Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

79. rocznica wyzwolenia Warszawy

Opublikowano:

Kategoria: Działalność Partii

79. rocznica wyzwolenia Warszawy

W 79. rocznicę wyzwolenia Warszawy delegacje Komunistycznej Partii Polski oraz Stowarzyszenia Historia Czerwona złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie.

17 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej oraz 1. Armii Wojska Polskiego wyzwolili stolicę. Walki toczyły się podczas wyzwalania centrum miasta oraz Cytadeli Warszawskiej. II i VI. Dywizja Piechoty I Armii WP oczyściły miasto z oddziałów niemieckich. Oddziały hitlerowców zostały szybko rozbite i zmuszone do ucieczki.

Do godziny 16:00 miasto zostało wyzwolone. W operacji zginęło 110 żołnierzy WP, w tym 60 od wybuchów min. Dwa dni później, 19 stycznia 1945 roku, na ul. Marszałkowskiej odbyła się defilada oddziałów I. Armii WP.