Komunistyczna Partia Polski wyraża poparcie dla protestów polskich rolników, sprzeciwiających się nierównemu traktowaniu, a także narzucanym w interesie wielkiego kapitału zasadom "Nowego Zielonego Ładu"

Kontakt


Komunistyczna Partia Polski

Adres do korespondencji:

KPP
skr. poczt. 154
41-300 Dąbrowa Górnicza

Konto bankowe:

09 2530 0008 2009 1065 0453 0001

Poczta elektroniczna:

REGON:

278039630


Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z naszą polityką prywatności.


Komunistyczna Partia Polski zarejestrowała swoją działalność 9 października 2002 roku.