Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Warszawska demonstracja z udziałem KPP 1 maja

Opublikowano:

Kategoria: Wiadomości z kraju

Warszawska demonstracja z udziałem KPP 1 maja

1 maja, jak co roku, członkowie KPP uczestniczyli w warszawskiej demonstracji z okazji Międzynarodowego Święta Ludzi Pracy. Zgromadzenie rozpoczął wiec, na którym poruszano tematy toczących się walk pracowniczych, drożyzny oraz kapitalistycznego kryzysu. Nie zabrakło haseł przeciwko zbrojeniom oraz wojnie. W marszu uczestniczyliśmy w ramach czerwonego bloku, organizowanego wspólnie z Polską Partią Robotniczą, Czerwonym Frontem oraz Stowarzyszeniem Historia Czerwona. Demonstracja zakończyła się wiecem przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i odśpiewaniem „Międzynarodówki”.