Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

137. rocznica stracenia 4 Proletariatczyków na stokach Cytadeli Warszawskiej

Opublikowano:

Kategoria: Działalność Partii

137. rocznica stracenia 4 Proletariatczyków na stokach Cytadeli Warszawskiej

Członkowie KPP wzięli udział w upamiętnieniu członków Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii „Proletariat”, pierwszej polskiej partii robotniczej.

„Proletariat” był ugrupowaniem marksistowskim, walczył o prawa robotników i wyzwolenie społeczne. Partia działała nielegalnie, została rozbita przez represje carskiego reżimu. Czołowi działacze ugrupowania zostali aresztowani i skazani w procesie Proletariatczyków w 1885 r. Główny ideolog partii Ludwik Waryński, skazany na 16 lat więzienia, zmarł w 1889 r.

Podczas uroczystości na stokach Cytadeli Warszawskiej przypomniano sylwetki straconych Piotra Bardowskiego, Stanisława Kunickiego, Michała Ossowskiego i Jana Pietrusińskiego. Podkreślono internacjonalistyczny charakter ugrupowania. Piotr Bardowski był Rosjaninem. Stanisław Kunicki we władzach „Proletariatu” odpowiadał między innymi za kontakty z rosyjskimi rewolucjonistami.

Przedstawicielka KPP w wystąpieniu rocznicowym przypomniała o aktualności postulatów wyzwolenia od wyzysku, prawie do zrzeszania się i strajku a także równości kobiet i mężczyzn, po raz pierwszy podnoszonych przez „Proletariat”. Powiedziała również, że przywódcy „Proletariatu” byli ludźmi młodymi i odważnymi, działającymi z determinacją pomimo grożących im represji. Pokazali nam jak walczyć o prawa pracownicze. Dlatego pamięć o Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii „Proletariat” musi być zachowana.

red. Brzasku