Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Zwycięstwo bloku centrolewicowego w stanie Karnataka w Indiach

Opublikowano:

Kategoria: Wiadomości ze świata

Zwycięstwo bloku centrolewicowego w stanie Karnataka w Indiach

Rządząca Indiami Indyjska Partia Ludowa (BJP) premiera Narendry Modiego przegrała wybory w ważnym stanie Karnataka. Zdecydowane zwycięstwo odniósł centrolewicowy Indyjski Kongres Narodowy (INC), zdobywając 135 mandatów w 234 osobowym parlamencie stanowym. Rządząca dotąd stanem BJP pomimo zaangażowania w kampanię premiera Modiego oraz ministra spraw sewnętrznych Indii Amit Shaha, uważanego za drugą osobę w państwie, poniosła klęskę uzyskując jedynie 65 mandatów. 19 deputowanych będzie miała regionalna lewicowa partia Janata Dal (Świecka). Pozostałe 4 mandaty zdobyli kandydaci mniejszych ugrupowań regionalnych oraz niezależni.

Karnataka to stan w południowych Indiach zamieszkały przez 61 miliona mieszkańców. Na jego terenie znajduje się kilka dużych ośrodków miejskich, w tym licząca 10,5 miliona mieszkańców metropolia Bangalore.

Przed wyborami koalicja partii opozycyjnych w swoich materiałach informowała, że wieloletnie rządy BJP doprowadziły do ogromnego społecznego regresu. Aż 1/3 dzieci jest niedożywiona, a pomimo iż stan jest uważany za jedno z centrów rozwoju nowych technologii tylko 7,7% uczniów szkół państwowych umie czytać ze zrozumieniem bardziej skomplikowane teksty. W przedwyborczych sondażach mieszkańcy stanu za najważniejsze problemy uważali korupcję, a także rosnące ceny i bezrobocie.

Rządząca BJP prowadziła kampanię próbując wzbudzić strach mieszkańców stanu. Minister spraw wewnętrznych Amit Shah straszył groźbą ”komunistycznej infiltracji” z sąsiadującej Kerali, rządzonej przez lewicową koalicję z udziałem komunistów.

Komentując wyniki wyborów Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska), która w większości okręgów wsparła kandydatów INC, stwierdziła, że klęska BJP to „skutek ogromnego nadużywania władzy oraz korupcji poprzedniego rządu stanowego”. Według CPI(M) „Ludzie odrzucili szkodliwą propagandę mającą na celu tworzenie podziałów między wspólnotami”.

Komentatorzy wskazują, że zwycięstwo odniosły siły występujące ponad podziałami etnicznymi i religijnymi, podczas gdy BJP apelowała do hinduistycznych wyższych kast oraz wykorzystywała retorykę nacjonalistyczną.

Wyraźnie widoczne stają się podziały regionalne. Karnataka była ostatnim stanem w południowych Indiach, w którym BJP sprawowała władzę. Wraz z przegraną partia Modiego oraz jej sojusznicy rządzą już tylko w połowie stanów.

Kolejne wybory parlamentarne na poziomie krajowym odbędą się w Indiach w maju przyszłego roku.

red. Brzasku