Oświadczenie Sekretariatu Inicjatywy Partii Komunistycznych i Robotniczych

Szczyt NATO, który odbywa się w dniach 29–30 czerwca w Madrycie, jest krokiem nie tylko w kierunku dalszej eskalacji agresji NATO przeciwko innym narodom, ale także nasilenia imperialistycznej rywalizacji, która obecnie przejawia się w imperialistycznym konflikcie militarnym na Ukrainie.

Szczyt NATO ma na celu aktualizację niebezpiecznej dla ludzkości doktryny oraz wzmocnienie agresywnej strategii „NATO 2030”. W kontekście tej strategii Siły Szybkiego Reagowania NATO są legitymizowane i powiększane dziesięciokrotnie do ponad 300 000 żołnierzy, koncentrując się na strefie działań wojennych w Europie Wschodniej.

NATO systematycznie wspiera przystąpienie Szwecji i Finlandii do paktu w celu dalszego okrążenia Rosji. Rozszerza działalność na całym świecie promuje samodzielnie lub wspólnie z innymi krajami, starając się zdominować region Oceanu Indyjskiego i Spokojnego w ramach rywalizacji USA z Chinami. Powyższym planom towarzyszą ogromne programy zbrojeniowe i eskalacja zagrożeń nuklearnych, podczas gdy rządy burżuazyjne, liberalne i socjaldemokratyczne, ogłaszają jeden po drugim swoje rosnące zaangażowanie militarne w imperialistyczną wojnę na Ukrainie, za pieniądze społeczeństw.

Konflikt między imperialistami zapowiada niebezpieczne i nieprzewidywalne zaostrzenie ich konfrontacji o bogactwa i strefy wpływów. Ludy zapłacą za to na wiele sposobów.

Społeczeństwa Europy powinny wytyczyć własny kurs, wyplątać się z tych imperialistycznych planów; wspólnie walczyć o pokój, współpracować, walczyć o swoje prawa, oderwanie się od NATO i UE oraz wystąpić przeciw kapitalistycznemu barbarzyństwu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: