Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

21 lat KPP

Opublikowano:

Kategoria: Działalność Partii

21 lat KPP

Komunistyczna Partia Polski istnieje już 21 lat. Pierwszy Zjazd KPP odbył się 14 grudnia 2002 roku w Dąbrowie Górniczej. Nasza Partia jest kontynuatorką istniejącego w latach 1990-2002 Związku Komunistów Polskich „Proletariat”.

Komunistyczna Partia Polski od momentu powstania jest ugrupowaniem broniącym interesów klasy pracującej. Prezentujemy klasowe, marksistowskie podejście do polityki. W przeciwieństwie do innych sił politycznych nie udajemy, że działamy dla wszystkich. Nie chcemy reprezentować kapitalistów, wielkiego biznesu, posiadaczy ziemskich czy kamieniczników. W interesie tych grup działały wszystkie rządy od 1989 roku.

KPP zdecydowanie sprzeciwiała się między innymi ograniczaniu prawu do strajku, prywatyzacji i likwidacji zakładów pracy, a także reprywatyzacji zasobów miejskich. Wspieraliśmy strajki, a także protesty grup walczących na przykład o prawo do godnego dachu nad głową.

Informowaliśmy i informujemy o tych działaniach na łamach naszej partyjnej gazety „Brzask”.

KPP jest ugrupowaniem internacjonalistycznym. Współpracujemy z partiami komunistycznymi w innych krajach. Sprzeciwiamy się nacjonalizmowi, rasizmowi i szowinizmowi rozniecanym w celu odwrócenia uwagi od najważniejszych kwestii społecznych.

21 lat działalności KPP sprawiło, że zyskaliśmy doświadczenie. Partia działała w okresach przemian politycznych oraz zmieniającej się koniunktury gospodarczej. Wiele z naszych prognostyk się spełniło.

Okoliczność powstania

KPP powstała w momencie, w którym tak zwana parlamentarna „lewica” ostatecznie wyparła się głoszonych wcześniej ideałów. Poparła udział Polski w imperialistycznych agresjach oraz tak zwanej „wojnie z terroryzmem”. KPP sprzeciwiała się rozpoczętej w marcu 2003 roku napaści na Irak oraz udziałowi w niej polskich wojsk. Protestowaliśmy również przeciwko uczestnictwu Wojska Polskiego w okupacji Afganistanu. Jasno wyrażaliśmy stanowisko, że służy ono nie obronie kraju, lecz interesom Stanów Zjednoczonych i wielkiego kapitału.

Po latach nasze stanowiska okazały się słuszne. Polska przyczyniła się do zniszczenia Iraku i Afganistanu oraz powstania jeszcze bardziej niebezpiecznych ruchów ekstremistycznych. W krajach tych nie zaprowadzono demokracji.

Słuszne okazały się również nasze ostrzeżenia przed ekspansją NATO na wschód oraz nowym wyścigiem zbrojeń. KPP występowała przeciwko instalacji w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej oraz stacjonowaniu w kraju obcych wojsk. Braliśmy udział w licznych protestach przeciwko militaryzmowi, między innymi w marcu 2008 roku w Słupsku, gdzie planowano instalację elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

KPP to partia sprzeciwiająca się fałszowaniu historii i próbom wymazywania z pamięci osiągnięć systemu socjalistycznego. Od uchwalenia w 2016 roku haniebnej ustawy dekomunizacyjnej, wspieramy walczące z nią społeczności broniące pomników, miejsc pamięci oraz nazw ulic. KPP uczestniczyła między innymi w udanej walce o obronę nazw ulic w Warszawie. Organizowaliśmy i współorganizowaliśmy konferencje, spotkania oraz różnorodne akcje informacyjne dla mieszkańców dekomunizowanych ulic. Uczestniczymy także w działaniach upamiętniających tradycje lewicy oraz ruchu robotniczego. Domagamy się likwidacji instytucji fałszujących historię, takich jak Instytut Pamięci Narodowej.

Nasza partia istnieje wbrew wieloletnim antykomunistycznym represjom oraz wielokrotnym próbom delegalizacji. Wbrew działaniom poprzedniego rządu oraz byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, działamy legalnie i pozostajemy zarejestrowaną partią polityczną. Przetrwaliśmy proces wytoczony redakcji naszego pisma „Brzask” za rzekome „promowanie totalitarnego systemu”. Udowadniamy tym samym, że idei komunistycznej nie da się zniszczyć zakazami i represjami.

W 21 rocznicę powstania KPP uruchamiamy nową stronę internetową. Pokazując tym, że nasza organizacja się modernizuje. Chcemy, aby witryna ta była ważnym narzędziem komunikowania się z ludźmi pracy oraz informowania o naszych działaniach.