Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Mimo śmierci Ernesta Che Guevary, jego idee pozostają wciąż aktualne

Opublikowano:

Kategoria: Działalność Partii

Mimo śmierci Ernesta Che Guevary, jego idee pozostają wciąż aktualne

55 lat temu, 9 października 1967 roku, w boliwijskim la Higuera został zamordowany Ernesto „Che” Guevara – rewolucjonista, który stał się symbolem walki rewolucyjnej i antyimperialistycznej. Pomimo upływu ponad półwiecza jego postać jest rozpoznawana na całym świecie. Jego idee wciąż pozostają aktualne.

Ernesto Guevara urodził się w roku 1928 w Rosario w Argentynie. Pochodził z mieszczańskiej, dobrze sytuowanej rodziny. Otrzymał dobre wykształcenie. Podczas studiów medycznych zetknął się z działalnością lewicową. Duży wpływ na jego poglądy miała podróż po Ameryce Południowej, którą przemierzał na motocyklu. Zetknął się wówczas z ludźmi wykluczonymi społecznie i wyzyskiem ze strony kapitału. W roku 1955 przebywając w Meksyku poznał Fidela Castro. Przystąpił do kubańskich rewolucjonistów planujących powrót do kraju i obalenie dyktatury Batisty.

25 listopada 1956 r. wylądował na wyspie wraz z grupą partyzantów z Ruchu 26 lipca. Stał się jednym z dowódców partyzanckich. „Che” Guevara zyskał wówczas sławę jako sprawny dowódca odnoszący zwycięstwa nad wielokrotnie silniejszym przeciwnikiem. Organizował naukę czytania i pisania dla ludności wiejskiej. Dzięki występom w partyzanckim radiu stał się powszechnie znany wśród Kubańczyków.

W grudniu 1958 dowodzeni przez niego partyzanci zdobyli miasto Santa Clara, otwierając rewolucjonistom drogę do stolicy kraju – Hawany.

Po zwycięstwie rewolucji Che Guevara pełnił różne funkcje. Był między innymi ministrem rolnictwa odpowiadającym za reformę rolną oraz walkę z analfabetyzmem. Odpowiadał też za sądownictwo i procesy zbrodniarzy wojennych z czasów reżimu Batisty.

W roku 1964 był szefem kubańskiej delegacji do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego wystąpienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ było oskarżeniem wobec imperializmu oraz wyzysku ludów całego świata. Podczas pobytu w USA spotykał się z przedstawicielami ruchów antyimperialistycznych, walczących o wyzwolenie społeczne.

W 1965 Guevara wrócił do prowadzenia rewolucyjnej walki zbrojnej. Formował oddziały partyzanckie w Kongu, a po niepowodzeniu tej misji przeniósł się do Boliwii. Zorganizował oddział partyzancki walczący przeciwko wspieranemu przez USA reżimowi prezydenta Rene Barrientosa.

W październiku 1967 roku został z towarzyszami otoczony przez boliwijskie wojsko, które wspierali agenci CIA. 8 października został schwytany po walce, a dzień później zamordowany na polecenie prezydenta Boliwii i CIA.

Ernesto „Che” Guevara, jeszcze za życia znany jako międzynarodowy rewolucjonista, po śmierci został symbolem walki z imperializmem oraz wyzyskiem. Jego wizerunek rozpropagowały ruchy antyimperialistyczne na całym świecie, a miejsce śmierci jest masowo odwiedzane przez okolicznych mieszkańców.