Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

W hołdzie bohaterom walk wyzwoleńczych o Polskę

Opublikowano:

Kategoria: Działalność Partii

W hołdzie bohaterom walk wyzwoleńczych o Polskę

W dniu 8 maja 2023 r. tow. Walerian Kozica – Przewodniczący OKW Wrocław i prof. Zbigniew Wiktor złożyli wiązankę czerwonych kwiatów opatrzonych czerwoną szarfą z napisem Komunistyczna Partia Polski u stóp monumentalnego Mauzoleum na Głównym Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej. Jednocześnie przyłączyła się do nas 3-osobowa grupa sojuszników, którzy także zapalili znicze i złożyli piękne kwiaty z napisem „Chwała Bohaterom Armii Radzieckiej” i „Hańba dla Instytutu Pamięci Narodowej”. Była dokładnie godzina 12:00.

Zapalono znicze i rozmawiano o wielkim męstwie i ofierze życia i krwi wielu tysięcy Czerwonoarmistów, którzy polegli w trakcie wyzwalania Polski spod hitlerowskiego jarzma.

W walkach o Wrocław zginęło kilka tysięcy, a o Dolny Śląski ponad 20.000, nie licząc wielu rannych i zaginionych. Ich ofiara nie była daremna, Niemiecki Breslau zamieniony w hitlerowską „Festung”, stawiał opór dłużej niż Berlin. W rezultacie kiedyś kwitnące miasto było w ponad 70% w ruinie.

Od 1945 r. Wrocław, podobnie jak ziemie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej należą do Polski. W ich przyłączeniu olbrzymią rolę odegrali żołnierze radzieccy i walczący z nimi ramię w ramię Żołnierze I i II Armii Wojska Polskiego. Miasto pięknie odbudował polski robotnik, inżynier, nauczyciel, a ludność nakarmił polski rolnik z Dolnego Śląska.

Dziś dawni żołnierze śpią wiecznym snem, kiedyś przychodziły tu liczne oficjalne delegacje i mieszkańcy, którzy składali kwiaty i wieńce opatrzone w chwalebne inskrypcje. Dziś te cmentarze są prawie puste. Monumentalny Cmentarz jest częściowo zaniedbany. Prawie nikt nie pamięta o bohaterach, którzy złożyli najwyższą ofiarę, oddali życie i przywrócili miasto Polskiej Macierzy. Jest to gorzka myśl i pożałowania godna sytuacja. Brak szacunku dla bohaterów, kłamliwe obelgi ze strony oficjalnych osobistości, bezczelne zakłamywanie niedawnej historii, a nawet podszywanie się dawnych faszystów i zdrajców do roli wielkich bohaterów. Nie ma to nic wspólnego z prawdą historyczną, a w kategoriach ludzkich trzeba te fakty nazwać jako wielką historyczną niewdzięczność i bezczelną obelgą nie tylko wobec śpiących tu wiecznym snem bohaterów, ale także dla milionów żyjących jeszcze świadków historii w Polsce i za granicą, którzy jeszcze mają w pamięci prawdziwe fakty historyczne.

Żołnierz Radziecki przyniósł Polsce wyzwolenie po pięciu latach wojny i morderczej hitlerowskiej okupacji. Armia Radziecka była naszą wyzwolicielką. Związek Radziecki był przez kilkadziesiąt lat naszym wielkim sojusznikiem i przez 45 lat były wznoszone były zręby demokracji ludowej i socjalizmu.

Dziś te wszystkie osiągnięcia pod fałszywymi hasłami są zakłamywane, kwitnąca kiedyś gospodarka została zrujnowana, a międzynarodowe bezpieczeństwo stoi pod wielkim znakiem zapytania. Wojna wywołana przez imperializm na Ukrainie puka do naszych bram. Takie są rezultaty obalenia w Polsce, Związku Radzieckim i krajach demokracji ludowej ustroju socjalistycznego, a dla Wrocławia, Dolnego Śląska i Ziem Odzyskanych pojawiło się realne niebezpieczeństwo ponownego oderwania ich od Polskiej Macierzy a dla Polski utraty niepodległości. Takie refleksje towarzyszyły nam w tym pięknym majowym dniu na Cmentarzu Żołnierzy Armii Czerwonej we Wrocławiu w dniu 8 maja 2023 r.

Cześć ich pamięci! Niech żyje Pokój i Socjalizm!

Zbigniew Wiktor, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,

Wrocław, 9 V 2023 r.