Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

80. rocznica śmierci robotników Huty Bankowej

Opublikowano:

Kategoria: Wiadomości z kraju

80. rocznica śmierci robotników Huty Bankowej

W 80. rocznicę egzekucji przez hitlerowskiego okupanta robotników Huty Bankowej hołd złożyli im przedstawiciele Komunistycznej Partii Polski, Stowarzyszenia Pokolenia, Stowarzyszenia Ludowego Wojska Polskiego oraz mieszkańcy Dąbrowy Górniczej.

10 hutników zostało powieszonych 12 czerwca 1942 roku podczas publicznej egzekucji. Większość z nich działa w związkach zawodowych, a 5 także w Polskiej Partii Robotniczej.

Pod pomnikiem zamordowanych, jak co roku, złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Odśpiewano także m.in. „Międzynarodówkę”.

W rocznicowym wystąpieniu Przewodniczący KPP Krzysztof Szwej powieszenie pracowników Huty Bankowej określił aktem terroru mającym zastraszyć miejscową ludność. Zwrócił uwagę, na fakt że obecnie szowinizm i militaryzm powraca ukryty pod maską liberalizmu, a faszyzm znów podnosi głowę i stanowi zagrożenie. K. Szwej wspomniał także o Marianie Indelaku, który jako dziecko był świadkiem egzekucji, a po wojnie przez wiele lat propagował pamięć o zamordowanych. Zapewnił również, że KPP będzie pamiętać o tej zbrodni.