Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

W 79. rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN

Opublikowano:

Kategoria: Działalność Partii

W 79. rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN

79 lat temu, 22 lipca 1944 roku ogłoszony został Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Manifest podpisali członkowie PKWN z przewodniczącym Edwardem Osóbką-Morawskim i wiceprzewodniczącymi Wandą Wasilewską i Andrzejem Witosem na czele. Dokument był zapowiedzią kierunków działań powojennych władz Polski. Zapowiadał między innymi walkę o jak najszerszy dostęp Polski do morza, a także powrót do niej Pomorza i Śląska Opolskiego.

Najistotniejszą zmianą społeczną była zapowiedź reformy rolnej, czyli przydzielenia ziemi chłopom małorolnym i bezrolnym. Na przeprowadzenie reformy przejmowano ziemię należącą do Niemców, zdrajców i obszarników posiadających powyżej 50ha areału, a na ziemiach poniemieckich 100ha. Ziemia pod reformę rolną miała być przejęta bez odszkodowań.

Zrealizowana została reforma, o której w II RP jedynie mówiono, lecz nie zrealizowano ze względu na sprzeciw wielkich właścicieli ziemskich oraz rządzącej prawicy.

Manifest PKWN wprowadził również nieznane wcześniej powszechne ubezpieczenia społeczne oraz płacę minimalną.

71 lat temu, 22 lipca 1952 roku, Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję, która gwarantowała obywatelom m.in. prawo do pracy, nauki, ochrony zdrowia i wypoczynku. Nazwę państwa zmieniono na Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Dzień 22 lipca był w okresie Polski Ludowej świętem państwowym.