78. rocznica ogłoszenia Manifestu PKWN

78 lat temu, 22 lipca 1944 roku ogłoszony został Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Manifest podpisali członkowie PKWN z przewodniczącym Edwardem Osóbką-Morawskim i wiceprzewodniczącymi Wandą Wasilewską i Andrzejem Witosem na czele. Dokument zapowiadał między innymi walkę o jak najszerszy dostęp Polski do morza, a także powrót do niej Pomorza i Śląska Opolskiego.

Najważniejszą zmianą wynikającą z Manifestu była reforma rolna. Na jej przeprowadzenie przejmowano ziemię należącą do Niemców, zdrajców i obszarników posiadających powyżej 50ha areału, a na ziemiach poniemieckich 100ha. Ziemia pod reformę rolną miała być przejęta bez odszkodowań i rozdzielona wśród chłopów małorolnych oraz średniorolnych. Tym samym dokonała się reforma rolna, o której w czasach II RP jedynie wspominano, natomiast nie przeprowadzono, ponieważ wielcy posiadaczy ziemscy utrzymywali ogromne wpływy polityczne.

Manifest PKWN wprowadził również nieznane wcześniej powszechne ubezpieczenia społeczne oraz płacę minimalną.

70 lat temu, 22 lipca 1952 roku, Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję, która gwarantowała obywatelom m.in. prawo do pracy, nauki, ochrony zdrowia i wypoczynku. Wówczas też nazwę państwa zmieniono na Polską Rzeczpospolitą Ludową.

Dzień 22 lipca był w okresie Polski Ludowej świętem państwowym.

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: