Brytyjska Liga Młodych Komunistów o śmierci Elżbiety II

Komitet Centralny Brytyjskiej Ligi Młodych Komunistów wydał następujące oświadczenie w związku ze śmiercią Elżbiety Windsor, znanej też jako królowa Elżbieta II:

Śmierć Elżbiety Windsor pokazuje naszemu pokoleniu i ludziom pracy w całej Wielkiej Brytanii, że zniesienie monarchii pozostaje palącą i ważną kwestią.

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek, jest całkowicie jasne, że Wielka Brytania musi stać się nowoczesną republiką. Maleńka wchodząca ze sobą w związki sekta zdegenerowanej arystokracji nie może i nigdy nie będzie reprezentować interesów ludzi pracy w Wielkiej Brytanii.

Narzucenie nieprzyzwoicie bogatej, niereprezentatywnej, niewybieralnej głowy państwa jest obrazą wszystkich ludzi pracy. Jednak to nie tylko kwestia ważnych demokratycznych i egalitarnych wartości.

Monarchia ta nadal jest ważnym symbolem i narzędziem państwa brytyjskiego oraz jego aparatu utrzymywania kontroli.

Pomimo negujących ten fakt opinii, monarchia nadal sprawuje znaczącą władzę w ramach zepsutego systemu rządów w Wielkiej Brytanii, w tym zatwierdza rządy oraz pozostaje nieustannym zagrożeniem dla postępu demokratycznego i społecznego.

Bogactwo rodziny królewskiej, posiadłości koronne, ogromne połacie ziemi i zasoby w całej Wielkiej Brytanii, to bogactwa przez wieki kradzione ludziom pracujący tego kraju oraz uciskanym i wyzyskiwanym ludom w koloniach brytyjskich.

Pozycja monarchy jako głowy państwa nie tylko Wielkiej Brytanii, ale różnych byłych koloniach i jako głowy Wspólnoty Narodów odgrywa ważną rolę symboliczną oraz ideologiczną w utrzymaniu brytyjskiego imperializmu na całym świecie.

Brytyjskie państwowe i monopolistyczne media kanonizowały już Elżbietę Windsor jako „niestrudzoną sługę państwa”. Nikt nie może wiarygodnie zdefiniować służby państwu jako jako nie podejmowania ani jednego dnia pracy przez 96 lat życia i życia w nieprzyzwoitym bogactwie pośród ubóstwa, bez próby zmieniania tego stanu.

Elżbieta Windsor nigdy nie krytykowała rasistowskiego imperium kolonialnego Wielkiej Brytanii. Nigdy nie krytykowała ani nie przepraszała za notoryczne rasistowskie uwagi swojego męża. Nigdy nie stroniła od kontaktów z dyktatorami działającymi w interesie państwa brytyjskiego. Wykorzystała publiczne pieniądze, aby sfinansować obronę prawną swojego syna-pedofila.

Elżbieta Windsor jest także symbolem archaicznej, skorumpowanej i rasistowskiej instytucji. Jest personalizacją dziedzicznej arogancji, niekontrolowanej władzy i bogactwa.

Brytyjska klasa rządząca, za pośrednictwem państwa i mediów, będzie próbowała wykorzystać tę śmierć do odwrócenia uwagi od tak zwanego kryzysu kosztów utrzymania, rosnącej bojowości klasy pracującej oraz podkopania walki strajkowej. Nie możemy pozwolić, aby wezwania do „jedności” i „szacunku”, które w rzeczywistości są żądaniami współpracy klasowej, odniosły sukces.

Karol nigdy nie powinien zostać „królem”. Śmierć Elżbiety powinna być śmiercią samej monarchii.

Brytyjscy komuniści żądają:

Natychmiastowego zniesienia monarchii i zastąpienia jej demokratycznie wybraną głową państwa.

Nacjonalizacji majątku koronnego i wywłaszczenia osobistego majątku rodziny królewskiej dla dobra publicznego.

Redystrybucji i odszkodowań za wszystkie bogactwa skradzione przez rodzinę królewską z byłych kolonii brytyjskich.

Precz z monarchią!

O republikę!

O prawdziwą demokrację i socjalizm!

Komitet Centralny Ligii Młodych Komunistów

9 września 2022

Londyn, Wielka Brytania

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: