Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Pamiętamy o Kazimierzu Jarzębowskim

Opublikowano:

Kategoria: Działalność Partii

Pamiętamy o Kazimierzu Jarzębowskim

Dwudziestego stycznia przypada 100. rocznica urodzin Kazimierza Jarzębowskiego, wieloletniego członka Komunistycznej Partii Polski, zasłużonego działacza ruchu robotniczego.

Towarzysz Jarzębowski urodził się w 1923 w Brodnicy, w rodzinie robotniczej. Działalność komunistyczną rozpoczął jeszcze przed II wojną światową, w grupach młodzieżowych. W dniu swoich osiemnastych urodzin, 21 stycznia 1941 roku, przedostał się przez granicę do ZSRR, aby walczyć z faszyzmem. Na tereny okupowanej Polski został przerzucony tuż przed rozpoczęciem wojny niemiecko-radzieckiej, w czerwcu 1941 roku. W tym samym roku został aresztowany przez nazistów za przekazywanie żywności radzieckim jeńcom i wywieziony do obozu pracy przymusowej.

Po wojnie włączył się w odbudowę kraju. Studiował ekonomię w Gdańsku, następnie mieszkał w Poznaniu, a potem Warszawie. Pracował jako nauczyciel i kurator, a następnie dziennikarz zatrudniony w Polskiej Agencji Prasowej. W latach 60. działał w nielegalnej, utworzonej przez Kazimierza Mijala, Komunistycznej Partii Polski. Był za to represjonowany.

Od powołania Związku Komunistów Polskich „Proletariat” w 1990 roku był jednym z jego najaktywniejszych członków. Następnie kontynuował działalność w Komunistycznej Partii Polski.

Do ostatnich lat życia angażował się w działalność społeczną. Uczestniczył w wielu wystąpieniach pracowniczych i antywojennych. Brał także aktywny udział w upamiętnianiu historii ruchu robotniczego.

Zmarł 9 października 2020 roku w wieku 97 lat.

Cześć Jego pamięci!