Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Wybory parlamentarne we Włoszech z perspektywy FGC

Opublikowano:

Kategoria: Wiadomości ze świata

Wybory parlamentarne we Włoszech z perspektywy FGC

W związku z wynikiem wyborów parlamentarnych we Włoszech, które odbyły się w niedzielę 25 września, Towarzysze z Frontu Młodzieży Komunistycznej (Fronte della Gioventù Comunista FGC) skomentowali sytuację polityczną, przedstawiając klasową perspektywę oraz krytykując główne siły polityczne – zarówno skrajną prawicę, jak i tak zwaną koalicję „demokratyczną”.

„We Włoszech potrzebujemy komunistów!

Prawdziwy zwycięzca wyborów wyłonił się z mediolańskiej giełdy, która wczoraj pozytywnie zareagowała, nieporuszona perspektywą prawicowego rządu kierowanego przez „Braci Włochów”. Wielcy inwestorzy są spokojni, ponieważ bardzo dobrze wiedzą że rząd, który się wyłoni, będzie przyjacielem szefów i wrogiem robotników. (…)

Rząd, który zostanie utworzony w nadchodzących tygodniach, zachowa ciągłość z poprzednimi rządami centroprawicowymi, centrolewicowymi i „technokratycznymi”. Poradzi sobie z kryzysem kapitalistycznym, pogłębionym przez pandemię oraz wybuch konfliktu imperialistycznego na Ukrainie, gwarantując euroatlantycką lojalność i udział Włoch w planach NATO. Będzie rządzić w imię interesów wielkich monopoli, obciążając klasę robotniczą i warstwy ludowe kosztami kryzysu – w postaci wzrostu kosztów życia, represji, niepewności, obniżenia płac oraz faktycznego pogorszenia ochrony prawnej.

Nie jest nam obojętne przesunięcie na prawo całej włoskiej sceny politycznej, gdzie centroprawica staje się prawicowa, zachowując ten sam wyborczy obszar, ale widząc zmianę wewnętrznej równowagi sił, socjaldemokraci stają się liberałami i tych, którzy próbują apelować do radykalnych wyborów z „lewicy” nie wykracza poza nieśmiałą socjaldemokrację.

Od jutra nikt nie może mówić, że opozycją są centrolewica, liberałowie i Partia Demokratyczna (PD), czyli siły, które już rządziły w imieniu kapitalistów, torując drogę do zwycięstwa prawicy, pomimo wykorzystywania fałszywego antyfaszyzmu w kampanii wyborczej, wprowadzając najgorsze antyludowe reformy, których nawet prawica nie była w stanie przeprowadzić. Nowy rząd będzie mógł użyć represyjnych środków wprowadzonych przez PD i Ruch Pięciu Gwiazd przeciwko robotnikom i studentom oraz jeszcze bardziej je wzmocni.

Jeśli liczba nieuczestniczących w wyborach rośnie, to dlatego, że coraz wyraźniej widać brak realnej alternatywy. (…)

Potrzebujemy prawdziwej opozycji – społecznej, bojowej, klasowej. (…) Nędza wyników „lewicy”, która ponownie zaproponowała zwyczajowe koalicje wyborcze zbudowane w ostatniej chwili, świadczy o ogromie problemu.

(…) We Włoszech potrzebujemy komunistów – nie jako rodzaju nostalgii, ale jako Partii walki i zmian, Partii klasy robotniczej i wszystkich ludzi pracy.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, ale fakty wskazują na to, że możemy i musimy zrobić więcej. Dziś, podobnie jak wczoraj, znajdziecie nas na naszych pozycjach, aby obalić ten zgniły system.”