Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

W 78. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem

Opublikowano:

Kategoria: Działalność Partii

W 78. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem

Jak co roku, 9 maja, przypominamy, że główny wkład w to zwycięstwo i wyzwolenie Polski i Europy spod faszystowskiej okupacji wniosła Armia Czerwona wraz z walczącym u jej boku Wojskiem Polskim.

Na polskich ziemiach poległo około 600 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Ci bohaterowie zasługują na pamięć i szacunek. Niestety dziś są przez wielu pomijani z przyczyn politycznych. Upamiętniliśmy poległych składając kwiaty w miejscach pamięci – pod pomnikami i na cmentarzach. Potępiamy posługiwanie się tą historyczną rocznicą do politycznych prowokacji oraz łączenie jej z toczącą się obecnymi wydarzeniami.