Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Pochód pierwszomajowy w Warszawie

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

Pochód pierwszomajowy w Warszawie

Kilkaset osób uczestniczyło w tegorocznym pochodzie pierwszomajowym w Warszawie organizowanym przez komitet organizacji lewicowych, w tym KPP. Demonstracja odbyła się pod hasłem „Nie damy się podzielić! Międzynarodowa solidarność ludzi pracy!”

Wiec rozpoczęto odśpiewaniem „Międzynarodówki”. Mówcy podkreślali konieczność internacjonalistycznej walki ludzi pracy. Obecne były także akcenty antywojenne i antyimperialistyczne. Przypomniano hasło Róży Luksemburg – „Socjalizm albo barbarzyństwo, innej drogi nie ma”.

Demonstranci przeszli przez centrum Warszawy. Przechodząc przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych skandowali hasła antyimperialistyczne. Demonstracja zakończyła się wiecem pod Kancelarią Premiera, gdzie zaapelowano o dalszą wspólną walkę środowisk lewicowych. Na zakończenie odśpiewano „Warszawiankę 1905 roku”.