Komunistyczna Partia Polski wyraża poparcie dla protestów polskich rolników, sprzeciwiających się nierównemu traktowaniu, a także narzucanym w interesie wielkiego kapitału zasadom "Nowego Zielonego Ładu"

Życzenia noworoczne

Opublikowano:

Kategoria: Działalność Partii

Życzenia noworoczne

Szanowni Towarzysze i Sympatycy!

Z okazji nadchodzącego nowego, 2024 roku życzymy wszystkim zdrowia i pomyślności, sukcesów w pracy, nauce oraz satysfakcji z działalności społecznej. Aby Nowy Rok stał się rokiem dalszego szerzenia się na całym świecie idei sprawiedliwości, równości i pokoju dla wszystkich.

Oby postępy nauki i techniki w większym stopniu służyły wszystkim, a nie tylko garstce kapitalistów.

By ten fakt przyczynił się do zrozumienia przez społeczeństwa, iż tylko droga do socjalizmu i potem komunizmu może rozwiązać problemy świata.