członków i członkiń SLD niewiarygodnie. Z jednej strony socjalistyczno-socjaldemokratyczne hasła typu „Wolność-równość-braterstwo„, a z drugiej – kapitalizm, wersja soft liberalizmu („socjalliberalizm”) oraz duma z członkostwa w NATO i UE (Unia Europejska nie jest tożsama z integracją europejską (sic!), UE nie ma monopolu na ideę integracji, jedności europejskiej).

SLD zakłada maskę Lewicy, pod którą kryją socjaldemokratyczni zdrajcy na rzecz de facto liberalizmu i kapitalizmu.

W tymże Kongresie udział poza SLD zapowiedział szereg różnych organizacji, mniej lub bardziej związanych z SLD:

Organizacje niepolityczne: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Polsce, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Federacja Polskich Banków Żywności, Stowarzyszenie Przyjaciół Smolna, Stowarzyszenie Dać Siebie Innym, Stowarzyszenie Kobiety dla Małopolski, Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, Stowarzyszenie Kuźnica, Inicjatywa STOP Wojnie, Instytut Europejski, Instytut Kultury Wiejskiej, Klub Niezależnej Myśli Politycznej w Płocku, Klub Pilskiej Lewicy, Stowarzyszenie Dialogu Obywatelskiego w Krakowie, Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Pomagamy Pomagać, Komitet Obrony Seniora, Stowarzyszenie Obrony Praw Lokatorów, Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum, Krajowa Rada Kolejarskich Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, Stowarzyszenie Pokolenia, Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS, Stowarzyszenie Polka Potrafi, Liga Kobiet Polskich, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Stowarzyszenie Razem dla Ziemi Dębickiej, NSZZ Solidarność Konfederacja, Stowarzyszenie Ruch Społeczny Praca-Pokój-Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie, Obywatelska Inicjatywa Opodatkowania Obrotu Kapitałowego, Ogólnopolski Komitet Antywojenny, Ogólnopolski Związek Bezrobotnych, Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół WSNHiD w Poznaniu be smart, Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Wolnomyślicieli im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Byłych Wychowanków Domów Dziecka Bidule, Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassallea, Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polska Unia Lokatorów, Polski Związek Działkowców, Rada Weteranów Lewicy Kraków, Ruch Ludzi Pracy, Warszawskie Forum Lewicy, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Związek Zawodowy Kierowców w Polsce, Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Regiony, Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Ruch Społeczny Niezależna Inicjatywa Europejska NIE, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego, Społeczne Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka,

Organizacje jawnie związane z SLD: Stowarzyszenie Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, , Federacja Młodych Socjaldemokratów, Sejmik Kobiet Lewicy, Stowarzyszenie Ordynacka, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Unia Pracy, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
/organizacje, co do których nie ma wątpliwości, że w takiej lub innej formie współpracują z SLD/

Organizacje polityczne: Demokratyczna Partia Lewicy, Demokratyczna Unia Kobiet, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Partia Regionów, Polska Lewica, Polska Partia Socjalistyczna, Samoobrona. /Polską Lewicę współtworzył, a członkiem Samoobrony był Leszek Miller, Partia Regionów i jej przysiółek Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Regiony jest nie tylko centrolewicowy, ale mocno narodowo-chadecki – związany z koalicją Libertas/

Paneli na Kongresie jest siedem (pogrubione zostały oryginalne tematy paneli, zaś kursywą zaznaczone osoby jawnie związane z SLD z całą pewnością):

1. Nowa Polityka Społeczna (problemy socjalno-bytowe) – prowadzący: P. Szumlewicz, uczestnicy: A. Bańkowska,prof. J. Czapiński, J. Guz, M. Kabaj, W. Olejniczak, M. Syska, reporter: B. Machalica.

2. Gospodarka polska wobec światowego kryzysu (światowy kryzys gospodarczy) – prowadzący: prof. G. W. Kołodko, uczestnicy: prof. B. Liberadzki, prof. E. Mączyńska, R. Michalski, M. Piątkowski, H. Wirth, reporter: J. Zamana.

3. Przyszłość demokracji (prawa i wolności obywatelskie) – prowadzący: J. Żakowski, uczestnicy: J. Erbel, prof. J. Hartman, K. Legierski, B. Nowacka, prof. J. Senyszyn, reporter: B. Rydliński.

4. Uspołecznienie kultury (stan polskiej kultury) – prowadzący: R. Kurkiewicz, uczestnicy: B. Chmiel, P. Demirski, S. Łozińska, prof. A. Mencwel, M. Wawrzkiewicz, J. Wenderlich, reporter: R. Święcki.

5. Lewica XXI wieku (lewicowy projekt przyszłości) – prowadzący: prof. J. Raciborski, uczestnicy: T. Kalita, prof. K. Kik, prof. J. Reykowski, P. Sadura, A. Skrzypek, R. Walenciak, reporter: M. Raś.

6. Nowoczesna Polska (innowacyjność i nowoczesność) – prowadzący: G. Napieralski, uczestnicy: prof. M. Chmielewski, Ł. Foltyn, W. Szewko, W. Nowiński, M. Jaworski, A. Szejna, reporter: R. Osiński.

7. Drogi awansu politycznego kobiet – perspektywa zmiany (prawa kobiet) – prowadząca: prof. D. Waniek, uczestnicy: A. Czarnacka, B. Labuda, P. Piechna-Więckiewicz, K. Piekarska, prof. M. Płatek, reporter: K. Piotrowska.

We wszystkich panelach jest niecałe 50 uczestników z prowadzącymi. Reporterami są głównie dziennikarze Dziennika Trybuny.

Dziennik Trybuna idzie od samego początku w trybunę prasową SLD, choć stara się też rozszerzyć swoją ofertę na inne organizacje lewicowe.

Tutaj dostępna jest Broszurka Kongresu oraz jej streszczenie, które można samemu ocenić. Logo Kongresu jest czerwona róża na białym tle analogicznie jak do zwolenników Róży Luksemburg (logo, motyw białej róży).

(*wystarczy kliknąć w słowa „Broszurka” i „streszczenie”).

Źródło: kongreslewicy.pl